Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěšné regionální projekty – vzor pro ostatní. 1.Zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti grantových schémat v Ústeckém kraji První programovací období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěšné regionální projekty – vzor pro ostatní. 1.Zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti grantových schémat v Ústeckém kraji První programovací období."— Transkript prezentace:

1 Úspěšné regionální projekty – vzor pro ostatní

2 1.Zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti grantových schémat v Ústeckém kraji První programovací období pro Ústecký kraj 2004 – 2006 Individuální projekty realizuje se 52 projektů v celkové hodnotě 1,83 mld. Kč z toho 1,4 mld. Kč z EU. Projekty v oblasti dopravy, komunikační technologie, investic do školství a do cestovního ruchu

3 1.Zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti grantových schémat v Ústeckém kraji  6 grantových schémat z toho 4 GS byly pro malé, střední a drobné podnikatele z toho 2 GS pro podnikatele v CR 2 GS pro ostatní podnikatele 1 GS pro oblast sociální integrace 1 GS pro oblast CR pro veřejný sektor Celkové rozpočtové náklady všech schémat byly 1,27 mld. Kč z toho 532,8 mil. Kč dotace z EU, 18,7 mil. Kč dotace ze státního rozpočtu a 166,96 mil. Kč dotace z rozpočtu Ústeckého kraje, 6,2 mil. Kč z rozpočtu obcí a 547,4 mil. Kč ze soukromých zdrojů.

4 1.Zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti grantových schémat v Ústeckém kraji 30.6.2007 – konečné datum pro uzavírání nových závazků v rámci GS s konečnými uživateli. V současné době jsou uzavřené smlouvy s konečnými uživateli v hodnotě 1,2 mld. Kč, z toho 471 mil. Kč jsou dotace z EU. Pro Ústecký kraj je reálná šance, že se podaří v rámci GS využít 88,5 % z celkového objemu finančních zdrojů z EU.

5 2. Nejčastější příčiny selhání projektu, odstoupení od realizace projektu 1.Žadatelé neměli projekty finančně zajištěné (56 % případů) 2.Výpovědi ze strany KÚÚK – z důvodu nedodržení podmínek daných Pokyny pro žadatele 3.Odstoupení od smlouvy žadatelem 4.Projekty se realizovaly za nižší než plánované náklady.

6 3. Význam projektů v rámci GS pro rozvoj Ústeckého kraje v číslech  Bylo podpořeno 183 projektů  Vzniklo 793 nových pracovních míst  Bylo pořízeno 226 nových strojů a technologií  Bylo vybudováno 50 nových výrobních areálů a hal  Bylo vybudováno 16 nových hotelů a penzionů  Vzniklo 271 nových lůžek

7 3. Význam projektů v rámci GS pro rozvoj Ústeckého kraje  Bylo zpracováno 11 nových komunitních plánů pro města  Bylo podpořeno 6 577 osob sociálně potřebných  Bylo vydáno 54 nových druhů propagačních materiálů  Bylo natočeno 10 nových druhů DVD o jednotlivých lokalitách našeho kraje  Bylo uspořádáno 9 propagačních a prezentačních akcí na podporu turistického ruchu

8 4. Využití poznatků do budoucna  Zkušenosti administrátorů, zpracovatelů projektů, žadatelů  Projekty, které byly připravené po technické i finanční stránce – realizace bez problémů. Problémy byly u projektů kde nebylo materiální personální zajištění – zpoždění dokončovacích prací u projektů  Žadatelům se vyplatila konzultace se Zprostředkujícím subjektem (KÚÚK)

9 4. Využití poznatků do budoucna Problémy lze shrnout do několika bodů: -Nesprávně vedené a vyhodnocené výběrové řízení -Úhrady nákladů projektů nebyly realizovány přes zvláštní bankovní účet -Nebyla důsledně vedena analytická účetní evidence -Předměty pořízené z dotace nebyly řádně označeny logy programu a EU -Snaha žadatelů požádat o úhradu nákladů, které nebyly uznatelné -Nezajištěná archivace dokladů k projektu Vše je třeba dát do pořádku. Kontroly mohou být až do roku 2018.

10 4. Využití poznatků do budoucna Pro žadatele, kteří obdrželi dotaci – finančně ukončili projekt – činnost ve vztahu k projektu nekončí Po dobu 5 let musí zajistit udržitelnost – -Pracovní místa -Získaný majetek využívat k podnikatelské činnosti -Podávat na KÚÚK Monitorovací zprávy

11 4. Využití poznatků do budoucna  V současné době se jako největším problémem minulého období jeví způsob financování – tj. ex post.  V novém programovacím období se nepodařilo prosadit na úrovni regionálních operačních programů financování ex ante. Tj. zálohové nebo průběžné financování. Zůstává způsob financování ex post.  V OP podnikání a inovace, OP výzkum, vývoj a inovace, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost – lze financovat ex ante

12 5. Úspěšné projekty GS Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele Název projektu: Nová provozovna Svoba s.r.o. Žadatel: SVOBA s.r.o. Náklady projektu : 13 655 495,- Kč Z toho dotace EU : 1 178 782,- Kč ÚK : 471 513,- Kč soukromé zdroje: 12 005 200,- Kč Vybudovali nové sídlo, novou prodejnu zahradní techniky, vytvořili 4 nová pracovní místa. Projekt byl v rámci tohoto GS vyhodnocen jako největší s nejmenším podílem dotace.

13 Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele Název projektu: Intenzifikace výroby spolostanů Žadatel: Enaspol s.r.o. Náklady projektu: 31 151 009,- Kč Z toho dotace EU: 4 285 714,- Kč Dotace ÚK: 1 714 286,- Kč Soukromé zdroje: 25 151 009,- Kč Žadatel promptně reagoval na nedostatek spolostanů na trhu (plnidla do betonových směsí) a vybudoval v rámci projektu zcela novou, moderní automatickou linku na výrobu tohoto produktu. V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 10 nových pracovních míst.

14 Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje Název projektu: Rozšíření stávajících služeb Centra pomoci pro zdravotně postižené seniory Žadatel:Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Náklady projektu:2 962 000,- Kč Z toho dotace EU: 2 302 000,- Kč Dotace ÚK: 288 000,- Kč Dotace ze SR: 288 000,- Kč Cíl projektu bylo uplatnit na trhu práce dlouhodobě nezaměstnané ženy bez kvalifikace v oboru sociálních služeb, specifickým cílem bylo rozšířit terénní služby v Chomutově. Projekt připravila paní Hana Kaplanová, která v době přípravy projektu byla dlouhodobě nezaměstnaná. V rámci projektu vybrala 15 nezaměstnaných žen bez kvalifikace, které měly zájem pracovat v sociálních službách, tyto vyškolila a 5 z nich zaměstnala jako terénní pracovnice sociálních služeb. V průběhu realizace projektu byly pro zázemí společnosti získány výhodné prostory v přízemí chomutovské nemocnice, kde probíhá základní kontakt s klientem. V rámci projektu zde byla zřízena půjčovna kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené. Projekt je velmi úspěšný. Na trh práce byly navráceny dlouhodobě nezaměstnané ženy s nízkou kvalifikací, dotace zároveň urychlila rozvoj služeb, které jsou v současné době velmi požadovány jak ze strany zdravotně postižených a seniorů, tak že strany samospráv regionů. Organizace své služby neustále zkvalitňuje, přijímá další zaměstnance a je vysoká pravděpodobnost, že udržitelnost projektu bude zajištěna.

15 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor Název projektu: Zoologická zahrada Ústí nad Labem – marketingová podpora turistického ruchu Žadatel: Zoologická zahrada Ústí nad Labem Náklady projektu: 2 158 210,- Kč Z toho dotace EU: 1 618 588,- Vlastní zdroje: 539 530,- Kč Tento projekt byl výjimečný svou rozmanitostí. V rámci projektu byla zpracována studie na podporu marketingu, dále bylo vytvořeno nové logo zoologické zahrady a nový design, byly vytvořeny nové informační letáky, propagační předměty, zakoupen nový info panel a zpracovány webové stránky. Projekt byl zakončen velkou konferencí o budoucnosti zoologických zahrad. Zoologické zahradě se podařilo v době, kdy návštěvnost zoo klesá, vzbudit zájem návštěvníků a podstatně zvýšit jejich počet proti minulému období. Projekt k tomu také částečně přispěl.

16 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podniky v cestovním ruchu Název projektu: Veletržní turistika Žadatel:Výstavy s.r.o. Náklady projektu:4 100 000,- Kč Z toho dotace EU:1 428 571,. Kč Dotace ÚK: 571 428,- Kč Soukromé zdroje:2 100 000,- Kč Jedná se o největší projekt v oblasti propagace cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Tímto projektem žadatel zajistil kompletní propagační a mediální akce na výstavišti v Litoměřicích po celý rok, vč. reklamních spotů v rozhlase, televizi, billboardy, plakáty, letáky apod. Projekt měl vliv zejména na nárůst návštěvníků výstaviště v Litoměřicích a tím i nárůst turistů v této lokalitě.

17 Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podniky Název projektu: Výstavba a rozšíření ubytovacího zařízení ve Sportcentru Rumburk Žadatel:Sportlife Centrum s.r.o. Rumburk Náklady projektu: 25 240 754,- Kč Z toho dotace EU: 8 834 264,- Kč Dotace ÚK: 3 533 706,- Kč Soukromé zdroje:12 872 784,- Kč Projekt je zajímavý šíří nabídky. Ve sportovním areálu bylo původně koupaliště, hřiště, penzion a chatky. V rámci projektu byla postavena turistická ubytovna, rozšířila se a zmodernizovala restaurace, vznikla přednášková místnost, nekuřácká restaurace a hotel. Vzniklo zařízení, které nabízí nejširší spektrum služeb v rámci celého kraje. Od jednoduchého ubytování až po komfortní hotel vč. kryté sportovní haly. V rámci projektu vzniklo celkem 52 lůžek, 50 nových míst v restauraci, 7 nových pracovních míst a regionální informační centrum.

18 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Marcela Holečková, CSc. Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Ústeckého kraje Holeckova.m@kr-ustecky.cz Telefon: 475 557 566


Stáhnout ppt "Úspěšné regionální projekty – vzor pro ostatní. 1.Zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti grantových schémat v Ústeckém kraji První programovací období."

Podobné prezentace


Reklamy Google