Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěšné regionální projekty – vzor pro ostatní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěšné regionální projekty – vzor pro ostatní"— Transkript prezentace:

1 Úspěšné regionální projekty – vzor pro ostatní

2 První programovací období pro Ústecký kraj 2004 – 2006
1.Zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti grantových schémat v Ústeckém kraji První programovací období pro Ústecký kraj 2004 – 2006 Individuální projekty realizuje se 52 projektů v celkové hodnotě 1,83 mld. Kč z toho 1,4 mld. Kč z EU. Projekty v oblasti dopravy, komunikační technologie, investic do školství a do cestovního ruchu

3 1.Zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti grantových schémat v Ústeckém kraji
z toho 4 GS byly pro malé, střední a drobné podnikatele z toho 2 GS pro podnikatele v CR 2 GS pro ostatní podnikatele 1 GS pro oblast sociální integrace 1 GS pro oblast CR pro veřejný sektor Celkové rozpočtové náklady všech schémat byly 1,27 mld. Kč z toho 532,8 mil. Kč dotace z EU, 18,7 mil. Kč dotace ze státního rozpočtu a 166,96 mil. Kč dotace z rozpočtu Ústeckého kraje, 6,2 mil. Kč z rozpočtu obcí a 547,4 mil. Kč ze soukromých zdrojů.

4 1.Zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti grantových schémat v Ústeckém kraji
– konečné datum pro uzavírání nových závazků v rámci GS s konečnými uživateli. V současné době jsou uzavřené smlouvy s konečnými uživateli v hodnotě 1,2 mld. Kč, z toho 471 mil. Kč jsou dotace z EU. Pro Ústecký kraj je reálná šance, že se podaří v rámci GS využít 88,5 % z celkového objemu finančních zdrojů z EU.

5 Žadatelé neměli projekty finančně zajištěné (56 % případů)
2. Nejčastější příčiny selhání projektu, odstoupení od realizace projektu Žadatelé neměli projekty finančně zajištěné (56 % případů) Výpovědi ze strany KÚÚK – z důvodu nedodržení podmínek daných Pokyny pro žadatele Odstoupení od smlouvy žadatelem Projekty se realizovaly za nižší než plánované náklady.

6 3. Význam projektů v rámci GS pro rozvoj Ústeckého kraje v číslech
Bylo podpořeno 183 projektů Vzniklo 793 nových pracovních míst Bylo pořízeno 226 nových strojů a technologií Bylo vybudováno 50 nových výrobních areálů a hal Bylo vybudováno 16 nových hotelů a penzionů Vzniklo 271 nových lůžek

7 3. Význam projektů v rámci GS pro rozvoj Ústeckého kraje
Bylo zpracováno 11 nových komunitních plánů pro města Bylo podpořeno osob sociálně potřebných Bylo vydáno 54 nových druhů propagačních materiálů Bylo natočeno 10 nových druhů DVD o jednotlivých lokalitách našeho kraje Bylo uspořádáno 9 propagačních a prezentačních akcí na podporu turistického ruchu

8 4. Využití poznatků do budoucna
Zkušenosti administrátorů, zpracovatelů projektů, žadatelů Projekty, které byly připravené po technické i finanční stránce – realizace bez problémů. Problémy byly u projektů kde nebylo materiální personální zajištění – zpoždění dokončovacích prací u projektů Žadatelům se vyplatila konzultace se Zprostředkujícím subjektem (KÚÚK)

9 4. Využití poznatků do budoucna
Problémy lze shrnout do několika bodů: Nesprávně vedené a vyhodnocené výběrové řízení Úhrady nákladů projektů nebyly realizovány přes zvláštní bankovní účet Nebyla důsledně vedena analytická účetní evidence Předměty pořízené z dotace nebyly řádně označeny logy programu a EU Snaha žadatelů požádat o úhradu nákladů, které nebyly uznatelné Nezajištěná archivace dokladů k projektu Vše je třeba dát do pořádku. Kontroly mohou být až do roku 2018.

10 4. Využití poznatků do budoucna
Pro žadatele, kteří obdrželi dotaci – finančně ukončili projekt – činnost ve vztahu k projektu nekončí Po dobu 5 let musí zajistit udržitelnost – Pracovní místa Získaný majetek využívat k podnikatelské činnosti Podávat na KÚÚK Monitorovací zprávy

11 4. Využití poznatků do budoucna
V současné době se jako největším problémem minulého období jeví způsob financování – tj. ex post. V novém programovacím období se nepodařilo prosadit na úrovni regionálních operačních programů financování ex ante. Tj. zálohové nebo průběžné financování. Zůstává způsob financování ex post. V OP podnikání a inovace, OP výzkum, vývoj a inovace, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost – lze financovat ex ante

12 5. Úspěšné projekty GS Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele Název projektu: Nová provozovna Svoba s.r.o. Žadatel: SVOBA s.r.o. Náklady projektu : ,- Kč Z toho dotace EU : ,- Kč ÚK : ,- Kč soukromé zdroje: ,- Kč Vybudovali nové sídlo, novou prodejnu zahradní techniky, vytvořili 4 nová pracovní místa. Projekt byl v rámci tohoto GS vyhodnocen jako největší s nejmenším podílem dotace.

13 Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele
Název projektu: Intenzifikace výroby spolostanů Žadatel: Enaspol s.r.o. Náklady projektu:  151 009,- Kč Z toho dotace EU:  285 714,- Kč Dotace ÚK:  714 286,- Kč Soukromé zdroje: 25 151 009,- Kč Žadatel promptně reagoval na nedostatek spolostanů na trhu (plnidla do betonových směsí) a vybudoval v rámci projektu zcela novou, moderní automatickou linku na výrobu tohoto produktu. V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 10 nových pracovních míst.

14 Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje
Název projektu: Rozšíření stávajících služeb Centra pomoci pro zdravotně postižené seniory Žadatel: Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Náklady projektu: ,- Kč Z toho dotace EU: ,- Kč Dotace ÚK: ,- Kč Dotace ze SR: ,- Kč Cíl projektu bylo uplatnit na trhu práce dlouhodobě nezaměstnané ženy bez kvalifikace v oboru sociálních služeb, specifickým cílem bylo rozšířit terénní služby v Chomutově. Projekt připravila paní Hana Kaplanová, která v době přípravy projektu byla dlouhodobě nezaměstnaná. V rámci projektu vybrala 15 nezaměstnaných žen bez kvalifikace, které měly zájem pracovat v sociálních službách, tyto vyškolila a 5 z nich zaměstnala jako terénní pracovnice sociálních služeb. V průběhu realizace projektu byly pro zázemí společnosti získány výhodné prostory v přízemí chomutovské nemocnice, kde probíhá základní kontakt s klientem. V rámci projektu zde byla zřízena půjčovna kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené. Projekt je velmi úspěšný. Na trh práce byly navráceny dlouhodobě nezaměstnané ženy s nízkou kvalifikací, dotace zároveň urychlila rozvoj služeb, které jsou v současné době velmi požadovány jak ze strany zdravotně postižených a seniorů, tak že strany samospráv regionů. Organizace své služby neustále zkvalitňuje, přijímá další zaměstnance a je vysoká pravděpodobnost, že udržitelnost projektu bude zajištěna.

15 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor
Název projektu: Zoologická zahrada Ústí nad Labem – marketingová podpora turistického ruchu Žadatel: Zoologická zahrada Ústí nad Labem Náklady projektu:  158 210,- Kč Z toho dotace EU:  618 588,- Vlastní zdroje:  530,- Kč Tento projekt byl výjimečný svou rozmanitostí. V rámci projektu byla zpracována studie na podporu marketingu, dále bylo vytvořeno nové logo zoologické zahrady a nový design, byly vytvořeny nové informační letáky, propagační předměty, zakoupen nový info panel a zpracovány webové stránky. Projekt byl zakončen velkou konferencí o budoucnosti zoologických zahrad. Zoologické zahradě se podařilo v době, kdy návštěvnost zoo klesá, vzbudit zájem návštěvníků a podstatně zvýšit jejich počet proti minulému období. Projekt k tomu také částečně přispěl.

16 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podniky v cestovním ruchu Název projektu: Veletržní turistika Žadatel: Výstavy s.r.o. Náklady projektu: 4 100 000,- Kč Z toho dotace EU: 1 428 571,. Kč Dotace ÚK:  428,- Kč Soukromé zdroje: 2 100 000,- Kč Jedná se o největší projekt v oblasti propagace cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Tímto projektem žadatel zajistil kompletní propagační a mediální akce na výstavišti v Litoměřicích po celý rok, vč. reklamních spotů v rozhlase, televizi, billboardy, plakáty, letáky apod. Projekt měl vliv zejména na nárůst návštěvníků výstaviště v Litoměřicích a tím i nárůst turistů v této lokalitě.

17 Podpora regionální infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podniky
Název projektu: Výstavba a rozšíření ubytovacího zařízení ve Sportcentru Rumburk Žadatel: Sportlife Centrum s.r.o. Rumburk Náklady projektu:  240 754,- Kč Z toho dotace EU:  834 264,- Kč Dotace ÚK:  533 706,- Kč Soukromé zdroje: 12 872 784,- Kč Projekt je zajímavý šíří nabídky. Ve sportovním areálu bylo původně koupaliště, hřiště, penzion a chatky. V rámci projektu byla postavena turistická ubytovna, rozšířila se a zmodernizovala restaurace, vznikla přednášková místnost, nekuřácká restaurace a hotel. Vzniklo zařízení, které nabízí nejširší spektrum služeb v rámci celého kraje. Od jednoduchého ubytování až po komfortní hotel vč. kryté sportovní haly. V rámci projektu vzniklo celkem 52 lůžek, 50 nových míst v restauraci, 7 nových pracovních míst a regionální informační centrum.

18 Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Marcela Holečková, CSc. Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Ústeckého kraje Telefon:


Stáhnout ppt "Úspěšné regionální projekty – vzor pro ostatní"

Podobné prezentace


Reklamy Google