Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Význam kompetencí v profesní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Význam kompetencí v profesní."— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Význam kompetencí v profesní přípravě doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. VŠP, a. s. Ostrava

2 Proč profesní příprava Téma profesní přípravy se po mnoha letech společenského nezájmu stává v těchto dnech středem pozornosti. Jak známo, nelze hledat správnou odpověď bez správné otázky. Na co hledáme vlastně odpověď a proč roste zájem o profesní přípravu? Vedle sociálních a personálních, dominují ekonomické důvody a okolnosti: 1.1 Kolaps příkazové ekonomiky –nízká prosperita společnosti, většiny podniků a jednotlivců, –nedostatek, jako průvodní rys existence, –dominance námezdní práce, –vysoká účast státu nebo péče ve většině oblastí společenského a osobního života, –vyloučení podnikatelské iniciativy, –omezená osobní a ekonomická svoboda, atd.

3 Proč profesní příprava 1.2 Zrod smíšené ekonomiky –V České republice, jakož i ve většině jiných zemí Evropy se konstituovala smíšená ekonomika: –postupný růst produktivity práce, –růst prosperity státu, podniku a jednotlivců, –nastolení osobní a ekonomické svobody, –sestupný trend státního paternalismu, –vznik a nárůst nezaměstnanosti, –měkká sociální síť, –nízká kariérní aktivita občanů, atd.

4 Proč profesní příprava 1.3 Zrod nových ekonomických systémů –Smíšená ekonomika začíná být modifikována nebo posléze nahrazována novými ekonomickými systémy: –znalostní ekonomika –Znalosti se „kapitalizují“ a prosazují se jako produkční faktor. –podnikavá ekonomika –Podnikavost spouští a akceleruje ekonomický růst. Tyto změny vyvolávají nové požadavky na lidi, vznikají nové možnosti pro přivlastňování hodnot, mění se význam a obsah kvality života.

5 Co změnit v profesní přípravě „Bohatství v nové době vyrůstá přímo z inovace, nikoliv z optimalizace...“, Kevin Kelly: New Rules For The New Ekonomy. Formulace problému je v tomto případě složitější než jeho řešení. Kromě jiného se opakují neopodstatněné mýty: –v České republice je nedostatek pracovních míst, –zahraniční investoři vytváří dostatek pracovních míst i pro absolventy škol, –vertikální kvalifikační růst zajistí kariérní rozvoj, –profesní příprava může zajistit sama škola nebo náhradní vzdělávací zařízení bez účasti zaměstnavatelů, –finanční podpora a subvence jsou nejúčinnější, atd. Tyto mýty zavádějí, ale neorientují. Dlužno říci, že bylo vynaloženo nemálo prostředků na statistické analýzy a sociologické průzkumy. Když pomineme účelové průzkumy, byly formulovány některé problémy. Nicméně návrhy a odvaha k řešení většinou chybí.

6 Cesty ke změně Zdá se, že parciální změny byly vyčerpány, nezbývá než vytvořit holistickou, strategickou vizi s postupnou implementací. Možná východiska: a) Respektovat zvláštnosti trhu práce. –strukturovaná nabídka a poptávka, –dlouhodobá časová reakce vyrovnávání nabídky a poptávky, –inerce struktury a procesů (malá flexibilita), –iracionalita, atd. b) Definice a systematizace klíčových pojmů a přístupů. c) Využití domácích a zahraničních zkušeností. –Baťova škola práce, –Živnostenská příprava, –Profesně orientované terciální vzdělávání, atd.

7 Systematizace některých klíčových pojmů PRÁCE Profese Status Profesní nároky Povolání Výkonová kapacita Status PRACOVNÍK

8 Systematizace některých klíčových pojmů Profese Speciální úsek pracovní činnosti, druh pracovní činnosti, který je prezentován souborem nezbytných profesních úkolů, rolí a vyžaduje určité profesní nároky. Některé profese jsou podloženy příslušnými předpisy, kvalifikační nároky atd. Jejich výkon je postulován speciální-profesní přípravou. Povolání „Stav, který má jednotlivci zajistit řádné a užitečné postavení v lidské společnosti a ve společenské dělbě práce“ (Malý slovník naučný, Kočí 1928).

9 Systematizace některých klíčových pojmů Výkonová kapacita Výkonová kapacita (capability) Odborná způsobilost (competence) - co by měl umět dělat Odborná způsobilost (competence) - co by měl umět dělat Hodnoty (values) - kodex povolání - které hodnoty by měl respektovat Hodnoty (values) - kodex povolání - které hodnoty by měl respektovat Kompetence (competency) - jak by se měl chovat Kompetence (competency) - jak by se měl chovat

10 Kvalifikace Systematizace některých klíčových pojmů V širším pojetí výkonová kapacita V užším pojetí odborná způsobilost Profesní příprava Zvyšování úrovně výkonové kapacity podle nároků jedné nebo skupiny profesí. Může být např. dílčí, orientovaná na činnosti nebo komplexní, orientovaná na povolání.

11 Kompetence I u nás postupně akceptujeme skutečnost, že kompetence jsou významnou součástí výkonové kapacity člověka a proto by se měly stát součástí profesionální přípravy. Mají některé zvláštnosti, které ovlivňují jejich akceptování, utváření a hodnocení: –vztahují se k rysům chování a teprve prostřednictvím nich k výkonu, –mají obecnější charakter, –jsou obtížně měřitelné a hodnotitelé, –mají spíše charakter dovednosti a návyků než vědomosti, –utvářejí se učením a tréninkem, atd.

12 Kompetence Od doby, kdy je zpopularizoval Boyatzis (1982) existuje několik verzí seznamu nejdůležitějších kompetencí. Nejcitovanější výčet je uveden v závěrech ze zasedání Evropské rady v Lisabonu (odst. 26): –informační kompetence, –komunikace v cizích jazycích, –podnikavost, –sociální kompetence, –technická kultura.

13 Závěr Tak jak to bývá u úvodních příspěvků tématické konference i tento příspěvek si kladl za cíl spíše formulovat některé trendy, úkoly a problémy. Na jejich řešení dojde bezprostředně nebo vyvolají diskuzi.


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Význam kompetencí v profesní."

Podobné prezentace


Reklamy Google