Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová
Spolupráce MITAS a VŠCHT Praha v oblasti výzkumu gumárenských surovin a materiálů Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová Gumference 2012 , Zlín

2 3 výrobní závody v České Republice, 1 v Srbsku, 1 v USA
MITAS 3 výrobní závody v České Republice, 1 v Srbsku, 1 v USA RD centra – Praha, Zlín

3 Hlavní partneři VV spolupráce
Centrální laboratoře VŠCHT Praha

4 Hlavní směry spolupráce
Zpracovatelské chování a FM vlastnosti gumárenských směsí Alternativní suroviny a jejich dopad do vlastností směsí a jejich dopad do životního prostředí Snižování zátěže technologického procesu na životní prostředí, plnění legislativních požadavků při zachování konkurenceschopnosti Analytika dopadu pláště do životního prostředí

5 Propojení vzdělávacích programů VŠ s praxí
Transfer inovací Společné zapojení do mezinárodní programů Modelace chování směsi a pláště Zapojení odborného zázemí do tvorby evropských standardů

6 Zpracovatelské chování a FM vlastnosti gumárenských směsí
Hodnocení vlivu záměny surovin na vlastnosti Zpracovatelské chování směsí – RPA, DMA,DSC, chromatografie GC/MS Přírodní kaučuk vs. syntetický kaučuk Tokové a tepelné chování Reakce na nové specifické požadavky trhu Klimatická specifičnost Agresivita prostředí Optimalizace vazby surovina - směs - konstrukce pláště - výroba - použití

7 Alternativní suroviny a jejich dopad do životního prostředí
Využití alternativních surovinových zdrojů Agroprodukty Alternativní oleje (řepka, sója) Taraxacum koksaghyz Guayale (Parthenium argentatum) Využití produktů recyklace starých pneumatik regeneráty drtě produkty pyrolytických procesů

8 Projekt TANDEM za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
„Kaučuk aditivovaný ekologicky nezávadnými změkčovadly: výzkum vztahu typu aditiva, vlastností kaučuku a aplikačních vlastností výsledného elastomerního materiálu, vývoj nových jakostních typů a technologie jejich výroby“ Registrační číslo projektu: FT-TA3/109 MITAS,Paramo, Kaučuk/Synthos, VŠCHT Praha PCA Content by IP346 < 3% - DMSO Obsah PAU < 10 ppm Benzo[a]pyrene (BaP) < 1 ppm Benzo[b]fluoranthene (BbFA) Benzo[e]pyrene (BeP) Chrysene (CHR) Benzo[j]fluoranthene (BjFA) Benzo[a]anthracene (BaA) Benzo[k]fluoranthene (BkFA) Dibenz[a,h]anthracene (DBAhA) Mutagenicity Index (ASTM E1687) < 1

9 Nařízení EC 1907/2006 REACH – Annex XVII, bod 50 1.1.2010
REACH OIL BAN – ISO NMR Nařízení EC 1907/2006 REACH – Annex XVII, bod 50 – zákaz používání olejů s nadlimitním obsahem PAU – zákaz uvádění na trh pneumatik s nevyhovujícími oleji ISO Pneumatika je vyrobená po a je uvedená na trh členské země EU Vzorek  extrakce  NMR max. 0,35% H bay proton

10 ETRMA oil ban testing program
MITAS – VŠCHT Jediná laboratoř v ČR a ve střední a východní Evropě 47 vzorků ETRMA program 11% nevyhovujících plášťů, zejména Čína Celkem více než 200 plášťů Výstupy tiskové zprávy informace pro orgány EU a členských států

11 Snižování zátěže technologického procesu na životní prostředí
Analytika emisí z výrobního procesu VOC Rozbory vulkanizačních emisí Identifikace pachové zátěže Vyhodnocení dopadů výroby do jednotlivých složek životního prostředí Analýza pracovního prostředí Metodika LCA

12 Propojení vzdělávacích programů VŠ s praxe, profesní vzdělávání
Vedení a konzultace diplomových a bakalářských prací Vedení prací v rámci SVOČ, účast na hodnocení SVOČ Praxe studentů VŠCHT v MITAS Přednáškové cykly pro zaměstnance MITAS v oblasti gumárenské technologie Vedoucí, konzultanti, oponenti diplomových prací a SVOČ – ročníkových prací: VŠCHT – prof. Vratislav Ducháček, doc. Antonín Kůta, Ing. Zdeněk Hrdlička Ph.D. MITAS – ing. Jiří Brejcha, ing. Jaroslav Svoboda, ing. Lucie Herzigová

13 OPPA projekt OPPA , 4. rámcová výzva, prioritní osa I B MITAS a.s. – VÚ Praha Vysoká škola chemicko-technologická Název projektu: Specifickým vzděláváním zaměstnanců k posílení environmentálně orientovaného vývoje a technologií výrobků Mitas a.s.

14 Cíle projektu OPPA zvýšit a rozvíjet kvalifikační a odborné úrovně kompetencí vybraných zaměstnanců Mitas a.s. dále rozvíjet spolupráci mezi společností Mitas a. s. a partnerem projektu – Vysokou školou chemicko- technologickou v Praze a prostřednictvím zapojení odborníků z VŠCHT do aktivit projektu uvádět výsledky jejich výzkumu do praxe přispět k naplňování environmentální politiky Mitas a.s. aplikaci Nařízení a směrnic EU – např. REACH, modernizaci a inovaci stávajících technologií, snížení dopadů výroby a výrobků do ŽP Koordinátorka projektu Ing. Lucie Herzigová

15 Diplomové a bakalářské práce
David Jaroš (2012) Hodnocení vlastností přírodního kaučuku Vít Štefan (2012) Modifikace standardních kaučuků kapalnými elastomery Ivan Karpíšek (2012) BP Hodnocení kvality přírodního kaučuku

16 Diplomové a bakalářské práce
Anna Brodská (2011) Redukce obsahu oxidu zinečnatého v gumárenských směsích Alena Kadeřábková (2011) Hodnocení jakosti kaučukových směsí pro výrobu pneumatik Petra Pikulová (2010) Vliv vlhkosti a plísní na vlastnosti přírodního kaučuku. Drahomír Čadek (2009) Hodnocení a vlastnosti přírodního kaučuku

17 SVOČ, ročníkové práce Anna Brodská (2009, 2010) Redukce obsahu oxidu zinečnatého v gumárenských směsích Alena Kadeřábková (2010) Dynamické reologické vlastnosti provozních kaučukových směsí a jejich korelace s vlastnostmi vstupních surovin Jakub Bareš (2010) Vliv vlhkosti kaučukové směsi na vulkanizační charakteristiky Ivan Karpíšek (2012) Hodnocení parametrů přírodního kaučuků

18 SVOČ, ročníkové práce Petra Pikulová (2009)
Vliv vlhkosti na průběh vulkanizace Vojtěch Podzimek (2009) Vliv původu E-SBR na zpracovatelnost kaučukových směsí a vlastnosti vulkanizátů Drahomír Čadek (2008) Hodnocení přírodního kaučuku SVR 10 (Vietnam) využití přístroje RPA Pavel Bican (2007) Porovnání vlastností nevulkanizovaného přírodního kaučuku   

19 Další formy spolupráce
Spolupráce s VŠCHT Praha a Masarykovou střední průmyslovou školou chemickou v Praze Studentské praxe SOČ 2011/2012 Miroslav Latocha Hodnocení vlivu alternativních změkčovadel na gumárenskou směs 2012/2013 Mikuláš Vlk, Martin Stengel Hodnocení vlivu polymerních plniv na gumárenskou směs

20 SVOČ, ročníkové práce

21 Konference Hrdlička Z., Kuta A., Ducháček V.: Natural and Synthetic Rubbers Containing New Processing Oils (zvaná předn.). International Conference on Hi-Tech Materials, Kharagpur, Indie, Proceedings, str. 4. Brejcha J., Herzigová L.:Aktuální legislativně-environmentální hrozby pro gumárenský průmysl, SPOGS 2012  Kuta A., Beneš M., Hrdlička Z.: Evaluation of Processability of Natural Rubber. 11th International Rubber Symposium „IRS 2007“, Zlín, Sborník příspěvků [CD-ROM], Předn. č. 26 (11 stran). Zlín : Univerzita Tomáše Bati Zlín, ISBN  Kuta A., Hrdlička Z., Pokorný J., Voldánová J., Brejcha J.: Dynamic Mechanical Properties of Rubbers with Standard Oils and Oils with Low Content of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. International Rubber Conference „IRC 2009“, Norimberk, Německo,

22 Děkuji za pozornost ing
Děkuji za pozornost ing. Jiří Brejcha RD-OVM,Material development MITAS a. s. Švehlova 1900, Prague, Czech Republic Phone: Mobile: +420 733 698 827


Stáhnout ppt "Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová"

Podobné prezentace


Reklamy Google