Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce MITAS a VŠCHT Praha v oblasti výzkumu gumárenských surovin a materiálů Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová Gumference 2012 14.11.2012, Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce MITAS a VŠCHT Praha v oblasti výzkumu gumárenských surovin a materiálů Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová Gumference 2012 14.11.2012, Zlín."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce MITAS a VŠCHT Praha v oblasti výzkumu gumárenských surovin a materiálů Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová Gumference 2012 14.11.2012, Zlín

2 www.mitas-tyres.com Page 2 MITAS 3 výrobní závody v České Republice, 1 v Srbsku, 1 v USA R  D centra – Praha, Zlín

3 www.mitas-tyres.com Page 3 Hlavní partneři VV spolupráce Centrální laboratoře VŠCHT Praha

4 www.mitas-tyres.com Page 4 Zpracovatelské chování a FM vlastnosti gumárenských směsí Alternativní suroviny a jejich dopad do vlastností směsí a jejich dopad do životního prostředí Snižování zátěže technologického procesu na životní prostředí, plnění legislativních požadavků při zachování konkurenceschopnosti Analytika dopadu pláště do životního prostředí Hlavní směry spolupráce

5 www.mitas-tyres.com Page 5 Propojení vzdělávacích programů VŠ s praxí Transfer inovací Společné zapojení do mezinárodní programů Modelace chování směsi a pláště Zapojení odborného zázemí do tvorby evropských standardů

6 www.mitas-tyres.com Page 6 Hodnocení vlivu záměny surovin na vlastnosti Zpracovatelské chování směsí – RPA, DMA,DSC, chromatografie GC/MS Přírodní kaučuk vs. syntetický kaučuk Tokové a tepelné chování Reakce na nové specifické požadavky trhu Klimatická specifičnost Agresivita prostředí Optimalizace vazby surovina - směs - konstrukce pláště - výroba - použití Zpracovatelské chování a FM vlastnosti gumárenských směsí

7 www.mitas-tyres.com Page 7 Využití alternativních surovinových zdrojů Agroprodukty Alternativní oleje (řepka, sója) Taraxacum koksaghyz Guayale (Parthenium argentatum) Využití produktů recyklace starých pneumatik regeneráty drtě produkty pyrolytických procesů Alternativní suroviny a jejich dopad do životního prostředí

8 www.mitas-tyres.com Page 8 „Kaučuk aditivovaný ekologicky nezávadnými změkčovadly: výzkum vztahu typu aditiva, vlastností kaučuku a aplikačních vlastností výsledného elastomerního materiálu, vývoj nových jakostních typů a technologie jejich výroby“ Registrační číslo projektu: FT-TA3/109 MITAS,Paramo, Kaučuk/Synthos, VŠCHT Praha PCA Content by IP346 < 3% - DMSO Obsah PAU < 10 ppm Benzo[a]pyrene (BaP) < 1 ppm Benzo[b]fluoranthene (BbFA) Benzo[e]pyrene (BeP) Chrysene (CHR) Benzo[j]fluoranthene (BjFA) Benzo[a]anthracene (BaA) Benzo[k]fluoranthene (BkFA) Dibenz[a,h]anthracene (DBAhA) Mutagenicity Index (ASTM E1687) < 1 Projekt TANDEM za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

9 www.mitas-tyres.com Page 9 Nařízení EC 1907/2006 REACH – Annex XVII, bod 50 1.1.2010 – zákaz používání olejů s nadlimitním obsahem PAU – zákaz uvádění na trh pneumatik s nevyhovujícími oleji  ISO 21 461 Pneumatika je vyrobená po 1.1.2010 a je uvedená na trh členské země EU Vzorek  extrakce  NMR max. 0,35% H bay proton REACH OIL BAN – ISO 21 461- NMR

10 www.mitas-tyres.com Page 10 MITAS – VŠCHT Jediná laboratoř v ČR a ve střední a východní Evropě 47 vzorků ETRMA program 11% nevyhovujících plášťů, zejména Čína Celkem více než 200 plášťů Výstupy tiskové zprávy informace pro orgány EU a členských států ETRMA oil ban testing program

11 www.mitas-tyres.com Page 11 Analytika emisí z výrobního procesu VOC Rozbory vulkanizačních emisí Identifikace pachové zátěže Vyhodnocení dopadů výroby do jednotlivých složek životního prostředí Analýza pracovního prostředí Metodika LCA Snižování zátěže technologického procesu na životní prostředí

12 www.mitas-tyres.com Page 12 Vedení a konzultace diplomových a bakalářských prací Vedení prací v rámci SVOČ, účast na hodnocení SVOČ Praxe studentů VŠCHT v MITAS Přednáškové cykly pro zaměstnance MITAS v oblasti gumárenské technologie Vedoucí, konzultanti, oponenti diplomových prací a SVOČ – ročníkových prací: VŠCHT – prof. Vratislav Ducháček, doc. Antonín Kůta, Ing. Zdeněk Hrdlička Ph.D. MITAS – ing. Jiří Brejcha, ing. Jaroslav Svoboda, ing. Lucie Herzigová Propojení vzdělávacích programů VŠ s praxe, profesní vzdělávání

13 www.mitas-tyres.com Page 13 OPPA, 4. rámcová výzva, prioritní osa I B MITAS a.s. – VÚ Praha Vysoká škola chemicko-technologická Název projektu: Specifickým vzděláváním zaměstnanců k posílení environmentálně orientovaného vývoje a technologií výrobků Mitas a.s. OPPA projekt

14 www.mitas-tyres.com Page 14 zvýšit a rozvíjet kvalifikační a odborné úrovně kompetencí vybraných zaměstnanců Mitas a.s. dále rozvíjet spolupráci mezi společností Mitas a. s. a partnerem projektu – Vysokou školou chemicko- technologickou v Praze a prostřednictvím zapojení odborníků z VŠCHT do aktivit projektu uvádět výsledky jejich výzkumu do praxe přispět k naplňování environmentální politiky Mitas a.s. aplikaci Nařízení a směrnic EU – např. REACH, modernizaci a inovaci stávajících technologií, snížení dopadů výroby a výrobků do ŽP Koordinátorka projektu Ing. Lucie Herzigová Cíle projektu OPPA

15 www.mitas-tyres.com Page 15 David Jaroš (2012) Hodnocení vlastností přírodního kaučuku Vít Štefan (2012) Modifikace standardních kaučuků kapalnými elastomery Ivan Karpíšek (2012) BP Hodnocení kvality přírodního kaučuku Diplomové a bakalářské práce

16 www.mitas-tyres.com Page 16 Anna Brodská (2011) Redukce obsahu oxidu zinečnatého v gumárenských směsích Alena Kadeřábková (2011) Hodnocení jakosti kaučukových směsí pro výrobu pneumatik Petra Pikulová (2010) Vliv vlhkosti a plísní na vlastnosti přírodního kaučuku. Drahomír Čadek (2009) Hodnocení a vlastnosti přírodního kaučuku Diplomové a bakalářské práce

17 www.mitas-tyres.com Page 17 Anna Brodská (2009, 2010) Redukce obsahu oxidu zinečnatého v gumárenských směsích Alena Kadeřábková (2010) Dynamické reologické vlastnosti provozních kaučukových směsí a jejich korelace s vlastnostmi vstupních surovin Jakub Bareš (2010) Vliv vlhkosti kaučukové směsi na vulkanizační charakteristiky Ivan Karpíšek (2012) Hodnocení parametrů přírodního kaučuků SVOČ, ročníkové práce

18 www.mitas-tyres.com Page 18 Petra Pikulová (2009) Vliv vlhkosti na průběh vulkanizace Vojtěch Podzimek (2009) Vliv původu E-SBR na zpracovatelnost kaučukových směsí a vlastnosti vulkanizátů Drahomír Čadek (2008) Hodnocení přírodního kaučuku SVR 10 (Vietnam) -využití přístroje RPA Pavel Bican (2007) Porovnání vlastností nevulkanizovaného přírodního kaučuku SVOČ, ročníkové práce

19 www.mitas-tyres.com Page 19 Spolupráce s VŠCHT Praha a Masarykovou střední průmyslovou školou chemickou v Praze -Studentské praxe -SOČ -2011/2012 Miroslav Latocha -Hodnocení vlivu alternativních změkčovadel na gumárenskou směs -2012/2013 Mikuláš Vlk, Martin Stengel -Hodnocení vlivu polymerních plniv na gumárenskou směs Další formy spolupráce

20 www.mitas-tyres.com Page 20 SVOČ, ročníkové práce

21 www.mitas-tyres.com Page 21 Hrdlička Z., Kuta A., Ducháček V.: Natural and Synthetic Rubbers Containing New Processing Oils (zvaná předn.). International Conference on Hi-Tech Materials, Kharagpur, Indie, 11.-13.2.2009. Proceedings, str. 4. Brejcha J., Herzigová L.:Aktuální legislativně-environmentální hrozby pro gumárenský průmysl, SPOGS 2012 Kuta A., Beneš M., Hrdlička Z.: Evaluation of Processability of Natural Rubber. 11 th International Rubber Symposium „IRS 2007“, Zlín, 11.-12.9.2007. Sborník příspěvků [CD-ROM], Předn. č. 26 (11 stran). Zlín : Univerzita Tomáše Bati Zlín, 2007. ISBN 978-80-7318-594-7. Kuta A., Hrdlička Z., Pokorný J., Voldánová J., Brejcha J.: Dynamic Mechanical Properties of Rubbers with Standard Oils and Oils with Low Content of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. International Rubber Conference „IRC 2009“, Norimberk, Německo, 29.6.-2.7.2009. Konference

22 Děkuji za pozornost ing. Jiří Brejcha RD-OVM,Material development MITAS a. s. Švehlova 1900, Prague, Czech Republic Phone: +420 267 11 1312 Mobile: +420 733 698 827 jiri.brejcha@mitas-tyres.com


Stáhnout ppt "Spolupráce MITAS a VŠCHT Praha v oblasti výzkumu gumárenských surovin a materiálů Ing. Jiří Brejcha, Ing. Lucie Herzigová Gumference 2012 14.11.2012, Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google