Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stupeň zveřejňování informací, Právní chaos dálkového přístupu k rejstříkům veřejné správy a zákon 106 Oldřich Kužílek poradce pro otevřenost veřejné správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stupeň zveřejňování informací, Právní chaos dálkového přístupu k rejstříkům veřejné správy a zákon 106 Oldřich Kužílek poradce pro otevřenost veřejné správy."— Transkript prezentace:

1 Stupeň zveřejňování informací, Právní chaos dálkového přístupu k rejstříkům veřejné správy a zákon 106 Oldřich Kužílek poradce pro otevřenost veřejné správy www.otevrete.cz

2 jaká je skutečná obsažnost webů veřejné správy? Otázka:

3 obsažnost webů veřejné správy povinně zveřejněné informace povinně zveřejněné informace  dle zák. č. 106/99 Sb. § 5 odst. 2 a 3  dle dalších zvláštních předpisů dobrovolně zveřejněné informace dobrovolně zveřejněné informacenapř.  jmenovitý záznam hlasování  výstupy jednání (rady obce, záznamy jednání komisí)  podklady pro jednání orgánů  příprava legislativy

4 Jak hodnotit obsažnost? povinně zveřejněné informace povinně zveřejněné informace  dle zák. č. 106/99 Sb. § 5 odst. 2 a 3 standard ISVS dle zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy standard ISVS dle zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy Zlatý Erb + otevřete.cz Zlatý Erb + otevřete.cz odst. 3 – často není plněno odst. 3 – často není plněno  dle dalších zvláštních předpisů

5 plnění standardu ISVS - města Město Webová adresa Chybné položky Blansko http://www.blansko.cz/ 8b,11, 13, 15 Bruntál http://www.mubruntal.cz 8b, 10, 11, 14, 15 Česká Lípa http://www.mucl.cz 8b,9, 11, 16 Dačice http://www.dacice-mesto.cz 11 Heřmanův Městec http://www.hermanuv-mestec.cz 9, 13 Hradec Králové http://www.hradeckralove.org 10, 11 Cheb http://www.mestocheb.cz 2, 9, 11, 16 Kladno http://www.mestokladno.cz 2b, 10, 11, 15 Klatovy http://www.klatovy.cz 12, 13, 16 Kunovice http://www.mesto-kunovice.cz 2,9, 12, 13, 16 Litoměřice http://www.litomerice.cz 9, 11,12,16 Olomouc http://www.olomoucko.cz 5, 10, 11, 15, 16 Praha 14 http://www.praha14.cz 2, 11 Třebíč http://www.trebic.cz 8a, 10, 15

6 Položka 11 Standardu ISVS (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu…): procento chybujících: 75%, procento chyb ze všech: 20% (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu…): procento chybujících: 75%, procento chyb ze všech: 20% Jen v několika případech obce (3) a města (4) zveřejnily alespoň náznak požadovaných informací, tj. orientaci pro občany, v jaké lhůtě a jakým způsobem mohou postupovat v jakékoli agendě, pokud jim úřad nevyhoví. Jen v několika případech obce (3) a města (4) zveřejnily alespoň náznak požadovaných informací, tj. orientaci pro občany, v jaké lhůtě a jakým způsobem mohou postupovat v jakékoli agendě, pokud jim úřad nevyhoví.

7 Jak hodnotit obsažnost? dobrovolně zveřejněné informace dobrovolně zveřejněné informace  úroveň obsažnosti se hodnotí z hlediska protikorupčního působení  Transparency International: „City Corruption- Propensity Index“ – zkratka CCPI  bude sloužit jako nástroj nátlaku veřejnosti na politické reprezentace měst, aby zintensivnily boj proti korupci Transparency International CCPI

8 dokumenty o jednání orgánů: dokumenty o jednání orgánů: schopnost ochrany údajů = schopnost zveřejňování dokumentů schopnost ochrany údajů = schopnost zveřejňování dokumentů zveřejňují se rozhodnutí, zápisy, podklady pro rozhodnutí zveřejňují se rozhodnutí, zápisy, podklady pro rozhodnutí archiv je přístupný archiv je přístupný zveřejňují se menšinová stanoviska zveřejňují se menšinová stanoviska Strategické dokumenty – politické, nepolitické Strategické dokumenty – politické, nepolitické informace o struktuře informace o struktuře snadnost přístupu snadnost přístupu svobodný přístup k informacím Transparency International CCPI

9 avízo o chystaných jednáních (zastupitelstvo / exekutiva / poradní orgány) avízo o chystaných jednáních (zastupitelstvo / exekutiva / poradní orgány) zveřejňuje se plán a program zveřejňuje se plán a program podklady podklady včasnost včasnost veřejnost jednání veřejnost jednání záznamy hlasování záznamy hlasování průběh řízení průběh řízení množství množství obsah obsah otevřenost rozhodování Transparency International CCPI

10 zásadní rozhodnutí zásadní rozhodnutí v oblasti územního rozvoje a stavebního řízení v oblasti územního rozvoje a stavebního řízení v ostatních oblastech v ostatních oblastech běžné rozhodování běžné rozhodování účast veřejnosti na rozhodování právo šířit informace příklad: neexistuje vnitřní pokyn/směrnice/nařízení zakazující úředníkům poskytovat sdělovacím prostředkům informace o činnosti úřadu (vyjma výslovně definovaných chráněných informací, jako jsou osobní údaje, obchodní tajemství apod.) příklad: neexistuje vnitřní pokyn/směrnice/nařízení zakazující úředníkům poskytovat sdělovacím prostředkům informace o činnosti úřadu (vyjma výslovně definovaných chráněných informací, jako jsou osobní údaje, obchodní tajemství apod.) Transparency International CCPI

11 Příklad schopnosti chránit informace: Zápis jednání Rady postoupení pohledávky na nájmu fyzické osobě: postoupení pohledávky na nájmu fyzické osobě: Rada navrhuje Zastupitelstvu postoupit pohledávku dluž. nájmu 100 000 Kč nájemníka Josefa Nováka p. Eduardu Klokočkovi za částku 50 000 Kč. Rada navrhuje Zastupitelstvu postoupit pohledávku dluž. nájmu 100 000 Kč nájemníka Josefa Nováka p. Eduardu Klokočkovi za částku 50 000 Kč. p. Eduard Klokočka se v rámci privaztizace stal vlastníkem dotyčné bytové jednotky č. 2 na adrese Hlavní 35 p. Eduard Klokočka se v rámci privaztizace stal vlastníkem dotyčné bytové jednotky č. 2 na adrese Hlavní 35 ve stejné podobě je předloženo Zastupitelstvu, tedy s plnými osobními údaji

12 Příklad: Zápis jednání Rady právní aspekty Projednání na zastupitelstvu je sice veřejné, ale právě jen v tomto smyslu. Proto je třeba dále „ dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.“ (§ 5 odst. 3 a § 10 zák. o ochraně osobních údajů) Projednání na zastupitelstvu je sice veřejné, ale právě jen v tomto smyslu. Proto je třeba dále „ dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.“ (§ 5 odst. 3 a § 10 zák. o ochraně osobních údajů) na web tedy lze umístit jen v anonymizované podobě: na web tedy lze umístit jen v anonymizované podobě:

13 Příklad: Zápis jednání Rady pro zobrazení na webu postoupení pohledávky na nájmu fyzické osobě: postoupení pohledávky na nájmu fyzické osobě: Zastupitelstvo postoupilo pohledávku dluž. nájmu 100 000 Kč nájemníka J. N. panu E. K. za částku 50 000 Kč. Zastupitelstvo postoupilo pohledávku dluž. nájmu 100 000 Kč nájemníka J. N. panu E. K. za částku 50 000 Kč. XXX XXX

14 Analýza systému řízení úřadu městské části Praha 1 realizace: A-21

15 Schválená a podepsaná smlouva - podnět k zahájení prací Provedení prací uvolněno ke zveřejnění chráněná informace: - obchodní tajemství - osobní údaje zhotovitele Faktura přijatá (za provedené práce) - podatelna - účtárna - OIP podle „Analýza systému řízení úřadu městské části Praha 1“ realizace: A-21

16 Právní chaos dálkového přístupu k rejstříkům

17 Právní povinnost Zákon 106/99 Sb.: § 5 (3) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto údaje povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle zvláštního právního předpisu § 5 (3) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto údaje povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle zvláštního právního předpisu registr = rejstřík = seznam

18 průzkum otevřete.cz 38 registrů, z nich 9 je výslovně nebo na základě výkladu přístupné každému. 38 registrů, z nich 9 je výslovně nebo na základě výkladu přístupné každému. 42 rejstříků, z nich 22 veřejných je výslovně nebo na základě výkladu přístupné každému. 42 rejstříků, z nich 22 veřejných je výslovně nebo na základě výkladu přístupné každému. celkem 80 registrů/rejstříků veřejné správy, z nichž asi na 30 dopadá povinnost dle zák. č. 106/99 Sb. celkem 80 registrů/rejstříků veřejné správy, z nichž asi na 30 dopadá povinnost dle zák. č. 106/99 Sb. na webu zveřejněny 4 registry a 14 rejsříků, tj. 18 z celkového počtu 30. na webu zveřejněny 4 registry a 14 rejsříků, tj. 18 z celkového počtu 30. katastr nemovitostí – dle zvláštní úpravy

19 Povinnost nesplnili: Ministerstvo zdravotnictví:Ministerstvo zdravotnictví: registr chemických látek registr přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, registr metod nahrazujících pokusy na zvířatech ministerstvo dopravy a spojů:ministerstvo dopravy a spojů: námořní rejstřík, plavební rejstřík Úřad průmyslového vlastnictví:Úřad průmyslového vlastnictví: rejstřík topografií obce a kraje:obce a kraje: rejstřík honebních společenství, živnostenský rejstřík ČSÚne zcela jasná je povinnost ČSÚ zveřejnit registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic rejstříkové soudyrejstříkové soudy částečně splnily (v rámci obchodního rejstříku, jehož vyhledávání však nesplňuje požadavky zákona): rejstřík o.p.s., nadační rejstřík

20 Nekorektní legislativní úprava 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů § 23 (6) Do působnosti Komory náleží zejména d) vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup dvojkolejnost úpravy

21 korektní legislativní postup využívající obecné úpravy : 148/2003 Sb. zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů § 20 Poskytování informací o genetických zdrojích Poskytování informací o genetických zdrojích Pověřená osoba poskytuje informace o genetických zdrojích v souladu se zvláštním právním předpisem.8) Pověřená osoba poskytuje informace o genetických zdrojích v souladu se zvláštním právním předpisem.8)--------------------------------------------------- 8) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

22 Děkuji za pozornost kuzileko@senat.czwww.otevrete.cz


Stáhnout ppt "Stupeň zveřejňování informací, Právní chaos dálkového přístupu k rejstříkům veřejné správy a zákon 106 Oldřich Kužílek poradce pro otevřenost veřejné správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google