Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Imunohematologická diagnostika, gelový systém a automatizace MTC INVITRO Diagnostics AG Eliška Rýznarová Eurex Medica s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Imunohematologická diagnostika, gelový systém a automatizace MTC INVITRO Diagnostics AG Eliška Rýznarová Eurex Medica s.r.o."— Transkript prezentace:

1 1 Imunohematologická diagnostika, gelový systém a automatizace MTC INVITRO Diagnostics AG Eliška Rýznarová Eurex Medica s.r.o.

2 2 MTC INVITRO Diagnostics AG Historie: Firma MTC (Micro Typing Concepts) byla založena v roce 1987 jako výrobce a distributor produktů pro klinickou diagnostiku. Více než 20 let je průkopníkem technologie gelové centrifugace. Nový směr vývoje: Od roku 1990 se podílí na vývoji poloautomatizovaných a plnoautomatizovaných systémů pro imunohematologické laboratoře a poskytuje software.

3 3 MTC INVITRO Diagnostics AG Současnost: 2008 zahájila vývoj a výrobu vlastních diagnostik produktové řady MTC INVITRO a zahajuje vývoj a výrobu inovovaného gelového systému INVITROGEL TEST- SYSTEM. 2009 získává první certifikaci CE na gelové karty,následují další včetně certifikace diagnostických erytrocytů. 2010 na mezinárodní úrovni spouští kompletní řadu gelových karet pro AB0 systém, Rh fenotyp, screening a identifikaci protilátek a další aplikace. Představuje novou řadu automatizovaných přístrojů INVITROLYZER. Následně rozšiřuje výrobu o INVITROFLOW RAPID TEST SYSTEM, který umožní stanovit krevní skupinu AB0 a Rh fenotyp bez přístrojového vybavení.

4 4 MTC INVITRO Diagnostics AG Cíl: Inovace a vývoj nových produktů. Představení svých novinek na 33. mezinárodním kongresu ISBT v Soulu, v Jižní Koreji ve dnech 31.5. - 5.6.2014: INVITROLYZER OCTAVIAN – hybridní plnoautomat (walk away) pro testování na gelových kartách INVITROOCTA s 8 gelovými sloupci současně s testováním na mikrotitračních deskách INVITROPLATE INVITROLYZER CA-120 – plnoautomat (walk away) pro gelové karty INVITROGEL se 6 gelovými sloupci INVITROREADR SIRACUSE – readr 2. generace pro gelové karty INVITROGEL INVITROFLOW karty pro vyšetření krevních skupin rychlou laterální difuzí

5 5 MTC INVITRO Produkty INVITROGEL TEST SYSTEM: 6 sloupcové gelové karty 8 sloupcové gelové karty INVITROOCTA INVITROCLONE Liquid Reagents INVITROLIQ Liquid Reagents INVITROPLATE Microplates INVITROFLOW Rapid Test System INVITROLYZER Automated Immunohematology

6 6 Gelový systém INVITROGEL TEST SYSTEM Způsob aplikace sloupcové chromatografie pro použití v imunohematologii objevil francouzský vědec Yves Lapierre. Vynález gelové matrice ve sloupcích plastových karet vyvolal revoluci v rutinním testování v imunohematologických laboratořích na celém světě a stal se zlatým standardem v sérologii krevních skupin. Kromě jiných výhod, jako jediná technika testování, umožní vizuálně rozlišit reakci dvojí populace erytrocytů (v jedné mikrozkumavce pozorujeme sediment erytrocytů + aglutinaci v gelu). Příčinou může být chybný pracovní postup a nebo je přirozeným jevem.

7 7 Reakce dvojí populace ery Srovnání s běžnými výsledky Sediment ery + aglutinace v gelu

8 8 Gelový systém Příčiny reakce dvojí populace erytrocytů 1. Vzájemná kontaminace krevních vzorků (pacientů, dárců, diagnostických ery). 2. Po alogenní transfuzi krve. Dvojí populace ery je umělá a dočasná. Je cílená nebo způsobená administrativní či laboratorní chybou. Lze pozorovat i PAT s dvojí populací ery po transfuzi: aloprotilátka pacienta se váže pouze na ery DK. 3. Po transplantaci KD, kmenových buněk. Prvním průkazem přijetí dřeně je zjištění populace ery antigenně odlišných, je možno ji pozorovat již 14 dnů po transplantaci. V konečné fázi po přijetí se všechny antigenní systémy mění v dárcovské. 4. Po intrauterinní transfuzi. 5. V případě fetomaternálních a maternofetálních inkluzí. 6. Slabé podskupiny A, B (zejména A 3 ). 7. Částečná ztráta antigenu jako důsledek leukémie. 8. Získaný antigen B u krevní skupiny A 1. 9. Polyaglutinabilita ery (T-Tn aktivace ery, bakteriální kontaminace roztoků !) 10. Mozaicismus (Rh při myeloproliferativních nemocněních). V jednom organismu se vyskytují dvě nebo více buněčných linií s odlišným genotypem, které pochází z 1 zygoty. 11. Chimérizmus (dvě nebo více buněčných linií s odlišným genotypem v jednom organismu pochází z jednoho či více více původních jedinců).

9 9 Faktory, způsobující částečné zadržování ery na povrchu gelu Částečně zadržované ery se jeví jako velmi tenká červená linka na povrchu gelu. Nejedná se o obraz dvojí populace ery a neznamená to pozitivní výsledek. Příčiny: Vlákna fibrinu – u čerstvých vzorků ne zcela řádně odebraných nebo nedostatečně centrifugovaných. Koagulační faktory - uvolněné do plazmy (starší vzorky). Vysoký počet leukocytů – vytváří bariéru na povrchu gelu. Podpovrchové antigeny (kryptoantigeny), odhalené působením bakteriálních enzymů u ne zcela čerstvých ery, mohou reagovat s protilátkami v séru vzorků. Přítomnost protilátek proti tzv. senescentním (stárnoucím) antigenům.

10 10 INVITROGEL Test System Přístrojová technika pro manuální testování

11 11 INVITROREADER Sicaruse Přístrojová technika pro manuální testování Readr 2. generace pro gelové karty INVITROGEL (6 sloupcové) Software: NAVEGATOR Váha 2,6 kg š 18 / v 11 / h 35 cm

12 12 INVITROGEL Test System Srovnání gelových karet 6 a 8 sloupcových pro manuální testování možno kombinovat

13 13 Gelové karty INVITROGEL se 6 mikrozkumavkami AB0 RH A-B-D-CDE-CTL AB0 Newborn A-B-AB-D-AGH-CTL A-B-D / A-B-D dva typy karet, rozdílné klony, DVI- AB0 DII DAT A-B-D-D-CTL-AGH obě DVI- ABD VI+ Donor AB0 reverse A-B-D(VI-)-Neutral-Neutral-Neutral (CTL) AB0 Crossmatch A-B-D (VI-)-Neutral-AGH-AGH (CTL) Podskupiny A1 a H na jedné kartě Rh fenotypizace + K 2 typy karet (klony 1 + klony 2) Rh fenotypizace + D Kell DUO (anti-Kell klon 1 + klon 2) Neutral Polyspecifické AGH (anti-IgG + C3d) Monospecifické anti-IgG AGH (Coombs) + Neutral DAT Screen (IgG-C3d-CTL/IgG-C3d-CTL)

14 14 Gelové karty INVITROGEL se 6 mikrozkumavkami

15 15 Gelové karty INVITROGEL se 6 mikrozkumavkami Ověření krevní skupiny, „půlené karty“, rozdílné klony, DVI-

16 16 Gelové karty INVITROOCTA s 8 mikrozkumavkami AB0 RH1 RH1 Reverse: A-B-D(VI-)-D(VI-) 4 x Neutral (CTL) ABD: A-B-D-Neutral / A-B-D-Neutral AB0 CC: A-B-D-3x Neutral-2x AGH AB0 Crossmatch Podskupiny A1 a H Anti-D (VI-) 8x Anti-D (VI+) 8x Rh Pheno DUO: C-c-E-e (klony 1) / C-c-E-e (klony 2) Rh Complete Pheno + K: C-Cw-c-E-e-D(VI-)-D(VI+)-K Kell DUO: 4 x klon 1 + 4x klon 2 Neutral Polyspecifické AGH (anti-IgG + C3d) Monospecifické anti-IgG AGH Anti-IgG

17 17 Gelová karta INVITROOCTA s 8 mikrozkumavkami

18 18 Tekutá diagnostika pro gelové karty Testování na kartě NEUTRAL: Testování na kartě Coombs: Anti-A1 lektin Anti-k Anti- H monoclonal Anti-Fya Anti-Cw monoclonal Anti-Fyb Anti-M monoclonal Anti-Jka Anti-N monoclonal Anti-Jkb Anti-P1 monoclonal Anti-Lua Anti-s monoclonal Anti-Lub Anti-S Anti-s Potenciátory reakce, roztoky pro gelový systém: Invitropapain, Invitrobrom, Invitroliss

19 19 Tekutá diagnostika INVITROCLONE pro sklíčkové a zkumavkové testy, (MP) Monoklonální diagnostika pro AB0 systém Lektiny anti-A1 a anti-H Anti-D(VI-) IgM (klon P3x61) Anti-D(VI-) IgM (klon MS-201) Anti-D(VI-) IgM+IgG (klony P3x61 + MCAD6) Rh Control Diagnostika pro fenotypizaci Rh + K (klony 1 + 2) Vzácná monoklonální diagnostika: Anti-Jka, Anti-Jkb Anti-Lea, Anti-Leb Anti-P1 Anti-M, Anti-N Anti-S

20 20 Tekutá diagnostika INVITROLIQ Vzácná polyklonální IgG pro NAT ve zkumavce Anti-K Anti-k Anti-Kpa, Anti-Kpb Anti-Fya, Anti-Fyb Anti-Jka, Anti-Jkb Anti-S, Anti-s Anti-Lua, Anti-Lub Anti-Xga Anti-Coa, Anti-Cob Anti-Dia Anti-Wra Anti-P1 (pro test v solném prostředí)

21 21 Potenciátory reakce a roztoky pro zkumavkové testy AGH polyspecifické Anti-IgG+C3d AGH monospecifická: Anti-IgG, Anti-C3d, Anti-C3b, Anti-C4, Anti-IgA, Anti-IgM LISS Bromelin Control Solution Bovine Albumin 6%, 22% a 30%

22 22 Diagnostické erytrocyty 3%INVITROCYTE: 0,8% INVITROCELL:Reverse A1, A2, B, 0Reverse A1, B Scan I, IIPool Screen I, II, IIIScan I, II Screen IP, IIP, IIIPScreen I, II, III Ident 11DUO Screen I, II, III + IP, IIP, IIIP Ident 11PIdent 11 Coombs ControlIdent 11P

23 23 Univerzální kontroly kvality INVITROQC-C Plná krev 4 x 6 ml Zkumavka A: KS A, R1R1 ( CCD.ee ), K+, anti-B Zkumavka B: KS B, R1R2 ( CcD.Ee ), K-, anti-A a anti-K (nereaguje v enzym. testu) Zkumavka 0: KS 0, R2R2 ( ccD.EE ), K-, anti-A, anti-B Zkumavka AB: KS AB, rr ( ccddee ), K-, nepravidelná anti-D INVITROQC-S Séra (Anti-Fy a weak) 3 x 5 ml INVITROQC-S Séra (Anti-c weak) 3 x 5 ml INVITROQC-S Séra (AB serum) 3 x 5 ml INVITROQC-S Kombi (Anti-Fy a weak, Anti-c weak, AB serum) 3 x 5 ml

24 24 INVITROFLOW Rychlá technologie laterální difuze Postup vyšetření: 10 µl plné krve, za 1 minutu přidat 50 µl pufru, do 3 minut odečíst výsledek A-B-D(VI-)-CTL A-B-D(VI+)-CTL C-c-E-e

25 25 Plnoautomaty INVITROLYZER INVITROLYZER CA-120 – plnoautomat (walk away) pro gelové karty INVITROGEL se 6 gelovými sloupci INVITROLYZER Bartolomeu – plnoautomat (walk away) pro mikrotitrační desky INVITROPLATE INVITROLYZER OCTAVIAN – hybridní plnoautomat (walk away) pro testování na gelových kartách INVITROOCTA s 8 gelovými sloupci současně s testováním na mikrotitračních deskách INVITROPLATE

26 26 INVITROLYZER CA-120 Plně automatizovaný analyzátor pro testování na 6 sloupcových gelových kartách INVITROGEL Pro 72 karet, 5 x 20 vzorků 20 pozic pro reagencie Odečet čárových kódů Přední kryt s bezpečn. senzorem Pro zk.o průměru 10 až 15 mm Minimální objem vzorku 1 ml Maximální objem vzorku 5 ml Detekce bublin a sraženin 48 pozic pro pipetování/inkubaci Centrifuga pro 24 karet Integrovaný readr Software NAVEGATOR Intuitivní dotykový monitor 120 kg, š 120 / h 90 / v 100 cm

27 27 non

28 28 INVITROLYZER Bartolomeu Plně automatizovaný analyzátor pro testování na mikrotitračních deskách INVITROPLATE Pro 10 MP, 64 vzorků 20 pozic pro reagencie 400 testů za hodinu Kontinuální vkládání vzorků Urgentní vzorky Odečet čárových kódů Pro zk.o prům.12 až 20 mm Minimální objem vzorku 1 ml Maximální objem vzorku 5 ml Centrifuga pro 2 MP Třepačka pro 1 MP Integrovaný readr Software NAVEGATOR 120 kg, š 103 / h 90 / v100 cm

29 29 INVITROLYZER OCTAVIAN Centurion Plně automatizovaný hybridní analyzátor pro testování na gelových kartách INVITROOCTA s 8 gelovými sloupci současně s testováním na mikrotitračních deskách INVITROPLATE

30 30 INVITROLYZER OCTAVIAN Centurion Kapacita 96 vzorků, 24 gelových karet, 10 MP Dvě nezávislá pracovní ramena Detekce hladin

31 31 INVITROLYZER OCTAVIAN Centurion Odečet čárových kódů vzorků, reagencií, MP, gelových karet Intuitivní dotykový monitor Modul pro pipetování a třepání MP

32 32 INVITROLYZER OCTAVIAN Centurion Centrifuga pro 24 gelových karet Váha 140 kg Inkubátor pro 24 gelových karet š 140 / v 100 / h 90 cm Readr gelových karet a MP

33 33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Imunohematologická diagnostika, gelový systém a automatizace MTC INVITRO Diagnostics AG Eliška Rýznarová Eurex Medica s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google