Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunohematologická diagnostika, gelový systém a automatizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunohematologická diagnostika, gelový systém a automatizace"— Transkript prezentace:

1 Imunohematologická diagnostika, gelový systém a automatizace
MTC INVITRO Diagnostics AG Eliška Rýznarová Eurex Medica s.r.o.

2 MTC INVITRO Diagnostics AG
Historie: Firma MTC (Micro Typing Concepts) byla založena v roce 1987 jako výrobce a distributor produktů pro klinickou diagnostiku. Více než 20 let je průkopníkem technologie gelové centrifugace. Nový směr vývoje: Od roku 1990 se podílí na vývoji poloautomatizovaných a plnoautomatizovaných systémů pro imunohematologické laboratoře a poskytuje software.

3 MTC INVITRO Diagnostics AG
Současnost: 2008 zahájila vývoj a výrobu vlastních diagnostik produktové řady MTC INVITRO a zahajuje vývoj a výrobu inovovaného gelového systému INVITROGEL TEST-SYSTEM. 2009 získává první certifikaci CE na gelové karty,následují další včetně certifikace diagnostických erytrocytů. 2010 na mezinárodní úrovni spouští kompletní řadu gelových karet pro AB0 systém, Rh fenotyp, screening a identifikaci protilátek a další aplikace. Představuje novou řadu automatizovaných přístrojů INVITROLYZER. Následně rozšiřuje výrobu o INVITROFLOW RAPID TEST SYSTEM, který umožní stanovit krevní skupinu AB0 a Rh fenotyp bez přístrojového vybavení.

4 MTC INVITRO Diagnostics AG
Cíl: Inovace a vývoj nových produktů. Představení svých novinek na 33. mezinárodním kongresu ISBT v Soulu, v Jižní Koreji ve dnech : INVITROLYZER OCTAVIAN – hybridní plnoautomat (walk away) pro testování na gelových kartách INVITROOCTA s 8 gelovými sloupci současně s testováním na mikrotitračních deskách INVITROPLATE INVITROLYZER CA-120 – plnoautomat (walk away) pro gelové karty INVITROGEL se 6 gelovými sloupci INVITROREADR SIRACUSE – readr 2. generace pro gelové karty INVITROGEL INVITROFLOW karty pro vyšetření krevních skupin rychlou laterální difuzí

5 MTC INVITRO Produkty INVITROGEL TEST • SYSTEM:
6 sloupcové gelové karty 8 sloupcové gelové karty INVITROOCTA INVITROCLONE Liquid Reagents INVITROLIQ Liquid Reagents INVITROPLATE Microplates INVITROFLOW Rapid Test System INVITROLYZER Automated Immunohematology

6 Gelový systém INVITROGEL TEST • SYSTEM
Způsob aplikace sloupcové chromatografie pro použití v imunohematologii objevil francouzský vědec Yves Lapierre. Vynález gelové matrice ve sloupcích plastových karet vyvolal revoluci v rutinním testování v imunohematologických laboratořích na celém světě a stal se zlatým standardem v sérologii krevních skupin. Kromě jiných výhod, jako jediná technika testování, umožní vizuálně rozlišit reakci dvojí populace erytrocytů (v jedné mikrozkumavce pozorujeme sediment erytrocytů + aglutinaci v gelu). Příčinou může být chybný pracovní postup a nebo je přirozeným jevem.

7 Reakce dvojí populace ery Srovnání s běžnými výsledky
Sediment ery + aglutinace v gelu

8 Gelový systém Příčiny reakce dvojí populace erytrocytů
1. Vzájemná kontaminace krevních vzorků (pacientů, dárců, diagnostických ery). 2. Po alogenní transfuzi krve. Dvojí populace ery je umělá a dočasná. Je cílená nebo způsobená administrativní či laboratorní chybou. Lze pozorovat i PAT s dvojí populací ery po transfuzi: aloprotilátka pacienta se váže pouze na ery DK. 3. Po transplantaci KD, kmenových buněk. Prvním průkazem přijetí dřeně je zjištění populace ery antigenně odlišných, je možno ji pozorovat již 14 dnů po transplantaci. V konečné fázi po přijetí se všechny antigenní systémy mění v dárcovské. 4. Po intrauterinní transfuzi. 5. V případě fetomaternálních a maternofetálních inkluzí. 6. Slabé podskupiny A, B (zejména A3). 7. Částečná ztráta antigenu jako důsledek leukémie. 8. Získaný antigen B u krevní skupiny A1. 9. Polyaglutinabilita ery (T-Tn aktivace ery, bakteriální kontaminace roztoků !) 10. Mozaicismus (Rh při myeloproliferativních nemocněních). V jednom organismu se vyskytují dvě nebo více buněčných linií s odlišným genotypem, které pochází z 1 zygoty. 11. Chimérizmus (dvě nebo více buněčných linií s odlišným genotypem v jednom organismu pochází z jednoho či více více původních jedinců).

9 Faktory, způsobující částečné zadržování ery na povrchu gelu
Částečně zadržované ery se jeví jako velmi tenká červená linka na povrchu gelu. Nejedná se o obraz dvojí populace ery a neznamená to pozitivní výsledek. Příčiny: • Vlákna fibrinu – u čerstvých vzorků ne zcela řádně odebraných nebo nedostatečně centrifugovaných. • Koagulační faktory - uvolněné do plazmy (starší vzorky). • Vysoký počet leukocytů – vytváří bariéru na povrchu gelu. • Podpovrchové antigeny (kryptoantigeny), odhalené působením bakteriálních enzymů u ne zcela čerstvých ery, mohou reagovat s protilátkami v séru vzorků. • Přítomnost protilátek proti tzv. senescentním (stárnoucím) antigenům.

10 INVITROGEL Test • System Přístrojová technika pro manuální testování

11 INVITROREADER Sicaruse Přístrojová technika pro manuální testování
Readr 2. generace pro gelové karty INVITROGEL (6 sloupcové) Software: NAVEGATOR Váha 2,6 kg š 18 / v 11 / h 35 cm

12 INVITROGEL Test • System Srovnání gelových karet 6 a 8 sloupcových pro manuální testování možno kombinovat

13 Gelové karty INVITROGEL se 6 mikrozkumavkami
• AB0 RH A-B-D-CDE-CTL • AB0 Newborn A-B-AB-D-AGH-CTL • A-B-D / A-B-D dva typy karet, rozdílné klony, DVI- • AB0 DII DAT A-B-D-D-CTL-AGH obě DVI- • ABD VI+ Donor • AB0 reverse A-B-D(VI-)-Neutral-Neutral-Neutral (CTL) • AB0 Crossmatch A-B-D (VI-)-Neutral-AGH-AGH (CTL) • Podskupiny A1 a H na jedné kartě • Rh fenotypizace + K 2 typy karet (klony 1 + klony 2) • Rh fenotypizace + D • Kell DUO (anti-Kell klon 1 + klon 2) • Neutral • Polyspecifické AGH (anti-IgG + C3d) • Monospecifické anti-IgG • AGH (Coombs) + Neutral • DAT Screen (IgG-C3d-CTL/IgG-C3d-CTL)

14 Gelové karty INVITROGEL se 6 mikrozkumavkami

15 Gelové karty INVITROGEL se 6 mikrozkumavkami
Ověření krevní skupiny, „půlené karty“, rozdílné klony, DVI-

16 Gelové karty INVITROOCTA s 8 mikrozkumavkami
• AB0 RH1 RH1 Reverse: A-B-D(VI-)-D(VI-) 4 x Neutral (CTL) • ABD: A-B-D-Neutral / A-B-D-Neutral • AB0 CC: A-B-D-3x Neutral-2x AGH • AB0 Crossmatch • Podskupiny A1 a H • Anti-D (VI-) 8x • Anti-D (VI+) 8x • Rh Pheno DUO: C-c-E-e (klony 1) / C-c-E-e (klony 2) • Rh Complete Pheno + K: C-Cw-c-E-e-D(VI-)-D(VI+)-K • Kell DUO: 4 x klon 1 + 4x klon 2 • Neutral • Polyspecifické AGH (anti-IgG + C3d) • Monospecifické anti-IgG • AGH Anti-IgG

17 Gelová karta INVITROOCTA s 8 mikrozkumavkami

18 Tekutá diagnostika pro gelové karty
Testování na kartě NEUTRAL: Testování na kartě Coombs: Anti-A1 lektin Anti-k Anti- H monoclonal Anti-Fya Anti-Cw monoclonal Anti-Fyb Anti-M monoclonal Anti-Jka Anti-N monoclonal Anti-Jkb Anti-P1 monoclonal Anti-Lua Anti-s monoclonal Anti-Lub Anti-S Anti-s Potenciátory reakce, roztoky pro gelový systém: Invitropapain, Invitrobrom, Invitroliss

19 Tekutá diagnostika INVITROCLONE pro sklíčkové a zkumavkové testy, (MP)
• Monoklonální diagnostika pro AB0 systém • Lektiny anti-A1 a anti-H • Anti-D(VI-) IgM (klon P3x61) • Anti-D(VI-) IgM (klon MS-201) • Anti-D(VI-) IgM+IgG (klony P3x61 + MCAD6) • Rh Control • Diagnostika pro fenotypizaci Rh + K (klony 1 + 2) • Vzácná monoklonální diagnostika: Anti-Jka, Anti-Jkb Anti-Lea, Anti-Leb Anti-P1 Anti-M, Anti-N Anti-S

20 Tekutá diagnostika INVITROLIQ Vzácná polyklonální IgG pro NAT ve zkumavce
• Anti-K • Anti-k • Anti-Kpa, Anti-Kpb • Anti-Fya, Anti-Fyb • Anti-Jka, Anti-Jkb • Anti-S, Anti-s • Anti-Lua, Anti-Lub • Anti-Xga • Anti-Coa, Anti-Cob • Anti-Dia • Anti-Wra • Anti-P1 (pro test v solném prostředí)

21 Potenciátory reakce a roztoky pro zkumavkové testy
• AGH polyspecifické Anti-IgG+C3d • AGH monospecifická: Anti-IgG, Anti-C3d, Anti-C3b, Anti-C4, Anti-IgA, Anti-IgM • LISS • Bromelin • Control Solution • Bovine Albumin 6%, 22% a 30%

22 Diagnostické erytrocyty
3% INVITROCYTE: 0,8% INVITROCELL: Reverse A1, A2, B, 0 Reverse A1, A2, B, 0 Reverse A1, B Reverse A1, B Scan I, II Pool Screen I, II, III Scan I, II Screen IP, IIP, IIIP Screen I, II, III Ident DUO Screen I, II, III + IP, IIP, IIIP Ident 11P Ident 11 Coombs Control Ident 11P

23 Univerzální kontroly kvality
INVITROQC-C Plná krev 4 x 6 ml Zkumavka A: KS A, R1R1 (CCD.ee), K+, anti-B   Zkumavka B: KS B, R1R2 (CcD.Ee), K-, anti-A a anti-K (nereaguje v enzym. testu)  Zkumavka 0: KS 0, R2R2 (ccD.EE), K-, anti-A, anti-B  Zkumavka AB: KS AB, rr (ccddee), K-, nepravidelná anti-D INVITROQC-S Séra (Anti-Fya weak) 3 x 5 ml INVITROQC-S Séra (Anti-c weak) 3 x 5 ml  INVITROQC-S Séra (AB serum) 3 x 5 ml INVITROQC-S Kombi (Anti-Fya weak, Anti-c weak, AB serum) 3 x 5 ml

24 INVITROFLOW Rychlá technologie laterální difuze
Postup vyšetření: 10 µl plné krve, za 1 minutu přidat 50 µl pufru, do 3 minut odečíst výsledek A-B-D(VI-)-CTL A-B-D(VI+)-CTL C-c-E-e

25 Plnoautomaty INVITROLYZER
INVITROLYZER CA-120 – plnoautomat (walk away) pro gelové karty INVITROGEL se 6 gelovými sloupci INVITROLYZER Bartolomeu – plnoautomat (walk away) pro mikrotitrační desky INVITROPLATE INVITROLYZER OCTAVIAN – hybridní plnoautomat (walk away) pro testování na gelových kartách INVITROOCTA s 8 gelovými sloupci současně s testováním na mikrotitračních deskách INVITROPLATE

26 INVITROLYZER CA-120 Plně automatizovaný analyzátor pro testování na 6 sloupcových gelových kartách INVITROGEL • Pro 72 karet, 5 x 20 vzorků • 20 pozic pro reagencie • Odečet čárových kódů • Přední kryt s bezpečn. senzorem • Pro zk.o průměru 10 až 15 mm • Minimální objem vzorku 1 ml • Maximální objem vzorku 5 ml • Detekce bublin a sraženin • 48 pozic pro pipetování/inkubaci • Centrifuga pro 24 karet • Integrovaný readr • Software NAVEGATOR • Intuitivní dotykový monitor • 120 kg, š 120 / h 90 / v 100 cm

27 non

28 INVITROLYZER Bartolomeu
Plně automatizovaný analyzátor pro testování na mikrotitračních deskách INVITROPLATE • Pro 10 MP, 64 vzorků • 20 pozic pro reagencie • 400 testů za hodinu • Kontinuální vkládání vzorků • Urgentní vzorky • Odečet čárových kódů • Pro zk.o prům.12 až 20 mm • Minimální objem vzorku 1 ml • Maximální objem vzorku 5 ml • Centrifuga pro 2 MP • Třepačka pro 1 MP • Integrovaný readr • Software NAVEGATOR • 120 kg, š 103 / h 90 / v100 cm

29 INVITROLYZER OCTAVIAN Centurion
Plně automatizovaný hybridní analyzátor pro testování na gelových kartách INVITROOCTA s 8 gelovými sloupci současně s testováním na mikrotitračních deskách INVITROPLATE

30 INVITROLYZER OCTAVIAN Centurion
• Kapacita 96 vzorků, 24 gelových karet, 10 MP • Dvě nezávislá pracovní ramena • Detekce hladin

31 INVITROLYZER OCTAVIAN Centurion
• Odečet čárových kódů vzorků, reagencií, MP, gelových karet • Intuitivní dotykový monitor • Modul pro pipetování a třepání MP

32 INVITROLYZER OCTAVIAN Centurion
• Centrifuga pro 24 gelových karet • Váha 140 kg • Inkubátor pro 24 gelových karet • š 140 / v 100 / h 90 cm • Readr gelových karet a MP

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Imunohematologická diagnostika, gelový systém a automatizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google