Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role knihovny na veřejné vysoké škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role knihovny na veřejné vysoké škole"— Transkript prezentace:

1 Role knihovny na veřejné vysoké škole
RNDr. Alexander Černý, kvestor UTB ve Zlíně Zlín Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Zlín 3. –

2 Konference Bibliotheca Academica
Co nového může sdělit kvestor školy lidem, kteří problematiku knihoven profesionálně znají? Zdrojem informací a přirozeným centrem vzdělanosti již od starověku byla vždy knihovna jako shromáždiště informací. Je to tak ještě dnes? Bude to tak zítra?

3 Knihovna jsou lidé – společenské postavení knihovny
Dlouholetý pohled na knihovníka: knihomol, který zpravidla celý svůj život věnuje své zálibě (tedy práci s knihami) a netřeba ho snad ani honorovat. Historicky výrazně podprůměrné finanční ohodnocení ve srovnání s ostatními VŠ kvalifikovanými profesemi. Přehled průměrných výdělků profesí dle statistického úřadu a uvnitř UTB v porovnání se specialisty např. v IT a komunikačních technologiích.

4 Přehled průměrných výdělků vybraných profesí v ČR
v Kč/m Profese 2008* 2009** IT specialista (podnikatelská sféra) 42 860 41 726 Knihovník 17 745 17 787 Sekretářka 20 285 20 058 Účetní 22 426 22 253 * zdroj MPSV, medián ** zdroj MPSV, medián; hodnoty za 1. pololetí roku 2009 Průměrný výdělek UTB – knihovník: v roce Kč/m, v roce Kč/m Průměrný výdělek UTB – IT specialista: v roce Kč/m, v roce Kč/m

5 Knihovna jako dynamický prostor univerzity
V posledních 20 letech převratné změny v prostředí knihovny vyžadující nové přístupy a nové profese. Záznamové médium jako rozhodující pro způsoby uchovávání a vyhledávání informací. Exponenciální urychlení rozvoje technologií záznamu. Odklon od tištěných informací k informacím digitálním daný rozvojem počítačových sítí od univerzitních experimentů v roce 1993 až po dnešní 10 Gb/s sítě CESNETu.

6 Řídící a koordinační role knihovny
Specifikace zdrojů informací – koordinace a definice požadavků na zdroje informací uvnitř univerzity (mezi jednotlivými akreditovanými studijními programy). Spolupráce s dalšími institucemi VVŠ na koordinovaném postupu při získávání přístupu ke zdrojům informací. Směrování ke světovým standardům (unifikace klasifikace informací, jednotné knihovní systémy …). U VVŠ mimo tradiční velká centra s kamennými knihovnami je role knihovny o to významnější.

7 Organizační modely knihoven
Model A (např. VUT v Brně) katedrové (ústavní) knihovny silné fakultní resp. areálové knihovny a studovny ústřední knihovna jako koordinační a metodicky řídící pracoviště s vlastním dislokačním zázemím Model B (např. UTB ve Zlíně) velká centrální Knihovna ve vlastním objektu nabízející úplné portfolio služeb v plné šíři studijních programů ústavní knihovny Formální postavení knihovny uvnitř univerzity – při funkčních koordinačních orgánech pro specifikaci činností knihovny na formálním postavení nezáleží.

8 Podpora vedení univerzity v zajištění kvalitní infrastruktury knihovny
Dislokační zabezpečení knihovny: centrální prostor knihovny, lokální přístup k informacím (areálové studovny s přístupy do vysokorychlostní sítě vybavené výpočetní a reprografickou technikou), prostory pro přístup do sítí pro studenty vybavené vlastní technikou. Moderní technologie ve vybavení knihoven: elektronické zabezpečení knihovního fondu na bázi RFID, software pro vyhledávání v digitálních databázových zdrojích informací (SFX), knihovní informační systémy na bázi ALEPH (ročně tis. Kč), portál knihovních zdrojů METALIB (integrace).

9 Finanční zabezpečení přístupu ke zdrojům dat
Rozpočet Knihovny UTB: paušální procenta z příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů ( tis. Kč). V roce 2009 to znamenalo tis. Kč z toho na provoz knihovny včetně osobních nákladů tis. Kč z toho na pořízení zdrojů informací: tis. Kč přístup do databází tis. Kč nákup knih, časopisů a elektronických knih tis. Kč multilicence SW Mathematica tis. Kč Posun v roce 2010: poplatky za přístup do databází tis. Kč

10 Výuková role knihovny:
Změna role knihovny „Volným“ přístupem k informacím prostřednictvím netu se zdá, jako by se role knihovny snižovala. Teoreticky i přístup do placených databází nemusím uskutečňovat z PC v knihovně, ale stačí přístup z definovaných IP adres dané univerzity. Knihovna musí tyto činnosti nahradit: činnostmi s přidanou hodnotou, technologickým zabezpečením pro práci studenta se soubory velkých rozsahů resp. pro grafické velkoplošné tisky, vzdělávací rolí o metodách přístupu k informacím. Výuková role knihovny: Základní kurz vyhledávání a práce s informacemi v různých stupních vysokoškolského vzdělávání. Nástroje vyhledávání informací.

11 Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně
Malá lokální knihovna na Fakultě technologické (od roku 1969) odpovídající počtu studentů 600. V přípravné fázi realizace univerzity jako součást Centra VUT ve Zlíně (oddělení knihovna). K zřízení UTB ve Zlíně ustavena ústřední knihovna jako oddělení rektorátu. Přístup k informacím byl rektorem definován jako jeden ze tří hlavních priorit univerzity.

12 Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně
K 09/2001 dislokována do samostatného rekonstruovaného objektu o dvou podlažích se 105 místy u počítačů.

13 Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně
K 09/2008 dislokována do nového objektu Univerzitního centra včetně moderních technologií. Klíčový problém: stanovení strategie zaměření knihovny na tištěné nebo digitální zdroje? Při definici struktury místností v novém objektu.

14 Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně
K 07/2009 univerzitní součást.

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Role knihovny na veřejné vysoké škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google