Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role knihovny na veřejné vysoké škole RNDr. Alexander Černý, kvestor UTB ve Zlíně Zlín 3. 11. 2009 Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role knihovny na veřejné vysoké škole RNDr. Alexander Černý, kvestor UTB ve Zlíně Zlín 3. 11. 2009 Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských."— Transkript prezentace:

1 Role knihovny na veřejné vysoké škole RNDr. Alexander Černý, kvestor UTB ve Zlíně Zlín 3. 11. 2009 Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Zlín 3. – 4. 11. 2009

2 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Konference Bibliotheca Academica  Co nového může sdělit kvestor školy lidem, kteří problematiku knihoven profesionálně znají? Zdrojem informací a přirozeným centrem vzdělanosti již od starověku byla vždy knihovna jako shromáždiště informací. Je to tak ještě dnes? Bude to tak zítra?

3 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Knihovna jsou lidé – společenské postavení knihovny  Dlouholetý pohled na knihovníka: knihomol, který zpravidla celý svůj život věnuje své zálibě (tedy práci s knihami) a netřeba ho snad ani honorovat.  Historicky výrazně podprůměrné finanční ohodnocení ve srovnání s ostatními VŠ kvalifikovanými profesemi.  Přehled průměrných výdělků profesí dle statistického úřadu a uvnitř UTB v porovnání se specialisty např. v IT a komunikačních technologiích.

4 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Přehled průměrných výdělků vybraných profesí v ČR * zdroj MPSV, medián ** zdroj MPSV, medián; hodnoty za 1. pololetí roku 2009 Průměrný výdělek UTB – knihovník: v roce 2008 18 333 Kč/m, v roce 2009 18 897 Kč/m Průměrný výdělek UTB – IT specialista: v roce 2008 29 525 Kč/m, v roce 2009 28 147 Kč/m Profese2008 * 2009 ** IT specialista (podnikatelská sféra)42 86041 726 Knihovník17 74517 787 Sekretářka20 28520 058 Účetní22 42622 253 v Kč/m

5 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Knihovna jako dynamický prostor univerzity  V posledních 20 letech převratné změny v prostředí knihovny vyžadující nové přístupy a nové profese.  Záznamové médium jako rozhodující pro způsoby uchovávání a vyhledávání informací.  Exponenciální urychlení rozvoje technologií záznamu.  Odklon od tištěných informací k informacím digitálním daný rozvojem počítačových sítí od univerzitních experimentů v roce 1993 až po dnešní 10 Gb/s sítě CESNETu.

6 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Řídící a koordinační role knihovny  Specifikace zdrojů informací – koordinace a definice požadavků na zdroje informací uvnitř univerzity (mezi jednotlivými akreditovanými studijními programy).  Spolupráce s dalšími institucemi VVŠ na koordinovaném postupu při získávání přístupu ke zdrojům informací.  Směrování ke světovým standardům (unifikace klasifikace informací, jednotné knihovní systémy …).  U VVŠ mimo tradiční velká centra s kamennými knihovnami je role knihovny o to významnější.

7 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Organizační modely knihoven Model A (např. VUT v Brně)  katedrové (ústavní) knihovny  silné fakultní resp. areálové knihovny a studovny  ústřední knihovna jako koordinační a metodicky řídící pracoviště s vlastním dislokačním zázemím Model B (např. UTB ve Zlíně)  velká centrální Knihovna ve vlastním objektu nabízející úplné portfolio služeb v plné šíři studijních programů  ústavní knihovny Formální postavení knihovny uvnitř univerzity – při funkčních koordinačních orgánech pro specifikaci činností knihovny na formálním postavení nezáleží.

8 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Podpora vedení univerzity v zajištění kvalitní infrastruktury knihovny Dislokační zabezpečení knihovny:  centrální prostor knihovny,  lokální přístup k informacím (areálové studovny s přístupy do vysokorychlostní sítě vybavené výpočetní a reprografickou technikou),  prostory pro přístup do sítí pro studenty vybavené vlastní technikou. Moderní technologie ve vybavení knihoven:  elektronické zabezpečení knihovního fondu na bázi RFID,  software pro vyhledávání v digitálních databázových zdrojích informací (SFX),  knihovní informační systémy na bázi ALEPH (ročně 1 000 tis. Kč),  portál knihovních zdrojů METALIB (integrace).

9 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Finanční zabezpečení přístupu ke zdrojům dat  Rozpočet Knihovny UTB: paušální procenta z příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů (688 260 tis. Kč).  V roce 2009 to znamenalo 22 656 tis. Kč  z toho na provoz knihovny včetně osobních nákladů 14 516 tis. Kč  z toho na pořízení zdrojů informací: 8 140 tis. Kč  přístup do databází1 500 tis. Kč  nákup knih, časopisů a elektronických knih3 500 tis. Kč  multilicence SW Mathematica1 000 tis. Kč  Posun v roce 2010:  poplatky za přístup do databází3 600 tis. Kč

10 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Změna role knihovny  „Volným“ přístupem k informacím prostřednictvím netu se zdá, jako by se role knihovny snižovala.  Teoreticky i přístup do placených databází nemusím uskutečňovat z PC v knihovně, ale stačí přístup z definovaných IP adres dané univerzity. Knihovna musí tyto činnosti nahradit:  činnostmi s přidanou hodnotou,  technologickým zabezpečením pro práci studenta se soubory velkých rozsahů resp. pro grafické velkoplošné tisky,  vzdělávací rolí o metodách přístupu k informacím. Výuková role knihovny:  Základní kurz vyhledávání a práce s informacemi v různých stupních vysokoškolského vzdělávání.  Nástroje vyhledávání informací.

11 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně  Malá lokální knihovna na Fakultě technologické (od roku 1969) odpovídající počtu studentů 600.  V přípravné fázi realizace univerzity jako součást Centra VUT ve Zlíně (oddělení knihovna).  K 1. 1. 2001 zřízení UTB ve Zlíně ustavena ústřední knihovna jako oddělení rektorátu. Přístup k informacím byl rektorem definován jako jeden ze tří hlavních priorit univerzity.

12 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně  K 09/2001 dislokována do samostatného rekonstruovaného objektu o dvou podlažích se 105 místy u počítačů.

13 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně  K 09/2008 dislokována do nového objektu Univerzitního centra včetně moderních technologií.  Klíčový problém: stanovení strategie zaměření knihovny na tištěné nebo digitální zdroje? Při definici struktury místností v novém objektu.

14 Zlín 3. – 4. 11. 2009 Bibliotheca Academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně  K 07/2009 univerzitní součást.

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Role knihovny na veřejné vysoké škole RNDr. Alexander Černý, kvestor UTB ve Zlíně Zlín 3. 11. 2009 Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských."

Podobné prezentace


Reklamy Google