Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plzeňská astrologická skupina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plzeňská astrologická skupina"— Transkript prezentace:

1 Plzeňská astrologická skupina 28.5.2013
Doplňování numerologie a astrologie Číslo jako podstata všech věcí a jako orientace v čase Plzeňská astrologická skupina

2 Co se prostřednictvím numerologie můžeme dozvědět?
Numerologie ukazuje základní typ osobnosti a potenciál, který máme k dispozici. Kromě data narození (identifikační kód) pracuje rovněž se jménem. Představuje nosná životní témata (plán života), která jsme si zvolili před narozením, určuje důležité životní mezníky a časy obratu právě tak jako typ a pořadí cyklů, jejichž výzvám budeme v průběhu života čelit, co se budeme učit. Tak umožní přehlédnout celý život naráz jako celek a lépe mu porozumět. Umožňuje rychlou orientaci v čase a v současném dění, a to jak v osobním životě, tak vnějším světě, případně rozkrýt vztahové záležitosti. Pomáhá analyzovat minulost právě tak jako si správně načasovat důležité události svého života.

3 Co je numerologie Co čísla představují?
Numerologie se zabývá esoterickým významem čísel a spočívá v poznání, že každé číslo reprezentuje vlastnosti, kvality a časy a že vnější jevy se opakují v pravidelných rytmech. Každé číslo vibruje v určité frekvenci, má své osobité vyzařování a tím utváří naši osobnost. Vibrace našeho data narození a jména tak vytvářejí energii, v jejímž důsledku přitahujeme osoby a situace, jež jsou s námi frekvenčně na stejné úrovni. Tato vzájemná přitažlivost spřízněných čísel hraje primární roli zejména v osobních vztazích, kdy si podle typu vyzařování s některými lidmi rozumíme a s jinými nikoliv. Dané číslo tak představuje specifický typ energie, vibraci, která všechno, co kdy vzniklo, ovlivňuje a i přesto, že ji hmotně nevidíme, můžeme sledovat její projevy. Čísla dávají řád, určují trvání. V numerologii pracujeme s čísly 1 – 9, kdy vše stále sčítáme na základní vibraci. Výjimku činí za určitých okolností číslo 11.

4 Jak stará je numerologie?
Numerologii využívaly všechny starověké kultury na světě - řecká, babylónská, hebrejská, čínská – ještě před existencí astrologie. Záznamy o ní najdeme u starých Sumerů, Egypťanů, Peršanů, Májů, ale i v tajné nauce Indů. Její původ pravděpodobně sahá až ke zmizelým civilizacím Atlantidy a Lemurie. Tajná řeč čísel, kterou směli ovládat jen ti nejvyšší z kněží a zasvěcených jedinců, sloužila k poznání základních struktur světa a také člověka.

5 Pohled na čísla očima starověkých civilizací
Pohled na čísla očima starověkých civilizací nám zprostředkovává dávné vědění o vibracích, skrytých za jednotlivými čísly. Tyto poznatky, založené na přírodních zákonitostech, nás mohou obohatit i v dnešní době, protože jsou prověřené časem a trvale neměnné (číslo svou energii a kvalitu nikdy neztrácí). Umožní nám vnímat čísla více do hloubky a v širších souvislostech. Starověk nepřikládal číslům jenom služebný význam sloužící pro výpočet jako je tomu dnes, ale považoval je za osobnosti, které mají svůj vlastní život, pocitovou hodnotu a nezaměnitelné vlastnosti. Staří hermetici tvrdili, že člověk podléhá vlivu určitých čísel, která řídí jeho život a lidský duch pak je založen tak, že může tyto skryté struktury poznávat a lépe se orientovat v materiálním světě. Tuto skutečnost formuloval již Pythagoras ze Sámu (580 let př.n.l.), významný filosof, astronom a matematik starověku, který postavil nauku o číslech do středu své filozofie („číslo je všechno“). Nevyužíval čísla pouze k výpočtům v ryze materiální rovině, ale vztahoval je rovněž na duchovní procesy a lidské osudy. Klasický je jeho výrok: „Čísla ukazují řád, jež nahradí chaos“. V řecké antice to byl právě Pythagoras a jeho žáci, kdo na číslech vystavěli celý systém výkladu světa. Jeho učení vycházelo z tajné egyptské číselné magie, z níž vznikly také obrazy tarotových karet.

6 Další principy Pythagora a jeho žáků
Čísla jsou základní stavební prvky světa a harmonie spočívá v tom, že vše je v něm uspořádáno dle číselných vztahů. Čísla jsou principem a zdrojem všeho; každé číslo je elementární stavební kámen konstrukce světa a z těchto nemnoha čísel lze vystavět i nejkomplikovanější početní útvar. Čísla nám pomáhají lépe pochopit strukturu našeho hmotného světa, vysvětlují vztahy ve Stvoření a zároveň uspořádávají rozmanitost věcí. Čísla představují vlastnosti životní energie, kdy každé číslo má svou vlastní kvalitu a zvuk a vibruje jemnou energií v jiné dimenzi. V lidském životě existují číselné vztahy. Každé z čísel od 1 do 9 má zvláštní moc a význam, je velmi specifické a nelze jej zaměnit s jiným.

7 Číslo jako podstata všech věcí
Starověk, a to zejména antický svět, bral za základ čísla 1 – 4, jimž přikládal zvláštní význam při vzniku vesmíru, protože podle nich symbolizují materiální stvoření a čtyři živly. Považoval je proto za základní archetypy, od nichž se všechno odvíjí. Tato čtyři čísla byla pokládána ve starověku za základ a původ všech ostatních čísel, protože sečteme-li je ( ), dostaneme číslo 10, které je považováno za dokonalé číslo. Jednička symbolizuje mužský princip, nula ženský princip, ve kterém je obsažen veškerý život. Z toho důvodu byla považována čísla 1 – 4 za Svatá čísla – základní archetypy, z nichž vycházejí všechna ostatní čísla. Harmonii ve vesmíru pak udržují vždy dvě protikladné síly, mužská a ženská, aktivní-pasivní (jang – jin) a právě svým napětím udržují rovnováhu. Všechny viditelné jevy se dají odvodit od čtyř základních geometrických tvarů, jimž odpovídají čísla 1 – 4. Jsou to: bod – přímka – trojúhelník a čtverec.

8 Čísla 1 – 4 jako základní archetypy
1 BOD 2 PŘÍMKA 3 TROJÚHELNÍK 4 ČTVEREC

9 1: symbol tvůrčího principu – prvotní impuls, zrod, expanze, projevená Boží vůle Číslo prazákladu, báze pro formu všech věcí. Představuje mužský princip, vůli, energii k činu, motivační sílu, samostatnost, vůdčí sklony, prvopočátek. Průkopník, který razí cestu. Vlastnosti vycházejí z jejího tvaru. princip: Já jsem, ego živel: oheň polarita: Tarot: Mág 2: symbol tvůrčí materie – přijímající princip – vytváří polaritu, napětí dvou protikladných sil, bez níž by ve vesmíru nemohlo nic existovat. Protiklady jsou vždy dva a ve hmotě se nikdy nesejdou. Ve hmotném světě žijeme v dualitě Představuje ženský princip, iracionalitu, cit, intuici, přírodní síly, partnerství. princip: Já cítím (My) živel: voda polarita: Tarot: Velekněžka 3: symbol syntézy a tvoření, určuje čas a prostor. Trojka třetím rozměrem věci završuje, je číslem úplnosti. Až to, co dostává délku, šířku a hloubku, má prostorový charakter. Teprve trojrozměrnost může být vnímána našimi smysly. princip: Já tvořím,komunikuji živel: vzduch polarita: Tarot: Císařovna 4: symbol hmotného světa, představuje protipól všech jevů, vnáší řád, umožňuje člověku se ve viditelném světě orientovat. Reprezentuje uspořádání světa a pevné spojení, má proto stěžejní význam pro hmotný svět a je jeho symbolem (matka Země – Gaia). Existují 4 světové strany, 4 živly, 4 temperamenty člověka. princip: Já buduji, realizuji živel: země polarita: Tarot: Císař

10 Ostatní čísla Čísla 5 – 9 vnímáme podle jejich povahy jako rozvíjející základní archetypy, přičemž lichá čísla symbolizují mužskou, aktivní, extrovertní energii (jang), sudá čísla symbolizují ženskou, pasivní, introvertní, přijímající energii (jin). 5: propojuje v mřížce čísla základní řady 1 – 4, je srdcem mřížky. Představuje člověka – ducha ovládajícího hmotu. Jejím symbolem je Pentagram – zakreslený člověk v kruhu – symbol planety Země. 6: kultivuje a vnáší soulad – archetyp univerzální harmonie (astrologicky sextil). Značí krásu a lásku, protože bez ní by nebylo života. Jejím symbolem je Hexagram – šestiúhelník (Davidova hvězda). 7: vnáší duchovní rozměr a směřuje k zdokonalení hmoty. Nabádá k hledání hlubšího smyslu všech věcí, k duchovnímu probuzení. Rozdělená na 3+4 = Bůh, který se projevuje ve své trojjedinosti do hmotného světa (4). Proto je její podstata jak duchovní, tak fyzická.

11 8: zajišťuje rovnováhu a dohlíží, aby byly dodržovány vesmírné zákony
8: zajišťuje rovnováhu a dohlíží, aby byly dodržovány vesmírné zákony. Symbolický charakter vyplývá z její struktury a vzhledu – přechod pozemského a časového k věčnému a bezčasovému – znak pro nekonečno. 9: je posledním číslem v sérii poznatků, značí proto pochopení a moudrost, nejvyšší poznání, dokonalost. Přijímá odpovědnost, završuje cyklus, rozvolňuje a připravuje na opětný návrat do Jednoty, již reprezentuje nula. V tarotu jí odpovídá symbol Poustevníka. 0: tvůrčí chaos, který předchází novému uspořádání. Neprojevená tvůrčí vůle, prazáklad a původ všeho bytí. Stvoření, které je ještě nezrozené, v Jednotě. Symbol toho, že v počátku spočívá konec a v konci počátek (její vzhled je synonymem hada Oroboruse kousajícího se do vlastního ocasu) – alfa a omega. Symbol pro věčný koloběh nekonečného bytí v cyklu vznikání a zanikání.Před každým novým počátkem stojí konec, zastavení, nabírání sil pro nový rozmach (1). Aby mohlo vzniknout nové, musí zaniknout staré. Nula znázorněna jako kruh uzavřený v sobě a celistvý je ve všech kulturách prasymbolem pro celistvost vesmíru.

12 Numerologická mřížka V numerologii pracujeme s mřížkou, do které zapisujeme čísla data narození podle daných pravidel. Každé políčko mřížky má zcela konkrétní význam a číslo v něm obsažené příslušné vlastnosti. Při výkladu je potřeba vzít v úvahu všechna čísla data narození, posoudit kombinaci, kterou vytvářejí, vztahy mezi nimi, a to včetně čísel, která v datu narození chybí. Mřížka tak reprezentuje základní charakteristiku o daném zaměření a struktuře. 3 6 9 2 5 8 1 4 7

13 Kvality čísel fyzická: 4, 7, 8 země mentální: 3, 8, 9 vzduch
Čísla jsou symboly pro vibrace a každé tudíž vibruje v určité kvalitě, které navzájem vykazují soulad či nesoulad pro podobný typ vlastností. Čísla stejné nebo spřízněné kvality si spolu dobře rozumějí a naopak. Systém funguje podobně jako např. v astrologii příslušnost jednotlivých znamení k živlům. Tyto kombinace hrají jednu z nejvýznamnějších rolí jak v našem osobnostním profilu, tak v osobních vztazích. fyzická: 4, 7, 8 země mentální: 3, 8, 9 vzduch citlivá: 2, 6, 7, vícenás.1 voda vůdčí: 1, 5, 8 oheň energetická: 7, 8, 9 duchovní: 2, 7, 9, 0

14 Vlastnosti čísel – stručný přehled
1 – Já, ego, průraznost, iniciativa, síla vůle, vůdčí kvality, samostatnost, slovo 2 – je číslem duality, partnerství, spolupráce, ukazuje rub a líc dané záležitosti. Citlivost, intuice, ženskost. 3 – mentální aktivita,tvůrčí představivost, činorodost, komunikace,společenskost 4 – fyzický svět, realita, stálost, praktičnost, seberealizace, potřeba domova, jistoty včetně finanční 5 – motivace k činům, intenzita, vnímavost, nadšení, samostatnost, nezávislost, svobodymilovnost, podnikavost, vůdčí kvality 6 – láska, harmonie, empatie, sensitivita, rodina, domov, děti, přátelství, umění 7 – vrozené chápání duchovních zákonů, soucit a pochopení, fyzický potenciál, vlastní zkušenost 8 – logické myšlení, vitalita, odolnost, obchodní talent, nezávislost, vůdčí kvality 9 – vyšší inspirace, moudrost, odpovědnost, analytický intelekt, altruismus 0 – latentní význam. Intuice, duchovní rozměr.

15 HELENA (30) [3] 3 [3] (3) 99 9 11 7

16

17 Hodnoty data narození Nejvýznamněji působící hodnotou je DEN NAROZENÍ, který tvoří základ psychiky a spolu s ŽIVOTNÍM ČÍSLEM, naznačujícím hlavní smysl života, poskytuje nejdůležitější informace. Tyto dvě hodnoty určují základní životní orientaci. Zatímco den narození všichni přirozeně od narození využíváme, je nám nejbližší, všichni nás tak vnímají, životní číslo značí potenciál, který můžeme využívat a směr cesty, ve kterém se bude osobnost vyvíjet. Číslo dne ovlivňuje individuálním a zásadním způsobem všechny ostatní hodnoty, je nejzevnějším aspektem, výchozím bodem. Je výpovědí o tom, jakým způsobem se budeme projevovat ve vnějším světě a přistupovat k realizaci životního plánu, jehož vývojové kroky naznačuje životní číslo. Životní číslo zjistíme, když sečteme všechny číslice svého data narození až do jednomístného tvaru. Vedle hodnot dne narození a životního čísla hraje rovněž významnou roli, utvářející charakteristiku osobnosti, souhrnná vibrace roku. Rok narození v sobě nese jakousi kolektivní energii a všichni, kdo se v daném roce narodili, si na úrovni duše tento rok svobodně vybrali kvůli jeho kvalitám (generační výzvy). Každý však tuto energii využívá po svém – v závislosti na ostatních hodnotách data narození. Číslo měsíce pak ukazuje způsob, jakým budeme rozvíjet vědomí na pozadí životního tématu. Kompletní numerologická charakteristika zahrnuje rovněž rozbor jména. V některých případech výrazně ovlivní dané záležitosti dominantní či vícenásobně zastoupené číslo.

18 RADKA (29) [11] 33 9 (9) 2 (2) [2] 5 11 (11) 4 7

19

20 3 33 9 5 5 1 3. 5. 1931 (22) [4] Jiřina Bohdalová 3 5 (22) [4]
Praha (22) [4] 33 9 (22) 5 5 1 [4] 3

21 KARLA Praha (30) [3] (3°) [3] 9 22 5 1 4 4 7

22 Donald Walsch (27) [9] 3 99 [9] (2) 8 1°1 4 (7)

23

24 Karel Zich (30) [3] [3] (3°) 6 99 2 5 4

25

26 3 [9] 2 (2) 5 888 1 1 4 28. 5. 1884 (27) [9] Edvard Beneš 1 3 (7)
Kralovice (27) [9] 3 [9] 2 (2) 5 888 1 1 4 (7)

27 Karel Čapek (28) [1] 9 99° (2) 8 (8) 11[1]

28

29 PETRA (40) [4] 4 999 8 1 4 4 [4] (4)

30

31 Margaret Thatcher (22) [4] 3 9 2 (22) 5 8 111 4 [4]

32

33 JANA (24) [6] 4 8 33 [6] 9 (2) 8 11 (4) 4 7

34

35 Angelina Jolie (32) [5] 4 (3) 6 9 (2) 5 [5] 8 1 4 4 7

36

37 Franz Josef (29) [11] 3 3 9 (9) (2) [2] 888 11 (11)

38 KAREL IV. (21) [3] 5 11 3 [3] 6 (2) 2 5 5 111 (1) 4 4

39

40 Prezidenti ČSR, ČR ČSR: 28. 10. 1918 30/3 ČR: 01. 01. 1993 24/6
ŽČ SL období ve funkci TG Masaryk (24) Ryby Edvard Beneš (36) Blíž Kl.Gottwald (31) Střelec Ant.Zápotocký (34) Střelec Ant.Novotný (18) Střelec Ludv.Svoboda (32) Střelec Gustav Husák (16) Kozoroh Václav Havel (25) Váhy Václav Klaus (31) Blíženci Miloš Zeman (37) Váhy

41 Kandidáti na prezidenta 2012
ŽČ Slunce Bobošíková Jana Panna Dientsbier Jiří Rak Fischer Jan Kozoroh Fischerová Táňa Blíženci Franz Vladimír Blíženci Schwarzenberg K Střelec Roithová Zuzana Vodnář Sobotka Přemysl Býk Zeman Miloš Váhy

42


Stáhnout ppt "Plzeňská astrologická skupina"

Podobné prezentace


Reklamy Google