Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TUBERKULÓZA Frantisek Petrik. Definice tuberkulózy Tbc je celkové infekční onemocnění, vyvolané M. tuberculosis, M. bovis a M. africanum. 85% dýchací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TUBERKULÓZA Frantisek Petrik. Definice tuberkulózy Tbc je celkové infekční onemocnění, vyvolané M. tuberculosis, M. bovis a M. africanum. 85% dýchací."— Transkript prezentace:

1 TUBERKULÓZA Frantisek Petrik

2 Definice tuberkulózy Tbc je celkové infekční onemocnění, vyvolané M. tuberculosis, M. bovis a M. africanum. 85% dýchací ústrojí 15% jiné orgány - mízní uzliny, klouby a kosti, urogenitální trakt, kůži, pleny mozkové, perikard, peritoneum, gastrointestinální trakt

3 Struktura hlášené TBC podle diagnóz

4 TB ve světě 2010 8,8 milionů nových případů TB (odhad) 2 miliardy osob jsou infikovány TB na TB zemřelo 1, 1 milionů osob HIV negativních a 0,35 miliónů HIV pozitivních WHO: Global tuberculosis control 2011

5 Global trends in estimated rates of TB incidence, prevalence and mortality WHO REPORT 2011 | GLOBAL TUBERCULOSIS CONTROL

6 Estimated TB incidence rates by WHO region, 1990–2010 WHO REPORT 2011 | GLOBAL TUBERCULOSIS CONTROL

7 Epidemiologická situace TB v ČR 1960-2010

8 TB všech forem a lokalizací TB dýchacího ústrojí celkem TB dýchacího ústrojí bakt. ověř. TB dýchacího ústrojí mikr.pozit. Počet hlášených TB 1991-2010 (absolutní počty)

9 Počet hlášených TB v ČR 2005-2010 (absolutní počty) Rok 20062007200820092010 všech forem a lokalizací905871879710680 plicní735744741598579 plicní bakteriologicky ověřená 513506505439390 plicní mikroskopicky pozitivní 253266268235200

10 Počet hlášených TB v ČR 2005-2010 (relativní počty - na 100 000 obyv.) Rok 20062007200820092010 všech forem a lokalizací8,88,4 6,86,5 plicní7,17,2 5,75,5 plicní bakteriologicky ověřená 5,04,9 4,23,7 plicní mikroskopicky pozitivní 2,52,6 2,31,9

11 Porovnání notifikace TB podle krajů v roce 2010 (relativní počty) 20062007200820092010 Praha12,312,310,310,310,9 Středočeský6,57,7 9,05,8 Jihočeský5,63,85,03,3 Plzeňský8,57,57,18,44,0 Karlovarský10,85,96,26,57,2 Ústecký9,09,310,89,18,1 Liberecký6,35,66,95,75,9 Královéhradecký7,89,49,65,64,8 Pardubický8,58,311,97,66,8 Vysočina5,52,75,63,35,5 Jihomoravský11,910,89,16,98,0 Olomoucký8,08,76,44,84,6 Zlínský9,77,17,84,15,1 Moravskoslezský9,09,59,15,05,5

12 Muži Ženy Muži. Ženy. Nově hlášená onemocnění TB plic v ČR v letech 2009 a 2010 podle pohlaví a věku Muži. Ženy.

13 Naši sousedé (2008) Německo 5,1/100000 obyv. Rakousko11/100000 obyv. Slovensko12/100000 obyv. Polsko25/100000 obyv.

14 Podíl cizinců na počtu hlášených TB v ČR v roce 2010 narozenpočet% Mongolsko202,9 Ukrajina334,9 Vietnam162,4 Slovensko111,6 Ostatní cizinci375,4 cizinci celkem11717,2 celkem TB v ČR 680100

15 Způsob zjištění TB plic v letech 2009 a 2010 (%) Způsob zjištění TB plicČR 2009 ČR 2011 pasivně (pro potíže)71,373,1 aktivně (rizikové skupiny, kontakty) 14,214,5 při pitvě7,14,7 neznámo7,47,8

16 Úmrtí při tuberkulóze 2010 - 156 zemřelých s aktivní TB u 28 osob - TB příčina úmrtí 2009 - 173 zemřelých s aktivní TB u 38 osob - TB příčina úmrtí 2008 - 197 zemřelých s aktivní TB u 56 osob - TB příčina úmrtí 2007 - 200 zemřelých s aktivní TB u 56 osob - TB příčina úmrtí 2006 - 200 zemřelých s aktivní TB u 41 osob - TB příčina úmrtí

17 Závažné formy TB-2009 a 2010 Medicínsky 2009 2010 miliární tuberkulóza 14 případů 12 případů bazilární meningitida 0 případů 1 případ Epidemiologicky TB plic m. p. 235 případů 200 případů

18 inhalační – interhumánní - vlhké nebo suché částice sputa – laboratorní - aerosol z biolog. materiálu alimentární (mléko) inokulační (profesionální infekce veterinářů, zubařů) Přenos infekce

19 Patologicko-anatomické změny exsudace, kazeifikace, kolikvace (kaverna) specifická granulační tkáň rezorbce, fibróza (indurace, jizvení), kalcifikace tuberkulom vyčištěná dutina (vliv léčby)

20 Způsoby šíření per contiunitatem intrakanalikulární disseminace (bronchy, HCD, GIT) lymfogenní disseminace hematogenní disseminace (plicní vény, uzliny) šíření na serosní blány (perforací kasea)

21 Patogeneze TB Bez infekce Trvá LTB

22 Canadian Tuberculosis Standards 5th Edition 2000

23 Riziko přechodu LTB do manifestního onemocnění Celoživotně 10% Největší v prvních 2 letech po infekci HIV infekce 7-10% ročně (CD4 pod 200x10 6 /l) – často mimoplicní TB

24 Primární tbc (jedinci, kteří se s tbc dosud nesetkali - děti, adolescenti) primární tbc komplex tbc pneumonie tbc pleuritida tbc lymfatických uzlin miliární tbc přechod do latentní fáze

25 Postprimární tbc infiltrativní tbc plic rozpadová tbc plic tbc pneumonie nodulární tbc plic (miliární tbc) chronická fibrokavernózní tbc postuberkulózní fibróza plic vyčištěná kaverna

26 Klinický obraz asymptomatický průběh úbytek na váze teploty noční poty kašel hemoptýza bolest na hrudi dušnost

27 Fyzikální nález normální známky infiltrace známky výpotku

28 Diagnostika skiagram hrudníku CT hrudníku tuberkulínová reakce vyšetření biologického materiálu (sputum, induk. sputum, LV, žalud. obsah, BAL, biopsie) –mikroskopie a kultivace,citlivost –zrychlená kultivace (Bactec, MGIT) molekulárně genetické metody –genetické sondy, PCR, LCR, MTD terapeutický test

29 Species Specificity of ESAT-6 and CFP-10

30 Collect blood Nil antigen Hu PPD Av PPD Rec antigens Mitogen control Add simulation antigens to blood Quanti-FERON-TB  Test Dispense blood into wells Specific T cells respond and produce gamma-interferon ELISA

31

32 Test Agreement in Contacts, Denmark Percent positive Good test agreement between TST & QFT Brock, 2004 No BCG BCG

33 L á tka Charakteristika Souhlas FDA k použit í u RA Stav v ČR Etanercep (ENBREL) lidský p75 TNF receptor v á zaný na Fc č á st imunoglobulinov é molekuly Listopad 1998 L é k je registrov á n a k dispozici pro stanovený počet pacientů v centrech anti-TNF l é čby Infliximab (REMICADE) monoklon á ln í chimerick á anti-TNF protil á tka Listopad 1999 L é k je registrov á n a k dispozici pro stanovený počet pacientů v centrech anti-TNF l é čby Adalimumab (HUMIRA) monoklon á ln í plně hum á nn í anti- TNF protil á tka >Leden 2003 FDA,Z á ř í 2003 EMEA Registrace vstoup í v platnost v květnu 2004 a bude k dispozici pro stanovený počet pacientů v centrech anti-TNF l é čby. V současnosti (ř í jen 2003) je velmi omezený počet pacientů nesn áš ej í c í ch metotrex á t l é čen v centrech anti-TNF l é čby. Biologická léčba

34 ČPFS 2005 Vyšetření před léčbou anti-TNF alfa

35 Pasivní záchyt onemocnění (>70% případů) Pro obtíže - praktický lékař - ambulantní lékař oboru TRN - lékaři lůžkového odd. TRN Pro náhodně zjištěný nález - na skiagramu hrudníku - v histologickém vzorku

36 Aktivní vyhledávání tuberkulózy kontakty s nemocným s nově zjištěnou aktivní tuberkulózou: rodinní příslušníci a spolupracovníci osoby pracujících v riziku tuberkulózy rizikové skupiny populace (incidence tbc > 50/100000) vyšetření: tuberkulínový test a skiagram hrudníku

37 Rizikové skupiny populace  bezdomovci  drogově závislí  vězni  žadatelé o azyl  pacienti psychiatrických léčeben,  nemocní s malignitami, chronickým jaterním nebo ledvinovým selháváním, vředovou chorobou, pneumokoniózou, HIV positivní  muži nad 70 a ženy nad 75 let.

38 Léčba aktivní tuberkulózy DOTS (Directly Observed Treatment Short-Course) Fáze iniciální - 2 měsíce, obvykle za hospitalisace Fáze pokračovací - 4 - 6 měsíců, obvykle ambulantně

39 Determinanty pro AT léčbu nové onemocnění - nemocný nebyl v minulosti léčen AT > 1 měsíc  recidiva(relaps) - nemocný byl úspěšně léčen a nyní zjištěna mikro/kult pozit. sputa  léčebný neúspěch - přetrvávající mikro/kult pozit. sputa po 5 měs. AT léčby, nebo mikro negativní po 2 měsících léčby mikro pozit.  léčba po přerušení - nemocný byl léčen AT ³ 1 měsíc a přerušení trvalo ³ 2 měsíce

40 Kategorie pro AT léčbu léčbu

41 Doporučované režimy dle kategorií

42 Dávkování AT

43 Nežádoucí účinky AT a dop. kontrolní vyšetření

44 MDR TB (Multidrug-Resistant Tuberculosis)) rezistence na RIF a INH vzniká nesprávným používáním AT I. řady rezistence primární, sekundární nutno používat náhradní AT, která jsou –méně účinná –více toxická –drahá –obtížně dostupná léčba trvá 18-24 měsíců

45 Antituberkulotika 2. řady

46 Zásady léčby MDR-TB stanovit léčebnou kombinaci s přihlédnutím k citlivosti použít všechny účinnné léky (nenechávat léky v rezervě) poučit pacienta podávat léky kontrolovaně dostatečně dlouhá léčba

47 Léčba MDR-TB

48 XDR TB (Extensively Drug-Resistant Tuberculosis) rezistence na RIF INH, flurochinolony + jeden z injekčních preparátů ( kanamycin, amikacin, kapreomycin) prakticky neléčitelná

49 Plošné očkování proti tbc zrušeno 1.11.2010

50 (1)Očkování se provede u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce. Indikaci k očkování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce posoudí lékař novorozeneckého oddělení zejména na základě zákonným zástupcem dítěte vyplněné I. části dotazníku k definici rizika tuberkulózy, uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce. Lékař novorozeneckého oddělení vyplní II. část dotazníku a vyplněný dotazník, jako součást propouštěcí zprávy, předá registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost. V případě, že dítě má indikaci k očkování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, současně informuje pracoviště kalmetizace. Registrující praktický lékař pro děti a dorost, zpravidla do jednoho měsíce po převzetí do své péče, odesílá dítě, které splňuje indikace podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, a které nebylo proti tuberkulóze dosud očkováno, na pracoviště kalmetizace. (2) U dětí, u kterých nemůže splnění indikací podle přílohy č. 3 k této vyhlášce posoudit lékař novorozeneckého oddělení, zjišťuje tyto indikace při prvním kontaktu se zákonným zástupcem dítěte registrující praktický lékař pro děti a dorost. § 3 Pravidelné očkování proti tuberkulóze

51

52 „V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1.11.2010, uveřejňuje Ministestvo zdravotnictví seznam států s vyšším výsktem tuberkulózy sestaveným Světovou zdravotnickou organizací: Země s vyšším výskytem tuberkulózy jsou: V Evropě: Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Rumunsko, Rusko a Ukrajina. V Asii: všechny asijské země kromě Bahrajnu, Íránu, Izraele, Japonska, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Ománu, Singapuru, Spojených arabských emirátů, Sýrie a Turecka. V Africe: všechny africké země kromě Egypta, Libye, Mauriciu, Seychel a Tuniska. V Americe: Bahamy, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guyana, Guatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru a Surinam. V Austrálii a Oceánii: Kiribati, Mikronésie, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Vanuatu a Tuvalu.“

53 Chemoprofylaxe tbc monoterapie INH 5mg/kg po dobu 6 měsíců indikace: –tuberkulin neg. děti ve styku s infekční tbc –vzestup MXII  mm za rok –kontakt imunokompromitovaných s bacilární tbc –imunosupresivní léčba u pacientů se zhojenou tbc

54 Mykobakteriózy MOTT (mycobacteriosis other than tuberculosis) Atypické mykobakteriózy

55 Mykobakteriózy

56

57 Zásady léčby mykobakterióz:

58 Léčba mykobakterióz


Stáhnout ppt "TUBERKULÓZA Frantisek Petrik. Definice tuberkulózy Tbc je celkové infekční onemocnění, vyvolané M. tuberculosis, M. bovis a M. africanum. 85% dýchací."

Podobné prezentace


Reklamy Google