Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha 11. Zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha www.strukturalni-fondy.cz/jpd2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha 11. Zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha www.strukturalni-fondy.cz/jpd2."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha 11. Zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha www.strukturalni-fondy.cz/jpd2

2 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 Ing. Lumíra Kafková Úvodní slovo místopředsedkyně MV JPD 2

3 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 Ondřej Pravda Úvodní slovo zástupce Evropské komise

4 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 Ing. Lumíra Kafková Projednání programu 11. zasedání MV JPD 2

5 PROGRAM 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2  Schválení zápisu z 10. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2  Průběžná zpráva JPD 2 za období 1.1. – 31.8.2008  Informace o plnění Komunikačního akčního plánu JPD 2 v roce 2008  Harmonogram ukončování programu JPD 2  Různé  Prohlídka úspěšného projektu JPD 2 – prohlídka prostor s výkladem

6 Ing. Lumíra Kafková Schválení zápisu z 10. zasedání MV JPD 2

7  10. zasedání MV JPD 2 se konalo dne 29.5.2008 v hotelu Ambassador  návrh zápisu ze zasedání byl členům MV JPD 2 zaslán dne 12.6.2008  nyní je předkládána finální verze zápisu ke schválení Schválení zápisu z 10. zasedání MV JPD 2

8 Ing. Lumíra Kafková Průběžná zpráva JPD 2 za období 1.1. – 31.8.2008

9  1.2.2008 - vydána Metodická pomůcka RPS pro ukončování programů SF 2004 – 2006  2 organizační změny Řídícího orgánu: 30.4.2008 vznik nového Odboru SROP, JPD 2 a FS a 1.7.2008 vznik nového Odboru řízení operačních programů  2 certifikace výdajů – 8. certifikace k 30.4.2008 a 9. certifikace k 31.8.2008  květen 2008 - aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004 – 2006  červen 2008 - odeslání Výroční zprávy JPD 2 za rok 2007 do Evropské komise k posouzení přijatelnosti, dopis z Evropské komise o potvrzení přijatelnosti VZ JPD 2 2007 obdržen v červenci 2008 Důležité mezníky programu JPD 2

10 8. certifikace výdajů (1.12.2007- 30.4.2008)  zahrnuto celkem 46 žádostí o platbu  celkový objem 15 715 249,92 EUR 9. certifikace výdajů (1.5. - 31.8.2008)  zahrnuto celkem 30 žádostí o platbu  celkový objem 14 451 067,74 EUR) Certifikace výdajů programu JPD 2

11 V současné době se zaměření kontrol projektů přesouvá z kontroly realizace projektů na kontrolu udržitelnosti projektů, tzv. ex-post kontroly. V období 1.1. – 31.8.2008 bylo provedeno celkem 199 kontrol:  CRR provedlo 134 kontrol individuálních projektů  nositel GS (Magistrát hl.m.Prahy) provedl kontrolu 65 akcí Mezi nejčastější nálezy patřilo:  nesoulad postupu při provádění výběrových řízení s programovou dokumentací  neudržení výsledků projektů zejména z důvodu převodu k jejich vlastnictví  nenaplnění nebo následný pokles monitorovacích ukazatelů Kontrolní činnost, audit

12  Za sledované období bylo na národní úrovni nahlášeny pouze 2 podezření na nesrovnalost u IP v opatření 2.1 (z důvodu nenaplnění monitorovacích ukazatelů nebo zahrnutí nezpůsobilých výdajů).  8.1. – 20.6.2008 proběhla na ŘO JPD 2 kontrola ze strany NKÚ  26.3.2008 provedena kontrola Ministerstvem financí (Národním fondem) Kontrolní činnost, audit

13 Opatření 1.1 – Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí Celková alokace – 42 510 964 EUR

14 Opatření 1.1 – Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2008 Cílová hodnota Hodnota všech projektů v pozitivních stavech Hodnota zrealizovaných projektů Počet projektů výstavby nebo zlepšení městské dopravy 21312 Délka místních komunikací (v km) 0,5 - 2,54,823,89

15 Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch Celková alokace – 37 534 088 EUR

16 Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2008 Cílová hodnota Hodnota všech projektů v pozitivních stavech Hodnota zrealizovaných projektů Počet projektů regenerace městských území 82221 Výměra regenerované plochy (km2) 0,5 –1,00,70,67

17 Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Celková alokace – 27 195 202 EUR

18 Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2008 Cílová hodnota Hodnota všech projektů v pozitivních stavech Hodnota zrealizovaných projektů Počet projektů nových prvků technické infrastruktury 415 Počet uživatelů připojených na nové prvky technické infrastruktury 2501 268 Počet zařízení veřejné vybavenosti (kulturně – společenská, zájmová a sportovní centra) 712

19 JAHODA – Centrum komunitních aktivit Žadatel: JAHODA – občanské sdružení Náklady projektu: 1 000 000,- Kč Příspěvek EU: 500 000,- Kč Příklad úspěšného projektu Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

20 Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Celková alokace – 15 059 252 EUR

21 Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2008 Cílová hodnota Hodnota všech projektů v pozitivních stavech Hodnota zrealizovaných projektů Počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj (vědeckotechnické parky, inkubátory, atd. 11210 Počet nových hrubých pracovních míst 702119

22 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí (IP a 2 GS) Celková alokace – 11 316 570 EUR

23 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí (IP a 2 GS) Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2008 Cílová hodnota Hodnota všech projektů v pozitivních stavech Hodnota zrealizovaných projektů Počet podporovaných MSP 7065 Plocha nových podnikatelských objektů/center (m2) 100018 743,7 Počet nových hrubých pracovních míst 230251

24 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Celková alokace – 5 417 536 EUR

25 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2008 Cílová hodnota Hodnota všech projektů v pozitivních stavech Hodnota zrealizovaných projektů Počet projektů vývoje a aplikace informačních technologií 1588 Počet konzultací firem poskytujících poradenství v oblasti transferu IT 2001000625

26 Barrande – Vědecko- výzkumné centrum kulturního dědictví ČR Žadatel: Národní muzeum hl. m. Prahy Náklady projektu: 59 158 234,- Kč Příspěvek EU: 29 421 617,- Kč Příklad úspěšného projektu Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

27 Opatření 3.1 – Technická pomoc I – výdaje na přímé řízení programu Celková alokace – 2 134 314 EUR

28 Opatření 3.1 – Technická pomoc I – výdaje na přímé řízení programu Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2008 Hodnota všech projektů v pozitivních stavech Hodnota zrealizovaných projektů Počet vypracovaných expertních posudků 334263 Počet vypracovaných analýz a studií 4039 Počet nakoupených technických zařízení (vč. HW a SW) 9383

29 Opatření 3.2 – Technická pomoc II – výdaje na technickou podporu Celková alokace – 2 134 314 EUR

30 Opatření 3.2 – Technická pomoc II – výdaje na technickou podporu Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2008 Hodnota všech projektů v pozitivních stavech Hodnota zrealizovaných projektů Počet uskutečněných školení 29 Počet článků, tiskových zpráv, inzerátů 132 Počet vydaných/vyrobených propagačních předmětů 25 74625 246

31 Děkuji za pozornost. Ing. Lumíra Kafková ŘO JPD 2 kaflum@mmr.cz

32 Komunikační akční plán JPD 2 Ing. Rostislav Mazal

33 Publicita programu JPD 2 v roce 2008 Interaktivní webové stránky: www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz  sekce „Projekty“ - prezentace úspěšných projektů JPD 2 (zatím vloženo 16 projektů) Tisk  tiskové zprávy  články – spolupráce s odborným tiskem (např. časopis Dotace – červen 2008 – „Program JPD 2 Praze prospěl“ - zhodnocení programu a jeho naplnění) Školení  školení pro konečné příjemce „Jak si udržet získanou dotaci“ – listopad 2008

34 Publicita programu JPD 2 v roce 2008 Publikace  ŘO JPD 2 vydal výroční zprávu za rok 2007 ve formě publikace pro veřejnost

35 Publicita programu JPD 2 v roce 2008 Projekt fotodokumentace úspěšných projektů JPD 2  ukončení projektu – konec listopadu 2008  nafoceno bude vybraných 20 úspěšných projektů ze všech opatření  určeno pro další publicitu a propagaci programu

36 Rekonstrukce Fürstenberské zahrady (opatření 1.2) Žadatel: Hl. m. Praha Náklady projektu: 178 694 971,- Kč (příspěvek EU: 75 216 437,- Kč)

37 Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý koníček (dílčí opatření 2.2.1) Žadatel: United Hotel Investments Bohemia, s.r.o Náklady projektu: 18 376 930,- Kč (příspěvek EU: 536 098,- Kč)

38 Revitalizace památkově chráněného objektu v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu (dílčí opatření 2.2.2) Žadatel: Pražská informační služba Náklady projektu: 73 289 696,- Kč (příspěvek EU: 34 105 526,- Kč)

39 Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v MČ – Klánovice (opatření 2.3) Žadatel: Městská část Praha - Klánovice Náklady projektu: 2 760 343,- Kč (příspěvek EU: 1 380 171,- Kč)

40 Ukončování programu JPD 2 Ing. Rostislav Mazal

41 ÚkolKompetenceKonečný termín Ukončení realizace projektů/způsobilost výdajůŘO JPD 231.12.2008 Uzavření /vypořádání nesrovnalostí Neuzavřené nesrovnalosti budou po 31.12.2008 jednotlivě projednány s AFCOS (IA MMR), CHJ a PCO ŘO JPD 2 (IA, CHJ, PCO) 31.12.2008 Uzavření/vypořádání auditních nálezů/zjištění EK, NKÚ, NF, CHJ Neuzavřené auditní nálezy budou po 31.12.2008 jednotlivě projednávány s IA MMR, CHJ a PCO ŘO JPD 2 (IA, CHJ, PCO) 31.12.2008 Rozhodnutí o vyřazení nebo zachování v programu nedokončených (nefungujících) projektů ŘO JPD 2leden 2009 Proplacení všech způsobilých výdajů projektů a grantových schémat ŘO JPD 220.4.2009

42 Souhrnná žádost o platbu (refundace) proplacených výdajů do max. 95 % celkových prostředků SF programu předána PCO ŘO JPD 230.4.2009 Výzva řídícímu orgánu k předložení podkladů pro závěrečnou certifikaci PCOduben 2009 Aktualizace zprávy podle čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ŘO JPD 230.6.2009 Roční kontrolní zpráva podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 CHJ30.6.2009 Vypracování závěrečné zprávy a její předložení MV JPD 2 ke schválení (závěrečná zpráva bude obsahovat výroční zprávu za rok 2008) ŘO/ZSpro jednání MV JPD 2 v květnu - červnu 2009 Projednání a schválení závěrečné zprávy s možností nutných úprav na základě závěrečné certifikace MV JPD 215.6.2009 Předložení podkladů pro závěrečnou certifikaciŘO (podklady CRR 15.6.2009

43 Závěrečná certifikace a zpracování závěrečného výkazu výdajů, certifikátu a žádosti o závěrečnou platbu PCOčerven 2009 Výzva CHJ k provedení winding-up, předání schválené závěrečné zprávy ŘO JPD 230.6.2009 EK zasílá e-mail s podrobnými požadavky na ukončování EKzáří 2009 Návštěva EK (2-3 dobré projekty, nabídka pomoci) EK, ŘOzáří 2009 – březen 2010 Oficiální dopis EK, které dokumenty je potřeba předložit EKleden 2010 Předložení prohlášení při ukončení pomoci PCOÚtvar pro winding-up před 31.3.2010 Předložení závěrečné zprávy spolu se závěrečným výkazem výdajů, certifikátem, žádostí o závěrečnou platbu a prohlášením o ukončení programu (winding- up) Evropské komisi PCO31.3.2010

44 Informace, zda EK považuje závěrečnou zprávu za uspokojivou případně zahájí dialog s cílem zlepšit kvalitu závěrečné zprávy EKdo 5 měsíců od zaslání Konečná platba od EK Oficiální dopis EK o zaplacení finální částky EKdo následujících 2 měsíců Reakce členského státu, pokud je konečná platba nižší než požadovaná částka do 2 měsíců

45 Děkuji za pozornost. Ing. Rostislav Mazal ŘO JPD 2 mazros@mmr.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha 11. Zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha www.strukturalni-fondy.cz/jpd2."

Podobné prezentace


Reklamy Google