Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVKY Ing., Alena, Hejtmánková,, CSc. Katedra, chemie Agronomická, fakulta, ČZU, Praha ©, Praha,, 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVKY Ing., Alena, Hejtmánková,, CSc. Katedra, chemie Agronomická, fakulta, ČZU, Praha ©, Praha,, 2003."— Transkript prezentace:

1 PRVKY Ing., Alena, Hejtmánková,, CSc. Katedra, chemie Agronomická, fakulta, ČZU, Praha ©, Praha,, 2003

2 Prvky.2 ROZŠÍŘENÍ PRVKŮ V KŮŘE ZEMSKÉ Kyslík O (49,13 %) dalších 12 prvků (17,03 %) Hliník Al (7,45 %) Křemík Si (26,00 %) Fe, Ca, Na, Mg, K, H, Ti, C, Cl, P, S, Mn prvních 15 prvků celkem : 99,61 %

3 Prvky.3 ROZDĚLENÍ PRVKŮ makroelementy (biogenní prvky) nejdůležitější prvky pro život (včetně N − 0,02 %) O, Fe, Ca, Na, Mg, K, H, C, Cl, P, S, N mikroelementy Mn, B, F, I, Cu, Zn, Co, V, Ti a některé další nutné, ale v menší míře (stopové prvky < 0,05 %)

4 Prvky.4 STOPOVÉ PRVKY toxicita biologické funkce příjem deficience optimum smrt

5 Prvky.5 SLOŽENÍ ROSTLIN Rostlina − 80 až 95 % vody, 5 až 20 % sušiny Sušina (organické a minerální látky) makroelementy C (45 %), H (7 %), O (42 %), N (1,5 %) P, S, Ca, K, Mg, Fe mikroelementy Mn, B, Cu, Zn, Co, Mo prvky užitečné Si, Al, Cl, Na h, chlorofyl Cukr + minerální látky − všechny potřebné organické látky (> 50 prvků) popeloviny (4,5 %) spalitelný podíl (95,5 %)

6 Prvky.6 PRVKOVÉ SLOŽENÍ BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ % v sušině PrvekKukuřiceČlověkPrvekKukuřiceČlověk O44,4314,62S0,170,78 C43,5755,99Cl0,140,47 H6,247,46Al0,11− N1,469,33Fe0,080,012 Si1,170,005Mn0,04− K0,921,09Na−0,47 Ca0,234,67Zn−0,01 P0,203,11Rb−0,005 Mg0,180,16

7 Prvky.7 PRVKOVÉ SLOŽENÍ BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ % v sušině PrvekUhlovodíkyTukyBílkoviny O51,4211,3324 C42,1076,4552 H6,4812,137 N−−16 S−−1

8 Prvky.8 BEKETOVOVA ŘADA PRVKŮ kovy neušlechtilékovy ušlechtilé Reakce s O 2 za nízkých teplotméně ochotně 25 °Cneochotně Reakce s H + bouřlivěméně ochotně 25 °Cnereagují Reakce s H 2 O za obyčejné teploty (bouřlivě) za zvýšené teplotynereagují VýskytCl , CO 3 2  O 2   O 2  (H 2 O), S 2  roste ryzost Li K Ba Ca Na MgAs Cu Ag Hg Pt Au Al Zn Fe Cd Co Ni Sn Pb H

9 Prvky.9 KOLOBĚH SÍRY V PŘÍRODĚ nejvíce v chalkosféře, nedostatek kyslíku při tuhnutí − sulfidy energieOH2SOSH2 222  SHCaCOCOOHCaS 2322  oxidace (sirné baktérie) nedostatek kyslíku − ložiska síry (Sicílie, Polsko) oxidace kyslíkem v 1 << v 2 nehromadí se 3222 SOHOHOS  42232 H2O H2  v1v1 v2v2 224342 COOHCaSOCaCOSOH  CaSO 4 se ukládá v mořích (CaSO 4. 2 H 2 O) geologické změny  redukce S

10 Prvky.10 KOLOBĚH SÍRY V PŘÍRODĚ zplodiny rozkladu organických látek plynný rozpuštěný ve vodě OH2COCaSCHCaSO 2244  SHCaCOOHCOCaS 2322 

11 Prvky.11 KOLOBĚH SÍRY V PŘÍRODĚ silice, bílkovinyrostlinypříjem SO 4 2  H2SH2Srozklad po odumření S H2SH2S sírany H 2 SO 4 bílkoviny

12 Prvky.12 KOLOBĚH UHLÍKU V PŘÍRODĚ   OHHCOOHCOH 33232 dynamická rovnováha CaCO 3 a CO 2 h, chlorofyl rovnovážný stav mezi mineralizací CO 2 a fotosyntézou spalování (rozklad organických látek) antropogenní činnost produkce CO 2 nadbytek CO 2 (běžně ve vzduchu − 0,03 %) skleníkový efekt 3222 COHOH 

13 Prvky.13 KOLOBĚH DUSÍKU V PŘÍRODĚ dusík v půdě dusík organický nehydrolyzovatelný hydrolyzovatelný  -aminokyseliny amidy aminocukry zbytek dusíku v hydrolyzátu dusík minerální (NH 4 + a NO 3  1 až 2 %) NH 4 + NO 2  NO 3  0,03 až 0,5 %

14 Prvky.14 KOLOBĚH DUSÍKU V PŘÍRODĚ za působení bakterií amoniak bílkoviny, humusové látky aminokyseliny + amidy dusitanydusičnany amonizace − vzniká NH 3 zdroj výživy, poután půdou, nitrifikace, ztráty do ovzduší energieNO2O 2 322   Nitrifikace nitritační bakterie nitratační bakterie energieH4OH2NO2O3NH2 2224  

15 Prvky.15 KOLOBĚH DUSÍKU V PŘÍRODĚ Denitrifikace (současně probíhá oxidace organických látek) pravá Ztráty do ovzduší N 2, NH 3, NO x, N 2 O Poutání vzdušného dusíku nitrogenní a hlízkovité bakterie (bobovité rostliny) 2223 NONNO  33 NHNO  nepravá asimilace rostlinami

16 Prvky.16 KOLOBĚH DUSÍKU V PŘÍRODĚ Elektrické výboje při bouřkách ve formě dusičnanů 22 NO2O 2  2ON 22  2322 HNO OHNO2  Příjem dusíku rostlinami NH 4 + NO 3  ve formě amonných solí

17 Prvky.17 KOLOBĚH FOSFORU V PŘÍRODĚ Fosfor − významný biogenní prvek DNA, RNA makroergické sloučeniny ATP, acetylCoA kosti, zuby − Ca 3 (PO 4 ) 2, Mg 3 (PO 4 ) 2 fosfátový pufr v krvi H 3 PO 4 výroba hnojiv, tenzidů, odrezovače, farmacie kontaminace vodeutrofizace

18 Prvky.18 KOLOBĚH FOSFORU V PŘÍRODĚ Příjem fosforu rostlinami >> H 2 PO 4  HPO 4  PO 4  >> koloběh fosforu je podobný koloběhu dusíku P z půdy P z organických látek konečná forma rozkladu organických láteksoli kyseliny fosforečné

19 Prvky.19 ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (1991) Emise (REZZO I  IV) Imise 0. skupina  Základní znečišťující látky a)tuhé znečišťující látky (polétavý prach) b)oxid siřičitý c)oxidy dusíku (NO x ) d)oxid uhelnatý e)ozón f)pachové látky 1. skupina  Znečišťující látky s karcinogenním účinkem 2. skupina  Tuhé znečišťující anorganické látky 3. skupina  Plynné znečišťující anorganické látky 4. skupina  Organické plyny a páry

20 Prvky.20 OXIDY SÍRY SO 2 (SO 3 ) Zdroj: tuhá paliva (1  3 % S ve formě sulfidů kovů) Kyselé deště (pH < 2  3) (s)OFe2(g)SO8(g)O11(s)FeS4 32222  (g)SO2(g)O SO2 322  (l)SOHO(l)H(g)SO 4223  (s) MgSO2(g)O SO2MgO(s)2 422  (l) OH(g)CO(aq)Ca(aq)H2(s)CaCO 22 2 3   Odsíření

21 Prvky.21 OXID UHELNATÝ (CO) Zdroj: automobilová doprava (80 %)  nedokonalé spalování pohonných látek Odstranění (katalyzátor) Nevýhoda: potřeba vyššího množství aromátů v benzínu OH18CO(g)16(g)O17(l)HC2 22188  (g)OCO(aq)hem(aq)Ohem(g)CO 22  stabilní karbonylhemoglobin (g)CO2(g)OCO(g)2 22  Pt, Pd

22 Prvky.22 OXIDY DUSÍKU (NO, NO 2 ) Zdroj: paliva (50 %), automobilová doprava (35 %) Fotochemický smog NO není toxický NO(g)2(g)O N 22  NO2(g)ONO(g)2 22  (l)HNO2O(l)H(g)NO3 322  O(g)NO(g)(g)NO 2  sluneční záření (g)OO(g)(g)O 32  troposférický ozón

23 Prvky.23 OXIDY DUSÍKU (NO, NO 2 ) Snižování emisí NO, NO 2 je velmi důležité !! Redukce NO na N 2 v elektrárnách Prevence: snížení teploty spalovánínedokonalé spalování zvýšení produkce CO (g)N CO2NO(g)2CO(g)2 22  Pt  Pd  Rh O(l)H6(g)N5NO(g)6(g)NH4 223  v automobilech

24 Prvky.24 TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ ANORG. LÁTKY Esenciální stopové prvky Cr Co Cu Fe Li Mn Mo Sn V Zn Se (Te Sb F  CN  ) vyšší koncentrace je toxická Toxické stopové prvky (prašný aerosol) koncentrace se udává v ppm (parts per million) Karcinogenní účinek Be Cd As Cr +VI Co Ni

25 Prvky.25 TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ ANORG. LÁTKY Rtuť Hg toxické páry  poškození mozku a nervů velmi toxické jsou organické sloučeniny např. (CH 3 ) 2 Hg (mikroorganismy) Olovo Pb 0,4 ppm v krvi  normální stav 1,2 ppm v krvi  poškození mozku Hlavní zdroje znečištění automobilová doprava  (C 2 H 5 ) 4 Pb aditivum v benzínu pigmenty a barvy  olovnatá běloba Pb(OH) 2 a PbCO 3  suřík (minium) Pb 3 O 4 (2 PbO.PbO 2 )  chromová žluť PbCrO 4 Nejsledovanější rizikové kovy Pb Cd As Hg

26 Prvky.26 RADIOAKTIVITA Radioaktivní izotopy s poločasem rozpadu srovnatelným se stářím živých organismů T 1/2 = 28 roků  – 0,53 MeV !!! Nejvíce nebezpečné !!! (substituce Ca)

27 Prvky.27 IMISNÍ LIMITY [  g/m 3 ] SložkaIH r IH d IH 8hod IH k SO 2 60150−500 NO x (NO 2 )80100−200 CO−5000−10000 O3O3 −−160− Pb0,5−−− Cd0,01−−− prach polétavý 60150−500 pachové látky nesmějí obtěžovat obyvatelstvo


Stáhnout ppt "PRVKY Ing., Alena, Hejtmánková,, CSc. Katedra, chemie Agronomická, fakulta, ČZU, Praha ©, Praha,, 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google