Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi Araby a Osmany. Byzantská říše Pokračování východní říše římské od r.395 (rozdělení říše římské) Hlavní město – Konstantinopolis - založeno roku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi Araby a Osmany. Byzantská říše Pokračování východní říše římské od r.395 (rozdělení říše římské) Hlavní město – Konstantinopolis - založeno roku."— Transkript prezentace:

1 Mezi Araby a Osmany

2 Byzantská říše Pokračování východní říše římské od r.395 (rozdělení říše římské) Hlavní město – Konstantinopolis - založeno roku 324 Konstantinem Velikým Pád Konstantinopole – r.1453

3 Byzantská říše vzkvétala až do 7 století První synchronizované útoky od Arabů

4 Začátek 7 století 1. útoky Arabů na Byzanc Damašek Jeruzalém Alexandrie 634 r. 642 Každoročně r.

5 Rozmístění themat v Byzanci

6 2. polovina 7 stol. - Arabové u Konstantinopole Arabové poraženi díky řeckému ohni Vnitřní boje o moc 7 císařů za 70 let Další boje s Araby

7 Boje s Bulhary Byzanc začala opevňovat města u hranic s Bulharskem r. 756 - útok Bulharů r. 773 - mír mezi Bulharskem a Byzancí r. 775 - porušení míru Bulhary Byzanc - snaha udržet Bulhary ve svých hranicích

8 Císařovna Irene Regentka svého syna-císaře Kostantina VI. Konstantin VI. poslal Irene do vyhnanství 2 roky vládl bez matky Konstantin VI. – císař bez matky nedokázal vládnout Povolal matku zpět Irene oslepila syna Stala se první císařovnou v historii Byzance Karel Veliký chtěl Irene za ženu Irene byla svržena z trůnu

9 Šíření víry Za Michaela III. došlo k rozmachu misijní činnosti v 9. stol. Největší úspěch u Slovanů např. misie Konstantina a Metoděje Nejen Byzanc vysílala církevní misie ale i Francká říše Do - Kyjevské Rusy, Chorvatska a zemí Střední Evropy

10 Vladimír I. Svjatoslavič Panovník v Kyjevské Rusi Žil mezi lety 959-1015 Pomohl christianizaci a později byl prohlášen za svatého Poslal Varjagy do Byzance Varjagové – potomci švédských Vikingů Později sloužili jako císařská garda

11 Ikonoklasmus Obrazoborectví Zastánci – Ikonodulové – uctívají svaté obrazy Odpůrci – Ikonoklasti – nelze zachytit obraz svatých v neživé hmotě Boje mezi těmito stranami Ikonoklastické zápasy

12 Konstantin V. svolal 1. Ikonoklastický koncil - papež nepřijel Zatratil ikonoduly – pronásledování mnichů Uzákonil Ikonoklastické učení v praxi První Ikonoklastický koncil

13 Ikonoklastické zápasy Konstantin V. odjel na výpravu proti Arabům. Švagr se nechal korunovat na císaře pod záminkou boje za úctu k ikonám. Za 16 měsíců Konstantin V. švagra sesadil

14 Úpadek Posledních 200 let vládla Palailogovská dynastie Armáda velmi oslabena – 3000 mužů Východní hranice nechráněná průnik Mongolů do Malé Asie 1258 Císař se snažil zabránit vzniku spojenectví Mongolů s Bulhary

15 Riskantní tah císaře - najmutí žoldnéřů Žoldnéři vyplenili město Útok na Osmany Najmutí žoldnéřů athénským vévodou Záchrana Byzance

16 Občanská válka trvající 7 let Osmané se probojovali na sever Mongolové se roku 1413 stali byzantskými spojenci a vyhnali Osmany

17 Osmanští Turci postavili 2 pevnosti u Konstantinopole Císař žádal pomoc od západních států Bitva národů na záchranu Byzance roku 1444 - Vladislav Jagellonský - Vlad z Valaška - Benátčané - Papež -Georgios z Albánie Proti Osmanům Osmané zvítězili

18 Konstantin IX. - poslední byzantský císař O 10 let později Osmané obklíčili Konstantinopol 1453 Osmané dobyli Konstantinopol

19 Po dobytí Konstantinopole Turci přistavěli 4 minarety na křesťanský chrám Hagia Sofia

20 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Byzant sk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1ehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Byzant sk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e Zástěrová B.: Dějiny Byzance, Academia, 1992 Beneš Z.: Dějiny středověku pro SŠ http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_schiz mahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_schiz ma http://cs.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A9_c% C3%ADsa%C5%99stv%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A9_c% C3%ADsa%C5%99stv%C3%AD

21 Zdroje obrázků a map http://eldar.cz/kangaroo/keltove/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Byzanc_1180.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Byzantine_Empi re_Themata-650.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Byzantine_Empi re_Themata-650.png http://www.publicdomainpictures.net/view- image.php?image=21062&picture=socha-konstantin-veliky&jazyk=CShttp://www.publicdomainpictures.net/view- image.php?image=21062&picture=socha-konstantin-veliky&jazyk=CS http://www.palba.cz/forumfoto/displayimage.php?album=26&pos=387 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vasnetsov_Bapt_Vladimir_fresco_i n_Kiev.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vasnetsov_Bapt_Vladimir_fresco_i n_Kiev.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Walls_of_Constantinople.JPG http://annoyzview.files.wordpress.com/2012/03/hagia-sophia- istanbul.jpghttp://annoyzview.files.wordpress.com/2012/03/hagia-sophia- istanbul.jpg http://www.dimitri.8m.com/mistras.html http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/BitvaZadar.jpg


Stáhnout ppt "Mezi Araby a Osmany. Byzantská říše Pokračování východní říše římské od r.395 (rozdělení říše římské) Hlavní město – Konstantinopolis - založeno roku."

Podobné prezentace


Reklamy Google