Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOCENSKÁ POSEDLOST František Koukolík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOCENSKÁ POSEDLOST František Koukolík."— Transkript prezentace:

1 MOCENSKÁ POSEDLOST František Koukolík

2 1 Moc 2 Mocenská elita 3 Poruchy osobnosti a psychopatie 4 Syndrom mocenské pýchy 5 Smysl moci 6 Stupidita 7 Humanistická psychologie 8 Debilizace 9 Globální Darwinova cena

3

4 1 MOC

5 Leviathan 1651 Thomas HOBBES

6 1 sjednocená lidská skupina – přátelé a služebníci
2 bohatství 3 pověst 4 úspěch 5 urozenost, výmluvnost a krása 6 vědění

7 Cena člověka a jeho hodnota je v tom, zač stojí,
tak jako je cena jiných věcí, tj. kolik by se vyplatilo za užití jeho síly a moci. Není tedy naprostá, nýbrž závisí na potřebě a úsudku jiných.

8 Niccolo MACHIAVELLI VLADAŘ 1513 / 1532

9 Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím,
co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá… Panovník má budit zdání, že je vlídný, věrný, lidský, upřímný a zbožný, a má takový být. Ale pro případ, že je nutné takovým nebýt , má mít povahu dost pružnou, aby se mohl a dovedl změnit v pravý opak. Nutno chápat, že vladař, zejména vladař nový, nemůže vynikat všemi vlastnostmi, pro které jsou lidé považování za dobré, protože je často nucen k udržení vlády jednat proti věrnosti, proti milosrdenství, proti lidskosti, proti náboženství. Musí se přizpůsobovat rozmarům Štěstěny a proměnlivosti událostí, nemá pokud možno opouštět cestu dobra, ale přikazuje-li to nezbytnost, má též umět nastoupit cestu zla.

10 Vladař má proto úzkostlivě dbát, aby nikdy nepronesl nic,
co by se plně neshodovalo s uvedenými pěti vlastnostmi. Kdo ho vidí a slyší, musí mít dojem, že je zosobněná laskavost, věrnost, upřímnost, lidskost a zbožnost… Při posuzování lidské činnosti, zejména skutků vladařových proti nimž není odvolání, se hledí na výsledek. Panovník se musí starat, aby zvítězil a podržel si moc. Prostředky jimiž to dokázal shledají lidé vždy čestnými a každý je bude chválit. Lid dá vždy jen na zdání a na výsledek věci, a na světě není než lid.

11 Mít moc znamená mít možnost přinutit někoho aby udělal něco proti své vůli Max Weber

12 Moc je měřítko schopnosti nějaké entity kontrolovat
své prostředí včetně chování jiných entit. Jestliže je entitou jedinec nebo lidská skupina, pak je moc měřítkem jejich schopnosti kontrolovat chování, případně i myšlení a cítění jiných lidí a jejich skupin, což lze docílit agresí i manipulací. Wikipedie, 2009

13 Teorie racionální volby Lukes, 2005 trojrozměrový model
MODELY MOCI Teorie racionální volby Lukes, trojrozměrový model French-Raven, legitimní (poziční) referenční expertní odměny donucovací informační Galbraith, „zasloužená“ kompensatorní podmiňovaná Sidanius-Pratto, teorie sociální dominance mocenská hierarchie založená na pohlaví na věku na arbitrárních pravidlech

14 2 MOCENSKÁ ELITA

15 C.WRIGHT MILLS The Power Elite 1956

16 MOCENSKÁ ELITA USA "Čtyři sta" předních velkoměstských rodin
Finanční magnáti Korporační magnáti Vojenští pohlaváři Politické vedení Vysocí správní funkcionáři Celebrity Církevní pohlaváři

17 USA - BOHATÍ Asi 1% populace
Někteří politici, dědici největších bohatství, šéfové korporací, nejúspěšnější spekulanti a celebrity Příjem lidí žijící v této vrstvě plyne z investic a kapitálových zisků Příslušníky vrstvy Bohatých rozlišuje prestiž. V USA stoupl příjem této sociální skupiny v rozmezí let o 176%. Příjem celé horní pětiny sociální žebříčku ve stejném období stoupl o 69% Příjem čtvrté pětiny populace o 29% Příjem třetí pětiny o 21% Druhé pětiny o 17% a nejnižší pětiny o 6%

18 Přibližně 0,9% amerických domácností spadá do vrstvy,
kterou Beeghley označil jako superbohatou Podle Britské encyklopedie je vlastníkem přibližně třetiny soukromého bohatství Přibližně 146 000 amerických domácností , to je jedno promile (0,1%) všech domácností, má roční příjem přesahující 1,5 milion dolarů Přibližně 11 000 domácností, to je desetina promile (0,01%), má roční příjem přesahující 5,5 milionu dolarů Každý ze 400 daňových poplatníků odevzdávajících nejvyšší daně má roční příjem přesahující 87 milionů dolarů. Rozdíl mezi lidmi, jejichž roční příjem je 1,5 milionu dolarů a zbytkem americké populace (99,9%) trvale roste

19 RUSKO PO ROZPADU SSSR (1991)
1 siloviki „rodina“ 3 oligarchové 4 civiliki 5 silarchové

20

21 1. PETR KELLNER (43) 120 – 150 miliard
Bezkonkurenčně nejbohatší Čech. Dominantní část jeho majetku tvoří Česká pojišťovna. Letos se spojil s italskou finanční skupinou Generali. Navíc se stal členem správní rady velevážené pojišťovny z italského Terstu. Prostě se stal Někým. 2. ANDREJ BABIŠ (53) 50 – 60 miliard Vlastní Agrofert Holding. Babiš je jediným tuzemským průmyslníkem světového významu. Vlastní fabriky v Číně a Německu. V českém a slovenském zemědělství, potravinářství a chemii v podstatě nemá konkurenci 3. PAVEL TYKAČ (43) 33 miliard Vlastní podíl v Mostecké uhelné. Letos ukončil dlouhé a finančně mimořádně plodné období spolupráce se slovenskou J&T. Je proti němu vedeno trestní stíhání. Vzhledem k jeho penězům a kontaktům se neočekává, že bude dotaženo do konce. 4. KAREL KOMÁREK (37) 26 miliard Vlastní K&K Capital Group. Vybudoval mocnou skupinu, která vydělává na ropě, plynu, strojírenství a železářství. Před lety už měl v kapse Novu. Zrada ve vlastních řadách ho na poslední chvíli o televizi připravila. 5. JOZEF TKÁČ (57) 25 miliard Prezident J&T Finance Group a vlastník polovičního podílu skupiny, jejíž aktiva přesahují sto miliard slovenských korun. J&T vlastní banky v Rusku, ČR a Švýcarsku, desítky miliard investovala v realitách, energetice, potravinářství a dalších oborech.

22 6. DAVID BERAN (39) 20 – 22 miliard
Zásadní část finančníkova majetku tvoří polovina profitního strojírenského koncernu Vítkovice Holding a skupina Profireal, půjčovatel peněz. Beran vlastní řadu akcií, peněz na účtech má rovněž dost. Investoval také do nemovitostí. 7. – 8. JAROSLAV HAŠČÁK (37) – 20 miliard Patří mu zhruba třetina Penty, jejíž hodnota trvale roste. Mezi Haščákovy přátele patří předlistopadový místopředseda slovenské vlády Vladimír Lexa nebo někdejší šéf StB Alojz Lorenc. Naslouchá mu mnoho slovenských politiků.  7.  – 8. MAREK DOSPIVA (38) – 20 miliard Spolu s Jaroslavem Haščákem největší akcionář na Kypru zaregistrované skupiny Penta Holding. Penta se postupně vypracovala mezi největší hráče na trhu. Dnes vlastní obrovská aktiva, která zahrnují například i Aero Vodochody. 9. MILAN FIĽO (39) – 20 miliard Je majitelem investiční skupiny EcoInvest, loni prodal jedno procento v Mondi Business Paper SCP. Zbylých 49 procent obří celulózky a papírny má hodnotu mnoha set milionů dolarů. Fabriky má na Slovensku, v Chorvatsku i v Bosně a Hercegovině. 10. RADOVAN VÍTEK (36) miliard První miliardy vydělal na Slovensku, byl jedním za zakladatelů skupiny Istrokapitál. Prostřednictvím různých společností ovládá realitní kolos Czech Property Investments (CPI). Investuje do pozemků, hotelů, bytů i logistických center.

23 Poruchy osobnosti a psychopatie

24 PORUCHY OSOBNOSTI Trvalý druh niterného prožívání a chování, jenž se výrazně odlišuje od očekávání jedincova kulturního prostředí, což se projevuje ve dvou oblastech (nebo v jejich větším počtu), a to v poznávání to znamená ve způsobech, jimiž jedinec vnímá a vykládá jak sama sebe, tak druhé lidi a události 2) v citovém životě to znamená rozsahu, intenzitě, labilitě a přiměřenosti citové odpovědi na podnět 3) ve vztazích k druhým lidem; 4) v kontrole vlastních impulsů

25 B) Tento druh niterného prožívání a chování
je nepřizpůsobivý a proniká širokým rozsahem osobních i společenských situací, přičemž C) vede ke klinicky významným obtížím nebo poškození v sociálních vztazích, zaměstnání nebo jiných oblastech života D) zároveň je stabilní, dlouhodobý, a jeho počátek je možné klást přinejmenším do dospívání nebo rané dospělosti E) přitom zmíněný druh niterného prožívání a chování nelze lépe než jako poruchu osobnosti vyložit jako projev nebo důsledek jiné duševní poruchy a F) nejde o přímý účinek nějaké látky, například drogy nebo léků, nebo jiného onemocnění, například úrazu hlavy

26 A) podivíni a lidé excentričtí B) lidé dramatičtí, emoční a proměnliví
DSM IVTM vymezila celkem 10 druhů poruch osobnosti, které člení do tří základních skupin: A) podivíni a lidé excentričtí B) lidé dramatičtí, emoční a proměnliví antisociální histrionská narcistická hraniční C) lidé úzkostní a ustrašení

27 Robert HARE ASP % mužů necelé 1% žen Čtvrtina lidí s ASP jsou psychopati

28 Psychopathy Check List (PCL)
Pro dospělé Pro adolescenty Vyhledávací Skóre do 40 bodů nad 30 bodů (USA, Kanada) nad 20 bodů (UK) 0 znak nepřítomen 1 znak částečně vyvinutý 2 znak plně vyvinutý

29 Nepřítomnost výčitek svědomí, pocitu viny Oploštělý afekt
I Afektivní rozměry Nepřítomnost výčitek svědomí, pocitu viny Oploštělý afekt Bezcitnost, otrlost, nepřítomnost empatie Neschopnost převzít odpovědnost za vlastní činy

30 Nápadná "výmluvnost", povrchní půvab Velikášství, sebepřeceňování
II Interpersonální rozměry Nápadná "výmluvnost", povrchní půvab Velikášství, sebepřeceňování Patologická lhavost Manipulátoři

31 Potřeba trvalé stimulace zvnějšku Parasitní životní styl, nudí se
III Životní styl Potřeba trvalé stimulace zvnějšku Parasitní životní styl, nudí se Nejsou realistické dlouhodobé cíle Impulzivita

32 Špatně kontrolují vlastní chování Problémy s chováním v dětství,
IV Antisociální rozměry Špatně kontrolují vlastní chování Problémy s chováním v dětství, adolescenci Delikvence v dětství, adolescenci Zrušení podmínečného propuštění Kriminální univerzalita

33 Existují kriminální psychopati masoví a sérioví vrazi, atd. (zlomek celkového počtu) nekriminální psychopati neúplní, sociálně úspěšní, sociálně adaptovaní psychopati, V České republice by na základě tohoto odhadu bylo psychopatů

34 Nekriminální psychopati
Částeční, neúplní psychopati Subkliničtí psychopati Sociálně obratní psychopati Sociálně dobře přizpůsobení psychopati Úspěšní psychopati Emoční vampýři, hadi ve fraku Vyprázdněné duše DEPRIVANTI (Koukolík a Drtilová: 1996, 2001/2, 2006)

35 Hervey M. Cleckley 1903 – 1984 Hervey M. CLECKLEY 1903-1984
THE MASK OF SANITY 1941…1988 Hervey M. Cleckley 1903 – 1984

36 Hervey Cleckley: částeční psychopati
Začátek citátu „Ne všechny lidi se znaky psychopatie lze považovat za naprosto zmrzačené… Tato porucha se stejně jako jiné psychiatrické poruchy objevuje ve všech stupních závažnosti a může být podkladem čehokoli počínaje (jednotlivým) rysem osobnosti přes rozličně závažná postižení… …U částečných psychopatů lze jejich poruchu chápat jako mírnější nebo omezenější… Skutečný rozdíl mezi nimi a psychopaty, kteří se trvale dostávají do vězení nebo do psychiatrického zařízení je ten, že (neúplní) psychopati daleko lépe a důsledněji udržují zevní dojem, že jsou normální.

37 Takový zevní dojem může být podmíněn obchodní nebo odbornou kariérou,
která se v jistém smyslu vyvíjí úspěšně – měřeno například finančním ziskem nebo dojmem náhodného pozorovatele majícího pocit, že je vše v pořádku Je nutné mít na mysli, že i nejtěžší a doslova lidsky zmrzačený psychopat předvádí zevní slupku duševního zdraví, často i v intelektuálně vysoce náročném postavení a často na kratší dobu uspěje v obchodních nebo odborných činnostech. Jindy však uspěje i na velmi dlouhou dobu.

38 Mám však zato, že skutečná, ale zakrývaná patologie u některých z těchto pacientů…
je hluboká a dalekosáhlá. Při zběžném pozorování někdy vypadají jako úspěšní členové komunity, schopní právníci, manažeři nebo lékaři…

39 Do této lidské skupiny patří
předstírající básník, který ve skutečnosti cítí jen málo, malíř, jenž bez ohledu na svou ušlechtilost upírá oči hlavně na současnou lukrativní módu, uhlazený kněz jenž se bez ohledu na svou ohnivou výmluvnost a bytostné vyhánění ďábla hlavně stará o svůj vzestup na žebříčku, flirtující ženy a muži, kteří snadno probouzejí lásku, ale milovat nejsou schopni, stejně jako nejsou schopni poznat nepřítomnost lásky

40 rodiče, kteří bez ohledu na jednoznačná tvrzení
jak mají na srdci jen blaho svého dítěte, je ve skutečnosti odmítají s výjimkou chvil, kdy dítě vyhovuje jejich malicherným nebo sobeckým cílům. Všechny tyto lidské typy tak známé z krásné literatury i ze zkušenosti každého z nás, mohou být tím, čím jsou proto, že jsou stiženi lehkou podobou poruchy, kterou popisuji…

41 Psychopatovi jsou cizí primární fakta
nebo data, jimž se dá říci osobní hodnoty. Rovněž není schopen těmto věcem porozumět. Není schopen se ani v nejmenší míře zajímat o tragedie nebo radosti, nebo o lidské snažení zrcadlené vážnou literaturou a uměním. V  samotném životě je k těmto jevům zcela lhostejný. Krása a ohyzdnost, s výjimkou velmi povrchního slova smyslu, dobrota, zlo, láska, hrůza ani humor pro něj nemají žádný význam, nemají žádnou sílu k tomu, aby s ním pohnuly.

42 Nadto mu chybí schopnost rozlišit,
že jsou pohnuti druzí lidé. Jako by byl bez ohledu na svou vynikající inteligenci vůči těmto stránkám lidské existence barvoslepý. Což mu nelze vysvětlit. V dosahu jeho vědomí není nic, co by tuto mezeru dokázalo překonat příkladem. Dokáže opakovat slova, výmluvně sdělovat, že chápe, přitom cesta, která by ho dovedla k pochopení, že nechápe, neexistuje.“ Konec citátu

43 Lidé s touto osobností ve vězení končí jen někdy
Naopak mohou být mocensky i majetkově, mimořádně úspěšní, přestože to mohou být monstra ničící životy ohromného počtu lidí, jsou-li činní na sociální „makroúrovni“, to znamená v mocenských a finančních špičkách coby diktátoři, šéfové vlád, armády, tajné policie, velkých korporací, církví. Stejná monstra tohoto typu se vyskytují na sociální „mikroúrovni“ například mezi právníky, lékaři, knězi, policisty, důstojníky, v  nevelkých firmách, v rodinách, v jakémkoli sociálním prostředí.

44 4 SYNDROM MOCENSKÉ PÝCHY

45 Sir David OWEN * 1938 SYNDROM MOCENSKÉ PÝCHY může být získaná porucha osobnosti, jejímiž znaky jsou vystupňovaná pýcha 2 vystupňovaná sebedůvěra 3 pohrdání druhými lidmi

46 Syndrom mocenské pýchy (hybris syndrom) má znaky poruchy osobnosti narcistické antisociální histrionské kromě nich má unikátní znaky

47 ZNAKY NARCISTICKÉ PORUCHY (DSM IV) 1 narcistický sklon chápat svět jako arénu výkonu moci a získávání slávy 2 predispozice konat činy, které jedince uvedou do dobrého světla 3 neúměrný zájem o vlastní obraz a prezentaci 4 mesianistický styl projevu 5 krajní sebedůvěra, pohrdání názorem druhých lidí nebo kritikou 6 přehnaná sebedůvěra hraničící s pocitem všemocnosti 7 pocit, že je mohou soudit jen Dějiny nebo Bůh

48 ZNAK ANTISOCIÁLNÍ PORUCHY
8 Ztráta kontaktu s realitou, postupná isolace

49 ZNAK HISTRIONSKÉ PORUCHY
9 Inkompetence věci se nedaří díky přílišné vůdcově sebedůvěře, která vede vůdce k tomu, aby se „nestaral o maličkosti“

50 UNIKÁTNÍ ZNAKY užívání plural majestaticus
identifikace s národem nebo organizací: jedinec považuje své názory a zájmy za totožné se zájmy národa a organizace neotřesitelná víra, že je Dějiny nebo Bůh ospravedlní neklid, impulzivita, bezohlednost pohled na morální oprávněnost vlastních činů, natolik velikášský, že zatemňuje realistické porovnání nákladů s výsledky

51 Sociální souvislost Významná mocenská pozice po dobu 1 – 9 let,
proto je porucha získaná Predisponující vlastnosti osobnosti

52 DIAGNÓZA Tři a více ze 14 kritérií přinejmenším jedno z nich
musí být unikátní

53 1908 – 2008 USA 18 prezidentů UK 26 premiérů

54 2001 - 2009 Znaky syndromu ANO Poškození patrné okolí / léčení ANO
George W. BUSH Syndrom ANO Znaky syndromu ANO Poškození patrné okolí / léčení ANO Onemocnění se vztahem k syndromu Závislost na alkoholu v anamnéze

55 Margaret THATCHER Syndrom ANO Znaky syndromu ANO Poškození patrné okolí / léčení ANO Onemocnění se vztahem k syndromu NEZJIŠTĚNO

56 Tony BLAIR Syndrom ANO Znaky syndromu ANO Poškození patrné okolí / léčení ANO Onemocnění se vztahem k syndromu NEZJIŠTĚNO

57 5 SMYSL MOCI

58 Smysl moci 3 slast z výkonu moci 1 prosazení vlastních zájmů,
ať jde o jedince nebo skupinu 2 rozšiřování vlastních hodnot, osobních, náboženských, intelektuálních, estetických, sociálních 3 slast z výkonu moci

59 Aristoteles (384 – 322 př.n.l) pojem hybris užíval pro ponížení oběti nikoli z důvodu odplaty, nebo pomsty, ale pro slast člověka jenž ponižuje jiného člověka

60 washingtonský psychoanalytik jenž vyšetřoval armádní důstojníky včetně
Harvey Rich, washingtonský psychoanalytik jenž vyšetřoval armádní důstojníky včetně „lidí, kteří měli prst na jaderné spoušti“,  roku 1982 v rozhovoru pro New York Times sdělil: „Byli naprosto v pořádku, zcela zdraví. Měli rádi peníze, svou hru, těšil je sex a byli relativně bez obtíží. Jestliže zdravý jedinec získá moc, miluje ji. Je to dlouho odkládané naplnění toho, o co se snažil celý život.“

61 „Výkon moci je nejúčinnější krátkodobé antidepresivum na světě“
Bertram S. Brown, šéf amerických Národních ústavů duševního zdraví „Moc je nejúčinnější afrodisiakum“ Henry A. Kissinger, ministr zahraničních věcí USA v době studené války. „Být mocný je afrodisiakum. Muži, kteří do okamžiku než získali moc, nepřitahovali ženy, je začali přitahovat, jakmile moc získali. Jakmile o moc přišli, přestali je přitahovat“ Morris E. Chafetz, šéf Národního institutu zneužívání alkoholu a alkoholismu. „Všechny studie dokládají jak duševní zdraví a sebe-uspokojení souvisí se společenským postavením. Čím víc kontrolujete zdrojů, tím lépe se cítíte.“ David Kipnis, Temple University, Philadelphia. „Bezmocnost podlamuje“ George H. Pollock, šéf chicagského psychoanalytického institutu „Dosažení a výkon moci se podobá blahu po dávce heroinu“ Anonymní psychiatr

62 Závislost na psychoaktivních látkách
Nutkavé vyhledávání a užívání Ztráta kontroly nad užíváním Záporný citový stav (dysforie, podrážděnost, úzkost) jakmile nemocný nemůže látku získat a užít. Příležitostné užití se odlišuje od užití opakovaného a vývoje závislosti.

63

64 Hypotéza Závislost na moci se může rozvinout podobně jako závislost na alkoholu / drogách Proč se vyvíjí závislost je nejasné (Většina lidí pije alkohol, jen někteří se stanou závislými)

65 6 STUPIDITA

66 STUPIDITA NENÍ Nadávka ani posměšné označení Projev mentální retardace
Nejefektivnější je stupidita jejímiž nositeli jsou lidé mocní s vysoce nadprůměrnou inteligencí Nevědomost (agnosie) Informace v prostředí buď nejsou, nebo jsou, ale jedinec nebo skupina je nejsou schopni rozlišit nebo zpracovat Omyl Jedinec nebo skupina informace rozliší, vnímají, ale mylně zpracují Ignorance Informace v prostředí jsou, ale jedinec nebo skupina jim nevěnují pozornost

67 STUPIDITA JE zhroucení mechanismu zpětné vazby
mezi chováním a prostředím podmíněné funkcí Schématu Welles, 1995

68 Existují vrozená, evolučně / geneticky kódovaná Schémata
je poznávací program, případně jejich větší počet Existují vrozená, evolučně / geneticky kódovaná Schémata a naučená, získaná Schémata Existují individuální a skupinová Schémata Schémata, která se učíme, se předávají jak horizontálně, v jedné generaci, tak vertikálně, z generace do generace Schémata určují způsob poznávání

69 Schéma může být jak výhodné, tak nevýhodné,
adaptivní nebo maladaptivní Schéma pomáhá při řešení problémů, které byly jeho prostřednictvím úspěšně řešeny již v minulosti Stejným způsobem může Schéma zabránit ve vnímání a rozlišování nových skutečností a problémů a to bez ohledu na výší IQ, zkušenost a případnou genialitu svého nositele Z toho, že Schéma bylo úspěšné v minulosti neplyne, že bude úspěšné v přítomnosti a v budoucnosti

70 Skupinová hloupost (groupthink)
Způsob myšlení, kterému lidé propadnou, jsou-li členy výrazně soudržné skupiny, v níž snaha po dosažení jednomyslnosti zvítězí nad motivací k věcnému hodnocení možnosti jednat jinak. Irving JANIS

71

72 Projevy skupinové hlouposti
Iluze nezranitelnosti Racionalizace chybných rozhodnutí Víra v morální oprávněnost existence skupiny a jejích rozhodnutí Autocenzura Iluze jednomyslnosti Tlak na nekonformní členy skupiny Ochrana vědomí před zápornými informacemi Sdílení myšlenkových stereotypů, Stereotypizace jiných skupin

73 Hypotéza Mocenská posedlost je stav při němž se syndrom mocenské pýchy
a / nebo mocenská závislost kombinují se stupiditou

74 7 HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE

75 Carl ROGERS Abraham MASLOW

76

77 8 DEBILIZACE jako nástroj mocenské kontroly

78 Úmyslné i neúmyslné, cílené i necílené omezování nebo ničení positivně tvořivých, rozumových, citových a sociálních potřeb s nimiž lidé přicházejí na svět včetně omezování nebo ničení možnosti jejich dosažení

79 Náboženství – politické a mocenské aspekty
Absurdita 2 Antivěda Bída Byrokracie 5 Drogy a alkohol Hlad Iracionalita Náboženství – politické a mocenské aspekty Násilí a sex ve veřejném prostoru Poškozování životního prostředí Propaganda, infotainment 12 Zbrojení a války

80 BÍDA

81 BÍDA 2009 Na Zemi žije více než 6 miliard lidí Příjem
987 milionů lidí méně než 1 dolar denně 2,7 miliardy lidí méně než 2 dolary denně

82 Česká republika Nezaměstnanost
31. prosince 2009 bylo bez práce lidí. Meziročně nezaměstnaných přibylo Míra  registrované  nezaměstnanosti  dosáhla 9,2 %. Meziročně vzrostla o 3,2 p.b. Dluhy českých domácností 958,4 miliardy Kč

83 Mocenské aspekty náboženství

84 Náboženství a spiritualita
Religiozita má charakteristické vlastnosti týkající se sociálních vztahů, doktríny, druhů chování a denominační, neboť každé náboženství má své druhy rituálů a uctívání. Spiritualita se naproti soustředí na transcendenci a zabývá se otázkou významu a smyslu lidského života. Je možné být religiózní bez většího vztahu ke spiritualitě, bytˇse všechna náboženství o spiritualitu snaží Mnoho lidí s vysokou úrovní charakterového rozměru osobnosti označovaného jako sebe-přesah jsou spirituální, ani by byli religiózní Náboženství a spiritualita

85 PODKLADY NÁBOŽENSKÉ A NENÁBOŽENSKÉ VÍRY

86 15 nábožensky věřících 15 skeptiků NV S Biblický Bůh existuje Biblický Bůh je mýtus Santa Claus existuje Santa Claus je mýtus

87 Víra mínus nevíra obě skupiny Na obsahu víry nezáleží, odpovídají za ni stejné oblasti mozku

88 Křižácké války Inkvizice Náboženské války v Evropě Kalvínská policejní kontrola Násilná rekatolizace Čech Genocida a etnocida v průběhu kolonializace Obchod s otroky Šaríja Female genital mutilation 130 milionů postižených žen 2 miliony ročně Postoj kléru k antikoncepci, šíření AIDS Spoluodpovědnost za události ve Rwandě Zneužívání dětí Antivěda

89 Severní Irsko katolíci - protestanti
Bosna katolíci - pravoslavní - islamisté Kosovo pravoslavní - islamisté Kavkaz pravoslavní - islamisté Blízký Východ islamisté - judaisti - křesťané Irán a Irák šiité - sunité Pákistán šiité - sunnité Indie hinduisté - islamisté- sikhové Indonésie islamisté - křesťané Afrika islamisté - křesťané Alžír islamisté vůči světskému státu Šrí Lanka islamisté -hinduisté-budhisté

90 ZBROJENÍ A VÁLKY

91 SIPRI 2009 V roce 2008 probíhalo v 15ti místech světa 16 velkých
ozbrojených konfliktů, o dva víc než v r Afrika: Burundi, Somálsko, Súdán. Amerika: Kolumbie, Peru. USA vedou válku v Afganistanu, Pakistanu, Iráku. Asie: Afganistan, Filipíny, Kašmír, Myanmar, Pákistán, Šrí Lanka. Střední Východ: Irák, Israel v Palestinských územích, Turecko v Kurdistánu.

92 Globální vojenské výdaje v roce 2008 SIPRI odhaduje
ve výši 1 464 miliard USD, tedy téměř 1,5 bilionu USD. Růst oproti r jsou 4%, oproti r je 45%. Vojenské výdaje stouply ve všech světových regionech s výjimkou západní a střední Evropy. Nejvyšší vojenské výdaje v r byly zaznamenány v USA (607 miliard USD, podíl na světových výdajích na zbrojení 41,5%), následují Čína (5,6 miliard USD, 5,8%), Francie, Spojené království, Rusko (58,6 miliard USD, 4%)

93 V lednu 2009 vlastnilo osm států 23 300 jaderných zbraní včetně hlavic schopných okamžitého nasazení, hlavic v aktivních a neaktivních skladech a hlavic určených k demontáži. Pět legálně uznaných jaderných mocností definovaných smlouvou z r ­­- USA, Rusko, Čína, Francie a Spojené království - oznámilo rozmísťování nových jaderných systémů. SIPRI odhaduje, že USA vlastní 2 702 hlavic, Rusko 4 834, Spojené království 160, Francie 300, Čína 186, Indie 60-70, Pákistán 60, Israel 80.

94 Směna 100 jaderných zbraní 15 kT
severní polokoule 0,03 % zásob jaderných zbraní Ztráty na životech podle cílů Indie mil Pákistán mil Irán mil Israel ,6 mil Aerosoly 1 – 5 mil tun 10 let Narušení ozonové vrstvy 25 – 70 % podle zemské šířky Pokles zemědělské produkce

95 Poškozování životního prostředí
GEO-4

96 Populace Energetické zdroje Atmosféra Půda Voda Biodiverzita Ekonomický systém "Udržitelný růst"

97 Living Planet Report 2009 Ekologická šlápota
Ekologická šlápota státu se měří součtem plochy orné půdy, pastvin, lesů a vodních ploch míst v nichž žijí ryby, která je potřebí k výrobě potravy a dalších potřebných surovin a současně vstřebává odpady vznikající výrobou energie a infrastrukturou. Do ekologické šlápoty autoři nezahrnují jaderné elektrárny. Měřítkem ekologické šlápoty je globální hektar, což je hektar se světově průměrnou produkcí zdrojů a vstřebáváním odpadů.

98 V roce 2005 ji překročila o 30% . Dosáhla 17,5 miliardy gha.
Světový globální hektar (gha) na straně produkce a vstřebávání odpadů je v 2,1 ha na osobu, celkem 13,6 miliardy gha. Ekologická šlápota prvně převýšila biokapacitu planety v 80tých letech minulého století. V roce 2005 ji překročila o 30% . Dosáhla 17,5 miliardy gha. Měřeno ekologickou šlápotou je ekologickým dlužníkem velký počet států: mezi největší patří průmyslově rozvinuté státy v čele s USA (a Spojené arabské emiráty), jejichž ekologická šlápota se pohybuje kolem 9,5 gha na osobu. Ekologická šlápota České republiky převýšila 5,5 gha/ osobu. Každý občan tohoto státu tedy zatěžuje prostředí víc než dvojnásobkem toho, co jeho prostředí dokáže vytvořit a absorbovat.

99 Propaganda Pokus nějaké autority (státní, stranické, církevní)
přesvědčit o něčem co největší počet lidí (cíl) Propaganda často nadsazuje, může a nemusí lhát Nátlak má různý stupeň Postupy propagandy dokáží přimět lidské skupiny k povolnosti Smyslem propagandy je dosažení nebo udržení politické moci

100 Pilíře propagandy Jednoduchost Oslovení emocí Oslovení představivosti
Opakování

101 Jednoduchost Poselství musí co nejsnáze a nejrychleji pochopit
co nejvyšší počet členů skupiny Znalost příčin, hloubky, šířky, těžiště, možných řešení problému je malá / žádná / zkreslená Dlouhodobá paměť je špatná a zkresluje Jednoduchá lež vždy porazí složitou pravdu

102 Oslovení emocí Poselství je tím lepší, čím je primitivnější,
čím méně obsahuje podrobností, které by mohly být důvodem k zamyšlení úměrně tomu musí oslovovat emoce sympatie, antipatie, lásku, nenávist závist, strach, úzkost…

103 Oslovení představivosti
Kombinace zvuk – obraz

104 Opakování Pavlovovské podmiňování

105 JSME HLOUPÍ?

106 Newt Gingrich * 1943 Language. A key mechanism of control 1996

107 Mluvíme-li o sobě užíváme slova
aktivní hnutí naslouchat právo cenný hrdý naše pravda debata konflikt nedotčenost prosperita důvěra lidský odolnost princip chválit mír odvaha rodina iniciativní morální pečovat sen

108 Mluvíme-li o protivnících užíváme slova
byrokracie kolaps mrhání přinutit destruktivní korupce nejistý radikál důsledky lačnost nemocný selhání chorý lež ničení zánik ideologický meze ohrožení zneužití krize mělký pohltit zrada

109 Strach Ohrožení Doporučení jak se má cíl chovat
Cíl pochopí, že hrozbu zvládne na základě našeho doporučení Cíl zároveň musí vědět, že se podle doporučení dokáže chovat

110 Špinění Bláto se přilepí, špinění je vysoce účinné
Nechrání ani nejefektivnější „imunizace“ Efekt spáče: vliv negativní propagandy s časem roste, přičemž lidé zapomínají, co je vlastně ovlivnilo Chcete-li vyhrát kampaň, očerněte protivníka něčím novým a účinným, do rozboru skutečných problémů se nepouštějte

111 Pracuj zásadně ve směru toho,
co tvůj cíl očekává, co si přeje, čeho se bojí. Má to zakotvené z dětství, takže velmi hluboce a pevně. I nejnezávislejší individua jsou na něčem závislá. Je lhostejné, CO kdo povídá, jde o to JAK to povídá.

112 9 DARWINOVA CENA

113 Darwinova cena, pojmenovaná na počest
Charlese Darwina „připomíná památku lidí, kteří zdokonalili lidský genetický fond tím, že se z něj sami vyřadili.“ Podmínky udělení Darwinovy ceny zní: 1 nominovaný musí být mrtvý, nebo sterilní a to díky ohromující stupiditě 2 musí být sám příčinou vlastního zániku, dospělý a duševně zdráv 3 událost je nutné ověřit. Nothcutt,

114 GLOBÁLNÍ DARWINOVA CENA
HYPOTÉZA

115 měli a mají mimořádné kognitivní i afektivní schopnosti.
1 Přírodní výběr a další evoluční mechanismy vyselektovaly hierarchizované skupiny sociálních primátů, které se nazvaly lidmi. Někteří z jejich členů měli a mají mimořádné kognitivní i afektivní schopnosti. 2 Celé své vývojové a kulturní dějiny soupeří tyto skupiny o zdroje s jinými druhy a mezi sebou . 3 Vnitroskupinovou soutěž v lidských skupinách omezuje mocenská hierarchie. Jestliže se tato hierarchie z jakéhokoli důvodu rozpadne, v krátkosti ji, jak dokázaly všechny revoluce, puče a povstání, lidské skupiny v blízké nebo jiné podobě obnoví. Princip, to jest hierarchizace samotná, zůstane nedotčený

116 Jedním z výsledků paleolitické ko-evoluce genů a kultury
je Mocenské schéma, které říká, že problémy plynoucí z nedostatku zdrojů nebo nutnosti jejich ochrany před cizími skupinami, v minulosti například z potřeby lovišť, žen, otroků, zemědělské půdy… v současnosti například z relativního nedostatku ropy nebo pitné vody, je možné spíše než kooperací vyřešit konfrontací, konec konců vždy válečnou. Jinými slovy řečeno: válka je pro vítěznou skupinu, přesněji řečeno její mocenskou elitu a populaci, kterou kontroluje, a která po válce zbude, biologicky i kulturně adaptivní.

117 5 Domnívám se, že Mocenské schéma je základní (ultimate)
příčinou permanentních válek, které vedou lidské skupiny celé dějiny. Všechny ostatní příčiny jsou více nebo méně bezprostřední (proximate).

118 Z teorie skupinového výběru plyne:
čím jsou lidské skupiny homogennější, tím víc je lze chápat jako „jedince“. Čím více jsou lidské skupiny „jedinci“, tím jsou „viditelnější“ pro přírodní výběr. Čím více tedy jsou mocenské elity, přesně ji řečeno ty jejich součásti, které rozhodují, homogennější, například díky skupinové hlouposti, tím více je při soutěži o zdroje „uvidí“ přírodní výběr.

119 Kultura, vyrostla z genů a mozků, které geny postavily.
Mocenské schéma řešení problémů válkou je výtvorem biologické i kulturní evoluce. Odlišná schémata, která by užití tohoto mocenského schématu tlumila, jsou, jak ukazují dosavadní dějiny, neúčinná. Přírodní výběr tedy může prostřednictvím kultury v současné soutěži o zdroje „užít“ jaderné zbraně.

120 Jestliže v minulosti bylo užití mocenského Schematu
pro mocenské elity a zbylou populaci vítězných skupin adaptivní, bude díky nukleárním a dalším zbraním hromadného ničení maladaptivní jak pro mocenské elity, tak pro zbytek lidstva

121 9 Darwinova mez je historicky kratičký okamžik, v němž se úzké skupiny
v mocenských elitách nejmocnějších států, případně jen jedinci odpovídající za přípravu a spuštění války budou, nebo nebudou chovat dle Mocenského schématu. Jestliže se budou chovat podle Mocenského schématu, budou se přes veškerou vědeckou a technickou genialitu náboženská a ideologická „zdůvodnění“, geopolitické analýzy a dokonalou propagandistickou mašinérii chovat stupidně.

122 10 V důsledku této geniální stupidity
bude lidský druh v dějinách života první druh, jenž se z nich díky svým evolučně kódovaným vlastnostem a kulturnímu vývoji, možná, že dokonce neúmyslnou chybou, omylem, činem skupiny politických a/nebo náboženských fanatiků vyřadí sám, ač měl dost informací k tomu, aby se tak nestalo. Sklapne Darwinova past, střet mezi evolučně selektovaným paleolitickým Mocenským schématem a kulturně selektovaným humanitním potenciálem lidského druhu včetně kritického myšlení. Poslední podmínka pro udělení globální Darwinovy ceny zůstane nenaplněná: nebude kdo by ji udělil.

123 Pravděpodobnost, že jak mocenské elity, tak ne-elity
na Darwinově mezi ztroskotají, takže Darwinova past sklapne, považuji s ohledem na vývoj posledních dvaceti let a prognózy do r uvedené v GEO-4 za vyšší, než opak. Opak, to znamená pochopení Darwinovy meze a Darwinovy pasti elitami i ne-elitami, a strategickou změnu chování, která by z toho pochopení měla vyplynout, považuji na základě dosavadních dějin lidského druhu za nepravděpodobné, protože mocenské elity jsou mocensky posedlé a ne-elity zdebilizované.

124


Stáhnout ppt "MOCENSKÁ POSEDLOST František Koukolík."

Podobné prezentace


Reklamy Google