Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA U Dvora 745 561 51 Letohrad tel. tel. 465 676 361 fax: fax: 465 676 369 IČO: IČO: 00856452

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA U Dvora 745 561 51 Letohrad tel. tel. 465 676 361 fax: fax: 465 676 369 IČO: IČO: 00856452"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA U Dvora Letohrad tel. tel fax: fax: IČO: IČO:

2 Plánování a zajištění podmínek

3 Roční projekt na šk.r etapa: září - prosinec 2005  2 videopohlednice v rozsahu min.  přípravná část - 2 měsíce  vlastní realizace - 2 měsíce 2. etapa: leden - červen 2006 Zapojené předměty v 7., 8. a 9. ročnících  společensko - vědní seminář  etika  literární seminář  seminář informatiky  seminář elektrotechniky  konverzace v anglickém jazyce

4 Navrhovaná témata  historie a současnost našeho regionu a státu  problematika národnostních menšin  ekologie  zvyky, obyčeje a kulturní život regionu  naše škola a město  chráněné krajinné oblasti  památná místa

5 Cíle videopohlednic

6 SPOLEČNÉ CÍLE OBOU VIDEOPOHLEDNIC aktivní mezinárodní spolupráce a snaha o integraci školy do Evropy skupinová práce a rozvoj mezipředmětových vztahů zpracovávání informací práce s IC technologiemi práce s digitální kamerou a digitálním fotoaparátem ovládání softwaru potřebného pro zpracování videozáznamů a softwaru pro úpravu digitálních fotografií motivace k další práci propagace školy v regionu a EU rozšíření jazykových dovedností získání grantu pro vybavení učebny sloužící k realizaci projektu

7 DÍLČÍ CÍLE VIDEOPOHLEDNIC  ŽIDOVSKÝ NÁROD V ČESKÉ HISTORII hlubší seznámení s židovskou problematikou v minulosti a současnosti tolerance odlišných tradic, kultur, náboženství  LETOHRAD A ZŠ U DVORA pozitivní vztah k rodnému městu a škole posilování kladných mezilidských vztahů ve škole

8 Příprava a realizace projektu  INFORMAČNÍ ZDROJE  ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ – TVORBA INFORMACÍ – TVORBA VIDEOPOHLEDNIC VIDEOPOHLEDNIC

9 INFORMAČNÍ ZDROJE Židovský národ v české historii

10 VÝUKA VÝUKA ( základní fakta – znaky, zvyky a tradice židovského náboženství )

11 PRÁCE S LITERATUROU PRÁCE S LITERATUROU ( rozbor článků )

12 INTERNET ( samostatné hledání informací a jejich prezentace ) Starý židovský hřbitov Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města. Na hřbitově se pohřbívalo do roku Dnes se tam nachází téměř náhrobních kamenů, avšak počet pochovaných byl jistě vyšší. Přesto jeho plocha nestačila a na místo se navážely další vrstvy zeminy. Předpokládá se, že na hřbitově se nachází několik pohřebních vrstev nad sebou … Maiselova synagoga  Maiselova synagoga byla vybudována v letech primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Staviteli jeho synagogy byli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz.. V současné době Maiselova synagoga slouží jako výstavní prostor …

13 VIDEOZÁZNAMY INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ ORGANIZOVANÝCH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM CENTREM V PRAZE

14 PÍSEMNÉ MATERIÁLY VYTVOŘENÉ DĚTMI BĚHEM ÚČASTI NA INTERAKTIVNÍCH PROGRAMECH ORGANIZOVANÝCH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM CENTREM V PRAZE

15 ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ – TVORBA VIDEOPOHLEDNIC

16  tvorba vlastních materiálů  tvorba, úprava a vkládání digitálních fotografií  sestřih videozáznamů  tvorba komentáře  anglický překlad komentáře  vkládání anglických titulků  vkládání hudby  tvorba obalů na DVD

17 TVORBA VLASTNÍCH MATERIÁLŮ

18 TVORBA A ÚPRAVA DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ

19 ŽIDÉ ŽIDÉ ukázka výsledného videozáznamu

20 LETOHRAD A ZŠ U DVORA LETOHRAD A ZŠ U DVORA ukázka výsledného videozáznamu

21 Studentské výstupy  videopohlednice  obaly na DVD  digitální fotografie  projekty sloužící jako podklady pro tvorbu videopohlednic a pro celoškolní soutěž  vědomostní soutěž pro celou ZŠ U Dvora  korespondence s pamětnicí holocaustu

22

23 Použité technologie  internet  scanner  digitální fotoaparát  digitální videokamera  software Pinnacle Studio

24 Pohled žáků  motivace k práci s IC technologiemi  zájem o projektové vyučování a konkrétní témata  snaha prezentovat se v zahraničí  aktivní spolupráce se zahraničními školami

25 Pohled učitelů  aktivní zapojení všech žáků  podpora individuálních zájmů žáků  obohacení a prohloubení obsahu jednotlivých předmětů

26 Rozvoj kompetencí a evaluace  zahrnutí projektu do rámcového plánu školy  podpora myšlenky „otevřená škola“  zapojení se do programu eTwinning  zapojení přibližně 100 žáků ( let ) a 6 učitelů volitelných předmětů

27 Představy versus realita  volba přiměřených cílů  flexibilita žáků při realizaci projektu  pozitivní přístup žáků

28 Zhodnocení projektu  osvojení si práce s potřebnými technologiemi  vytvoření videopohlednic a dalších výstupů  rozvoj spolupráce mezi žáky zapojenými do projektu  reakce žáků a učitelů zahraničních škol  navázání komunikace mezi našimi a zahraničními žáky  navázání partnerství s řeckou školou na portálu eTwinning

29 Mgr. Eva Večeřílková a Mgr. Alena Boháčová

30


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA U Dvora 745 561 51 Letohrad tel. tel. 465 676 361 fax: fax: 465 676 369 IČO: IČO: 00856452"

Podobné prezentace


Reklamy Google