Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA U Dvora 745 561 51 Letohrad tel. tel. 465 676 361 fax: fax: 465 676 369 IČO: IČO: 00856452

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA U Dvora 745 561 51 Letohrad tel. tel. 465 676 361 fax: fax: 465 676 369 IČO: IČO: 00856452"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA U Dvora 745 561 51 Letohrad tel. tel. 465 676 361 fax: fax: 465 676 369 IČO: IČO: 00856452e-mail: zsudvora@zsudvora.cz

2 Plánování a zajištění podmínek

3 Roční projekt na šk.r. 2005 - 2006 1. etapa: září - prosinec 2005  2 videopohlednice v rozsahu 15 - 30 min.  přípravná část - 2 měsíce  vlastní realizace - 2 měsíce 2. etapa: leden - červen 2006 Zapojené předměty v 7., 8. a 9. ročnících  společensko - vědní seminář  etika  literární seminář  seminář informatiky  seminář elektrotechniky  konverzace v anglickém jazyce

4 Navrhovaná témata  historie a současnost našeho regionu a státu  problematika národnostních menšin  ekologie  zvyky, obyčeje a kulturní život regionu  naše škola a město  chráněné krajinné oblasti  památná místa

5 Cíle videopohlednic

6 SPOLEČNÉ CÍLE OBOU VIDEOPOHLEDNIC aktivní mezinárodní spolupráce a snaha o integraci školy do Evropy skupinová práce a rozvoj mezipředmětových vztahů zpracovávání informací práce s IC technologiemi práce s digitální kamerou a digitálním fotoaparátem ovládání softwaru potřebného pro zpracování videozáznamů a softwaru pro úpravu digitálních fotografií motivace k další práci propagace školy v regionu a EU rozšíření jazykových dovedností získání grantu pro vybavení učebny sloužící k realizaci projektu

7 DÍLČÍ CÍLE VIDEOPOHLEDNIC  ŽIDOVSKÝ NÁROD V ČESKÉ HISTORII hlubší seznámení s židovskou problematikou v minulosti a současnosti tolerance odlišných tradic, kultur, náboženství  LETOHRAD A ZŠ U DVORA pozitivní vztah k rodnému městu a škole posilování kladných mezilidských vztahů ve škole

8 Příprava a realizace projektu  INFORMAČNÍ ZDROJE  ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ – TVORBA INFORMACÍ – TVORBA VIDEOPOHLEDNIC VIDEOPOHLEDNIC

9 INFORMAČNÍ ZDROJE Židovský národ v české historii

10 VÝUKA VÝUKA ( základní fakta – znaky, zvyky a tradice židovského náboženství )

11 PRÁCE S LITERATUROU PRÁCE S LITERATUROU ( rozbor článků )

12 INTERNET ( samostatné hledání informací a jejich prezentace ) Starý židovský hřbitov Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1787. Dnes se tam nachází téměř 12 000 náhrobních kamenů, avšak počet pochovaných byl jistě vyšší. Přesto jeho plocha nestačila a na místo se navážely další vrstvy zeminy. Předpokládá se, že na hřbitově se nachází několik pohřebních vrstev nad sebou … Maiselova synagoga  Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 - 1592 primasem Židovského města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Staviteli jeho synagogy byli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz.. V současné době Maiselova synagoga slouží jako výstavní prostor …

13 VIDEOZÁZNAMY INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ ORGANIZOVANÝCH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM CENTREM V PRAZE

14 PÍSEMNÉ MATERIÁLY VYTVOŘENÉ DĚTMI BĚHEM ÚČASTI NA INTERAKTIVNÍCH PROGRAMECH ORGANIZOVANÝCH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM CENTREM V PRAZE

15 ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ – TVORBA VIDEOPOHLEDNIC

16  tvorba vlastních materiálů  tvorba, úprava a vkládání digitálních fotografií  sestřih videozáznamů  tvorba komentáře  anglický překlad komentáře  vkládání anglických titulků  vkládání hudby  tvorba obalů na DVD

17 TVORBA VLASTNÍCH MATERIÁLŮ

18 TVORBA A ÚPRAVA DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ

19 ŽIDÉ ŽIDÉ ukázka výsledného videozáznamu

20 LETOHRAD A ZŠ U DVORA LETOHRAD A ZŠ U DVORA ukázka výsledného videozáznamu

21 Studentské výstupy  videopohlednice  obaly na DVD  digitální fotografie  projekty sloužící jako podklady pro tvorbu videopohlednic a pro celoškolní soutěž  vědomostní soutěž pro celou ZŠ U Dvora  korespondence s pamětnicí holocaustu

22

23 Použité technologie  internet  scanner  digitální fotoaparát  digitální videokamera  software Pinnacle Studio

24 Pohled žáků  motivace k práci s IC technologiemi  zájem o projektové vyučování a konkrétní témata  snaha prezentovat se v zahraničí  aktivní spolupráce se zahraničními školami

25 Pohled učitelů  aktivní zapojení všech žáků  podpora individuálních zájmů žáků  obohacení a prohloubení obsahu jednotlivých předmětů

26 Rozvoj kompetencí a evaluace  zahrnutí projektu do rámcového plánu školy  podpora myšlenky „otevřená škola“  zapojení se do programu eTwinning  zapojení přibližně 100 žáků ( 12 - 15 let ) a 6 učitelů volitelných předmětů

27 Představy versus realita  volba přiměřených cílů  flexibilita žáků při realizaci projektu  pozitivní přístup žáků

28 Zhodnocení projektu  osvojení si práce s potřebnými technologiemi  vytvoření videopohlednic a dalších výstupů  rozvoj spolupráce mezi žáky zapojenými do projektu  reakce žáků a učitelů zahraničních škol  navázání komunikace mezi našimi a zahraničními žáky  navázání partnerství s řeckou školou na portálu eTwinning

29 Mgr. Eva Večeřílková a Mgr. Alena Boháčová

30


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA U Dvora 745 561 51 Letohrad tel. tel. 465 676 361 fax: fax: 465 676 369 IČO: IČO: 00856452"

Podobné prezentace


Reklamy Google