Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_04_01 Zpracovala:RNDr. Lucie Cabicarová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_04_01 Zpracovala:RNDr. Lucie Cabicarová."— Transkript prezentace:

1 CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_04_01 Zpracovala:RNDr. Lucie Cabicarová Datum:18. leden 2013 Vzdělávací oblast:Všeobecně vzdělávací předměty Předmět:Matematika, Seminář z matematiky Ročníky:1. a 4. ročník – denní forma vzdělávání 3. a 5. ročník – dálková forma vzdělávání VY_32_INOVACE_04_01

2 ANOTACE Materiál obsahuje přehled základních pojmů a metod řešení úloh: -Číselné výrazy se zlomky, desetinnými čísly, mocninami a odmocninami -Slovní úlohy (poměr, trojčlenka, procenta, dělitelnost) -Kombinatorika a logické úlohy -Čtení z grafu a tabulky Každý způsob výpočtu je doplněn vzorovým příkladem včetně výpočtu. VY_32_INOVACE_04_01

3 ČÍSELNÉ OBORY Přirozená čísla  Celá čísla  Racionální čísla  Iracionální čísla  VY_32_INOVACE_04_01 Reálná čísla   N Z Q I R

4 … čísla vyjadřující počet kusů  1; 2; 3; …; 138; …; 12 345; …  Typy úloh: VY_32_INOVACE_04_01 PŘIROZENÁ ČÍSLA dělitelnost kombinatorika, faktoriál

5 … čísla přirozená, čísla k nim opačná a nula  -987; …; -12; …; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …; 138; …  Typy úloh: VY_32_INOVACE_04_01 CELÁ ČÍSLA číselná osa mocniny s celočíselným exponentem

6 Typy úloh: VY_32_INOVACE_04_01 RACIONÁLNÍ ČÍSLA číselné výrazy mocniny s racionálním exponentem úprava periodického čísla na zlomek

7 Typy úloh: VY_32_INOVACE_04_01 IRACIONÁLNÍ ČÍSLA částečné odmocnění číselné výrazy s odmocninami

8 … čísla racionální a iracionální Typy úloh: VY_32_INOVACE_04_01 REÁLNÁ ČÍSLA poměrprocenta trojčlenkatabulky grafyintervaly

9 DĚLITELNOST n … nejmenší číslo, které lze vydělit zadanými čísly Př. Součet nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele čísel 60 a 80 je roven: 60 = 2.2.3.5 = 2 2.3.5 80 = 2.2.2.2.5 = 2 4.5 n = 2 4.3.5 = 240 D = 2 2.5 = 20 n + D = 260 VY_32_INOVACE_04_01 D … největší číslo, kterým lze zadaná čísla vydělit

10 KOMBINATORIKA, FAKTORIÁL n! … n faktoriál … n! = n.(n-1).(n-2). ….3.2.1 Př. 1 Určete neznámé číslo n, jestliže platí: n! = 2 10.3 5.5 2.7.11 Minimálně n! musí být 11! (číslo 11 je prvočíslo) 11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 11.2.5.3 2.2 3.7.2.3.5.2 2.3.2.1 = 11.7.5 2.3 4.2 8.1 chybí 2 2.3 = 12 n = 12 VY_32_INOVACE_04_01

11 KOMBINATORIKA, FAKTORIÁL Př. 2 V kódovaném hesle je na prvních dvou místech libovolné dvojciferné číslo od 22 do 44. Na třetí pozici je jedno z písmen K, L, M, N. (Např. 25K, 37L atd.) Určete počet všech takto vytvořených hesel. Dvojciferných čísel je 23 (44 – 22 + 1). Ke každému můžeme přiřadit jedno ze 4 písmen. Máme 4 krát 23 možností – 92 možností. Vytvořených hesel je 92. VY_32_INOVACE_04_01

12 ČÍSELNÁ OSA Př. Na číselné ose vyznačte všechna celá čísla z, která splňují podmínky: z + 3  0; 5 – z  0 z + 3  0  z  – 3  – 3; – 2; – 1; … 5 – z  0  5  z (nebo z  5)  4; 3; 2; 1; 0; … z = – 3; – 2; – 1; 0; 1; 2; 3; 4 VY_32_INOVACE_04_01 01 432-2-3 10

13 MOCNINY S CELOČÍSELNÝM EXPONENTEM Př. Vypočtěte: (2 2 – 2 -2 ):4 -1 VY_32_INOVACE_04_01

14 ČÍSELNÉ VÝRAZY Př. Neznámé číslo se nejprve zmenší o pětinu své hodnoty, poté ještě o 14. Po vynásobení výsledku třemi získáme původní číslo. Určete neznámé číslo. VY_32_INOVACE_04_01

15 MOCNINY S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM Př. VY_32_INOVACE_04_01 Výsledek výpočtu … 5

16 ÚPRAVA PERIODICKÉHO ČÍSLA NA ZLOMEK Př. VY_32_INOVACE_04_01 – –

17 ČÁSTEČNÉ ODMOCNĚNÍ Př. VY_32_INOVACE_04_01

18 ČÍSELNÉ VÝRAZY S ODMOCNINAMI Př. VY_32_INOVACE_04_01

19 POMĚR Př. Měřítko mapy bývá uvedeno ve tvaru 1 : p. (1 cm na mapě představuje p cm ve skutečnosti.) Určete měřítko mapy z obrázku. 12 cm … 1,8 km 1 cm … (1,8 : 12) km = 0,15 km 1 cm … 150 m = 15 000 cm VY_32_INOVACE_04_01 Měřítko mapy … 1 : 15 000 0 1 cm 1,8 km

20 TROJČLENKA Př. Podle daňového sazebníku platného pro rok 2010 stál výrobek včetně 20% daně 8 000 Kč. O kolik korun by stál méně, pokud by byl zatížen jen 15% daní? VY_32_INOVACE_04_01 Výrobek by stál o 333 Kč méně.

21 PROCENTA Př. Katka má hotovost 200 000 Kč a banka jí nabízí roční termínovaný vklad s 4% roční úrokovou mírou. Před vyzvednutím částky se z ní odpočítá státem stanovená daň 15 % z úroku. Kolik Kč Katka získá navíc? 200 000 Kč … 100 % 2 000 Kč … 1 % 8 000 Kč … 4 % VY_32_INOVACE_04_01 Katka získá 6 800 Kč. 8 000 Kč … 100 % 80 Kč … 1 % 1 200 Kč … 15 % 8 000 – 1 200 = 6 800

22 INTERVALY Př. Jsou dány množiny K =  x  R;  x   6 , L =  – 7; 5), M =  x  R; x 2  16 . Kolik celých čísel je prvkem množiny Z = (K  L)  M? K  L =  – 7; 6) (K  L)  M =  – 7; – 4    4; 6) VY_32_INOVACE_04_01 Množina Z obsahuje 6 celých čísel: – 7; – 6; – 5; – 4; 4; 5 -6 0 -7 6 4 5 -4

23 TABULKY Př. 30 studentů psalo dva závěrečné testy A a B. V tabulce jsou uvedeny výsledky testů, v obou testech bylo dosaženo stejné průměrné známky. Určete průměrnou známku z testu a doplňte tabulku. VY_32_INOVACE_04_01 Známky1234 Počet žáků Test A599730 Test B11530 1.x + 2.y + 3.11 + 4.5 = 78 x + y + 11 + 5 = 30 x + 2y = 25 x + y = 14 y = 11  x = 3 311

24 GRAFY Př. Na střední odbornou školu v Kulíkově chodí místní pěšky, ale 152 žáků z okolí dojíždí. V diagramu je uvedeno rozložení počtu žáků podle místa bydliště. Kolik žáků dojíždí z Malíkova? VY_32_INOVACE_04_01 100 - (24 + 13 + 26 + 19) = 18 Malíkov … 18 % 13 + 26 + 19 + 18 = 76 76 % … 152 žáků 1 % … 152 : 76 = 2 18 % … 2. 18 = 36 Z Malíkova dojíždí 36 žáků.

25 Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. cabicarova@sosptu.cz Zdroje: POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 8. vyd. Praha: Prometheus, 2003. 608 s. ISBN 80-7196-267-8 VY_32_INOVACE_04_01


Stáhnout ppt "CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_04_01 Zpracovala:RNDr. Lucie Cabicarová."

Podobné prezentace


Reklamy Google