Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční produkty VY_32_INOVACE_7A12 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Karel Hübner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční produkty VY_32_INOVACE_7A12 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Karel Hübner."— Transkript prezentace:

1 Finanční produkty VY_32_INOVACE_7A12 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Karel Hübner

2 = místo střetu nabídky a poptávky po penězích a finančních instrumentech subjekty působící na finančním trhu: deficitní (obstarání kapitálu pro vlastní rozvoj) přebytkové (zhodnocení vlastního kapitálu) zprostředkovatelé obchodů (obchodníci s cennými papíry)

3 Investiční trojúhelník: výnos – součet důchodu (úrok, dividenda) a zisku (rozdíl nákupní a prodejní ceny) riziko – systematické (tržní) a nesystematické (jedinečné) likvidita – co nejrychlejší přeměna finančních instrumentů v hotové peníze

4 1. Peněžní trh krátkodobý kapitál (splatnost <1 rok) patří sem: krátkodobé státní dluhopisy, firemní směnky, depozitní certifikáty, šeky funkce: zajištění likvidity (např. státu, bank) velký objem transakcí

5 2. Kapitálový trh středně a dlouhodobý kapitál (splatnost > 1 rok nebo bez termínu splatnosti) patří sem: akcie, dluhopisy, deriváty finančních instrumentů (opce, swap, futures), životní pojištění, burzovně obchodovatelné fondy funkce: získání kapitálu pro další rozvoj

6  listiny, díky kterým uplatňujeme určitý nárok  představují pohledávku držitele CP vůči emitentovi  emitent = ten, kdo CP vydal  podoba cenných papírů: 1) listinná: CP existuje jako fyzická listina 2) zaknihovaná: CP je pouze záznam v evidenci

7  druhy CP: akcie, podílové listy, dluhopisy, opční listy, směnky, šeky, cestovní šeky, …  forma CP: 1) na doručitele: převod pouhým předáním 2) na jméno: uveden první majitel, převod: předání + smlouva + rubopis (indosament) 3) na řad: uveden první majitel, převod: předání + písemná smlouva

8  majetkové CP představující podíl na základním kapitálu akciové společnosti  zákl. práva akcionářů: podílet se na zisku (dividendy), řízení společnosti (valná hromada)  mohou být obchodovány na burze CP  výhody: možnost vysokého výnosu  nevýhody: možnost vysoké ztráty, při prodeji do 6 měsíců od nákupu se zisk daní (15 %)

9

10  dluhový CP vyjadřující závazek emitenta vůči věřiteli (vyplacení dlužné částky a výnosu)  může vydávat stát, podniky, banky,…  různá doba splatnosti  v ČR musí emisi dluhopisů povolit ČNB  výhody: relativní jistota výnosu  nevýhody: nízká likvidita, při prodeji do 6 měsíců od nákupu se zisk daní (15 %)

11

12  druh CP, využívá kolektivního investování  investor si zakoupí podílové listy vyjadřující jeho podíl na majetku fondu  rozdělení: fondy dluhopisové, akciové, nemovitostní, komoditní, zajištěné, peněžního trhu, smíšené, …  výhody: vysoká likvidita, profesionální správa, diverzifikace rizika  nevýhody: nižší výnosy než u akcií

13 Finanční produktVstupní poplatekPoplatek za správu Akcie< 0,8 %není Dluhopisy< 1 %není Fondy peněž. trhu< 0,3 %0 – 0,8 % Fondy dluhopisové1 – 2 %< 1,5 % Fondy akciové< 4 %2 – 5 % Fondy smíšené1 – 2 %1 – 3 %

14 logaritmické měřítko!

15  instituce organizující trh s investičními nástroji  setkávají se zde investoři (prostřednictvím zprostředkovatelů obchodů) a emitenti  pracuje na principu aukce, střetává se nabídka a poptávka, výsledná cena = kurz  přístup mají pouze licencovaní obchodníci (=brokeři)

16  v České republice:  PSE (Prague stock exchange) segment SPAD (obchodování v lotech) a KOBOS  RM-SYSTÉM – pro drobné investory  ve světě:  NYSE (Wall Street)  TSE (Tokio)  Euronext (Francie, VB, Benelux,…)  FWB (Frankfurt)

17  vyplnění investičního dotazníku  podepsání komisionářské smlouvy s brokerem  založení investičního účtu  výběr konkrétního titulu, který chci koupit  zadaní pokynu ke koupi (telefonicky, přes internet, na pobočce)  následně je transakce vypořádána, klient obdrží vyúčtování

18  Fio - eBroker:  KOBOS: max. 0,4 % z obchodu (min. 40 Kč) + 0,01 % z obchodu je poplatek burze  RM-SYSTÉM: 0,29 % (max. 3 400 Kč)

19  způsob ukládání peněz určených na stáří  podporováno státem  výše podpory: maximálně 150 Kč měsíčně  ze základu daně lze ročně odečíst až 12 000 Kč  často přispívá zaměstnavatel  nárok na výplatu vzniká v 60 letech věku klienta  lze sjednat i výsluhovou penzi (po 15 letech)

20  typ zvýhodněného spoření se státní podporou  má sloužit pro koupi bytu nebo domu  využití naspořených peněz není vázáno  státní podpora je 10 % z ročního vkladu, maximálně však 2 000 Kč  vklad je pojištěn až do 100 000 eur  garantovaná úroková sazba 2 % p. a.  možnost využití výhodného úvěru

21  poplatek za založení 0,85 – 1 % z cílové částky  poplatek za vedení 250 – 360 Kč ročně  úroky podléhají dani z příjmu (15 %)  minimální doba spoření: 6 let

22

23  smlouva mezi pojišťovnou a pojištěnou osobou  v případě smrti klienta vyplatí pojišťovna smluvenou částku pozůstalým nebo jinému fin. ústavu (např. při hypotéce)  v případě dožití se konce smlouvy klient dostane naspořenou částku (úroky zdaněny)  lze sjednat riziko invalidity, vážných chorob, …

24  klient platí pojišťovně pravidelně sjednanou částku (lze sjednat i jednorázové pojištění)  ze základu daně lze ročně odečíst až 12 000 Kč zaplacených na životní pojištění  vstupní poplatek není  poplatek za vedení je skrytý

25  http://www.ceskeakcie.cz/imperial.jpg http://www.ceskeakcie.cz/imperial.jpg  http://www.scanzen.cz/dobove-listiny/cenne-papiry/dluhopisy http://www.scanzen.cz/dobove-listiny/cenne-papiry/dluhopisy  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Graf_- _stavebn%C3%AD_spo%C5%99en%C3%AD.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Graf_- _stavebn%C3%AD_spo%C5%99en%C3%AD.PNG  http://www.investopedia.com/terms/s/small_value_stock.asp#axzz1o9JAH KSR http://www.investopedia.com/terms/s/small_value_stock.asp#axzz1o9JAH KSR  http://www.pse.cz/Cenne-Papiry/Detail.aspx?isin=LU0122624777#KL http://www.pse.cz/Cenne-Papiry/Detail.aspx?isin=LU0122624777#KL  http://www.patria.cz/akcie/detail/graf.html http://www.patria.cz/akcie/detail/graf.html  http://www.klubinvestoru.com/magazin/i660-skola-investovani http://www.klubinvestoru.com/magazin/i660-skola-investovani  http://nb.vse.cz/~janda/mtp-6.pdf&embedded=true&chrome=true http://nb.vse.cz/~janda/mtp-6.pdf&embedded=true&chrome=true  http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=37 09 http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=37 09

26

27 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř  Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci  Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210  Číslo DUM: VY_32_INOVACE_7A12  Jména autorů:Martin Škrabka, Mgr. Karel Hübner  Název práce:Finanční produkty  Předmět:Matematika, Matematický seminář  Ročník:3. ročník – pilotováno ve skupině 3.A, septima  Časová dotace:cca 25 minut  Vzdělávací cíl:seznámit žáky s hlavními typy finančních produktů v ČR a vysvětlit způsoby jejich využití k vlastnímu finančnímu zabezpečení  Pomůcky:počítač, projektor, případně připojení k internetu  Inovace:s využitím ICT žáci pochopí jakými způsoby lze vhodně investovat na finančních trzích v ČR  Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.  Datum vzniku:7. 3. 2012


Stáhnout ppt "Finanční produkty VY_32_INOVACE_7A12 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Karel Hübner."

Podobné prezentace


Reklamy Google