Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční matematika Finanční produkty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční matematika Finanční produkty"— Transkript prezentace:

1 Finanční matematika Finanční produkty
VY_32_INOVACE_7A12 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Mgr. Karel Hübner Finanční matematika Finanční produkty

2 Finanční trh = místo střetu nabídky a poptávky po penězích a finančních instrumentech subjekty působící na finančním trhu: deficitní (obstarání kapitálu pro vlastní rozvoj) přebytkové (zhodnocení vlastního kapitálu) zprostředkovatelé obchodů (obchodníci s cennými papíry)

3 Finanční trh Investiční trojúhelník:
výnos – součet důchodu (úrok, dividenda) a zisku (rozdíl nákupní a prodejní ceny) riziko – systematické (tržní) a nesystematické (jedinečné) likvidita – co nejrychlejší přeměna finančních instrumentů v hotové peníze

4 Dělení finančních trhů
Peněžní trh krátkodobý kapitál (splatnost <1 rok) patří sem: krátkodobé státní dluhopisy, firemní směnky, depozitní certifikáty, šeky funkce: zajištění likvidity (např. státu, bank) velký objem transakcí

5 Dělení finančních trhů
Kapitálový trh středně a dlouhodobý kapitál (splatnost > 1 rok nebo bez termínu splatnosti) patří sem: akcie, dluhopisy, deriváty finančních instrumentů (opce, swap, futures), životní pojištění, burzovně obchodovatelné fondy funkce: získání kapitálu pro další rozvoj

6 Cenný papír (CP) listiny, díky kterým uplatňujeme určitý nárok
představují pohledávku držitele CP vůči emitentovi emitent = ten, kdo CP vydal podoba cenných papírů: 1) listinná: CP existuje jako fyzická listina 2) zaknihovaná: CP je pouze záznam v evidenci

7 Cenný papír (CP) druhy CP: akcie, podílové listy, dluhopisy, opční listy, směnky, šeky, cestovní šeky, … forma CP: 1) na doručitele: převod pouhým předáním 2) na jméno: uveden první majitel, převod: předání + smlouva + rubopis (indosament) 3) na řad: uveden první majitel, převod: předání + písemná smlouva

8 Akcie majetkové CP představující podíl na základním kapitálu akciové společnosti zákl. práva akcionářů: podílet se na zisku (dividendy), řízení společnosti (valná hromada) mohou být obchodovány na burze CP výhody: možnost vysokého výnosu nevýhody: možnost vysoké ztráty, při prodeji do 6 měsíců od nákupu se zisk daní (15 %)

9 Akcie

10 Dluhopis (= obligace) dluhový CP vyjadřující závazek emitenta vůči věřiteli (vyplacení dlužné částky a výnosu) může vydávat stát, podniky, banky,… různá doba splatnosti v ČR musí emisi dluhopisů povolit ČNB výhody: relativní jistota výnosu nevýhody: nízká likvidita, při prodeji do 6 měsíců od nákupu se zisk daní (15 %)

11 Dluhopis

12 Podílové fondy druh CP, využívá kolektivního investování
investor si zakoupí podílové listy vyjadřující jeho podíl na majetku fondu rozdělení: fondy dluhopisové, akciové, nemovitostní, komoditní, zajištěné, peněžního trhu, smíšené, … výhody: vysoká likvidita, profesionální správa, diverzifikace rizika nevýhody: nižší výnosy než u akcií

13 Orientační přehled poplatků
Finanční produkt Vstupní poplatek Poplatek za správu Akcie < 0,8 % není Dluhopisy < 1 % Fondy peněž. trhu < 0,3 % 0 – 0,8 % Fondy dluhopisové 1 – 2 % < 1,5 % Fondy akciové < 4 % 2 – 5 % Fondy smíšené 1 – 3 %

14 Srovnání výnosů logaritmické měřítko!

15 Burza instituce organizující trh s investičními nástroji
setkávají se zde investoři (prostřednictvím zprostředkovatelů obchodů) a emitenti pracuje na principu aukce, střetává se nabídka a poptávka, výsledná cena = kurz přístup mají pouze licencovaní obchodníci (=brokeři)

16 Burza v ČR a v zahraničí v České republice: ve světě:
PSE (Prague stock exchange) segment SPAD (obchodování v lotech) a KOBOS RM-SYSTÉM – pro drobné investory ve světě: NYSE (Wall Street) TSE (Tokio) Euronext (Francie, VB, Benelux,…) FWB (Frankfurt)

17 Obchodování na burze vyplnění investičního dotazníku
podepsání komisionářské smlouvy s brokerem založení investičního účtu výběr konkrétního titulu, který chci koupit zadaní pokynu ke koupi (telefonicky, přes internet, na pobočce) následně je transakce vypořádána, klient obdrží vyúčtování

18 Obchodování na burze Fio - eBroker:
KOBOS: max. 0,4 % z obchodu (min. 40 Kč) + 0,01 % z obchodu je poplatek burze RM-SYSTÉM: 0,29 % (max Kč)

19 Penzijní připojištění
způsob ukládání peněz určených na stáří podporováno státem výše podpory: maximálně 150 Kč měsíčně ze základu daně lze ročně odečíst až Kč často přispívá zaměstnavatel nárok na výplatu vzniká v 60 letech věku klienta lze sjednat i výsluhovou penzi (po 15 letech)

20 Stavební spoření typ zvýhodněného spoření se státní podporou
má sloužit pro koupi bytu nebo domu využití naspořených peněz není vázáno státní podpora je 10 % z ročního vkladu, maximálně však Kč vklad je pojištěn až do eur garantovaná úroková sazba 2 % p. a. možnost využití výhodného úvěru

21 Stavební spoření poplatek za založení 0,85 – 1 % z cílové částky
poplatek za vedení 250 – 360 Kč ročně úroky podléhají dani z příjmu (15 %) minimální doba spoření: 6 let

22 Stavební spoření

23 Životní pojištění smlouva mezi pojišťovnou a pojištěnou osobou
v případě smrti klienta vyplatí pojišťovna smluvenou částku pozůstalým nebo jinému fin. ústavu (např. při hypotéce) v případě dožití se konce smlouvy klient dostane naspořenou částku (úroky zdaněny) lze sjednat riziko invalidity, vážných chorob, …

24 Životní pojištění klient platí pojišťovně pravidelně sjednanou částku (lze sjednat i jednorázové pojištění) ze základu daně lze ročně odečíst až Kč zaplacených na životní pojištění vstupní poplatek není poplatek za vedení je skrytý

25 Zdroje http://www.ceskeakcie.cz/imperial.jpg

26 Děkuji za pozornost.

27 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_7A12 Jména autorů: Martin Škrabka, Mgr. Karel Hübner Název práce: Finanční produkty Předmět: Matematika, Matematický seminář Ročník: 3. ročník – pilotováno ve skupině 3.A, septima Časová dotace: cca 25 minut Vzdělávací cíl: seznámit žáky s hlavními typy finančních produktů v ČR a vysvětlit způsoby jejich využití k vlastnímu finančnímu zabezpečení Pomůcky: počítač, projektor, případně připojení k internetu Inovace: s využitím ICT žáci pochopí jakými způsoby lze vhodně investovat na finančních trzích v ČR Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Datum vzniku:


Stáhnout ppt "Finanční matematika Finanční produkty"

Podobné prezentace


Reklamy Google