Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Název tematické oblasti:
Česká republika Název učebního materiálu: ČR - poloha, rozloha, přírodní nej Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_Z0201 Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého gymnázia Autor: Mgr. Zdeněk Zimmermann Datum vytvoření: Datum ověření ve výuce: 24., Druh učebního materiálu: Prezentace Očekávaný výstup: Objasní informace ve vztahu polohy, rozlohy , historie území a přírodních nej v České republice. Pojmenuje a vyhledá místa a přírodní zajímavosti ČR. Metodické poznámky: Vytyčení základních pojmů, práce s mapou.

3 Česká republika Česko Čechie Čechy
střecha a srdce Evropy země piva, kostkového cukru, hradů a zámků, chatařů, sběru hub, Járy Cimrmana středoevropský stát - rozloha km2 ( 113 stát světa) počet obyvatel 10,51 mil. ob.(2012), hustota ob/km2 – 133 středoevropský čas +1 UTC (+2 UTC letní čas) Parlamentní republika – prezident Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka (2014) Měna – Česká koruna, MPZ – CZ, tel.předvolba +420, HDI – velmi vysoký 28 stát (2013) Obr.1.

4 Poloha republiky rozkládá se kolem 50. rovnoběžky sev. šířky a 16. poledníku vých. délky vnitrozemský stát - sousedé Německo – 810 km, Polsko 702 km, Rakousko 466 km a Slovensko 252 km … celková délka hranic 2230 km Nejblíže k moři je ze Šluknovkského výběžku a to 326 km k Baltskému Krajní body: nejsevernější - obec Lobendava u Šluknova nejjižnější - Vyšší brod - Studánky nejzápadnější - Krásné u Aše nejvýchodnější - Hrčava u Jablunkova Obr. 2 Obr. 3

5 Obr. 5 Historie Obr. 4 ČR se skládá ze tří historických zemí – Čech, Moravy a části Slezska. po rozpadu Rakouska - Uherska vzniká Československo ( T. G. Masaryk - 1. prezident) - stát se skládal z pěti zemí: Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatská Rusi (Mnichovská dohoda) odtržení pohraničí Německem tzv. Sudety - jižní oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi připadají Maďarsku a část Slezska Polsku Protektorát Čech a Moravy a vytvoření Slovenského štátu Po 2.svět. válce znovu obnovení Československa ovšem bez Podkarpatské Rusi 1948 – komunistická totalita - srpen 1968 okupace a obsazení území sovětskými vojáky, 1969 republika rozdělena na dvě federativní republiky Českou a Slovenskou snaha Slovenska o odtržení mírovou cestou vznik samostatné České republiky ( vstup do NATO, přijetí do EU a od prosince 2007 součástí Schengenského prostoru)

6 Mapa historických území v ČR
Obr. 6 Mapa území za 1. republiky Obr. 7

7 Obrázky z ČR : Obr. 10 Obr. 12 Obr. 8 Obr. 11 Obr. 9 Obr. 13

8 Obrázky z ČR : Obr. 16 Obr. 18 Obr. 14 Obr. 17 Obr. 19 Obr. 15

9 Přírodní, kulturní, historické a společenské nej ….
Nejvýše položený bod - Sněžka 1603,2 m n. m. Nejvýše položený bod vlivem antropogenní činnosti - vysílač na Pradědu 1638 m n. m. Nejníže položený bod - Labe u Hřenska 115 m n. m. Nejníže položený bod vlivem antropogenní činnosti - lom na hnědé uhlí Bílina 40 m n. m. Nejdelší vodní tok - Vltava 430,2 km Největší vodní nádrž - Lipno Nejvyšší objem vody ve vodní nádrži - Orlík 0,7 km3 Největší rybník – Rožmberk ha Nejhlubší propast - Hranická ,5 m (kryptodeprese) Největrnější místo v ČR - Milešovka 837 m n. m. Největší město Praha - 1,3 mil obyvatel (stověžatá) Nejdelší název obce - Nová Ves u Nového Města na Moravě Nejkratší název obce - Aš, Eš Posvátné hory - Blaník, Říp, Největší skalní most - Pravčická brána Největší hrad - Pražský hrad (největší na světě) Největší záhada Česka – tvorba Ďáblovy bible ( úkol na příští hodinu)

10 Termíny: UTC - (anglicky Coordinated Universal Time; koordinovaný světový čas) je základem systému občanského času, jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami od UTC. HDI - ( anglicky Index Human Development; index lidského rozvoje) je komparativní nástroj k poměření kvality lidského života, za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti a dalších faktorů. Index rozlišuje zda je země rozvinutá (vyspělá), rozvojová nebo nejméně rozvinutá a rovněž poměřuje vliv ekonomických politik na kvalitu života. Index vymyslel v roce 1990 pákistánský ekonom Mahbub al Hak NATO - (anglicky North Atlantic Treaty Organization; Severoatlantická aliance je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt. Byl založen 4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy. Aliance sídlí v Bruselu v Belgii a v současné době má 28 členů. Schengenský prostor - (slangově kráceno i na Schengen) je území většiny evropských států (zemí Schengenské dohody), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda a v níž byla 19. června 1990 podepsána prováděcí úmluva. Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale i některé nečlenské země EU. Do schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí.

11 EU - Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace). EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let. Podkarpatská Rus - je termín označující historické území, na němž se nyní rozkládá dnešní ukrajinská Zakarpatská oblast, z přísně historického hlediska je to označení jedné z pěti samosprávných zemí Československa v letech 1919–1939. Mnichovská dohoda - (označována také jako Mnichovská zrada ) byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově (ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938). Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni. Sudety - je v češtině označení pro ty pohraniční oblasti dnešního Česka, ve kterých do roku 1945 převažovalo německé osídlení. Protektorát Čechy a Morava - (německy Protektorat Böhmen und Mähren) byla část československého území, od 15., respektive 16. března 1939 do 8.–9. května 1945 okupovaná nacistickým Německem. Okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavřelo. Kryptodeprese - je geomorfologický pojem, jímž se označuje taková část zemského povrchu, která leží níže než 0 m n. m. a je součástí dna vodní plochy (jezera), jejíž hladina je naopak nad úrovní hladiny oceánu. Jde v podstatě o proláklinu, která je zcela zatopena vodou.

12 Zdroje: Obr. 1 Ludek, [online] June 2006, [cit ] File:Prazsky hrad karluv most panorama.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prazsky_hrad_karluv_most_panorama.jpg Obr. 2 Wiki-vr, [online]. 24. March 2005, [cit ] File:Europe location CZ.png Dostupné z www. Obr. 3 Satelite image of Czech Republic, [online]. September 2003 [cit ].File:Satellite image of Czech Republic in September 2003.jpg Dostupné z www. September_2003.jpg?uselang=cs Obr. 4 Olaf 1541, [online]. 25 March 2005, 14:00 [cit ] File:Burgkarlstein02.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burgkarlstein02.jpg Obr. 5 Aleš Tošovský, [online] , 11:14 [cit ]. File:Wenceslaus I Duke of Bohemia equestrian statue in Prague 1.jpg . Dostupné z www. n_stat ue_in_Prague_1.jpg?uselang=cs

13 Obr. 6. Lukáš Mižoch, http://cs. wikipedia. org [online]. 07
Obr. 6 Lukáš Mižoch, [online]. 07. August 2011,19:40[cit ]. File:Czech Rep . - Bohemia, Moravia and Silesia V.png. Dostupné z www. _Bohemia,_Moravia_and_Silesia_V.png Obr. 7 Milenium, [online]. 04. November 2011,22:23[cit ]. File:Czechoslovakia IV cs.png. Dostupné z www. /800p x-Czechoslovakia01 Obr. 8 Adam Hauner, [online]. 16. September 2008, [cit ] File:Lípa v Albrechticích.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%ADpa_v_Albrechtic%C3%ADch.jpg Obr. 9 Patrick-Emil Zörner, [online]. 22. Sept. 2005, 18:33 [cit ]. File:Praha svíčková na smetaně-00.jpg. Dostupné z www. 25_sv%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1_na_smetan%C4%9B-00.jpg?uselang=cs Obr.10 Krokodyl, [online]. 18. June 2007, 21:46 [cit ] File:Stechovice reservoir Vltava 7328.JPG Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stechovice_reservoir_Vltava_7328.JPG Obr.11 Olaf 1541, [online]. 27 July :27 [cit ] File:Pravcicka brana 001.jpg Dostupné z www.

14 Obr. 12Aktron, http://cs. wikipedia. org [online]. 07. 08. 2008, [cit
Obr.12Aktron, [online] , [cit ] File:Ctiněves, Říp a obec.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ctin%C4%9Bves,%C5%98%C3%ADpabec.jpg Obr. 13Filip Maljikovič, [online] :37 [cit ] File:KarlovyVaryHotSpring.jpg Dostupné z www. Obr. 14Snek001, , [online] [cit ] File:Vrchol Snezky.jpg. Dostupné z www. Obr. 15Jens Japel, [online]. 15. October 2006, [cit ] File:Blick von der Elbe aus auf Hrensko.jpg. Dostupné z www. Obr. 16Pilsner Urquell 2.JPG, 1. June 2007, 19:48 [cit ]. Tento soubor podléhá licenci CC-BY-2.5; Released under the GNU Free Documentation License.Dostupné z www. Obr. 17 Kasir, [online]. 21 February :00 [cit ] File:JaromirJagr2010WinterOlympicspuck cropped.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JaromirJagr2010WinterOlympicspuck_cropp d.jpg Obr. 18 Foto z archivu autora Obr. 19Kungl. Biblioteket, 8. July :07 [cit ]. File:Devil codex Gigas.jpg Dostupné z www.


Stáhnout ppt "Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google