Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity:III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Název tematické oblasti:Česká republika Název učebního materiálu:ČR - poloha, rozloha, přírodní nej Číslo učebního materiálu:VY_32_INOVACE_Z0201 Vyučovací předmět:Zeměpis Ročník:2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého gymnázia Autor:Mgr. Zdeněk Zimmermann Datum vytvoření:11. 2. 2014 Datum ověření ve výuce:24., 27. 2. 2014 Druh učebního materiálu:Prezentace Očekávaný výstup: Objasní informace ve vztahu polohy, rozlohy, historie území a přírodních nej v České republice. Pojmenuje a vyhledá místa a přírodní zajímavosti ČR. Metodické poznámky:Vytyčení základních pojmů, práce s mapou.

3 Česká republika Česko Čechie Čechy střecha a srdce Evropy země piva, kostkového cukru, hradů a zámků, chatařů, sběru hub, Járy Cimrmana středoevropský stát - rozloha 78 866 km 2 ( 113 stát světa) počet obyvatel 10,51 mil. ob. (2012), hustota ob/km 2 – 133 středoevropský čas +1 UTC (+2 UTC letní čas) Parlamentní republika – prezident Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka (2014) Měna – Česká koruna, MPZ – CZ, tel.předvolba +420, HDI – velmi vysoký 28 stát (2013) Obr.1.

4 Poloha republiky rozkládá se kolem 50. rovnoběžky sev. šířky a 16. poledníku vých. délky vnitrozemský stát - sousedé Německo – 810 km, Polsko 702 km, Rakousko 466 km a Slovensko 252 km … celková délka hranic 2230 km Nejblíže k moři je ze Šluknovkského výběžku a to 326 km k Baltskému Krajní body: nejsevernější - obec Lobendava u Šluknova nejjižnější - Vyšší brod - Studánky nejzápadnější - Krásné u Aše nejvýchodnější - Hrčava u Jablunkova Obr. 2Obr. 3

5 Historie ČR se skládá ze tří historických zemí – Čech, Moravy a části Slezska. 28. 10. 1918 po rozpadu Rakouska - Uherska vzniká Československo ( T. G. Masaryk - 1. prezident) - stát se skládal z pěti zemí: Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatská Rusi 30. 9. 1938 - (Mnichovská dohoda) odtržení pohraničí Německem tzv. Sudety - jižní oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi připadají Maďarsku a část Slezska Polsku 15. 3. 1939 - Protektorát Čech a Moravy a vytvoření Slovenského štátu Po 2.svět. válce znovu obnovení Československa ovšem bez Podkarpatské Rusi 1948 – 1989 komunistická totalita - srpen 1968 okupace a obsazení území sovětskými vojáky, 1969 republika rozdělena na dvě federativní republiky Českou a Slovenskou 1990 -1992 snaha Slovenska o odtržení mírovou cestou 1.1. 1993 vznik samostatné České republiky ( 12.3.1999 vstup do NATO, 1.5. 2004 přijetí do EU a od prosince 2007 součástí Schengenského prostoru) Obr. 4 Obr. 5

6 Mapa historických území v ČR Obr. 6 Obr. 7 Mapa území za 1. republiky

7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obrázky z ČR :

8 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19

9 Přírodní, kulturní, historické a společenské nej …. Nejvýše položený bod - Sněžka 1603,2 m n. m. Nejvýše položený bod vlivem antropogenní činnosti - vysílač na Pradědu 1638 m n. m. Nejníže položený bod - Labe u Hřenska 115 m n. m. Nejníže položený bod vlivem antropogenní činnosti - lom na hnědé uhlí Bílina 40 m n. m. Nejdelší vodní tok - Vltava 430,2 km Největší vodní nádrž - Lipno Nejvyšší objem vody ve vodní nádrži - Orlík 0,7 km 3 Největší rybník – Rožmberk - 489 ha Nejhlubší propast - Hranická - -289,5 m (kryptodeprese) Největrnější místo v ČR - Milešovka 837 m n. m. Největší město Praha - 1,3 mil obyvatel (stověžatá) Nejdelší název obce - Nová Ves u Nového Města na Moravě Nejkratší název obce - Aš, Eš Posvátné hory - Blaník, Říp, Největší skalní most - Pravčická brána Největší hrad - Pražský hrad (největší na světě) Největší záhada Česka – tvorba Ďáblovy bible ( úkol na příští hodinu)

10 Termíny: UTC - (anglicky Coordinated Universal Time; koordinovaný světový čas) je základem systému občanského času, jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami od UTC. HDI - ( anglicky Index Human Development; index lidského rozvoje) je komparativní nástroj k poměření kvality lidského života, za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti a dalších faktorů. Index rozlišuje zda je země rozvinutá (vyspělá), rozvojová nebo nejméně rozvinutá a rovněž poměřuje vliv ekonomických politik na kvalitu života. Index vymyslel v roce 1990 pákistánský ekonom Mahbub al Hak NATO - (anglicky North Atlantic Treaty Organization; Severoatlantická aliance je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt. Byl založen 4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy. Aliance sídlí v Bruselu v Belgii a v současné době má 28 členů.vojenský pakt4. dubna1949 Severoatlantické smlouvyBruseluBelgii Schengenský prostor - (slangově kráceno i na Schengen) je území většiny evropských států (zemí Schengenské dohody), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda a v níž byla 19. června 1990 podepsána prováděcí úmluva. Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale i některé nečlenské země EU. Do schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí.

11 EU - Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření 1.7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace). EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let. Podkarpatská Rus - je termín označující historické území, na němž se nyní rozkládá dnešní ukrajinská Zakarpatská oblast, z přísně historického hlediska je to označení jedné z pěti samosprávných zemí Československa v letech 1919–1939. Mnichovská dohoda - (označována také jako Mnichovská zrada ) byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově (ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938). Zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni. Sudety - je v češtině označení pro ty pohraniční oblasti dnešního Česka, ve kterých do roku 1945 převažovalo německé osídlení. Protektorát Čechy a Morava - (německy Protektorat Böhmen und Mähren) byla část československého území, od 15., respektive 16. března 1939 do 8.–9. května 1945 okupovaná nacistickým Německem. Okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavřelo. Kryptodeprese - je geomorfologický pojem, jímž se označuje taková část zemského povrchu, která leží níže než 0 m n. m. a je součástí dna vodní plochy (jezera), jejíž hladina je naopak nad úrovní hladiny oceánu. Jde v podstatě o proláklinu, která je zcela zatopena vodou.

12 Zdroje: Obr. 1Ludek, http://cs.wikipedia.org [online]. 02. June 2006, [cit.13. 02. 2014] File:Prazsky hrad karluv most panorama.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prazsky_hrad_karluv_most_panorama.jpg Obr. 2Wiki-vr, http://cs.wikipedia.org [online]. 24. March 2005, [cit.13. 02. 2014] File:Europe location CZ.png Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_location_CZ.png Obr. 3 Satelite image of Czech Republic, http://cs.wikipedia.org [online]. September 2003 [cit.13. 02. 2014].File:Satellite image of Czech Republic in September 2003.jpg Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Satellite_image_of_Czech_Republic_in September_2003.jpg?uselang=cs Obr. 4 Olaf 1541, http://cs.wikipedia.org [online]. 25 March 2005, 14:00 [cit.13. 02. 2014] File:Burgkarlstein02.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burgkarlstein02.jpg Obr. 5 Aleš Tošovský, http://cs.wikipedia.org [online]. 22.9.2006, 11:14 [cit.13. 02. 2014]. File:Wenceslaus I Duke of Bohemia equestrian statue in Prague 1.jpg. Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestria n_statue_in_Prague_1.jpg?uselang=cs

13 Obr. 6Lukáš Mižoch, http://cs.wikipedia.org [online]. 07. August 2011,19:40[cit.13.02.2014]. File:Czech Rep. - Bohemia, Moravia and Silesia V.png. Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_Rep_._- _Bohemia,_Moravia_and_Silesia_V.png Obr. 7Milenium, http://cs.wikipedia.org [online]. 04. November 2011,22:23[cit.13. 02. 2014]. File:Czechoslovakia IV cs.png. Dostupné z www. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Czechoslovakia01.png /800px-Czechoslovakia01 Obr. 8 Adam Hauner, http://cs.wikipedia.org [online]. 16. September 2008, [cit.13. 02. 2014] File:Lípa v Albrechticích.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%ADpa_v_Albrechtic%C3%ADch.jpg Obr. 9 Patrick-Emil Zörner, http://cs.wikipedia.org [online]. 22. Sept. 2005, 18:33 [cit.13. 02. 2014]. File:Praha 2005-09-25 svíčková na smetaně-00.jpg. Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09- 25_sv%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1_na_smetan%C4%9B-00.jpg?uselang=cs Obr.10Krokodyl, http://cs.wikipedia.org [online]. 18. June 2007, 21:46 [cit.13. 02. 2014] File:Stechovice reservoir Vltava 7328.JPG Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stechovice_reservoir_Vltava_7328.JPG Obr.11Olaf 1541, http://cs.wikipedia.org [online]. 27 July 2005 15:27 [cit.13. 02. 2014] File:Pravcicka brana 001.jpg Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pravcicka_brana_001.jpg

14 Obr.12Aktron, http://cs.wikipedia.org [online]. 07.08. 2008, [cit.13. 02. 2014] File:Ctiněves, Říp a obec.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ctin%C4%9Bves,%C5%98%C3%ADpabec.jpg Obr. 13Filip Maljikovič, http://cs.wikipedia.org [online]. 27. 04. 2006 19:37 [cit.23. 02. 2014] File:KarlovyVaryHotSpring.jpg Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KarlovyVaryHotSpring.jpg Obr. 14Snek001,, http://cs.wikipedia.org [online]. 21.7. 2006 [cit.13. 02. 2014] File:Vrchol Snezky.jpg. Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vrchol_Snezky.jpg Obr. 15Jens Japel, http://cs.wikipedia.org [online]. 15. October 2006, [cit.13. 02. 2014] File:Blick von der Elbe aus auf Hrensko.jpg. Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blick_von_der_Elbe_aus_auf_Hrensko.jpg Obr. 16Pilsner Urquell 2.JPG, 1. June 2007, 19:48 [cit. 13. 02. 2014]. Tento soubor podléhá licenci CC-BY-2.5; Released under the GNU Free Documentation License.Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pilsner_Urquell_2.JPG?uselang=cs Obr. 17 Kasir, http://cs.wikipedia.org [online]. 21 February 2010 14:00 [cit.13. 02. 2014] File:JaromirJagr2010WinterOlympicspuck cropped.jpg Dostupné z www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JaromirJagr2010WinterOlympicspuck_cropp d.jpg Obr. 18 Foto z archivu autora Obr. 19Kungl. Biblioteket, 8. July 2005 19:07 [cit.23. 02. 2014]. File:Devil codex Gigas.jpg Dostupné z www. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devil_codex_Gigas.jpg


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google