Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAGNETICKÉ POLE 2 15. prosince 2012VY_32_INOVACE_170212_Magneticke_pole_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAGNETICKÉ POLE 2 15. prosince 2012VY_32_INOVACE_170212_Magneticke_pole_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava."— Transkript prezentace:

1 MAGNETICKÉ POLE 2 15. prosince 2012VY_32_INOVACE_170212_Magneticke_pole_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2

3 Už v 17. století W. Gillbert zjistil, že Země je obrovský magnet, který kolem sebe vytváří magnetické pole. Co už víte o magnetickém poli Země? Magnetické pole Země Odpověď

4 magnetické póly Země lze určit pomocí magnetky severní pól magnetky směřuje přibližně k severnímu zeměpisnému pólu, tedy ukazuje na jižní magnetický pól Země. u jižního pólu magnetky to platí opačně Magnetické pole Země dále Animace magnetického pole Země Obr.1

5 Oba magnetické póly se pohybují, za posledních 120 let urazil jižní magnetický pól asi 1000 km a severní magnetický pól dráhu 300 km. Podle měření se pohybují póly rychlostí až 15 km za rok. Při zvýšené sluneční aktivitě je pohyb pólů větší a značně chaotický. Magnetické pole Země dále Dochází také k přepólování Země (jižní a severní pól si vymění polohu). K poslednímu přepólování došlo před 780 000 lety. Proces samotný trvá asi tisíc let. Změny ovšem přicházejí nepravidelně a někdy i několikrát za milión let. Změny pólů lze pozorovat na starých horninách. Obr. 2

6 Člověk se orientuje na zemském povrchu pomocí kompasu. Živočichové, například včely, mají v tělních buňkách částice Fe 3 O 4, a proto dokážou vnímat magnetické pole a orientovat se podle něj. Magnetické pole Země dále Obr. 3

7 Magnetické pole Země tvoří ochranný štít země. Toto pole vzniká v horké a tekuté vrstvě vnějšího jádra Země. Je vodivé. Při pohybech se v něm indukuje elektrický proud, který zpětně způsobuje vznik silnějšího magnetického pole. Magnetické pole chrání Zemi před rychlými částicemi přicházejícími od Slunce. Sluneční vítr se pohybuje rychlostí 500 km/s a deformuje magnetické pole Země. Magnetické pole Země dále

8 Na straně u Slunce má magnetické pole Země tvar rázové vlny a na druhé straně, odvrácené, dlouhý ohon. Nabité částice obtékají rázovou vlnu a vnikají do atmosféry. Magnetické pole Země dále Obr. 4

9 Vznikají magnetické bouře se světelným efektem, které označujeme jako polární záře. Ty jsou viditelné v polárních oblastech (jižní a severní záře). Ve středních zeměpisných šířkách je lze vidět pouze výjimečně. Magnetické pole Země Obr. 5 další kapitolazpět na obsah

10 Pro posuzovaní magnetické charakteristiky prostředí je zavedena veličina permeabilita μ. Permeabilitu látky zavedl James Clerk Maxwell. Pro permeabilitu platí závislost: μ r – relativní permeabilita μ 0 – permeabilita vakua Podle hodnoty permeability prostředí dělíme látky na diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické. Magnetizace látky dále

11 Diamagnetické látky jsou složené z diamagnetických atomů jejich permeabilita je menší než jedna (μ r < 1) tyto látky zeslabují magnetické pole jsou to inertní plyny, většina organických sloučenin, kovy (Cu, Ag, As, Hg, Bi), voda Diamagnetismus téměř nezávisí na stavu látky a na teplotě. Magnetizace látky dále Obr. 6

12 Paramagnetické látky jejich permeabilita je větší než jedna (μ > 1) například hliník (μ r = 1,00023), mangan, chrom, platina zesilují magnetické pole Magnetismus paramagnetických látek je nepřímo úměrný teplotě, tedy s klesající teplotou se intenzita magnetického pole zvyšuje. Magnetizace látky další kapitolazpět na obsah Video paramagnetické látky Obr. 7

13 Feromagnetické látky jejich permeabilita 10 2 – 10 5 silně zesilují magnetické pole za běžných teplot jsou feromagnetické kovy (Fe, Co. Ni. Cd) a jejich slitiny další feromagnetické látky jsou Heuslerovy slitiny (Mn a další prvek např. As, Al,… jsou to také ferity Feromagnetismus je vlastností krystalové mřížky. Samotné atomy feromagnetických látek jsou paramagnetické. Magnetizace látky dále

14 Pokud zahřejeme feromagne- tickou látku na tzv. Curieovu teplotu, ztrácí svoje feromagne- tické vlastnosti. Pro magnetit je tato teplota přibližně 580°C (porušuje se krystalická mřížka). Magnetizace látky Obr. 8 další kapitolazpět na obsah

15 Vysvětlete, co je cívka a z čeho se cívky vyrábí. Magnetické pole cívky dále Odpověď Cívka je drát navinutý na nosné kostře. Nejčastějším materiálem pro výrobu cívek je měď. Podle rozměrů lze rozlišit obyčejnou cívku – selenoid a cívku stočenou do kruhu – toroid. Obr. 9

16 Cívka je elektrotechnická součást používaná v elektrických obvodech. Pokud cívkou prochází proud, cívka se stává magnetem a má své magnetické pole. Poloha pólu cívky závisí na směru procházejícího proudu. Polohu pólu lze určit pomocí Ampérova pravidla pravé ruky pro cívku. „Položíme-li pravou ruku na cívku tak, aby pokrčené prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu v závitech cívky, pak ukazuje palec polohu severního pólu cívky.“ Pokud změníme směr proudu v cívce, objeví se severní pól na opačném konci cívky. Magnetické pole cívky Animace Ampérova pravidla další kapitolazpět na obsah

17 Cívka s jádrem má silnější magnetické pole. Cívka s jádrem může působit jako elektromagnet, pokud cívkou prochází proud. Elektromagnety mají v technické praxi rozsáhlé použití. Jsou součástí magnetofonů, videopřehrávačů, pevných disků, zvonků, elektromotorů a reproduktorů. Elektromagnety dále Animace elektromagnetu

18 Použití elektromagnetu 1.Uchycování předmětů velký elektromagnet může přemisťovat kovové předměty bez uchycení 2. Elektromagnetické relé umožňuje velmi slabými elektrickými proudy spínat elektrické obvody Princip: V blízkosti elektromagnetu tvořeného cívkou a jádrem je pohyblivá kotva. Jakmile cívkou prochází proud kotva relé se přitáhne k cívce a sepne příslušný obvod. Elektromagnety dále

19 používá se u elektromotorů, u signalizačního návěstí (železniční přejezdy) 3. Elektromagnetický přerušovač proudu základ elektrického zvonku nebo bzučáku Elektromagnety dále Obr. 10

20 4. Telefon vynalezl Alexander G. Bell jeho telefon se skládá s cívky s trva- lým magnetem telefon zdokonalil Thomas A. Edison 5. Meřící přístroje přesné přístroje začaly vznikat až po roce 1881 nový systém přístrojů k měření stejnosměrných proudů navrhl Marcel Depréz Elektromagnety dále Obr. 11

21 6. Elektromagnetický jistič nahrazuje v bytech tavné pojistky 7. Magnetický záznam pomocí elektromagnetu se za- znamenávají informace na pe- vných discích, videokazetách a magnetofonových páskách Elektromagnety koneczpět na obsah Obr. 12

22 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

23 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 ZUREKS. Soubor:Earth's magnetic field, schematic.svg: Wikimedia Commons [online]. 12 January 2012 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Earth%27s_magnetic_field%2C_schematic.svg Obr. 2 U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Soubor:Earth Magnetic Field Declination from 1590 to 1990.gif: Wikimedia Commons [online]. 10 March 2010 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Earth_Magnetic_Field_Declination_from_1590 _to_1990.gif Obr. 3 ELCH. Soubor:Magnetosphere schematic.jpg: Wikimedia Commons [online]. 3 May 2006 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Magnetosphere_schematic.jpg Obr. 4 STRANG, Joshua. UNITED STATES AIR FORCE. Soubor:Polarlicht 2.jpg: Wikimedia Commons [online]. 18 January 2005 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Polarlicht_2.jpg Obr. 5 BEN-ZIN. Http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aurora2.jpg: Wikimedia Commons [online]. 17 January 2005 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Aurora2.jpg

24 CITACE ZDROJŮ Obr. 6 JOHNSBRANA. Soubor:Anticlastic-Copper-Cuff-Bracelet.jpg: Wikimedia Commons [online]. 29 May 2007 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Anticlastic-Copper-Cuff-Bracelet.jpg Obr. 7 ALCHEMIST-HP. File:Platinum-nugget.jpg: Wikimedia Commons [online]. 27 February 2010 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Platinum-nugget.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Platinum-nugget.jpg Obr. 8 ZIMBRES, Eurico. Soubor:MagnetEZ.jpg: Wikimedia Commons [online]. 2005 [cit. 2012-12- 15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/MagnetEZ.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/MagnetEZ.jpg Obr. 9 JOHNSBRANA. Soubor:Anticlastic-Copper-Cuff-Bracelet.jpg: Wikimedia Commons [online]. 29 May 2007 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Inductor.jpg Obr. 10 JAMOTTL. Soubor:Schema rele2.PNG: Wikimedia Commons [online]. 27 January 2006 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Schema_rele2.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Schema_rele2.PNG Obr. 11 FACTUMQUINTUS. File:Alt Telefon.jpg: Wikimedia Commons [online]. 18 December 2004 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Alt_Telefon.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Alt_Telefon.jpg

25 CITACE ZDROJŮ Obr. 12 TSCA. Soubor:Kaseta magnetofonowa ubt.jpeg: Wikimedia Commons [online]. 4 November 2004 [cit. 2012-12-15]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Kaseta_magnetofonowa_ubt.jpeg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

26 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "MAGNETICKÉ POLE 2 15. prosince 2012VY_32_INOVACE_170212_Magneticke_pole_2_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google