Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společensky účelné pracovní místo v mateřské škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společensky účelné pracovní místo v mateřské škole"— Transkript prezentace:

1 Společensky účelné pracovní místo v mateřské škole
Mgr. Zdena Nováková Ředitelka mateřské školy 4 pastelky

2 Představujeme se Vám Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14
4 odloučená pracoviště: MŠ Sedlčanská MŠ Plamínkové MŠ Plamínkové 2 MŠ Kotorská

3

4 Naše mateřská škola Celkem 15 tříd po 28 dětech
Věkově heterogenní nebo homogenní složení tříd. Provozní doba 7-17,30 2 učitelky, každá denně 6 hodin přímé výchovně vzdělávací práce Část dne je ve třídě pouze 1 učitelka na všechny přítomné děti

5 Financování mateřských škol
MŠMT prostřednictvím krajských úřadů – normativní financování Mzdy, odvody, ONIV (nemocenské, cestovné, učební pomůcky, knihy, DVVPP, pracovní oděvy) Zřizovatel Materiál (kancelářské, výtvarné, čistící prostředky, inventář, služby, energie, jízdné, opravy a údržba)

6 Proč je ve třídách tak mnoho dětí?
Normativní financování 28 dětí ve třídě umožní odměnit pracovníky v mateřské škole dle platných tabulek - nárokové a nenárokové složky mzdy 2 pedagogové + 0,5 správních zaměstnanců na 1 třídu MŠ

7 Současný stav V mateřských školách stoupá počet dětí
Navíc: z údajů výkonových výkazů bylo v loňském školním roce v mateřských školách 33 141 dětí ve věku do tří let, což je 30,4 % z věkové kategorie 2 – 3 roky, aniž by byly vytvořeny mimořádné podmínky..- posílení počtu pracovníků na počet dětí V mateřských školách stoupá počet dětí 2-3 letých, aniž by byly upraveny podmínky!

8 Denní režim v mateřské škole
6,30 (7,00) -8,30 hry dětí (konstruktivní, námětové, didaktické) 8,30-8,45 komunikativní kruh 8,45-9 pohybová chvilka 9 svačina 9,15-10 řízené aktivity dětí s učitelkou 10,15-11,30 pobyt venku 12 oběd 12,30 -13,15 hygiena, ukládání k odpočinku, čtení, relax. hudba 13,15-14,15 odpočinek ( spaní nebo aktivizační a didaktické činnosti ) 14,30 svačina 15-17,00 (17,30) hry a činnosti k prohloubení dovedností a znalostí dětí)

9 Specifika výchovně vzdělávací práce s nejmenšími
Adaptovat děti na nové prostředí Adaptovat je na nové kamarády i autority Zdokonalovat sebeobsluhu, zvládnout hygienické návyky Seznamovat děti s lidmi, věcmi, živočichy kolem nás, učit je první básničky, písničky, tanečky, podporovat výtvarné projevy Učit je si hrát a rozvíjet všechny druhy her

10 Specifika výchovně vzdělávací práce 5-6letými dětmi
Učit se poznávat Učit se jednat (v podmínkách různých sociálních a pracovních činností, kooperativní činnosti) Učit se žít společně (pochopení pro ostatní lidi) Učit se být (rozvoj samostatné osobnosti, odpovědnosti, úsudku) Vzdělávání nesmí v této souvislosti zanedbat žádný z aspektů osobnostního potenciálu: paměť, myšlení, estetický smysl, fyzické vlastnosti a komunikační dovednosti. Prostřednictvím oblastí: Dítě a ten druhý Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a společnost Dítě a svět

11 Rizika – práce s dětmi, vyžadujícími zvláštní péči
Děti ustrašené a agresívní Děti s poruchami řeči (logopedická pomoc) Děti se specifickými vývoj. poruchami (integrace s nebo bez asistentské pomoci) Nadané děti v mateřské škole Děti cizinců v mateřské škole – nerozumí,

12 Využití možností Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Dát na jeden rok práci lidem z obtížně zaměstnatelných skupin vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání (50+, ženy po rodičovské dovolené)

13 Společensky účelné pracovní místo
Podmínkou poskytnutí příspěvků je udržet nově zřízené pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání nebo pracovní místo vytvořené uchazečem o zaměstnání za účelem SVČ po dobu alespoň 365 kalendářních dnů. Doba udržení pracovního místa musí být minimálně 1 rok. Příspěvek na zřízení – výše příspěvku na zřízení nového pracovního místa bude posuzována podle předpokládaných kalkulovaných nákladů, charakteristiky zřizovaného místa, situace na trhu práce v regionu a podle požadavků zaměstnavatele na uchazeče. Náklady musí vzniknout až po uzavření dohody. Poskytnutý příspěvek je účelově vázán – může být použit výhradně za účelem uvedeným v dohodě

14 Hledáme pomoc – zřídíme společensky účelné pracovní místo v běžné mateřské škole – pomocnice učitelky, asistentka apod. Stanovíme pracovní náplň: Pomoc dle instrukcí učitelky dětem, které mají pomalejší tempo a nestačí ostatním Dohled společně s učitelkou na správné provádění hygieny,.. Pomoc zejména mladším dětem při stolování, sebeobsluze,oblékání.. Spolupráce s učitelkou při individuální práci s dětmi vyžadujícími zvláštní péči nebo s dětmi nadanými

15 Další nezbytné kroky.. Zajistím potvrzení o bezdlužnosti organizace od všech organizací – ZP, FÚ… Vytipuji pracovnici / ženy 50 plus, po rodičovské dovolené, pečující o dítě do 15 let../ nebo využiji doporučení referentky úřadu práce – vhodný uchazeč o práci Navštívím příslušný úřad práce k podepsání smlouvy Dodám pracovní smlouvu – doba určitá nebo neurčitá, pracovní dobu a pracovní náplň

16 Naše zkušenosti Pomoc asistentky jsme uvítali…zejména v těchto oblastech Pomáhala s dětmi, vyžadujícími zvláštní péči, Pomáhala při sebeobsluze dětí,oblékání, svlékání Pomáhala učitelce při dopravě dětí na akce mimo budovu školy Pomáhala při stolování dětí Individuálně pracovala s dětmi podle doporučení učitelky Byla další osobou, na kterou se mohly děti obrátit, více se individualizovala činnost učitelky Individuální přístup k dětem se zřetelně vylepšil..

17 Vize do budoucna Předškolní vzdělávání pro všechny děti rodičů, kteří projeví zájem Snížení počtu dětí ve třídě (normativ na třídu ne na dítě) Upravení velkosti optimální třídy dle věku dětí (již od 2 let) Pomocná síla (asistentka, chůva) v každé třídě

18 Děkuji za pozornost. Mgr. Zdenka Nováková
ředitelka Mateřské školy 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14


Stáhnout ppt "Společensky účelné pracovní místo v mateřské škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google