Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční management obcí a měst v době reformních změn Komerční banka, a. s. Finanční konference SMO ČR 29. - 30. listopadu 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční management obcí a měst v době reformních změn Komerční banka, a. s. Finanční konference SMO ČR 29. - 30. listopadu 2012."— Transkript prezentace:

1 Finanční management obcí a měst v době reformních změn Komerční banka, a. s. Finanční konference SMO ČR listopadu 2012

2 2 Finančn í management a současnost Do roku 2008 stabilní prostředí ekonomický růst, rostoucí daňové příjmy obcí a měst, dostupnost zdrojů z EU fondů, minimální změny právního rámce ČR Po roce 2008 zásadní změny externího prostředí  Ekonomická a finanční krize v roce 2009 a následná ekonomická recese  Nastartování řady významných reformních změn – novely zásadních právních norem ↓ ↓ ↓vyžadují změny interního prostředí  Nutnost přechodu od krátkodobého finančního řízení k víceletému strategickému řízení  Rozpočtový výhled obcí zákon č. 250/2000 a reálná finanční strategie  Implementace nových přístupů ve finančním řízení obcí a měst

3 3 Faktory ovlivňuj í c í aktu á ln í stav financ í Ú SC Ekonomické Pokračující ekonomická krize Pokračující ekonomická krize – 2009 propad příjmů ze sdílených daní o 12 – 15 %, 2013 plánována stagnace těchto příjmů Rostoucí zadluženost SR – neadekvátní vývoj státního příspěvku na krytí rostoucích činností v oblasti přenesené působnosti ÚSC Nové programovací období EU Fondů 2014 – 2020 Legislativní Novela RUD – účinnost od , kompromis - vyšší RUD versus nižší objem dotací 1. zvýšení DPH - dodatečný výnos směrován do důchodové reformy, negativní dopad do výdajů obcí Reforma účetnictví Municipalit - odepisování majetku poprvé 2012 Velká novela ZVZ platná od – poprvé zavedena povinnost zru š it VZ pokud pouze 1 nabídka

4 4 Finančn í koncepce z á klad finančn í stability Dlouhodobá stabilita rozpočtu závisí na faktorech: 1. Tvorba zdrojů → přebytek běžného rozpočtu 2. Aktivní řízení zadluženosti → únosná dluhová služba 3. Objem investic – správné priority, udržitelnost 4. Finanční rezervy rozpočtu Nutno stanovit dlouhodobé cílové hodnoty a volit variantní přístupy

5 5 Tvorba zdrojů v r á mci běžn é ho rozpočtu Přebytek běžného rozpočtu PBR Saldo běžného rozpočtu + úroky + leasingové splátky Zdravá obec musí mít vždy kladný PBR Zdroj pro splácení dlouhodobých úvěrů Doporučená hodnota PBR pro města a obce PBR/ Běžné příjmy = 10 – 30 %

6 6 Ukazatel – krytí dluhové služby v % (Přebytek běžného rozpočtu PBR /Roční dluhová služba ) x 100 optimální hodnota větší než 120 % pro malé obce platí více než 140 % Schopnost splatit dlouhodobé závazky obce v čase Dlouhodobé závazky /PBR = 6 – 8 let Přiměřená zadluženost je splatitelná do 6-8 let. Financování dlouhodobých investičních potřeb vždy dlouhodobými zdroji – dlouhodobé bankovní úvěry ( 15 let) Aktivní ř í zen í zadluženosti rozpočtu

7 7 Objem investic – správné priority, udržitelnost Plánování investic  Posouzení efektivnosti provozu Investice - ztráta / úspora  Získání dotace není hlavním kriteriem - v době II. Programovacího období EU Fondů posun v investičních prioritách  Nezbytnost investice pro občanskou vybavenost - infrastrukturální projekty Investice do energetického hospodářství  Dlouhodobá návratnost, ale také dlouhodobá životnost - nové technologie ( Energeticky úsporné projekty – veřejné osvětlení, EPC – komplexní řešení)  Obvykle vyšší okamžité pořizovací náklady, úspora provozních výdajů rozpočtu v budoucnu

8 8 Plánování investic a rezervy Výkaz zisku a ztrát a účetní rozvaha – pohled na budoucí hospodaření Zreálnění hodnoty majetku v obcích - roční odpisy podle kategorizace Odepsanost majetku - oprávky – informace o stavu již vybudovaného majetku ↓ ↓ ↓ Obec musí zajistit aspoň prostou obnovu majetku – zatěžuje provozní výdaje rozpočtu Tvorba dostatečných rezerv na opravy a údržbu majetku a budování Redukce majetku - snížení běžných výdajů v oblasti údržby a oprav (pronájem, prodej, např. privatizace bytového fondu)

9 9 Zodpovědný finanční management Finanční zdraví obce a dlouhodobá stabilita rozpočtu Obezřetný přístup při plánováni investic a restrukturalizaci majetku Správná volba finančních produktů – délka trvání úvěru, řízení dluhové služby Kvalita účetních výkazů, reálnost rozpočtu, aktuálnost střednědobých rozpočtových výhledů

10 10 Odborné konzultace Komerční banka nabízí kromě bankovních produktů odborné konzultace zaměřené výhradně na praktické potřeby obcí : Analýza finančních potřeb obce a schopnost nést novou dluhovou službu při splatnosti 10,15,20 let Obecný výklad zákona o veřejných zakázkách po velké novele - zakázky malého rozsahu - zjednodušené podlimitní řízení - soutěžní dialog PPP projekty – právní a finančně ekonomická rizika

11 11 Co Vám Komerční banka nabízí ? Komplexní a kvalitní finanční služby pro obce a města Odborné konzultace na vysoké profesionální úrovni založené na dlouhodobé zkušenosti z financování města a obcí Týmová spolupráce se specialisty útvaru KB EU POINT ve všech regionech Vyvážený partnerský vztah směřující ke stabilitě

12 12 Vybrané ekonomické ukazatele KB Sledované ukazatele Mezinárodní rating - dlouhodobý (Fitch, Moody´s, Standard & Poor´s)A, A1, A A, A2, A Bilanční suma mil. Kč mil. Kč mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč mil. Kč mil. Kč Úvěry klientům mil. Kč mil. Kč mil. Kč Vklady klientům mil. Kč mil. Kč mil. Kč Čistý zisk náležející akcionářům mil. Kč mil. Kč mil. Kč Poměr úvěry / vklady67,5%71,5%77,5% Kapitálová přiměřenost14,115,314,6 Průměrný počet zaměstnanců KB Počet obchodních míst KB Počet klientů KB1 620 tis tis tis. Konsolidované údaje dle IFRS

13 13 Děkuji Vám za pozornost Ing. Květoslava Botková Senior manažer veřejného sektoru Komerční banka, a.s. Na Příkopě Praha 1 Tel.:


Stáhnout ppt "Finanční management obcí a měst v době reformních změn Komerční banka, a. s. Finanční konference SMO ČR 29. - 30. listopadu 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google