Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz."— Transkript prezentace:

1 Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík

2 DD PP SOS ND K muži 20 48 55 98 92 ženy 25 45 61 103 99 celkem 93 116
Zkoumané skupiny osoby, které v dětství vyrůstaly v dětských domovech osoby, které vyrůstaly v SOS dětských vesničkách osoby, které vyrůstaly v individuálních pěstounských rodinách + srovnání s osobami narozenými z prokazatelně nechtěného těhotenství a jim párově přiřazených osobách kontrolních. Počet osob v jednotlivých souborech: DD PP SOS ND K muži 20 48 55 98 92 ženy 25 45 61 103 99 celkem 93 116 201 191 Všechny sledované soubory překročily věk mladistvý a vstoupily do věku dospělého, v jehož počáteční a střední fázi se pohybují. Soubory ND a K jsou přitom věkově totožné, soubory PP SOS jsou si blízké, soubor DD se od ostatních výrazněji odlišuje – jedná se o osoby relativně nejstarší.

3 Rodinný stav DD PP SOS ND K muži - svobodní 35,0 58,3 58,2 23,5 37,0 -ženatí 50,0 35,4 34,5 69,4 56,5 - rozvedení 15,0 6,3 7,3 7,1 6,5 ženy - svobodné 4,0 31,1 44,3 20,4 10,1 - vdané 80,0 66,7 50,8 61,2 83,8 - rozvedené 16,0 2,2 4,9 18,4 6,1 Rozvedli se dříve - muži 11,1 - ženy ? 8,9 13,1 21,4 15,1 Nacházíme zřetelné rozdíly mezi muži a ženami jednotlivých souborů. Nejvíce svobodných je pochopitelně v souborech nejmladších – tedy PP a SOS. V celkovém srovnání se nejnápadněji chovají muži z DD a muži z ND. Muži z DD ve vysokém procentu ještě ve čtvrté dekádě života zůstávají svobodní, nejčastěji se rozvedli a nejčastěji zatím rozvedeni zůstávají.

4 odstup DD od ostatních souborů.
Vzdělání DD PP SOS ND K muži - základní 30,0 10,4 15,1 5,2 3,3 - vyučení 65,0- 72,9 77,4 51,1 39,1 - maturita - 16,6- 7,5 21,8 34,8 - VŠ 21,9 22,8 ženy . 40,0 11,1 8,2 5,8 5,1 52,0 77,3 82,0 30,8 29,3 8,0 15,6 9,8 49,0 45,5 14,4 20,2 odstup DD od ostatních souborů. Několik osob ze souboru PP a SOS v době výzkumu studovalo na vysoké škole a studium mezitím dokončilo. V těchto srovnávacích tabulkách se však zatím neobjevují.

5 Zaměstnání Skupiny se nijak výrazně neliší. Ve všech souborech je zastoupeno častěji zaměstnání s nižšími než vyššími požadavky na vzdělání. Avšak míra rozdílu mezi vzděláním a nároky zaměstnání se v jednotlivých souborech vysoce významně různí. Např. 30% mužů z DD uvádí základní vzdělání, ale zaměstnání vyžadující pouze základní vzdělání jich zastává dvojnásobek, tj. 60%. U žen z DD je tento poměr obdobný, tj. 40% a 64%. Bydlení Spokojenost s bydlením nejčastěji vyjadřují osoby v souborech PP a SOS. Nespokojenost naopak vyjadřují nejčastěji osoby DD, a to jak muži tak ženy.

6 Mladistvé lásky Zamilování v mladistvém věku do 20 let uvádí jen 25% mužů v DD, zatímco u ostatních souborů se toto procento pohybuje od 35 do 50. Zcela povrchní nebo žádné zamilování uvádí 40% mužů z DD, kdežto muži ostatních souborů jen U žen z DD zaznamenáváme obě krajnosti. Nejvíce jich říká. že byly v té době rozhodně zamilovány - 66,7% (v ostatních souborech je v této kategorii zastoupeno jen % žen). naproti tomu povrchní nebo žádné zamilování uvádí rovněž nejvíce, tj. 25%, následují ženy z SOS s 18,7%, kdežto u ostatních souborů zůstává výskyt této odpovědi pod 10%. Ženy z SOS jsou však na prvním místě v odpovědi, že „mladistvé lásky přinášejí více trápení než radosti“ s 33,4% (z ostatních souborů je toto procento nejvyšší u žen z ND – 18,6%). U mužů jsou na prvním místě sice DD s 30,0%, avšak SOS hned následují (28,8%), zatímco u zbývajících souborů se toto procento pohybuje okolo 10%. Podle očekávání vykazují tedy největší obtíže v této oblasti života bývalí chovanci DD, a to především muži, avšak poměrně překvapivě i děti z SOS dětských vesniček, a to poněkud více dívky než chlapci. Uvedené rozdíly mezi skupinami jsou vesměs vysoce statisticky významné.

7 Tresty v dětství Tresty v dětství, zvláště pokud byly neúměrné a ohlašují se ještě ve vzpomínkách dnes už dospělých osob, jsou běžně pokládány za přitěžující okolnost ve vývoji osobnosti. Dětem z DD významně častěji zůstává vzpomínka na přísné tresty než dětem z ostatních souborů. Platí to zvláště pro chlapce, ale i u dívek je tento rozdíl patrný.

8 Charakteristika souboru DD Skóre psychosociální adaptace
největší předpokládaný vliv ústavní deprivace ve středním věku se jeví jako nejvíce postiženy vysoká trestná činnost mužsko ženská diferenciace (muži nápadně často svobodní,...) Skóre psychosociální adaptace Nejvyšší dosažitelné skóry u mužů a žen všech souborů DD PP SOS ND K muži ženy 6 14,3 25,0 47,8 37,2 35,7 27,0 23,8 30,4 34,4 17,0 7 4,8 16,7 10,9 32,6 19,6 30,2 42,6 27,5 29,0 8 - 4,2 9,3 12,7 14,7 23,3 33,3 6-8 19,1 45,9 58,7 79,1 55,3 69,9 66,4 73,6 64,6 19,3

9 Tento studijní materiál byl prezentován na vzdělávacích kurzech v rámci projektu „Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny“, který byl realizován Sdružením SOS dětských vesniček v roce 2009/2010 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

10 Děkuji Vám za pozornost! PhDr.Věduna Bubleová
Středisko náhradní rodinné péče Adresa:Jelení 91, Praha 1 Tel/fax: Web:


Stáhnout ppt "Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google