Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oldřich Škorňák ZZS Zlínského kraje – oblast Vsetín VI. sněm KZ ZZS ČR – Hrubá Voda 24.-25.3.2011 POPÁLENINY PRO POSÁDKY RZP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oldřich Škorňák ZZS Zlínského kraje – oblast Vsetín VI. sněm KZ ZZS ČR – Hrubá Voda 24.-25.3.2011 POPÁLENINY PRO POSÁDKY RZP."— Transkript prezentace:

1 Oldřich Škorňák ZZS Zlínského kraje – oblast Vsetín VI. sněm KZ ZZS ČR – Hrubá Voda 24.-25.3.2011 POPÁLENINY PRO POSÁDKY RZP

2 HISTORIE … popáleniny patří mezi nejstarší úrazy neandrtálec používal k terapii určitých rostlin starořečtí lékaři připravovali obvazy z plátna potřeného vepřovým sádlem a borovou pryskyřicí lékaři římského impéria – první zmínka o chirurgickém řešení popáleninových kontraktur ze středověku je nejvýznamnější poznatek o přednostech ledové vody v péči o popálené I. a II. světová válka vedly ke studiu a objasnění podstaty tzv. popáleninového šoku r. 1953 – založení prvního popáleninového centra v Československu (a v celé Evropě)

3 Charakteristika popáleninového traumatu poškození kůže a hlouběji uložených tkání a struktur vyvolané termickými vlivy (hraniční teplota je přibližně 56°C) vedle místního poškození dochází i k celkové odezvě organismu a orgánových systémů (popáleninový šok a popáleninová nemoc) Častost výskytu: děti do 4 let - nejrizikovější věková skupina, převládají popáleniny opařením 15 – 45 let - druhá nejčastější skupina, převládají úrazy průmyslové a dopravní 45 – 65 let - výskyt popálenin mírně klesá nad 65 let - počet opět stoupá (více u žen), poruchy hybnosti, závratě a pády

4 Charakteristika popáleninového traumatu PŘÍČINY: horké tekutiny – voda, potraviny, slitiny, asfalt,… horká pára a plyny horká pevná tělesa – žehlička, ohniště, požár elektrický proud a elektrický výboj - blesk hořlavé chemikálie – napalm, fosfor,… mechanické tření – lano, pohybující se pás,… slunce, RTG, atomové záření

5 Charakteristika popáleninového traumatu ČLENĚNÍ POPÁLENINOVÝCH OBĚTÍ: 75% - oběti vlastní činnosti (nejčastěji děti a staří lidé) 15% - nevinný divák či účastník požáru 5% - oběť své nemoci (epilepsie, CMP, psych. nemoc) 4% - úmyslné týrání (homicida, terorismus) 1% - záchranáři, zejména hasiči

6 Prognóza oběti popálenin Závažnost popáleninového traumatu ovlivňují faktory, které určují nejen způsob poskytování PP, ale poskytují také klíč k prvotnímu třídění a určení transportu ! Jsou to: Mechanismus úrazu Rozsah postižení (v %) Hloubka postižení Věk pacienta (kritický pod 2 roky a nad 65 let) Lokalizace postižení Anamnéza

7 Klasifikace popálenin Podle stupně závažnosti: ERYTÉM I. stupeň = ERYTÉM (zarudnutí) PUCHÝŘE IIa. stupeň = PUCHÝŘE PŘÍŠKVAR IIb. stupeň = PŘÍŠKVAR NEKROZA III. stupeň = NEKROZA Podle hloubky: POVRCHNÍ Popáleniny POVRCHNÍ – odpovídají I. až IIa. stupni HLUBOKÉ Popáleniny HLUBOKÉ – odpovídají IIb. až III. stupni

8 Klasifikace popálenin Podle rozsahu: PRAVIDLO DEVÍTI obrysem celé dlaně s prsty postiženého „PRAVIDLO DEVÍTI“ podle Wallaceho, menší popáleniny hodnotíme obrysem celé dlaně s prsty postiženého, což přibližně odpovídá 1% jeho tělesného povrchu. DospělýDítěNovorozenec HLAVA9 % 15 - 19 % 21 % TRUP36 % 32 % HKK2 x 9 % 2 x 9,5 % DKK2 x 18 % 2 x 15 - 17 % 2 x 14 % GENITÁLIE1 %

9 „PRAVIDLO DEVÍTI“ podle Wallaceho

10 Časné komplikace Intoxikace Intoxikace oxidem uhelnatým Inhalační trauma termické chemicko-toxické Inhalační trauma (termické s postižením HCD a chemicko-toxické s postižením DCD) Cirkulární hluboké postižení krku nebo končetin Cirkulární hluboké postižení krku nebo končetin Časný popáleninový šok Časný popáleninový šok Časná ranná infekce Časná ranná infekce

11 Časný popáleninový šok Příčiny: - bolest, prudké zvýšení hladiny katecholaminů (až 10x), přesuny tělesných tekutin do popálených oblastí, hypoxie a zaplavení organismu toxiny. Charakteristika: - rozsáhlé generalizované edémy - hypovolemie - hypoxie - těžká metabolická acidóza - hypermetabolismus

12 Riziko vzniku Děti do 2 letnad 5 % Děti 2-10 letvíce než 10% Děti 10-15 letvíce než 15% Dospělívíce než 20%

13 Postup záchranářů RZP posádek

14 TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC 1. SEBEOCHRANA ZÁCHRANÁŘŮ: Vlastní bezpečí, pokyny hasičů, klid, rozvaha V případě úniku z hořícího objektu: - pohybujeme se v místech, kde je kouř nejřidší - děláme po sobě jakékoliv značky (ztráta orientace) - při úniku z plamenů použít mokrou pokrývku a pohyb „po čtyřech“ - v případě sestupu či úniku po schodech nutno lézt „pozpátku a po čtyřech“ - nebuďme sami

15 TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC 2. TECHNICKÁ POMOC ZASAŽENÝM vyprostit z dosahu zdroje tepla, kouře a plynů hořící oděv - obětem zabráníme v útěku, povalit na zem a hasit vodou, pokrývkou (ne tkaniny z umělých vláken), oběť neválet po zemi, ohořelý oděv opatrně odstranit ulpívající horké hmoty (PVC, asfalt, napalm) - ihned chladit vodou při opaření - nasáklý oděv co nejrychleji chladit a sundat odstraníme všechny snímatelné předměty a ozdoby z těla (prsteny, náušnice, hodinky, pierecing, náramky…) přiškvařené části oděvu neodstraňovat, ale obstříhat nůžkami

16 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC HLAVNÍ CÍLE - PRIORITY: Zamezit (přerušit) působení tepla Zamezit (přerušit) působení tepla Zmírnění bolesti – analgosedace Zmírnění bolesti – analgosedace Tekutinová resuscitace Tekutinová resuscitace Ošetření zasažených ploch Ošetření zasažených ploch Aseptický přístup – zabránit infekci Aseptický přístup – zabránit infekci Prevence popáleninového šoku Prevence popáleninového šoku Zabránit hypotermii Zabránit hypotermii Cílený transport Cílený transport

17 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC Rychlá orientace na místě Zhodnocení stavu Vyloučení dalších poranění (krvácení, sdružená poranění, polytrauma – výbuch, požáry budov,…) Vyloučení inhalačního traumatu (popáleniny hrudníku, krku, obličeje, spálené vlasy, černé nosní dírky, uzavřené prostory) - chrapot? dráždivý kašel? dušnost? expektorace tmavého sputa? expirační stridor (DDC) vs. inspirační stridor (HCD) ? Avízo KZOS + přivolání posil? (LZS, další posádky, konzultace s lékařem, koordinace, popál. centrum)

18 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC 1. POSTUP Z VITÁLNÍ INDIKACE – PERICULUM IN MORA Zástava závažného krvácení (výbuch,…) Zástava závažného krvácení (výbuch,…) - tlakový obvaz, nouzově turniket Airway + Breathing Airway + Breathing - 100% O2 maskou - inhalačně kortikoidy (Ecobec, Becloforte) - Ambu + podpůrná ventilace - příprava ev. časná ETI či jiné zajištění DC - kontraindikace SCHJ (zvýšení hladiny kalia!)

19 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC 2. OŠETŘENÍ POPÁLENÝCH PLOCH používáme vždy sterilní rukavice (příp. ústní roušku) s popálenými plochami manipulovat co nejméně-infekce! intenzívní ošetřování popálených ploch nepatří do PNP! POUZE ZASAŽENÉ PLOCHY V rámci PP chladíme POUZE ZASAŽENÉ PLOCHY studenou vodou (8-12°C) - pouze obličej, krk, ruce, genitál a nohy do vymizení palčivé bolesti – CAVE: HYPOTERMIE (bradykardie či VF až asystolie, hlavně u dětí. Vazokonstrikce – zhoršení ischémie v tkáních) !!! heslo: „COOL THE BURNS, WARM THE PATIENT“ !!! Použití samochladících gelových roušek doporučeno pouze na obličej, krk, ev. akrální části končetin

20 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC Ostatní zasažené plochy sterilně kryjeme – popáleninové textilní roušky, můžeme zvlhčit sterilním fyziologickým roztokem, neobvazujeme (otoky!) Rozsáhlé popáleniny ošetříme zabalením postiženého do sterilního prostěradla Na nosítka – alufolie + sterilní prostěradlo Při poleptání — opakované opláchnutí proudem vody Při poleptání očí — opakovaný výplach Ophtalem, aplikace oční masti do spojivky (např. Ophtalmo- Septonex, Ophtalmo-Azulen), studený a lehce kompresívní obklad přes víčka

21 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC 3. KVALITNÍ ŽILNÍ VSTUPY Dle rozsahu 1-2 široké žilní vstupy MIMO POPÁLENOU PLOCHU na končetinách, příp. v. jugularis ext. Pokud musíme zajistit vstupy v zasažených plochách – k fixaci volíme čtverec a sterilní obinadlo Alternativa – i. os. vstup (B.I.G. a EZ-IO) Centrální vstupy jsou kontraindikovány, zachovat pro specializovanou nemocniční péči

22 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC 4. ANALGOSEDACE Ketamin (1% Narcamon, Calypsol 500 mg) Ketamin (1% Narcamon, Calypsol 500 mg) - - Vyvolává hlubokou somatickou analgezii, mírný hypnotický účinek, netlumí dýchání - - Jediné z anestetik, které nemá celkově negativní dopad hemodynamiku (…stimulací sympatiku ↑TK,↑TF,↑SV) - Kontraindikace : CMP, nitrolební hypertenze, epilepsie, glaukom, hypertenze, srdeční insuficience, eklampsie, psychiatrická onemocnění, alkoholici CAVE: nechrání DC před možností ASPIRACE!!!

23 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC Dávkování: - 0,5 mg/kg iv - analgetická dávka - 1-2 mg/kg iv - anestetická dávka - 2-5 mg/kg im - analgetická dávka - 5-12 mg/kg im - anestetická dávka Cave: koncentrace různých přípravků (Calypsol 500 mg=10 ml lagena, 1% Narcamon=10 ml ampule) Cave: koncentrace různých přípravků (Calypsol 500 mg=10 ml lagena, 1% Narcamon=10 ml ampule) Další možnosti: Fentanyl, Sufenta, Morphin, Nalbuphin Midazolam (Dormicum), Diazepam (Apaurin) (alternativní podání-per rectum, nosní a bukální sliznice)

24 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC 5. TEKUTINY – INFÚZNÍ TERAPIE (NaCl 0,9%, Ringer a Hartmann solutio) Čím větší je popálenina, tím rychleji je potřeba doplňovat tekutiny! 4 ml/kg/t.hm. x % popálené plochy Dospělí: 4 ml/kg/t.hm. x % popálené plochy 2 ml/kg/t.hm. x % popálené plochy Děti: 2 ml/kg/t.hm. x % popálené plochy + denní fyziologická potřeba podle věku a tělesné hmotnosti dítěte Je to dávka na 24 h, polovinu podáme v prvních 8 hodin, z tohoto množství odpovídající část během ošetření a transportu. Nejvýznamnějším parametrem je hodinová diuréza (dospělí min. 0,5 ml/kg/t.hm., děti min. 1,5 ml/kg/t.hm.)

25 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC 6. DOPLŇUJÍCÍ MEDIKACE A VÝKONY Kortikosteroidy - indikace jen u popálen. traumatu DC (metylprednizolon v dávce 125 mg u dětí a 500 mg u dospělých iv) Syntophyllin - bronchospasmus (popálení HCD) Permanentní močový katétr (delší transport-DIURÉZA!) Nasogastrická sonda (delší transport) Uvolňující „cik-cak“ nářezy před transportem - při cirkulární koagulační nekróze na krku s kompresí jugulárních vén (od úhlu mandibuly k medioklavikulární čáře) ŘÁDNÝ MONITORING, DOKUMENTACE

26 ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC 7. TRANSPORT Konzultace a transport do příslušného Popáleninového centra VŽDY všechny závažné popáleniny (do 2 let – 5 a více %, 3-10 let – 10 a více %, 10-15 let – 15 a více %, dospělí – 20 a více % Lokalita – obličej, ruce, nohy, genitál, perineum, hýždě Inhalační trauma Elektrotrauma Radiační popáleniny Kombinace s jiným úrazem či traumatem Jinak nejbližší chirurgie – stabilizace a příprava dalšího transportu Transport pacienta by měl být ukončen do 6 hod od úrazu Využití LZS

27 SPECIFIKA ZÁCHRANÁŘŮ RZP RZP vs. RLP (indikace, rozhodování, kompetence) Profesionální přístup a chování, spolupráce s KZOS Kvalitní informace – mechanismus vzniku, anamnéza, ALERGIE! Medikace – konzultace s lékařem (nahrávaná relace) Ošetření – kompetence (?) Aseptický přístup Bezpečný a cílený transport + včasné avízo Řádný monitoring + záznam k archivaci, dokumentace Hračky Spolupráce, novinky, postupy – doporučení, vzdělávání

28 Adresář pracovišť specializovaných na léčbu popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Klinika popáleninové medicíny Fakultní nemocnice, Brno Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava Poruba Popáleninové centrum

29 KASUISTIKA … VÝZVA VÝZVA: pro RZP, dítě asi 2 roky, opařené vodou na břiše,…asi velikosti dlaně, volal otec…jen dotaz „kam jet?“ VÝJEZD: VÝJEZD: obtížný terén – horský hotel, sníh, mráz, ranní oblačnost, dojezd do 20 minut na místo zásahu NA MÍSTĚ: NA MÍSTĚ: batole-holčička 20 měsíců, při příchodů v náručí matky, silně neklidná, rykokřik, pláč, strhané puchýře po těle. OA+FA+AA – zdravá, bez pravidelné medikace, alergie matka neguje, váha cca 18 kg MECHANISMUS ÚRAZU: MECHANISMUS ÚRAZU: popáleniny opařením, převrhla na sebe konev čerstvě připraveného čaje, matka sundala potřísněný oděv, chladila studenou sprchou, zabalila do deky

30 KASUISTIKA … POSTUP RZP: POSTUP RZP: - dítě oš. v náručí matky (otec, babička), trpělivost, cit - pokus o zklidnění (midazolam nasálně, diazepam per rec) - mírné zklidnění, stále křik, silný neklid, po konzultaci s lékařem RLP - aplikace Calypsol + Midazolam im - výrazné zklidnění, dítě pospává, lze ošetřit - popálené plochy - vnitřní strany HKK 2x2% IIa. st., bříško 5% IIa. st. a holeň PDK 3% I. st. - ošetření – sterilní rukavice, HKK - použití gelových samochladících roušek, bříško a PDK sterilní plošné krytí zvlhčené 0,9% roztokem NaCl

31 KASUISTIKA … - iv vstup nelze – pro lokalitu popálenin, otylost - vitální funkce – TK 80/45, P 152-140/min, Df 30- 25/min, SaO2 96-98%, GCS pedi 4+3+4 (4+2+4) TRANSPORT TRANSPORT: sterilní prostěradlo + alufolie, deka, monitoring, LZS nelze, transport do spádové nemocnice – chirurg. odd. – avízo přes KOS, žádost o anesteziologa Na chir. odd. ošetření + obtížné zajištění iv vstupu na paži HK, tekutiny, sekundární transport do popáleninového centra RLP posádkou, dítě do 4 hodin v centru Stres + psych. vyčerpání vs. poděkování

32 „COOL THE BURNS, WARM THE PATIENT“ „COOL THE BURNS, WARM THE PATIENT“ děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oldřich Škorňák ZZS Zlínského kraje – oblast Vsetín VI. sněm KZ ZZS ČR – Hrubá Voda 24.-25.3.2011 POPÁLENINY PRO POSÁDKY RZP."

Podobné prezentace


Reklamy Google