Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomická geografie Přednáška č. 3 Úvod do geografie průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomická geografie Přednáška č. 3 Úvod do geografie průmyslu."— Transkript prezentace:

1 Socioekonomická geografie Přednáška č. 3 Úvod do geografie průmyslu

2 Literatura k tématu L. Krajíček: Geografie průmyslu, Praha 1982 L. Krajíček: Geografie průmyslu, Praha 1982 J.Vencálek: Socioekonomická geografie 1, Ostrava, 1991 J.Vencálek: Socioekonomická geografie 1, Ostrava, 1991 E. Cihelková – Světová ekonomika – regiony a integrace. GP, Praha, 2004. E. Cihelková – Světová ekonomika – regiony a integrace. GP, Praha, 2004. V. Hrala – Geografie světového hospodářství. VŠE, Praha, 2000. V. Hrala – Geografie světového hospodářství. VŠE, Praha, 2000. DICKEN, P.: Global shift: the internationalization of economic activity. New York, 1992 DICKEN, P.: Global shift: the internationalization of economic activity. New York, 1992

3 Definice geografie průmyslu Zabývá se studiem prostorové organizace průmyslových aktivit a principy jejich fungování. Zabývá se studiem prostorové organizace průmyslových aktivit a principy jejich fungování. Během jejího vývoje se přešlo od statického popisu k dynamickému hodnocení vztahů. Během jejího vývoje se přešlo od statického popisu k dynamickému hodnocení vztahů.

4 Proč je průmysl významný… Hospodářský aspekt (výrazná složka NH, zaměstnanost, HDP, dopad na politický vliv…) Hospodářský aspekt (výrazná složka NH, zaměstnanost, HDP, dopad na politický vliv…) Společenský aspekt (industrializace, deindustrializace, …) Společenský aspekt (industrializace, deindustrializace, …) Prostorový aspekt („nárok“ na prostor (brownfields v. greenfields, doprovodné procesy – např. urbanizace) Prostorový aspekt („nárok“ na prostor (brownfields v. greenfields, doprovodné procesy – např. urbanizace) Environmentální aspekt (ŽP) Technologický aspekt (inovace)

5 Co řadíme do průmyslu Těžba nerostných surovin a paliv Těžba nerostných surovin a paliv Zpracování surovin a zemědělských produktů Zpracování surovin a zemědělských produktů Vybrané opravárenské činnosti Vybrané opravárenské činnosti Výroba a rozvod energií Výroba a rozvod energií

6 Dělení průmyslu Dle užití finálních výrobků: Lehký průmysl – výroba převážně předmětů osobní spotřeby (potravinářský, textilní, obuvnický….) Lehký průmysl – výroba převážně předmětů osobní spotřeby (potravinářský, textilní, obuvnický….) Těžký průmysl – výroba výrobních prostředků (hutnický, část strojírenského, chemický…) Těžký průmysl – výroba výrobních prostředků (hutnický, část strojírenského, chemický…) Dle odvětví: Strojírenský, chemický, potravinářský….. Strojírenský, chemický, potravinářský….. (OKEČ) (OKEČ)

7 OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností, vede Český statistický úřad Odvětvová klasifikace ekonomických činností, vede Český statistický úřad Příklad z oblasti průmyslu 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 16 - Výroba tabákových výrobků 17 - Výroba textilií a textilních výrobků 18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 19 - Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 20 - Zpracování dřeva ……

8 Vývoj ZP v ČR Odvětví průmyslu (zkrácený název) OKEČ Rok 1989Rok 1999 Absolutněrelativněabsolutněrelativně Potravinářský15, 161449597,814647211,3 Textilní17, 18, 1927809515,014983011,6 Dřevozpracující20, 21, 22, 3618624310,119411115,0 Chemický23, 24, 251189716,41018597,9 Skla a stavebních hmot261230236,6780246,0 Hutnický27, 28, 3725549813,823541918,2 Strojírenský29, 34, 3559357332,023981418,5 Elektrotechnický30, 31, 32, 331520728,214907411,5 Celkem 1852434100,01294603100,0

9 Principy průmyslové produkce Průmyslová výroba je značně koncentrovaná, spotřeba výstupů je značně disperzní Průmyslová výroba je značně koncentrovaná, spotřeba výstupů je značně disperzní Značná propojenost mezi industrializačními a urbanizačními procesy Značná propojenost mezi industrializačními a urbanizačními procesy Průmysl je významným faktorem pohybu pracovních sil (např. denní dojížďka) Průmysl je významným faktorem pohybu pracovních sil (např. denní dojížďka) Lokalizace nových průmyslových aktivit je stále více ovlivňována mezinárodní dělbou práce a procesy evropské integrace a globalizace Lokalizace nových průmyslových aktivit je stále více ovlivňována mezinárodní dělbou práce a procesy evropské integrace a globalizace Význam jednotlivých odvětví průmyslu je značně proměnlivý v čase Význam jednotlivých odvětví průmyslu je značně proměnlivý v čase

10 Vývojové fáze průmyslu Období Vynálezy, inovace Vyvolané účinky První průmyslová revoluce Konec 18. stol parní stroj, strojová výroba textilní průmysl. metalurgie Vznik železnice Druhá pol.20 stol. lokomotiva, koleje hutnictví Druhá průmyslová revoluce Zač.20 stol. elektrický a zážehový motor elektromechanik, automobily, chemie Vědeckotechnická revoluce Po 2. svět. válce jaderná fyzika, syntetická chemie Jaderná energetika, vlákna Počítačová revoluce Od.70 let mikroelektronika robotizace, biotechnologie

11 Fordismus v. Postfordismus Standardizované zboží Standardizované zboží Velkosériová výroba Velkosériová výroba Speciální stroje Speciální stroje Výpadky při rekonstrukci, selhání, chybějících vstupech Výpadky při rekonstrukci, selhání, chybějících vstupech Velké sklady Velké sklady Kontrola kvality ex post Kontrola kvality ex post Vertikální integrace podniků Vertikální integrace podniků Pestrost zboží Pestrost zboží Malosériová výroba Malosériová výroba Flexibilní technologie Flexibilní technologie Málo výpadků z důvodů flexibility Málo výpadků z důvodů flexibility Just in time Just in time Kontrola kvality během výroby Kontrola kvality během výroby Vyčleňování aktivit z podniků Vyčleňování aktivit z podniků

12 New industrial spaces sektorcharakteristikapříklady designersky vyspělý průmysl Kvalitativně dokonalé výrobky, mezipodnikové sítě, transfer technologií Třetí Itálie, Baden - Würtenberg Průmysl s vyspělými technologiemi Výzkum, vývoj, spin- offs, inovační sítě, rizikový kapitál Sillcon Valley, Cambridge, Oxford, Mnichov Podnikatelské služby Vysoká specializace, diverzifikovaný pracovní trh, koexistence mnoha podniků Londýn, New York, Frankfurt, Tokio

13 Základní teorie lokalizace Weberův koncept – zač.20. Stol, rozhodující faktor dopravní náklady ve vztahu na místo spotřeby, místo výroby a zdroj surovin Weberův koncept – zač.20. Stol, rozhodující faktor dopravní náklady ve vztahu na místo spotřeby, místo výroby a zdroj surovin Teorie pólů růstu – Perroux, 1940, hnací jednotky vytvářejí póly růstu Teorie pólů růstu – Perroux, 1940, hnací jednotky vytvářejí póly růstu Územně výrobní komplex – Kolosovskij, 1958, princip technologické návaznosti výrob (černé uhlí – metalurgie, Ostravsko) Územně výrobní komplex – Kolosovskij, 1958, princip technologické návaznosti výrob (černé uhlí – metalurgie, Ostravsko) Více příští přednáška… Více příští přednáška…

14 Geografické metody hodnocení průmyslu Velikost průmyslu – počet pracovníků, hodnota prostředků, výroba, kapacita strojů, podíl na HDP Velikost průmyslu – počet pracovníků, hodnota prostředků, výroba, kapacita strojů, podíl na HDP Struktura průmyslu – podíl odvětví na zaměstnanosti, objemu výroby Struktura průmyslu – podíl odvětví na zaměstnanosti, objemu výroby Geografická koncentrace průmyslu – hustota na km 2, areály územní koncentrace, specializace průmyslu Geografická koncentrace průmyslu – hustota na km 2, areály územní koncentrace, specializace průmyslu

15 Nejvýznamnější odvětví – strojírenský průmysl Nejvýznamnější průmyslové odvětví Nejvýznamnější průmyslové odvětví Stále se prohlubuje specializace, vývoj výrobků Stále se prohlubuje specializace, vývoj výrobků cca 25% všech výrobků je určeno na vývoz cca 25% všech výrobků je určeno na vývoz 90% strojírenství je v15 zemích, výrazná koncentrace do velkoměst 90% strojírenství je v15 zemích, výrazná koncentrace do velkoměst Významný vliv mezinárodní dělby práce, na druhou stranu fenomén tzv. glokalizace (specifické výrobky pro místní trh) Významný vliv mezinárodní dělby práce, na druhou stranu fenomén tzv. glokalizace (specifické výrobky pro místní trh)


Stáhnout ppt "Socioekonomická geografie Přednáška č. 3 Úvod do geografie průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google