Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045
    DOBA JAGELLONSKÁ Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

2 VLADISLAV II. JAGELLONSKÝ (1471-1516)
smrt Jiřího z Poděbrad českým králem zvolen Vladislav Jagellonský („král Dobře /Bene/“) nástup polsko-litevské dynastie na český trůn (do r. 1526) - katolický rod DVOJVLÁDÍ – od r titul českého krále i uherský král MATYÁŠ KORVÍN

3 Pečeť Vladislava II. Jagellonského
Vladislav Jagellonský

4 Země Koruny české za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

5 OLOMOUCKÉ DOHODY rozdělení moci – Vladislav (Čechy), Matyáš (Morava, Slezsko, Lužice) 1490 – smrt Korvína Vladislav ovládá území Koruny české i Uhry – ČESKO-UHERSKÁ PERSONÁLNÍ UNIE (do r. 1918)

6 Česko-uherská personální unie

7 Matyáš Korvín (socha v Budapešti)

8 NÁBOŽENSKÝ ROZKOL katolíci x kališníci Vladislav uznal kompaktáta
1483 – povstání utrakvistů v Praze defenestrace katolických konšelů útoky na kláštery, židovskou osadu v Praze

9 MÍR 1485 – KUTNOHORSKÝ NÁBOŽENSKÝ rovnoprávnost obou náboženství
kompaktáta uznali i katolíci svoboda vyznání konec husitské epochy v Čechách

10 VZTAH KE STAVOVSKÉ MOCI
dovršení přeměny českého státu ve stavovskou monarchii královská moc podlomena husitstvím a následným bezvládím král se dělí o moc ve státě se stavy (šlechta a města) spory mezi šlechtou a městy o politické a hospodářské výhody

11 1500 – VLADISLAVSKÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ
nejvyšší zemský zákoník – navržen šlechtou posiluje šlechtu proti městům popírá platnost hlasu měst na zemském sněmu možnost zemského soudu zasahovat do městských práv  protest měst

12 Jagellonská Evropa na konci 15. století
Erb dynastie Jagellonců Jagellonská Evropa na konci 15. století

13 1517 – SVATOVÁCLAVSKÁ SMLOUVA
potvrzen hlas měst na zemských sněmech uznání městských výsad X legalizace podnikání šlechty

14 SPRÁVA ZEMĚ zemský sněm
3 kurie – panstvo, rytíři, královská města (na Moravě i katolická církev) povolování berní, tvorba zákonů, povolení k vojenským tažením usnesení nevyžadovala králův souhlas po přijetí usnesení - zápis do zemských desek

15 Pražský hrad - Stará sněmovna

16 zemský soud právní tribunál (4x ročně) – předsedal panovník právní a majetkové spory jednání vede zemský sudí zapisuje nejvyšší písař vedení zemských desek – nejvyšší komorník

17 vlastní vláda – zemští úředníci
nejvyšší purkrabí – zástupce panovníka nejvyšší kancléř – souhlas s vydáním královských listin podkomoří – správa královských měst, potvrzování členů městských rad markrabě moravský nejvyšší úředník – zemský hejtman

18 ZAHRANIČNÍ POLITIKA od 30. let 15. století – mocenské soupeření velkých panovnických rodů (Jagellonci x Habsburkové) 1515 VÍDEŇSKÉ ÚMLUVY uznání nástupnických práv obou dynastií dynastické sňatky – vzájemné nástupnictví (Ludvík J. + vnučka císaře Maxmiliána Marie, Anna J. + vnuk Maxmiliána Ferdinand I.)

19 Vladislavská gotika Benedikt Ried - Vladislavský sál

20 Benedikt Ried – přestavba hradu Pernštejn

21 Klenba Jezdeckých schodů v královském paláci Pražského hradu, Benedikt Rejt

22 Kroužená klenba Vladislavský sál, 1490-1502
Hvězdová klenba hlavní lodi kostela sv. Jakuba v Prachaticích

23 Benedikt Ried – dostavba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

24 Matěj Rejsek - Prašná brána

25 Ludvík Jagellonský (1516-26) král český a uherský
„Ludvík Dítě“ – převzal vládu v 10 letech pokles panovnické moci  roste vliv a moc šlechty Král Ludvík, poslední Jagellonec na českém a uherském trůně

26 1523-4 ROZŠTĚPENÍ KALIŠNICKÉ
CÍRKVE novoutrakvisté (stoupenci Luthera, úsilí o samostatnou církev, nezávislost na Římu) staroutrakvisté (husitská tradice, ochotni k smíru s katolíky)

27 Turci od 20. let 15. století – nájezdy na Evropu 1526 – tažení do Uher
– bitva u Moháče - smrt Ludvíka J. – utonul při útěku v bažinách - vítězství Turků 1526 – Ferdinand Habsburský zvolen českým králem  nástup Habsburků na český trůn (země Koruny české, Uhry, Rakousko)

28 Monument na místě bitvy u Moháče

29 Osmanský sultán Süleyman II. , vítěz u Moháče
Osmanský sultán Süleyman II., vítěz u Moháče. Vládl největší říši své doby, která se rozprostírala na třech kontinentech. Nazýván Zákonodárce nebo i Nádherný.

30 Hospodářství 15. a 16. století
úbytek poddaných po husitských válkách + epidemie + neúrody  hospodářské podnikání šlechty rybnikářství jižní Čechy (Rožmberkové) – okolo Třeboně východní Čechy (Pernštejnové) – Pardubicko stavitelé – Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan

31 pivovarnictví panské pivovary, prodej piva – konkurence měst obilnářství, vinařství, dobytkářství, zakládání hutí, cihelen, skláren, pil

32 Hospodářství a obchod na přelomu 15. a 16. století

33 po r. 1515 těžba stříbra v Jáchymově (Šlikové)
hornictví po r těžba stříbra v Jáchymově (Šlikové) 1519 – ražba nové mince - TOLAR Jáchymovský tolar

34 cechy – 2 nové obory – soukenictví, plátenictví  vývoz do Evropy
MĚSTA cechy – 2 nové obory – soukenictví, plátenictví  vývoz do Evropy zvyšování útisku poddaných – vzpoury ( Dalibor z Kozojed - Litoměřicko)

35 Zdroje a literatura: Obrázek str. 3/1
MASTER OF LITOMĚŘICE ALTARPIECE. Vladislaus II Jagiellon of Bohemia and Hungary. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obrázek str. 3/2 Siegel Vladislaus II Jagiellon of. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obrázek str. 7 PÖSCHEK, Andreas. Matthias Corvinus Statue beim Heldendenkmal (Hősök tere) in Budapest. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obrázek str. 12/1 POZNANIAK. Herb Jagiellonów. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obrázek str. 12/2 VOKATÝ, Tomáš. Jagellonská Evropa na konci 15. století. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:

36 Obrázek str. 15 GASPARETTI, Francesco. Pražský hrad, Starý královský palác, Sněmovna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obrázek str. 19 FRIDRICH, František. Pražský hrad, Vladislavský sál. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obrázek str. 20 AKIL. Hrad Pernštejn. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obrázek str. 21 SILESIUS, Petrus. Gewölbe der Reitertreppe der Prager Burg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obrázek str. 22/1 VAVŘÍK, Martin. Kostel sv. Jakuba, Prachatice - síťová klenba hlavní lodi. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obrázek str. 22/2 SILESIUS, Petrus. Der Vladislav-Saal der Prager Burg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Louis II of Hungary and Bohemia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

37 Obrázek str. 23 STRZELECKI, Jerzy. Kutná Hora, Kostel svaté Barbory. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obrázek str. 24 GROLL, Andreas. Prašná brána v Praze, In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obrázek str. 25 Louis II of Hungary and Bohemia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obrázek str. 28 CHMEE2. Památník bitvy u Moháče, Maďarsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Obrázek str. 29 HELMOLT, H.F. Suleiman I. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obrázek str. 33 CLASSICAL NUMISMATIC GROUP. AR Joachimsthaler. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Mapy str. 4, 6 a 32 Mandelová, H. Středověk : Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha : Kartografie, ISBN s. 40.


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/"

Podobné prezentace


Reklamy Google