Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBA JAGELLONSKÁ Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBA JAGELLONSKÁ Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045."— Transkript prezentace:

1 DOBA JAGELLONSKÁ Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045

2 VLADISLAV II. JAGELLONSKÝ (1471-1516) 1471 - smrt Jiřího z Poděbrad českým králem zvolen Vladislav Jagellonský („král Dobře /Bene/“) nástup polsko-litevské dynastie na český trůn (do r. 1526) - katolický rod DVOJVLÁDÍ – od r. 1469 titul českého krále i uherský král MATYÁŠ KORVÍN

3 Vladislav Jagellonský Pečeť Vladislava II. Jagellonského

4 Země Koruny české za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

5 1478-9 - OLOMOUCKÉ DOHODY rozdělení moci – Vladislav (Čechy), Matyáš (Morava, Slezsko, Lužice) 1490 – smrt Korvína  Vladislav ovládá území Koruny české i Uhry – ČESKO-UHERSKÁ PERSONÁLNÍ UNIE (do r. 1918)

6 Česko-uherská personální unie

7 Matyáš Korvín (socha v Budapešti)

8 NÁBOŽENSKÝ ROZKOL katolíci x kališníci Vladislav uznal kompaktáta 1483 – povstání utrakvistů v Praze ­ defenestrace katolických konšelů ­ útoky na kláštery, židovskou osadu v Praze

9  1485 – KUTNOHORSKÝ NÁBOŽENSKÝ MÍR rovnoprávnost obou náboženství kompaktáta uznali i katolíci svoboda vyznání konec husitské epochy v Čechách

10 VZTAH KE STAVOVSKÉ MOCI dovršení přeměny českého státu ve stavovskou monarchii královská moc podlomena husitstvím a následným bezvládím král se dělí o moc ve státě se stavy (šlechta a města) spory mezi šlechtou a městy o politické a hospodářské výhody

11 1500 – VLADISLAVSKÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ nejvyšší zemský zákoník – navržen šlechtou posiluje šlechtu proti městům popírá platnost hlasu měst na zemském sněmu možnost zemského soudu zasahovat do městských práv  protest měst

12 Erb dynastie Jagellonců Jagellonská Evropa na konci 15. století

13 1517 – SVATOVÁCLAVSKÁ SMLOUVA potvrzen hlas měst na zemských sněmech uznání městských výsad X legalizace podnikání šlechty

14 SPRÁVA ZEMĚ zemský sněm 3 kurie – panstvo, rytíři, královská města (na Moravě i katolická církev) povolování berní, tvorba zákonů, povolení k vojenským tažením usnesení nevyžadovala králův souhlas po přijetí usnesení - zápis do zemských desek

15 Pražský hrad - Stará sněmovna

16 zemský soud právní tribunál (4x ročně) – předsedal panovník právní a majetkové spory jednání vede zemský sudí zapisuje nejvyšší písař vedení zemských desek – nejvyšší komorník

17 vlastní vláda – zemští úředníci nejvyšší purkrabí – zástupce panovníka nejvyšší kancléř – souhlas s vydáním královských listin podkomoří – správa královských měst, potvrzování členů městských rad markrabě moravský nejvyšší úředník – zemský hejtman

18 ZAHRANIČNÍ POLITIKA od 30. let 15. století – mocenské soupeření velkých panovnických rodů (Jagellonci x Habsburkové) 1515 VÍDEŇSKÉ ÚMLUVY uznání nástupnických práv obou dynastií dynastické sňatky – vzájemné nástupnictví (Ludvík J. + vnučka císaře Maxmiliána Marie, Anna J. + vnuk Maxmiliána Ferdinand I.)

19 Vladislavská gotika Benedikt Ried - Vladislavský sál

20 Benedikt Ried – přestavba hradu Pernštejn

21 Klenba Jezdeckých schodů v královském paláci Pražského hradu, Benedikt Rejt

22 Kroužená klenba Vladislavský sál, 1490-1502 Hvězdová klenba hlavní lodi kostela sv. Jakuba v Prachaticích

23 Benedikt Ried – dostavba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

24 Matěj Rejsek - Prašná brána

25 Ludvík Jagellonský (1516-26) král český a uherský „Ludvík Dítě“ – převzal vládu v 10 letech pokles panovnické moci  roste vliv a moc šlechty Král Ludvík, poslední Jagellonec na českém a uherském trůně

26 1523-4 ROZŠTĚPENÍ KALIŠNICKÉ CÍRKVE novoutrakvisté (stoupenci Luthera, úsilí o samostatnou církev, nezávislost na Římu) staroutrakvisté (husitská tradice, ochotni k smíru s katolíky)

27 od 20. let 15. století – nájezdy na Evropu 1526 – tažení do Uher 29. 8. 1526 – bitva u Moháče - smrt Ludvíka J. – utonul při útěku v bažinách - vítězství Turků 1526 – Ferdinand Habsburský zvolen českým králem  nástup Habsburků na český trůn (země Koruny české, Uhry, Rakousko) Turci

28 Monument na místě bitvy u Moháče

29 Osmanský sultán Süleyman II., vítěz u Moháče. Vládl největší říši své doby, která se rozprostírala na třech kontinentech. Nazýván Zákonodárce nebo i Nádherný.

30 úbytek poddaných po husitských válkách + epidemie + neúrody  hospodářské podnikání šlechty rybnikářství - jižní Čechy (Rožmberkové) – okolo Třeboně - východní Čechy (Pernštejnové) – Pardubicko - stavitelé – Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan Hospodářství 15. a 16. století

31 pivovarnictví ­ panské pivovary, prodej piva – konkurence měst obilnářství, vinařství, dobytkářství, zakládání hutí, cihelen, skláren, pil

32 Hospodářství a obchod na přelomu 15. a 16. století

33 hornictví po r. 1515 těžba stříbra v Jáchymově (Šlikové) 1519 – ražba nové mince - TOLAR Jáchymovský tolar

34 MĚSTA cechy – 2 nové obory – soukenictví, plátenictví  vývoz do Evropy zvyšování útisku poddaných – vzpoury (1498 - Dalibor z Kozojed - Litoměřicko)

35 Zdroje a literatura: Obrázek str. 3/1 MASTER OF LITOMĚŘICE ALTARPIECE. Vladislaus II Jagiellon of Bohemia and Hungary. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Vladislaus_II_of_Bohemia_and_Hungary.jpg Obrázek str. 3/2 Siegel Vladislaus II Jagiellon of. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Vladislav_II-pe%C4%8De%C5%A5.jpg Obrázek str. 7 PÖSCHEK, Andreas. Matthias Corvinus Statue beim Heldendenkmal (Hősök tere) in Budapest. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Matthias-corvinus- hoesegter-budapest.jpg/374px-Matthias-corvinus-hoesegter-budapest.jpg Creative Commons Obrázek str. 12/1 POZNANIAK. Herb Jagiellonów. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/POL_COA_Jagiellonowie.svg/499px- POL_COA_Jagiellonowie.svg.pngCreative Commons Obrázek str. 12/2 VOKATÝ, Tomáš. Jagellonská Evropa na konci 15. století. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Europa_Jagellonica.svg/517px- Europa_Jagellonica.svg.pngCreative Commons

36 Obrázek str. 15 GASPARETTI, Francesco. Pražský hrad, Starý královský palác, Sněmovna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad%2C_Sn%C4%9Bm ovna_01.jpg/800px-Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad%2C_Sn%C4%9Bmovna_01.jpgCreative Commons Obrázek str. 19 FRIDRICH, František. Pražský hrad, Vladislavský sál. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/FFridrich%2C_Praha%2C_Vladislavsky_sal.jpg Obrázek str. 20 AKIL. Hrad Pernštejn. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Hrad_Pern%C5%A1tejn.jpg/800px- Hrad_Pern%C5%A1tejn.jpg Obrázek str. 21 SILESIUS, Petrus. Gewölbe der Reitertreppe der Prager Burg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Prag_Reitertreppe_Gew%C3%B6lbe.jpg/450px- Prag_Reitertreppe_Gew%C3%B6lbe.jpgCreative Commons Obrázek str. 22/1 VAVŘÍK, Martin. Kostel sv. Jakuba, Prachatice - síťová klenba hlavní lodi. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/PrachaticeJakubLod.jpg/450px- PrachaticeJakubLod.jpg Obrázek str. 22/2 SILESIUS, Petrus. Der Vladislav-Saal der Prager Burg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Prag_Vladislav-Saal.jpg/450px-Prag_Vladislav- Saal.jpgCreative Commons Louis II of Hungary and Bohemia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Louis2.jpg

37 Obrázek str. 23 STRZELECKI, Jerzy. Kutná Hora, Kostel svaté Barbory. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/KUTNA_HORA_%28js%29_7.jpg/800px- KUTNA_HORA_%28js%29_7.jpgCreative Commons Obrázek str. 24 GROLL, Andreas. Prašná brána v Praze, 1856. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Groll08.jpg/458px-Groll08.jpg Obrázek str. 25 Louis II of Hungary and Bohemia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Louis2.jpg Obrázek str. 28 CHMEE2. Památník bitvy u Moháče, Maďarsko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Moh%C3%A1cs_Historical_Monumen_%285%2 9.jpg/800px-Moh%C3%A1cs_Historical_Monumen_%285%29.jpgCreative Commons Obrázek str. 29 HELMOLT, H.F. Suleiman I. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Suleiman2.jpg Obrázek str. 33 CLASSICAL NUMISMATIC GROUP. AR Joachimsthaler. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Joachimsthaler_1525.jpg Mapy str. 4, 6 a 32 Mandelová, H. Středověk : Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha : Kartografie, 2003. ISBN 8070113723. s. 40.


Stáhnout ppt "DOBA JAGELLONSKÁ Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045."

Podobné prezentace


Reklamy Google