Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh uzemňovače pro napětí 245.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh uzemňovače pro napětí 245."— Transkript prezentace:

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh uzemňovače pro napětí 245 kV a zkratový proud 31,5 kA Plzeň 2005 Lukáš Riedl

2 Osnova Popis funkce a konstrukce uzemňovače Popis funkce a konstrukce uzemňovače Technická data a příklady typových označení Technická data a příklady typových označení Návrh izolační podpěrky Návrh izolační podpěrky Návrh proudové dráhy Návrh proudové dráhy Rozbor a srovnání konstrukčních řešení uzemňovačů Rozbor a srovnání konstrukčních řešení uzemňovačů Závěr Závěr

3 Popis funkce uzemňovače Účel Nedovolit vzniku přepětí a zamezit možnosti, že bude přítomno napětí na odpojené části sítě. Nedovolit vzniku přepětí a zamezit možnosti, že bude přítomno napětí na odpojené části sítě. Použití Ve venkovních nebo vnitřních spínacích stanicích Ve venkovních nebo vnitřních spínacích stanicích Nezapínají do zkratu Nezapínají do zkratu Uzemňovače jsou vyráběny také jako kombinace přístrojů odpojovač-uzemňovač umístěné na společné stoličce viz obr.

4 Konstrukce uzemňovače 1 – kontaktní hlavice 2 – doraz 3 – rameno (proudová dráha) s uzemňovacím nožem 4 – pružina 5 – převodní mechanismus 6 – pohon

5 Technická data a příklady označení uzemňovačů 1 SUJ 24 UHJ 24 UVJ 245 1 – číselný kód konstr. provedení S – skládací rameno U – uzemňovač H,V – rameno proudové dráhy se natáčejí v horizontální (vertikální) rovině rovnoběžně se základním rámem J – každý pól má jeden samostatný pohon pro uzemňovací nůž 24 – jmenovité napětí přístr. (245 kV) Jmenovité napětí245 kV Jmenovitá izolační hladina: jm. 1 min. výdržné napětí 50Hz: - proti zemi a mezi póly jm. výdržné napětí při atm.impulsu: - proti zemi a mezi póly 460 kV 1050 kV Jmenovitý kmitočet50 Hz Jmenovitý krátkodobý proud31,5 kA Jmenovitá doba zkratu1 s Jmenovitý dynamický proud80 kA Maximální dovolený tah na svorkách: -statický - podélný - příčný -dynamický 700 N 200 N 2000 N Min.mechanická životnost(spínací cykly) 5000

6 Izolační podpěrka Tvoří jí plnojádrový izolátor s vystřídanými stříškami Tvoří jí plnojádrový izolátor s vystřídanými stříškami Navrhují se na nejvyšší hodnotu napětí, kterému musí izolace odolat a nesmí být překročena el. pevnost. Navrhují se na nejvyšší hodnotu napětí, kterému musí izolace odolat a nesmí být překročena el. pevnost. Volba podpěrky závisí na vyšší vypočtené přeskokové vzdálenosti z hodnot pro: střídavé efektivní napětí 50Hz a polovinové rázové napětí (atm. impuls 1,2/50 μs. Dále závisí na výsledném vrcholovém tahu působící na podpěrku. Volba podpěrky závisí na vyšší vypočtené přeskokové vzdálenosti z hodnot pro: střídavé efektivní napětí 50Hz a polovinové rázové napětí (atm. impuls 1,2/50 μs. Dále závisí na výsledném vrcholovém tahu působící na podpěrku. Vyšší přeskoková vzdálenost proti zemi vyšla z výpočtu rázového přeskokového napětí a to 2391,09 mm. Dle normy pro rozvodná zařízení je vzdušná vzdálenost mezi fází a zemí 2100 mm. Vyšší přeskoková vzdálenost proti zemi vyšla z výpočtu rázového přeskokového napětí a to 2391,09 mm. Dle normy pro rozvodná zařízení je vzdušná vzdálenost mezi fází a zemí 2100 mm. Vrcholový tah: - trvalou statickou silou působící na podpěrku vzniklou tahem Vrcholový tah: - trvalou statickou silou působící na podpěrku vzniklou tahem přívodních vodičů v podélném a příčném směru přívodních vodičů v podélném a příčném směru - dynamickou silou působící při průchodu zkratového proudu - dynamickou silou působící při průchodu zkratového proudu - silou větru působící na podpěrku v nejnepříznivějším případě. - silou větru působící na podpěrku v nejnepříznivějším případě. Výsledný vrcholový tah vychází tedy 3610,42N -> volím podpěrku s vrcholovým tahem 4000N s označením C4 1050. Výsledný vrcholový tah vychází tedy 3610,42N -> volím podpěrku s vrcholovým tahem 4000N s označením C4 1050.

7 Proudová dráha - část uzemňovače přenášející proudy. - část uzemňovače přenášející proudy. - oteplení jednotlivých částí uzemňovače, které jsou součástí proudové dráhy, tj. pro rameno, měděné kontakty v hlavici a převodní kloub. - oteplení jednotlivých částí uzemňovače, které jsou součástí proudové dráhy, tj. pro rameno, měděné kontakty v hlavici a převodní kloub. Pro rameno volím trubku z hliníku s vnějším průměrem 60 mm a tloušťce stěny 4 mm (424412.21). Pro rameno volím trubku z hliníku s vnějším průměrem 60 mm a tloušťce stěny 4 mm (424412.21). Z tohoto vztahu vychází oteplení ν=43,29°C Z tohoto vztahu vychází oteplení ν=43,29°C V kontaktní hlavici a převodním kloubu volím oteplení pro šest kontaktů jimiž prochází proud. Jeden kontakt navrhuji o průřezu 5x20 mm. Oteplení je 14,28°C.Dovolená teplota mědi je 300°C. V kontaktní hlavici a převodním kloubu volím oteplení pro šest kontaktů jimiž prochází proud. Jeden kontakt navrhuji o průřezu 5x20 mm. Oteplení je 14,28°C.Dovolená teplota mědi je 300°C. - kontaktní přítlačná síla na jeden ze šesti kontaktů v kontaktní hlavici z min. přechodového odporu při průchodu dyn. proudu a krátkodobého proudu. Uvažujeme nejmenší stykový odpor, tedy při průchodu krátkodobého proudu a to R=7,256. 10 -5 Ω a výsledná síla tedy vychází ze vztahu - kontaktní přítlačná síla na jeden ze šesti kontaktů v kontaktní hlavici z min. přechodového odporu při průchodu dyn. proudu a krátkodobého proudu. Uvažujeme nejmenší stykový odpor, tedy při průchodu krátkodobého proudu a to R=7,256. 10 -5 Ω a výsledná síla tedy vychází ze vztahu pro jeden kontakt F = 114,19N. pro jeden kontakt F = 114,19N.

8 Srovnání konstrukčních řešení uzemňovače 1SUJ-24 je malý, způsob provedení složitější 1SUJ-24 je malý, způsob provedení složitější UVJ 245 a UHJ 24 robustní konstrukce, stejná kontaktní hlavice. UVJ 245 a UHJ 24 robustní konstrukce, stejná kontaktní hlavice. UVJ 245 - proveden kulisovým mechanismem – zvýšená údržba UVJ 245 - proveden kulisovým mechanismem – zvýšená údržba Měděné pasy (ploštěné pletivo) pro uzemnění ramene uzemňovače ke stoličce uzemňovače – nevýhodné, opotřebovávají se vlivem klimatického namáhání. Měděné pasy (ploštěné pletivo) pro uzemnění ramene uzemňovače ke stoličce uzemňovače – nevýhodné, opotřebovávají se vlivem klimatického namáhání. Připojovací svorka stejná jako uzemňovač UHJ 24 a 1SUJ24 Připojovací svorka stejná jako uzemňovač UHJ 24 a 1SUJ24

9 Závěr Výsledkem bakalářské práce je návrh moderního uzemňovače s efektivním využitím materiálu s vysokými parametry a předpokladem dlouhodobé životnosti. Výsledkem bakalářské práce je návrh moderního uzemňovače s efektivním využitím materiálu s vysokými parametry a předpokladem dlouhodobé životnosti. Dbal jsem také na jednoduchost konstrukce a způsob zasunutí kontaktního nože do kontaktní hlavice oproti ostatním uzemňovačům. Nůž zde koná dvojí pohyb a to, že se zvedne a zasune do hlavice ve směru podélné osy nože. Dbal jsem také na jednoduchost konstrukce a způsob zasunutí kontaktního nože do kontaktní hlavice oproti ostatním uzemňovačům. Nůž zde koná dvojí pohyb a to, že se zvedne a zasune do hlavice ve směru podélné osy nože. Uzemňovač se jako samostatný přístroj vyrábí v menším počtu než ve srovnání kombinace odpojovač-uzemňovač nebo jen odpojovač. Uzemňovač se jako samostatný přístroj vyrábí v menším počtu než ve srovnání kombinace odpojovač-uzemňovač nebo jen odpojovač. Mechanismus mého navrhnutého uzemňovače lze snadno použít i v konstrukci uzemňovač s odpojovačem, čímž by se dále snížily náklady na jeho výrobu. Mechanismus mého navrhnutého uzemňovače lze snadno použít i v konstrukci uzemňovač s odpojovačem, čímž by se dále snížily náklady na jeho výrobu. Nároky na prostor v rozvodných stanicích– volit 1SUJ-24 Nároky na prostor v rozvodných stanicích– volit 1SUJ-24

10 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh uzemňovače pro napětí 245 kV a zkratový proud 31,5 kA Plzeň 2005 Lukáš Riedl


Stáhnout ppt "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh uzemňovače pro napětí 245."

Podobné prezentace


Reklamy Google