Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Planá nad Lužnicí Hana Vellánová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Planá nad Lužnicí Hana Vellánová"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Planá nad Lužnicí Hana Vellánová

2 Vlastní hodnocení školy
Zátěž nebo příležitost ???

3 Proč dělat vlastní hodnocení, k čemu je užitečné…
Nové Nepříjemné Ohrožující Zatěžující Zbytečné

4 Proč VH nedělá ředitel sám
vize školy a plány rozvoje by měly být sdílené, tedy vzniknout jako společná práce sboru (případně i ostatních zaměstnanců) stejně by mělo probíhat hodnocení, tedy společný pohled na stav školy

5 Kdo se na něm podílí.. Vedení - odpovědnost Pedagogové – tvůrci
Ostatní zaměstnanci – informace Rodiče - informace Děti – informace Zřizovatel - podněty Rada školy - podněty

6 Rozsah VHŠ – stručně nebo podrobně?
Nastavení kritérií bylo pro první hodnocení velmi obtížné velký rozsah hodnocených jevů obtížný výběr podstatného pro rozvoj organizace na čem zjistíme posun – indikátory změny.. Učíme se společně vybírat důležité: - Paretovo pravidlo – 20/80

7 Příležitost k rozvoji Společná práce Společná odpovědnost
Příležitost učit se pro pedagogický sbor Prostor pro přemýšlení o tom, co děláme a jak, co chceme změnit

8 Nástroje VHŠ Dotazníky Testy (Scio, Kalibro, vlastní..) Pozorování
Rozhovory Sebehodnocení učitele Žákovské práce Výsledky přijímacího řízení na SŠ

9 Další nástroje VHŠ Portfolio školy Vyhodnocování rozvojových plánů
Hospitace Rozbory dokumentů Výsledky kontrol Portfolio učitelů Ředitelská schránka

10 Fáze VHŠ Nastavení kritérií pro jednotlivé oblasti
Vybrat to, co je pro naši školu nejdůležitější Co chceme Jak toho můžeme dosáhnout - co k tomu potřebujeme Na čem poznáme, že jsme na správné cestě Jak budeme hodnotit posun (změnu)

11 Oblast: Personální rozvoj - jak zajistit rozvoj každého zaměstnance – první pokus – 1. hodnocení
Co se má stát? Jak to uděláme? Kdy to uděláme? Jak vyhodno- tíme ? Kdy vyhod- notíme? Kdo vyhodnocuje? Vytvořit školní portfolio Vkládat příspěvky podle dohodnutých pravidel v plánu pedagogického rozvoje Podle plánu pedagogického rozvoje Dodržení termínu a obsahu Po ukončení termínu Vedení školy Realizovat návštěvy v hodinách Uskutečnit návštěvy v hodinách učitelé mezi sebou, vedení 1 x ročně Zápis z hodiny Do konce školního roku Učitelé, vedení školy Realizovat společnou dvoudenní akci sboru (vzdělávání a relaxační) Vybrat a objednat vhodné místo a aktivity Konec srpna Zpětná vazba od účastníků Po akci Vedení školy, učitelé

12 Zkušenosti z prvního hodnocení
Nebyla dobře nastavená kritéria Byl velký rozsah hodnocených jevů Nebyli jsme schopni popsat změnu Nedokázali jsme být konkrétní a srozumitelní Kritéria neobsahovala zásadní znaky pro žádanou změnu

13 K čemu došel ped. sbor při hodnocení na základě vlastních kritérií
Kritéria byla nejasná, nedokázali jsme ohodnotit změnu Kritéria obsahovala nedůležité a nepodstatné věci Bylo jich příliš mnoho Hodnocení bylo postavené na subjektivním pocitu – sami učitelé se mnohdy nedokázali shodnout

14 Výsledek Pedagogové sami zjistili, co je potřeba příště udělat jinak
Smířili se s tím, že vlastní hodnocení bude součástí jejich práce Začali více přemýšlet o cílech a možnostech jejich dosažení

15 Co jsme se naučili Učitelé pracovali v týmu
Měli jasně a stručně formulovat naše společné cíle Pojmenovali nejdůležitější věci, na které soustředíme svou pozornost Popsali jak konkrétně dojde ke změně – co uděláme jinak a jak Popsali, na čem změnu poznáme

16 Rozdíly mezi prvním a druhým hodnocením
Mnoho kritérií Obecné formulace Neměřitelné jevy Nesplnitelné úkoly Hodnocení pro hodnocení – jenom splnění povinnosti Výběr nejdůležitéjšího Konkrétní form. Víme na čem poznáme změnu Reálné úkoly SMART Využití hodnocení pro další rozvoj školy

17 Co se učí ředitel a zástupci
Vést učitele k přemýšlení o cílech Rozvíjet dovednost plánování cílů odpovídajících pravidlu SMART Vyhledávání nejdůležitějších věcí pro změnu školy a její rozvoj

18 Ukázka z vlastního hodnocení
Oblast personálního rozvoje

19 Personální podmínky Co se podařilo
Pedagogický sbor se zúčastnil společného vzdělávání mimo školu i ve škole. Témata: Efektivní komunikace, nadané děti a interaktivní tabule. Šest pedagogů ukončilo vzdělávání v projektu Brána jazyků. Někteří učitelé se zúčastnili jednodenních a odpoledních vzdělávacích seminářů dle aktuální nabídky. Všichni učitelé započali s návštěvami svých kolegů ve vyučovacích hodinách

20 Rezervy: Nebyly využity všechny možnosti k zapojení do dlouhodobého DVPP, především nabídek projektů ESF, ve kterých byla škola zapojena. Část pedagogů má k tomuto vzdělávání negativní postoj a upřednostňují pouze odpolední semináře a kurzy. Jsou více zaměření na obsah předmětů než na proces učení (tedy na faktografické znalosti žáků víc než na dovednost použít a aplikovat je při řešení reálných životních situací). Přesto škola jako organizace patří v oblasti DVPP k nadprůměru v okolních školách.

21 Úkoly pro následující období
DVPP – společné vzdělávání učitelského sboru. Předávání zkušeností v rámci pedagogického kolektivu, předávání si ověřených metod (vzájemné návštěvy v hodinách, spolupráce na projektech) Účast větší části pedagogického sboru na dlouhodobém vzdělávání, dovednost jednotlivců plánovat vlastní rozvojové cíle. Zapojení a využití projektů ESF k ped. rozvoji. Vedení školy uskuteční pracovní rozhovory pro plánování individuálního rozvoje zaměstnanců, vždy 1x ročně.

22 Na co nezapomenout Stále máme na mysli cíl a smysl naší práce – k čemu nám bude VHŠ užitečné Proč ho děláme – co chceme zjistit Co chceme změnit Jaké jsou priority naší práce Co se sami můžeme naučit Co se mohou naučit naši učitelé

23 K čemu nám je vlastní hodnocení školy – nastavit cestu k novému cíli

24 Děkuji za pozornost. a přeji příjemné. a užitečné hledání
Děkuji za pozornost a přeji příjemné a užitečné hledání správné cesty Hledejme nové způsoby, nebojme se nezdaru, radujme se z úspěchu Hana Vellánová ZŠ Planá nad Lužnicí


Stáhnout ppt "Základní škola Planá nad Lužnicí Hana Vellánová"

Podobné prezentace


Reklamy Google