Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Řízení energií z pohledu facility managementu (úvaha) Řízení energií z pohledu facility managementu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Řízení energií z pohledu facility managementu (úvaha) Řízení energií z pohledu facility managementu."— Transkript prezentace:

1 1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Řízení energií z pohledu facility managementu (úvaha) Řízení energií z pohledu facility managementu Fórum bydlení 201430. 10. 2014 Pavel SVOBODA Katedra technologie staveb Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 2 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Obsah přednášky 1.Kvíz 2.Co je to FM 3.Správa energií 4.Technicko – ekonomické studie 5.Závěr - úvaha 6.Příklad Řízení energií z pohledu facility managementu

3 3 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Facility management Řízení energií z pohledu facility managementu

4 4 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II FACILITY MANAGEMENT Facility management má po celém světě mnoho různých definicí. Lze říci, že každý stát či region si modifikuje definici podle svých představ, ale všechny více či méně modifikují původní definici asociace IFMA. Řízení energií z pohledu facility managementu

5 5 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II FACILITY MANAGEMENT Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd. Řízení energií z pohledu facility managementu

6 6 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II FACILITY MANAGEMENT Cílem je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. Řízení energií z pohledu facility managementu

7 7 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II SPRÁVA ENERGIÍ Řízení energií z pohledu facility managementu

8 8 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II SPRÁVA ENERGIÍ Ceny energetických zdrojů pod vlivem různých i neekonomických faktorů (geopolitické vlivy, klimatické změny, stabilita mezinárodního energetického systému apod). mají neustále stoupající tendenci. Řízení energií z pohledu facility managementu

9 9 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II SPRÁVA ENERGIÍ Ekonomika České republiky je ve velké míře závislá na dovozu, a tak ceny energetických vstupů jsou závislé na cenách komodit světových trhů. Řízení energií z pohledu facility managementu

10 10 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II SPRÁVA ENERGIÍ V oblasti plynu, který je rozhodující pro cenu tepla při vytápění centrálním způsobem, ale i při individuálním zásobování tepla, jsou ceny podmíněné především zvyšováním cen ropy, která zásadním způsobem ovlivňuje cenu zemního plynu. Řízení energií z pohledu facility managementu

11 11 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II SPRÁVA ENERGIÍ Důležitou úlohu ve správě energií má energetický management. Aplikace energetického managementu ve stavebních objektech v oblasti vytápění je přínosem pro majitele objektů. Řízení energií z pohledu facility managementu

12 12 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II SPRÁVA ENERGIÍ Zde přichází na řadu vysoká profesionalita podniků nabízejících v této oblasti své služby též ve spojení se zkušenostmi zaručujícími energetickou efektivnost, a tedy i ekonomickou efektivnost. Řízení energií z pohledu facility managementu

13 13 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II SPRÁVA ENERGIÍ Je to o profesionalitě, a tím prostřednictvím profesionálů se orientovat na trhu včetně znalosti nabídky nových technologií a systémů. Je též nutná znalost staveb (stávajících) a jejich parametrů. Řízení energií z pohledu facility managementu

14 14 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Technicko – ekonomické studie Řízení energií z pohledu facility managementu

15 15 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II TECHNICKO – EKONOMICKÉ STUDIE Zdůvodnění implementace outsourcingu se zpracovává formou technicko- ekonomických studií, které představují sumarizované informace a poznatky marketingové, technicko- ekonomické povahy jako zdrojů pro rozhodnutí o outsourcingu. Řízení energií z pohledu facility managementu

16 16 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II TECHNICKO – EKONOMICKÉ STUDIE Praxe ukazuje, že služby FM formou outsourcingu, patří pod technickou správu objektu. Jsou to činnosti ( provoz, údržba a opravy ): - nosná konstrukce, střechy a izolace - výplně otvorů - zařízení pro vytápění budov - rozvody elektrické energie, hromosvody a rozvody pitné a užitkové vody, kanalizace - klimatizace - výtahy - telekomunikační zařízení - centrální a technologické zdroje UPC Řízení energií z pohledu facility managementu

17 17 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II RIZIKA SPOJENÁ S IMPELEMNTACÍ ENERGETICKÝCH POŽADAVKŮ DO STAVEBNÍ PRAXE - Dokládání energetické náročnosti budov - Výjimky pro domy a byty bytových družstev - Změny dokončených budov - Dodatečné zateplování budov + stojících na hranici pozemku - Energetické požadavky na budovy a ochrana autorských práv - Výkon technického dozoru při provádění staveb nízkoenergetických budov - Zákon o daních z příjmů a plnění energetické náročnosti budov - Doporučené metodické pomůcky pro stavební praxi Řízení energií z pohledu facility managementu

18 18 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II ZÁVĚRY - ÚVAHA Ke každé lidské činnosti je potřeba profesionálů. Je potřeba se orientovat v daném čase o legislativních a technických požadavcích a nabídce trhu. Mít tedy přehled……. Bude to domovník = facility /technický/ manažer? Řízení energií z pohledu facility managementu

19 19 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 19 Kontaktní zateplovací systémy / ETICS / vhodný příklad potřeb znalostí a pro ukázku „časovaných“ problémů při realizaci a pak následné údržbě staveb všichni to znají, ale…..

20 20 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 20 Nosná konstrukce zateplovaného objektu - podklad (1) Tepelný izolant (4) Schéma ETICS: Výztužná stěrka (6) (2) (3) (7) (8) (9) (5) 2-úprava podkladu, 3-lepící tmel, 5-hmoždinky, 7-skelná tkanina, 8- podkladní nátěr, 9-povrchová úprava

21 21 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 21 ČSN EN 13499 ETICS z pěnového polystyrenu 40% ?

22 22 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 22 Takto NE ! Desky nejsou drženy při okrajích. Vrstva lepidla a konzistence nerovnoměrná.

23 23 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 23 Pozor na dostatečnou plochu a tvar lepidla

24 24 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 24 Matracový efekt Příklad nevhodného lepení izolantu

25 25 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 25svoboda@mirro.cz Nesprávně vyskládaná tepelně-izolační vrstva Poškozená deska skladováním

26 26 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2010 26 Takto NE ! Izolační desky nejsou lepeny na vazbu.

27 27 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 27 Takto NE !

28 28 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 28svoboda@mirro.cz Používat systémové materiály

29 29 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 29 Odrazivost barevné omítky !

30 30 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 30 Teplota tenkovrstvé omítky kontaktního zateplovacího systému za jasného únorového dne (jižní fasáda) POZOR! Noční ochlazení fasády!

31 31 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2008 31svoboda@mirro.cz 3 x chybně

32 32 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2010 32 Provádění základní vrstvy Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pásů obvykle ve směru shora dolů Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě TI. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí.

33 33 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 33 Provádění základní vrstvy Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm ≥ 10 cm

34 34 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 34 Takto NE ! Sklotextilní síťovina nebyla překládána s potřebnými přesahy, ale pouze „na sraz“.

35 35 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2010 35 Provádění základní vrstvy Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 mm až 6 mm, podle požadavku dokumentace ETICS. nosná stěna tepelně izolační desky základní vyztužení základní vrstva 100 2 – 6 mm

36 36 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2010 36 Provádění základní vrstvy Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve vnější třetině tloušťky základní vrstvy. Nosná stěna Tepelně izolační desky 1/3

37 37 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2008 37svoboda@mirro.cz Výztužná tkanina nevhodná pro použití do alkalického prostředí (pozn.: tedy nesystémová)

38 38 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 38svoboda@mirro.cz Nesprávně vložená výztužná tkanina

39 39 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 39 Takto NE ! Spáry s lepidlem tvoří tepelný a vlhkostní most. Za určité vlhkosti a teploty se budou spáry prokreslovat na fasádu.

40 40 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2008 40svoboda@mirro.cz Úbytek od 8 do 12 mm Nevyplněná mezera mezi deskami polystyrénu 1 3 2

41 41 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2010 41 Takto NE ! Síťovina byla přiložena na desky a teprve přes ní byla nanášena = protlačována lepicí stěrka. Nedošlo k dobrému přilnutí stěrky k deskám.

42 42 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2008 42svoboda@mirro.cz Nedostatečné vložení výztuže ze zadní výztužné vrstvy

43 43 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 43 Takto ANO

44 44 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2008 44svoboda@mirro.cz Příklad řešení detailu provedení ETICS na ostění

45 45 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2008 45svoboda@mirro.cz Chybné provedení ukončení omítky u oplechování Založeno na poruchu!

46 46 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2008 46svoboda@mirro.cz Důsledek předchozího detailu !

47 47 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Pavel Svoboda 2010 47 uplatnění povrchové úpravy tmavé barvy (vysoká pohltivost slunečního záření s vlivem na objemové změny) zanedbání dilatací zateplených stavebních konstrukcí od nezateplených nevhodné anebo nedostatečné opravení odhalené výztuže anebo kovových částí (např. kotvení zábradlí) před vytvářením zateplovacího systému Sumarizace chyb při realizaci zateplení :

48 48 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 48 Předcházení poruchám ETICS: kontaktní zateplovací systémy (ETICS) realizovat jako celý systém. kontaktní zateplovací systémy (ETICS) vyžadují vysokou kvalitu a zodpovědnou realizaci zhotovitele. práce je třeba si naplánovat tak, aby se zabránilo lokálnímu nadměrnému navlhnutí vnější tepelně izolační vrstvy.

49 49 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II 49 Předcházení poruchám ETICS : hrubá stavba musí být před započetím realizace dostatečně suchá /pozn.: jinak použít na základě konzultací tzv. otevřené systémy – BAUMIT a TERRANOVA WEBER/. před aplikováním tepelně izolačních desek je třeba ověřit nosnost podkladu – jinak použít KlebeAnker / lepící kotva / od spol. BAUMIT.

50 50 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Děkuji za pozornost a prosím o Vaše názory Řízení energií z pohledu facility managementu


Stáhnout ppt "1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II Řízení energií z pohledu facility managementu (úvaha) Řízení energií z pohledu facility managementu."

Podobné prezentace


Reklamy Google