Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení energií z pohledu facility managementu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení energií z pohledu facility managementu"— Transkript prezentace:

1 Řízení energií z pohledu facility managementu
Fórum bydlení Řízení energií z pohledu facility managementu (úvaha) Pavel SVOBODA Katedra technologie staveb Fakulta stavební, ČVUT v Praze Řízení energií z pohledu facility managementu

2 Technicko – ekonomické studie 5. Závěr - úvaha Příklad
Obsah přednášky Kvíz Co je to FM Správa energií Technicko – ekonomické studie 5. Závěr - úvaha Příklad Řízení energií z pohledu facility managementu

3 Facility management Řízení energií z pohledu facility managementu

4 Facility management má po celém světě mnoho různých definicí.
Lze říci, že každý stát či region si modifikuje definici podle svých představ, ale všechny více či méně modifikují původní definici asociace IFMA. Řízení energií z pohledu facility managementu

5 FACILITY MANAGEMENT Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd. Řízení energií z pohledu facility managementu

6 FACILITY MANAGEMENT Cílem je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. Řízení energií z pohledu facility managementu

7 SPRÁVA ENERGIÍ Řízení energií z pohledu facility managementu

8 Ceny energetických zdrojů pod vlivem různých i neekonomických faktorů
SPRÁVA ENERGIÍ Ceny energetických zdrojů pod vlivem různých i neekonomických faktorů (geopolitické vlivy, klimatické změny, stabilita mezinárodního energetického systému apod). mají neustále stoupající tendenci. Řízení energií z pohledu facility managementu

9 SPRÁVA ENERGIÍ Ekonomika České republiky je ve velké míře závislá na dovozu, a tak ceny energetických vstupů jsou závislé na cenách komodit světových trhů. Řízení energií z pohledu facility managementu

10 SPRÁVA ENERGIÍ V oblasti plynu, který je rozhodující pro cenu tepla při vytápění centrálním způsobem, ale i při individuálním zásobování tepla, jsou ceny podmíněné především zvyšováním cen ropy, která zásadním způsobem ovlivňuje cenu zemního plynu. Řízení energií z pohledu facility managementu

11 Důležitou úlohu ve správě energií má energetický management.
SPRÁVA ENERGIÍ Důležitou úlohu ve správě energií má energetický management. Aplikace energetického managementu ve stavebních objektech v oblasti vytápění je přínosem pro majitele objektů. Řízení energií z pohledu facility managementu

12 SPRÁVA ENERGIÍ Zde přichází na řadu vysoká profesionalita podniků nabízejících v této oblasti své služby též ve spojení se zkušenostmi zaručujícími energetickou efektivnost, a tedy i ekonomickou efektivnost. Řízení energií z pohledu facility managementu

13 Je též nutná znalost staveb (stávajících) a jejich parametrů.
SPRÁVA ENERGIÍ Je to o profesionalitě, a tím prostřednictvím profesionálů se orientovat na trhu včetně znalosti nabídky nových technologií a systémů. Je též nutná znalost staveb (stávajících) a jejich parametrů. Řízení energií z pohledu facility managementu

14 Technicko – ekonomické studie
Řízení energií z pohledu facility managementu

15 TECHNICKO – EKONOMICKÉ STUDIE
Zdůvodnění implementace outsourcingu se zpracovává formou technicko- ekonomických studií, které představují sumarizované informace a poznatky marketingové, technicko-ekonomické povahy jako zdrojů pro rozhodnutí o outsourcingu. Řízení energií z pohledu facility managementu

16 TECHNICKO – EKONOMICKÉ STUDIE
Praxe ukazuje, že služby FM formou outsourcingu, patří pod technickou správu objektu. Jsou to činnosti (provoz, údržba a opravy): - nosná konstrukce, střechy a izolace - výplně otvorů - zařízení pro vytápění budov - rozvody elektrické energie, hromosvody a rozvody pitné a užitkové vody, kanalizace - klimatizace - výtahy - telekomunikační zařízení - centrální a technologické zdroje UPC Řízení energií z pohledu facility managementu

17 Dokládání energetické náročnosti budov
RIZIKA SPOJENÁ S IMPELEMNTACÍ ENERGETICKÝCH POŽADAVKŮ DO STAVEBNÍ PRAXE Dokládání energetické náročnosti budov Výjimky pro domy a byty bytových družstev Změny dokončených budov Dodatečné zateplování budov + stojících na hranici pozemku Energetické požadavky na budovy a ochrana autorských práv Výkon technického dozoru při provádění staveb nízkoenergetických budov Zákon o daních z příjmů a plnění energetické náročnosti budov Doporučené metodické pomůcky pro stavební praxi Řízení energií z pohledu facility managementu

18 Bude to domovník = facility /technický/ manažer?
ZÁVĚRY - ÚVAHA Ke každé lidské činnosti je potřeba profesionálů. Je potřeba se orientovat v daném čase o legislativních a technických požadavcích a nabídce trhu. Mít tedy přehled……. Bude to domovník = facility /technický/ manažer? Řízení energií z pohledu facility managementu

19 Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Kontaktní zateplovací systémy / ETICS / vhodný příklad potřeb znalostí a pro ukázku „časovaných“ problémů při realizaci a pak následné údržbě staveb všichni to znají, ale….. 19 ová adresa: 19

20 Schéma ETICS: Tepelný izolant (4) Nosná konstrukce (9) zateplovaného
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Schéma ETICS: Nosná konstrukce zateplovaného objektu - podklad (1) Výztužná stěrka (6) Výztužná stěrka (6) Tepelný izolant (4) (9) (8) (7) (5) (3) 2-úprava podkladu, 3-lepící tmel, 5-hmoždinky, 7-skelná tkanina, 8- podkladní nátěr, 9-povrchová úprava (2) 20 ová adresa: 20

21 ČSN EN 13499 ETICS z pěnového polystyrenu
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb ČSN EN ETICS z pěnového polystyrenu 40% ? 21 ová adresa: 21

22 Takto NE ! Desky nejsou drženy při okrajích.
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Takto NE ! Desky nejsou drženy při okrajích. Vrstva lepidla a konzistence nerovnoměrná. 22 ová adresa: 22

23 Pozor na dostatečnou plochu a tvar lepidla
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Pozor na dostatečnou plochu a tvar lepidla 23 ová adresa: 23

24 Příklad nevhodného lepení izolantu
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Příklad nevhodného lepení izolantu Matracový efekt 24 ová adresa: 24

25 Nesprávně vyskládaná tepelně-izolační vrstva
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Nesprávně vyskládaná tepelně-izolační vrstva Poškozená deska skladováním 25 ová adresa: 25

26 Takto NE ! Izolační desky nejsou lepeny na vazbu. Pavel Svoboda
Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Takto NE ! Izolační desky nejsou lepeny na vazbu. Pavel Svoboda 2010 26 ová adresa: 26

27 Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Takto NE ! 27 ová adresa: 27

28 Používat systémové materiály
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Používat systémové materiály 28 ová adresa: 28

29 ! Odrazivost barevné omítky Pavel Svoboda
Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb ! Odrazivost barevné omítky 29 ová adresa: 29

30 Teplota tenkovrstvé omítky kontaktního zateplovacího
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Teplota tenkovrstvé omítky kontaktního zateplovacího systému za jasného únorového dne (jižní fasáda) POZOR! Noční ochlazení fasády! 30 ová adresa: 30

31 Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb 3 x chybně Pavel Svoboda 2008 31 ová adresa: 31

32 Provádění základní vrstvy
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Provádění základní vrstvy Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě TI. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pásů obvykle ve směru shora dolů Pavel Svoboda 2010 32 ová adresa: 32

33 Provádění základní vrstvy
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Provádění základní vrstvy Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm ≥ 10 cm 33 ová adresa: 33

34 Takto NE ! Sklotextilní síťovina nebyla překládána s potřebnými
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Takto NE ! Sklotextilní síťovina nebyla překládána s potřebnými přesahy, ale pouze „na sraz“. 34 ová adresa: 34

35 Provádění základní vrstvy
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Provádění základní vrstvy nosná stěna tepelně izolační desky základní vrstva 2 – 6 mm základní vyztužení 100 Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 mm až 6 mm, podle požadavku dokumentace ETICS. Pavel Svoboda 2010 35 ová adresa: 35

36 Provádění základní vrstvy
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Provádění základní vrstvy Nosná stěna Tepelně izolační desky 1/3 Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve vnější třetině tloušťky základní vrstvy. Pavel Svoboda 2010 36 ová adresa: 36

37 nevhodná pro použití do alkalického prostředí
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Výztužná tkanina nevhodná pro použití do alkalického prostředí (pozn.: tedy nesystémová) Pavel Svoboda 2008 37 ová adresa: 37

38 Nesprávně vložená výztužná tkanina
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Nesprávně vložená výztužná tkanina 38 ová adresa: 38

39 Takto NE ! Spáry s lepidlem tvoří tepelný a vlhkostní most. Za určité
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Takto NE ! Spáry s lepidlem tvoří tepelný a vlhkostní most. Za určité vlhkosti a teploty se budou spáry prokreslovat na fasádu. 39 ová adresa: 39

40 Úbytek od 8 do 12 mm 2 1 3 Nevyplněná mezera mezi deskami polystyrénu
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb 2 1 3 Úbytek od 8 do 12 mm Nevyplněná mezera mezi deskami polystyrénu Pavel Svoboda 2008 40 ová adresa: 40

41 Takto NE ! Síťovina byla přiložena na desky a teprve přes ní byla
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Takto NE ! Síťovina byla přiložena na desky a teprve přes ní byla nanášena = protlačována lepicí stěrka. Nedošlo k dobrému přilnutí stěrky k deskám. Pavel Svoboda 2010 41 ová adresa: 41

42 Nedostatečné vložení výztuže ze zadní výztužné vrstvy Pavel Svoboda
Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Nedostatečné vložení výztuže ze zadní výztužné vrstvy Pavel Svoboda 2008 42 ová adresa: 42

43 Takto ANO Pavel Svoboda
Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Takto ANO 43 ová adresa: 43

44 Příklad řešení detailu provedení ETICS na ostění
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Příklad řešení detailu provedení ETICS na ostění Pavel Svoboda 2008 44 ová adresa: 44

45 ukončení omítky u oplechování Založeno na poruchu!
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Chybné provedení ukončení omítky u oplechování Založeno na poruchu! Pavel Svoboda 2008 45 ová adresa: 45

46 Důsledek předchozího detailu ! Pavel Svoboda
Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Důsledek předchozího detailu ! Pavel Svoboda 2008 46 ová adresa: 46

47 Sumarizace chyb při realizaci zateplení :
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Sumarizace chyb při realizaci zateplení : uplatnění povrchové úpravy tmavé barvy (vysoká pohltivost slunečního záření s vlivem na objemové změny) zanedbání dilatací zateplených stavebních konstrukcí od nezateplených nevhodné anebo nedostatečné opravení odhalené výztuže anebo kovových částí (např. kotvení zábradlí) před vytvářením zateplovacího systému Pavel Svoboda 2010 47 ová adresa: 47

48 Předcházení poruchám ETICS:
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Předcházení poruchám ETICS: kontaktní zateplovací systémy (ETICS) realizovat jako celý systém. kontaktní zateplovací systémy (ETICS) vyžadují vysokou kvalitu a zodpovědnou realizaci zhotovitele. práce je třeba si naplánovat tak, aby se zabránilo lokálnímu nadměrnému navlhnutí vnější tepelně izolační vrstvy.      48 ová adresa: 48

49 Předcházení poruchám ETICS :
Pavel Svoboda Stavební technologie ve vztahu ke kvalitě staveb Předcházení poruchám ETICS : hrubá stavba musí být před započetím realizace dostatečně suchá /pozn.: jinak použít na základě konzultací tzv. otevřené systémy – BAUMIT a TERRANOVA WEBER/ . před aplikováním tepelně izolačních desek je třeba ověřit nosnost podkladu – jinak použít KlebeAnker / lepící kotva / od spol. BAUMIT. 49 ová adresa: 49

50 Děkuji za pozornost a prosím o Vaše názory
Řízení energií z pohledu facility managementu


Stáhnout ppt "Řízení energií z pohledu facility managementu"

Podobné prezentace


Reklamy Google