Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kondenzátor a cívka Jsou to součástky, které mají velký význam pro činnost elektrického obvodu 1ZŠChodov, Komenského 273.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kondenzátor a cívka Jsou to součástky, které mají velký význam pro činnost elektrického obvodu 1ZŠChodov, Komenského 273."— Transkript prezentace:

1 Kondenzátor a cívka Jsou to součástky, které mají velký význam pro činnost elektrického obvodu 1ZŠChodov, Komenského 273

2 Kondenzátor ZŠChodov, Komenského 2732 Kondenzátor je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického náboje, a tím i k uchování potenciální elektrické energie. Princip kondenzátoru: Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek (elektrod) oddělených dielektrikem. Na každou z desek se přivádí elektrické náboje opačné polarity, které se vzájemně přitahují elektrickou silou. Dielektrikum mezi deskami nedovolí, aby se částice s nábojem dostaly do kontaktu, a tím došlo k neutralizaci, jinak vybití elektrických nábojů. Přitom dielektrikum se polarizuje a tak se uchová elektrický náboj. Konstrukce: - dvě elektrody, které jsou od sebe odděleny vrstvou dobrého izolantu. Dielektrikum tvoří kondenzátorový papír. Elektrody jsou tvořeny hliníkovou folií s vývody. Kondenzátorový papír včetně elektrod je svinut do válce obr.č.1

3 Parametry kondenzátoru a druhy kondenzátorů Pokud budeme vybírat kondenzátor pro konkrétní užití, budou nás zajímat především následující vlastnosti: kapacita závisí na ploše S jeho desek, vzájemné vzdálenosti d desek mezi sebou a permitivitě ε dielektrika mezi deskami. Značka kapacity „ C „ jednotka [ F ]Farady (Jedná se o velmi vysokou jednotku, proto v praxi se užívají menší jednotky  F, pF a mF) maximální povolené napětí další vlastnosti jako cena, hmotnost, trvanlivost, teplotní stálost, tvar… Druhy: Podle použitého dielektrika se kondenzátory dělí otočný vzduchový papírový (často papír napuštěný voskem) (svitkové) elektrolytický (dielektrikem je tenká oxidační vrstva na jedné z elektrod, druhou elektrodu tvoří samotný elektrolyt) keramický kapacitní dioda – varikap slídový plastový ZŠChodov, Komenského 2733

4 Zapojování kondenzátorů Sériové zapojení kondenzátoru Sériovým zapojením dvou a více kondenzátorů se celková kapacita snižuje. Převrácenou hodnotu výsledné kapacity lze vypočítat jako součet převrácených hodnot jednotlivých kapacit: Paralelní zapojení kondenzátorů Paralelním zapojením kondenzátorů se celková kapacita zvyšuje. Výsledná kapacita se vypočte součtem jednotlivých kapacit : C = C 1 + C 2 +... obr.č. 2 ZŠChodov, Komenského 2734

5 Užití kondenzátorů Fotografický blesk – nahromaděná elektrická energie v kondenzátoru se v krátkém časovém okamžiku vybije a způsobí silný světelný záblesk. Stabilizační prvek v elektrických obvodech – paralelním zapojením do elektrického obvodu lze dosáhnout vyhlazení napěťových špiček, a tím rovnoměrnějšího průběhu elektrického proudu. Odstranění stejnosměrné složky elektrického proudu – větví s kondenzátorem nemůže projít stejnosměrný elektrický proud, ale střídavý proud ano. Odrušovací kondenzátor je nedílnou součástí všech elektrospotřebičů. Používá se samostatně nebo v kombinaci s tlumivkami. Omezuje elektromagnetické rušení vzniklé spínáním nebo rozpojováním elektrického obvodu pod napětím. Ladicí součástka v přijímači – změnou kapacity v oscilačním obvodu přijímače se vlastní frekvence obvodu vyrovná vnější frekvenci a dojde k rezonanci, tj. k zesílení přijímaného signálu. Počítačová paměť – paměť, složená z velkého množství miniaturních kondenzátorů, je schopna uchovat informaci ve formě 0 a 1 (0 = není náboj, 1 = je náboj). Defibrilátor – přístroj používaný v lékařství k provádění elektrických šoků při zástavě srdce, kdy velké množství náboje projde během krátké doby přes srdeční sval a může tak obnovit srdeční činnost ZŠChodov, Komenského 2735

6 Shrnutí Kondenzátor má schopnost uchovat elektrickou energii a v případě potřeby dodat do elektrického obvodu. Stejnosměrný proud nepropouští, střídavý propouští. Obr. 3, 4 ZŠChodov, Komenského 2736

7 Cívka Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech: k vytvoření magnetického pole elektrického proudu, které se dále využívá k působení magnetickou silou - cívka slouží jako elektromagnet Konstrukce: Cívka se skládá z vodiče navinutého na izolační nosnou kostru. Vinutí může být jednovrstvé nebo vícevrstvé. Ke zvětšení magnetických vlastností se dovnitř cívky vkládá jádro z magneticky měkké oceli Parametry cívky: Počet závitů Geometrické vlastnosti (počet závitů na jednotku délky, délka, obsah průřezu) Indukčnost - vyjadřuje velikost magnetického indukčního toku při jednotkovém elektrickém proudu indukčnost cívky „L“ a jednotka [ H ] Henrz Maximální zatížení - největší možný výkon elektrického proudu nepoškozující cívku Maximální proud - největší proud, který může procházet cívkou Schematická značka: ZŠChodov, Komenského 2737

8 Vlastnosti a užití cívky Cívka ve stejnosměrném obvodu V obvodu stálého stejnosměrného proudu se cívka projevuje pouze svým elektrickým odporem. Cívka ve střídavém obvodu V obvodu střídavého proudu vzniká kolem cívky proměnné magnetické pole, které v cívce indukuje elektromotorické napětí. Indukované napětí působí vždy proti změnám, které je vyvolaly, což má za následek vznik velkého odporu cívky. Odpor cívky je přímo úměrný frekvenci elektrického napětí. Cívka jako elektromagnet - využívá se magnetická síla magnetického pole kolem cívky v zařízeních jako např. – zvonek – reproduktor – elektromagnetické relé – elektromagnetický jeřáb – vychylovací cívky v monitorech – zapisovací hlavičky v pevných discích Výhodou elektromagnetu je to, že magnetické pole je dočasné, dá se snadno měnit jeho velikost, příp. směr. – tlumivka - cívka působí proti prudkým změnám v elektrickém obvodu (např. zapnutí/vypnutí obvodu, elektrický výboj, ap.). Změny v elektrickém obvodu vyvolávají změnu magnetického pole kolem cívky a následně se v cívce indukuje elektromotorické napětí působící vždy proti změnám, které je vyvolaly. – transformátor - obsahuje dvě nebo více cívek na společném jádře. Změnou elektrického proudu (střídavým proudem) v jedné cívce se indukuje elektrický proud v druhé cívce, dochází k transformaci proudu a napětí. ZŠChodov, Komenského 2738

9 Ukázky cívek obr. 5 ZŠChodov, Komenského 2739

10 Zdroje: Rauner K. a kol.:Fyzika učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus Plzeň 200. ISBN 978-80-7238-617-8 obr. č.1NEUVEDENO, Jitka. www.wikipedia [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZnackaKondenzatoru.jpg obr. 2NEUVEDEN, Neuveden. google.cz [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?q=spojov%C3%A1n%C3%AD+kondenz%C3%A1tor% C5%AF+p%C5%99%C3%ADklady&um=1&hl=cs&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4WQIB_csCZ 514CZ514&biw=1024&bih=602&tbm=isch&tbnid=rpi5bp9wUpzbGM:&imgrefurl=h ttp://fyzika.jreichl.com/main.article/view/234-spojovani- kondenzatoru&docid=raHmf7G5zp81 obr. 3 PYSZ, Wojciech. www.wikipedia.org [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rotary_capacitor_Pionier.JPG obr. 4 NEUVEDEN, Julo. www.wikipedia.org [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kondensatory-rozne.jpg obr. 5 NEUVEDEN, Me. www.wikipedia.org [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electronic_component_inductors.jpg ZŠChodov, Komenského 27310


Stáhnout ppt "Kondenzátor a cívka Jsou to součástky, které mají velký význam pro činnost elektrického obvodu 1ZŠChodov, Komenského 273."

Podobné prezentace


Reklamy Google