Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0015 Vzdělání v souvislosti se zavedením inovační technologie SmartPlant Chemoprojekt,a.s. VŠCHT, ČVUT Hana Benediktová, 724 635 640,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0015 Vzdělání v souvislosti se zavedením inovační technologie SmartPlant Chemoprojekt,a.s. VŠCHT, ČVUT Hana Benediktová, 724 635 640,"— Transkript prezentace:

1 CZ.04.3.07/4.2.01.1/0015 Vzdělání v souvislosti se zavedením inovační technologie SmartPlant Chemoprojekt,a.s. VŠCHT, ČVUT Hana Benediktová, 724 635 640, hbenediktova@chemoprojekt.cz www.chemoprojekt.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 Zdůvodnění projektu Účelem projektu je vyškolení zaměstnanců Chemoprojektu, doktorandů a studentů ČVUT a VŠCHT v novém SW SmartPlant a COMOSFEED Program SmartPlant představuje moderní informační systém zaměření na projekční práce především v oblasti chemických provozů. Hlavní předností tohoto systému je integrace řady dílčích modulů, které jsou v současné době používány odděleně, čímž dochází ke zbytečným prodlevám a bariérám při přenosu a sdílení dat. Projekt SmartPlant umožní rychlejší přenos informací mezi teorií a praxí, což významným způsobem ušetří čas a finanční prostředky. Cílem projektu je vyškolit cca 300 expertů pro práci s daným programem.

3 3 2 Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou zaměstnanci CHP, studenti a doktorandi a věd.pracovníci VŠCHT a ČVUT Projekt poskytuje zaměstnancům a společnosti znalosti, které jim umožní vyrovnat se s problémy při zavádění nových technologií a přispívá tak k jejich konkurenceschopnosti Projekt poskytuje studentům, doktorandům a mladým vědec.pracovníkům znalosti pro zakládání nových technologicky orientovaných firem. Projekt poskytuje vzdělávání ved.pracovníkům průmyslového podniku, které jim poskytne odborné znalosti pro řízení inovačního procesu Projekt vytváří a rozvíjí informační systém pro urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe Projekt rozvíjí společný inovační projekt vysokých škol a podnikatelské sféry včetně mechanismů transferů technoloií, know-how a odborníků zaměstnanců Chemoprojektu, doktorandů a studentů ČVUT a VŠCHT

4 4 3 Typy činností Úvodní seminář realizačního týmu SmartPlant Technologický seminář Čpavek Technologický seminář Kyselina sírová Technologický seminář Fame Technologický seminář Zpracování ropy Technologický seminář Močovina, UAN Technologický seminář Anilín Technologický seminář Kyselina Dusičná Školení PROII Školení COMOS FEED Školení SmartPlant Konference Koordinace Vytvoření učební pomůcky (zpracování učeb.postupu pro další šíření výstupů projektu na partnerských VŠ)

5 5 4 Vnitřní postupy řízení Pro vnitřní řízení projektů existují ve společnosti CHP postupy, které jsou součástí systému managementu jakosti. Ten je certifikován Lloyds Register Quality Assurance. Organizace školení je popsána v postupu CHP SJ 1801 a dokumentována v informačním systému společnosti. V realizačních týmech dle jednotlivých produktů jsou pracovníci CHP, studenti, doktorandi a věd.pracovníci VŠCHT a ČVUT Projekt oproti HMG má cca 3 měsíční zpoždění zaviněné vytížením pracovníků CHP na komerčních projektech, zkouškovým obdobím na VŠ a prázdninami. Při realizaci projektu průběžně probíhají workshopy jednotlivých pracovníků týmů dle produktů. Pravidelně také probíhají schůzky vedení projektu se zástupci VŠ Problémy vyvstaly především v oblasti instalací a fungování školních a komerčních licencí SW Comos Feed, prozatím se nepodařilo zapojit do projektu stavební profese na ČVUT.

6 6 5 Zajištění publicity Ve všech školících materiálech je ESF a Státní rozpočet ČR zmíněn jako zdroj financování, taktéž na všech pozvánkách a akcích je zajištěno uvedení zdrojů pro financování projektu Na web stránkách CHP je umístěn odkaz na projekt SmartPlant a jeho financování

7 7 6 Přidaná hodnota Inovativnost, Multiplikace Technologie SmartPlant umožňuje jednak v jakékoli fázi projektu použít do ní vložená data, provést simulaci a po realizaci stavby či rekonstrukci nového provozu porovnat reálná data s daty simulovanými. Vytváří se tak komplexní databáze a model, který lze dále použít s výrazným ušetřením nákladů a zvýšením produktivity práce Projekt je inovativní v přímém propojení vzdělávacích a výzkumných pracovišť s podniky, které budou moci nové objevy ihned realizovat a budou poskytovat zpětnou vazbu výzkumným a vzdělávacím pracovištěm ohledně praktického uplatňování navrhovaných řešení Chemoprojekt,a.s. se tímto začleňuje mezi první společnosti, které zavedou tento inovativní produkt a prostřednictvím svých dodavatelů, kteří nadále budou pracovat s daty z databáze vytvořené pomocí SmartPlant rozšíří používání v ČR. Zvýší se tak efektivnost chemických provozů v ČR, která při dnešním důrazu na úspory energie a na ekologii bude v konečném důsledku pozitivním přínosem pro celou ČR.

8 8 7 Udržitelnost činností Synergie a návaznost projektů Pro plně funkční implementaci je nutné dlouhodobé rozvíjení sytému s reálnými daty za vzájemné součinnosti řady profesních odborníků a nositelů teoretických a praktických zkušeností z oboru. V tomto směru také bude probíhat plánovaná vzdělávací činnost. SmartPlant Foundation bude nadále doplňována a bude fungovat jako datový sklad a archiv Know-how a licence by měla být nositeli zpracovány tak, aby mohla být potřebná data předávána elektronicky. Záznamy z provozu jednotky by měli provozovatelé předávat ve formě vhodné pro ověřování technologických procesů Komunikace se subdodavateli by se měla urychlit vzájemnou výměnou dat prostřednictvím SmartPlant Foundation.

9 9 8 Výstupy a Výsledky Výstupy (96 osob /3 organizace CHP, VSCHT, CVUT) Výsledky (5 podpořených produktů – rozpracovanost 45%) Hlavní inovované produkty CAD: FAME, Kyselina dusičná, Močovina, Zpracování ropy/UAN, Čpavek, Kyselina sírová, Anilín... Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 028896 ORGANIZACE033 PRODUKTY075

10 10 9 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Snížit administrativní zátěž monitorovacích zpráv (kolizi se zákonem na ochranu osobních údajů) Neměnit pravidla monitoringu v průběhu realizace projektu Přenést více odpovědnosti na realizátora projektu a tím zrychlit kontrolu jednotlivých monitorovacích zpráv. Podpořit spolupráci škola-podnik...


Stáhnout ppt "CZ.04.3.07/4.2.01.1/0015 Vzdělání v souvislosti se zavedením inovační technologie SmartPlant Chemoprojekt,a.s. VŠCHT, ČVUT Hana Benediktová, 724 635 640,"

Podobné prezentace


Reklamy Google