Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba uživatelských tiskových formulářů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba uživatelských tiskových formulářů"— Transkript prezentace:

1 Tvorba uživatelských tiskových formulářů
PREMIER system Tvorba uživatelských tiskových formulářů (c) PREMIER system

2 Obsah školení Úvod, základní pojmy Práce s údaji
Přenos hodnot na tiskový formulář Aplikace formuláře v systému PREMIER Doplňující podpůrné funkce systému PREMIER (c) PREMIER system

3 Základní pojmy Co jsou to datové tabulky ? Typy údajů
Základní práce s tabulkami Co jsou to indexy ? Aktuální pracovní prostředí (c) PREMIER system

4 Co je to datová tabulka ? Soubor pro přehledné uchování dat
Nástroj pro rychlé přečtení uchovaných dat Pro jednoduchost lze uspořádání dat srovnat s tabulkovým procesorem (např. MS Excel) Na rozdíl od Excelu musí být v celém sloupci stejný formát údaje (buňky) Tabulka se člení na věty (řádky) a údaje (pojmenované sloupce) (c) PREMIER system

5 Základní typy údajů N - Číselné (numeric) 3.125,-
C - Znakové (charakter) ABC D - Datumové (date) L – Logické (logical) Ano/Ne M – Znakové, neomezené (Memo) G - General (c) PREMIER system

6 Základní práce s tabulkou
Přidávání věty (Insert) Změna věty (Edit) Vymazání věty (Delete) Řazení Filtrace Vyhledávání (c) PREMIER system

7 Co jsou to indexy Index je pomocný soubor, zajišťující rychlé vyhledání požadovaného údaje dle binárního stromu, lidsky řečeno půlením intervalů. Díky indexům je záznam vyhledán během zlomku sekundy a zatížení harddisku nebo počítačové sítě minimální. Pro orientaci: K vyhledání údaje z databáze se věty je půlením intervalu nalezen záznam průměrně 17 kroky, tj. jakoby jste prohledávali databázi se 17 údaji. Bude-li mít tabulka milión vět, bude prohledávání trvat 20 kroků, což je pro počítačový čas zlomek sekundy. Prohledávání tabulky bez indexu by trvalo průměrně kroků, tj. několik minut, včetně zahlcení počítačové sítě. (c) PREMIER system

8 Aktuální pracovní prostředí
Pracovní prostředí je souhrn otevřených: Tabulek Pomocných kurzorů (dočasných pomocných tabulek) Paměťových proměnných Pro výstup na tiskových formulář je klíčová aktuálně vybraná tabulka. U ostatních tabulek je klíčový ukazatel věty. (c) PREMIER system

9 Práce s údaji Co to jsou funkce
Nejvýznamnější funkce numerických údajů Nejvýznamnější funkce znakových údajů Nejvýznamnější funkce logických údajů Nejvýznamnější funkce datumových údajů Transformace mezi různými typy údajů (c) PREMIER system

10 Co to jsou funkce Funkcí se rozumí příkaz, který jakkoliv upraví hodnotu vstupního údaje Funkce se člení na: Základní/systémové, které poskytuje vývojové prostředí (VFP). Např. Left(“Hotově“,1) vrací první písmeno z leva tj. „H“ Definované, které poskytuje systém PREMIER. Např. ps_round(123.65, 0.5) vrací hodnotu zaokrouhlenou na padesátihaléře .tj 123,50 (c) PREMIER system

11 Funkce numerických údajů
K použití se nabízí běžné matematické funkce, např. *,/,+,- Round(N_údaj, počet míst) zaokrouhlí údaj na uvedený počet míst INT(N_údaj) usekne desetinné místo. ABS(N_údaj) vrací absolutní hodnotu. MAX(N_údaj1, N_údaj2) porovná a vrací větší hodnotu MIN(N_údaj1, N_údaj2) porovná a vrací menší hodnotu (c) PREMIER system

12 Funkce znakových údajů
K použití se nabízí sčítací matematická funkce +. Např. “Karel“+“ Gott“ = “Karel Gott“ Alltrim(C_údaj) odstraní mezery zleva i zprava Left(C_údaj, počet) usekne výraz zleva Right(C_údaj, počet) usekne výraz zprava. Substr(C_údaj, odkud, počet) usekne výraz od uvedeného místa. Nezadá-li se počet, usekne se výraz až do konce. Lower(C_údaj) převede text na malá písmena Upper(C_údaj) převede text na velká písmena Padl(údaj, počet, znak) doplní údaj požadovaným počtem znaků zleva. Např. Padl(“128“,10,“0“) vrátí údaj 128 doplněný znakem „0“, tj. “ “. Padr(údaj, počet, znak) totéž co Padl, ale zprava, tj. “ “ (c) PREMIER system

13 Funkce logických údajů
Logický výraz vrací pouze dva stavy .T./.F. (Pravda/Nepravda) K použití se nabízí všechny porovnávací logické funkce <,>,=,<>,<=,>=,==,NOT, AND (a zároveň), OR (nebo). K dispozici je znak negace „!“, totéž co .NOT. Např. Chceme-li vybrat všechny partnery mimo mateřské společnosti, zadáme !nazev_odb=„FIRMA AG“. Empty(výraz) – vrací .T., je-li výraz prázdný IIF(podmínka, pak, jinak) – slouží k vyhodnocení podmínky a vrací výraz pak nebo jinak. Např. IIF(datum_spl<date(), “V prodlení”, “Před splatností“) vrátí u faktury text „V prodlení“ nebo „před splatností“ v závislosti na vyhodnocení podmínky. (Funkce Date() vrací dnešní datum) ICASE(1podmínka, 2podmínka, pak1, pak2, jinak) – totéž co IIF, ale můžeme zadávat více podmínek. (Od verze PS 11.1) (c) PREMIER system

14 Funkce datumových údajů
Hodnoty datumových údajů se zadávají funkcí date() v pořadí rok, měsíce, den, např. date(2008,12,31) Date() vrací aktuální datum Time() vrací aktuální čas Month(D_údaj) vrátí měsíc (číselná hodnota) z datového údaje Day(D_údaj) vrátí den (číselná hodnota) z datového údaje Year(D_údaj) vrátí rok (číselná hodnota) z datového údaje Fis_Year(D_údaj) vrátí fiskální rok (číselná hodnota) z datového údaje (Funkce systému PREMIER) Fis_od(rok), Fis_do(rok) vrátí první nebo poslední den zadaného fiskálního roku (Funkce systému PREMIER) DTOS(D_údaj) převede datum na znakový formát rok,měsíc, den. Např na (Vhodné pro řazení,…) (c) PREMIER system

15 Transformace mezi různými typy údajů
Někdy je žádoucí mít vše v jednom typu, jelikož nelze spojovat znakové údaje s jinými typy údajů. STR(N_údaj, počet, počet_des) – převede číselný údaj na znakový s celkovým počtem znaků a znaků za desetinnou čárkou. Např. STR(12.1, 10, 3) vrátí hodnotu …….12,300 (tečky znamenají mezery) TRAN(N_údaj, formát) – převede číselný údaj na znakový dle uvedeného formátu. Nejpoužívanější formát je např. “ “ nebo “ znamená, že nulový výraz se vůbec nezobrazí. (Jinak by se zobrazilo 0.00) DTOC(D_údaj) – převede datumový údaj na znakový. Např. { } na “ ” VAL(C_údaj) – převede znakový údaj na číselný (opak funkce STR()) (c) PREMIER system

16 Přenos hodnot na tiskový formulář
Co je to tiskový formulář Nastavení tiskového formuláře Objekty tiskového formuláře Členění tiskového formuláře Nejvýznamnější funkce patičky… (c) PREMIER system

17 Co je to tiskový formulář
Tiskový formulář je šablona a jakýsi mezičlánek mezi vaší tabulkou a tiskárnou. Obsahuje konstantní (popisky) nebo variabilní údaje (údaje z tabulky) a dále součtové funkce. Vizuální doplněk sestavy tvoří čáry, rámečky a obrázky. (c) PREMIER system

18 Nastavení tiskového formuláře
Vyvolání vzhledu stránky: Horní menu – Editovat – Nastavení stránky (c) PREMIER system

19 Objekty tiskového formuláře
Objekty mají svá specifická nastavení (formáty, barvy, velikosti) Společné mají všechny objekty nastavení podmínky tisku, tzn. že se objekt bude tisknout pouze za určitého předpokladu. (c) PREMIER system

20 Členění tiskového formuláře
Formulář se člení na tzv. pásy. - Úvod - Záhlaví stránky - (Záhlaví skupiny) - Tělo - (Zápatí skupiny) - Zápatí stránky - Shrnutí Nejdůležitějším pásem je „Tělo“, které tiskne věty aktuální databáze. (c) PREMIER system

21 Nejvýznamnější funkce patičky…
Zápatí stránky nebo skupiny obsahuje součty údajů z „Těla“. V objektu „Pole“ lze přiřadit požadovanou součtovou funkci. (c) PREMIER system

22 Aplikace formuláře v systému PREMIER
Zakládání tiskových sestav Způsob čerpání názvu údajů Práce se skupinami, přetahování čar Podmínky tisku objektu, barvy,… Práce s obrázky (c) PREMIER system

23 Zakládání tiskových sestav
Nejběžnějším způsobem zakládání je kopie dle základního vzoru nebo přidání s kopií již založené sestavy. (Vzory formulářů se nacházejí v souboru ps_rep.app, který se doporučuje pravidelně aktualizovat funkcí premier update, od verze 11 lze plně využívat i internetovou galerii sestav) (c) PREMIER system

24 Způsob čerpání názvu údajů
Získat potřebujeme údaj z tabulky, nebo paměťovou proměnnou (viz. 9-aktuální pracovní prostředí). Problémem je, že nemusíme znát její název. Název lze získat 3 způsoby: Návrhářem údajů (viz. obr) Režimem interaktivní nápovědy (CTRL+F1) Srovnáváním (Pokusným předplněním údaje na dokladu, např. faktuře) (c) PREMIER system

25 Návrhář údajů a interaktivní nápověda
(c) PREMIER system

26 Práce se skupinami, přetahování čar
Skupiny slouží převážně k mezisoučtování dat (např. potřebujeme mít mezisoučty za partnera v knize faktur) Používáme-li skupiny, musíme si ověřit seřazení tabulky. U práce s rámečky je třeba si dát pozor, aby při přechodu na jiný pás končily na svém protějšku. (Např. rámeček, který začíná v záhlaví stránky musí zasahovat do zápatí stránky) (c) PREMIER system

27 Podmínky tisku objektu, barvy,…
Vlastníme-li barevnou tiskárnu, můžeme si např. určit, že faktury v prodlení v knize pohledávek se budou tisknout červeně (c) PREMIER system

28 Práce s obrázky Obrázek je podobný objekt, jako např. čára nebo rámeček. Objekt se odkazuje na soubor s obrázkem Nejčastějšími formáty jsou JPG a BMP. Pro kvalitní zobrazení se doporučuje aby byl uložen minimálně v 300 dpi. Obrázek se doporučuje umístit do základního adr. PREMIER. Jinak by nemusel být dostupný pro ostatní uživatele v síti (c) PREMIER system

29 Podpůrné funkce systému PREMIER
Přesměrování tisku Pomocník pro tisk faktur Nejvýznamnější funkce systému PREMIER Seznam struktury tabulek a indexů (c) PREMIER system

30 Přesměrování tisku V nastavení vzhledu stránky (viz. 18 -nastavení tiskového formuláře) lze určit cílovou tiskárnu. Lze tak docílit toho, že např. dobírkový formulář se automaticky vytiskne na druhé, jehličkové tiskárně. Pozor, aby toto vždy fungovalo korektně, je nutné na uživatelské sestavě nastavit: další volby/prg/filtr – před tiskem nevyvolávat dialogové okno tiskárny (c) PREMIER system

31 Pomocník pro tisk faktur
Systém PREMIER obsahuje výkonný nástroj pro rozdělování úloh při tisku faktur. Lze například nadefinovat: Různý počet kopií pro různé odběratele S fakturou se může zároveň automaticky vytisknout jiná sestava. Např. štítek a dobírkový formulář, je-li forma úhrady dobírkou (c) PREMIER system

32 Nejvýznamnější funkce systému PREMIER
Vm_par - je neaktuální tabulka seznamu partnerů, která však má ukazatel věty na aktuálním partnerovi. Např. Chceme-li mít na objednávce faxové číslo dodavatele, zadáme vm_par.fax Koresp - je pomocná tabulka s jednou větou, která obsahuje korespondenční adresu partnera. Info_par(„požadovaný údaj“,“databáze “) – Vrací požadovaný údaj ze seznamu partnerů. Slouží tam, kde není aktivní Vm_par. „databáze“ se nemusí zadávat, je-li aktivní proměnná m.nazev_odb. Příklad Info_par(“e_mail“) vrátí ovou adresu partnera. Info_zak(„požadovaný údaj“,“databáze “) – Totéž co info_par, ale vrací údaje z karty zakázky (c) PREMIER system

33 Nejvýznamnější funkce systému PREMIER
Info_skl(“požadovaný údaj“,“databáze“) – Totéž co info_par, ale vrací údaje ze skladové karty. Jmenuje-li se název karty jinak než x_cislo, zadá se název výrazu jako 3. parametr. Např. Info_skl(„popis1“) vrací dlouhý Popis#1 ze skladové karty. Info_skl(“požadovaný údaj“,“databáze“) – Totéž co info_par, ale vrací údaje ze Iden_info(“druh“,kód identifikátoru) – Vrací název identifikátoru, druh=„PARI1“ až „PARI5“ (identifikátor partnera 1 až 5), nebo „SKLI1“ až „SKLI5“ (identifikátory skladové karty) nebo „ZAKI1“ až „ZAKI5“ (identifikátory v zakázkách) Skl_pok(“požadovaný údaj“) – Totéž co info_skl, ale lze jej použít pouze z pokladních dokladů. Funkce si dle vazeb sama zjistí číslo zdrojového skladu. Skl_vf(“požadovaný údaj“) – Totéž co info_skl, ale lze jej použít pouze z faktur. Funkce si dle vazeb sama zjistí číslo zdrojového skladu. Q_slovy(n_údaj, 1250) – převádí číslo na slovní výraz Inf(“tabulka.požadovaný údaj“,“prohledávací výraz“) – funkce vrací jakýkoliv údaj z jakékoliv tabulky např. inf("dokl_pu.text",“doklad='B1' ") Funkce slouží pro odborníky a není-li prohledávací výraz indexován a tabulka obsáhlá, může dojít k zahlcení sítě (seznam indexů viz Seznam struktury databází,…) (c) PREMIER system

34 Seznam struktury databází a indexů
Pro potřeby uživatelů i programátorů jsou aktuální seznamy struktur tabulek, indexů a paměťových proměnných na Ostatní, méně významné základní funkce a další informace o sestavách lze nalézt v nápovědě (F1-obsah-definování uživatelských sestav-grafická sestava) (c) PREMIER system


Stáhnout ppt "Tvorba uživatelských tiskových formulářů"

Podobné prezentace


Reklamy Google