Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(c) PREMIER system 2006-20091 PREMIER system Tvorba uživatelských tiskových formulářů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(c) PREMIER system 2006-20091 PREMIER system Tvorba uživatelských tiskových formulářů."— Transkript prezentace:

1 (c) PREMIER system 2006-20091 PREMIER system Tvorba uživatelských tiskových formulářů

2 (c) PREMIER system 2006-20092 Obsah školení Úvod, základní pojmy Práce s údaji Přenos hodnot na tiskový formulář Aplikace formuláře v systému PREMIER Doplňující podpůrné funkce systému PREMIER

3 (c) PREMIER system 2006-20093 Základní pojmy  Co jsou to datové tabulky ? Co jsou to datové tabulky ?  Typy údajů Typy údajů  Základní práce s tabulkami Základní práce s tabulkami  Co jsou to indexy ? Co jsou to indexy ?  Aktuální pracovní prostředí Aktuální pracovní prostředí

4 (c) PREMIER system 2006-20094 Co je to datová tabulka ?  Soubor pro přehledné uchování dat  Nástroj pro rychlé přečtení uchovaných dat  Pro jednoduchost lze uspořádání dat srovnat s tabulkovým procesorem (např. MS Excel)  Na rozdíl od Excelu musí být v celém sloupci stejný formát údaje (buňky)  Tabulka se člení na věty (řádky) a údaje (pojmenované sloupce)

5 (c) PREMIER system 2006-20095 Základní typy údajů  N - Číselné (numeric)3.125,-  C - Znakové (charakter)ABC  D - Datumové (date)21.10.2003  L – Logické (logical)Ano/Ne  M – Znakové, neomezené (Memo)  G - General

6 (c) PREMIER system 2006-20096 Základní práce s tabulkou  Přidávání věty (Insert)  Změna věty (Edit)  Vymazání věty (Delete)  Řazení  Filtrace  Vyhledávání

7 (c) PREMIER system 2006-20097 Co jsou to indexy  Index je pomocný soubor, zajišťující rychlé vyhledání požadovaného údaje dle binárního stromu, lidsky řečeno půlením intervalů. Díky indexům je záznam vyhledán během zlomku sekundy a zatížení harddisku nebo počítačové sítě minimální.  Pro orientaci: K vyhledání údaje z databáze se 130.000 věty je půlením intervalu nalezen záznam průměrně 17 kroky, tj. jakoby jste prohledávali databázi se 17 údaji. Bude-li mít tabulka milión vět, bude prohledávání trvat 20 kroků, což je pro počítačový čas zlomek sekundy. Prohledávání tabulky bez indexu by trvalo průměrně 500.000 kroků, tj. několik minut, včetně zahlcení počítačové sítě.

8 (c) PREMIER system 2006-20098 Aktuální pracovní prostředí  Pracovní prostředí je souhrn otevřených: a)Tabulek b)Pomocných kurzorů (dočasných pomocných tabulek) c)Paměťových proměnných  Pro výstup na tiskových formulář je klíčová aktuálně vybraná tabulka. U ostatních tabulek je klíčový ukazatel věty.

9 (c) PREMIER system 2006-20099 Práce s údaji  Co to jsou funkce Co to jsou funkce  Nejvýznamnější funkce numerických údajů Nejvýznamnější funkce numerických údajů  Nejvýznamnější funkce znakových údajů Nejvýznamnější funkce znakových údajů  Nejvýznamnější funkce logických údajů Nejvýznamnější funkce logických údajů  Nejvýznamnější funkce datumových údajů Nejvýznamnější funkce datumových údajů  Transformace mezi různými typy údajů Transformace mezi různými typy údajů

10 (c) PREMIER system 2006-200910 Co to jsou funkce  Funkcí se rozumí příkaz, který jakkoliv upraví hodnotu vstupního údaje  Funkce se člení na: 1.Základní/systémové, které poskytuje vývojové prostředí (VFP). Např. Left(“Hotově“,1) vrací první písmeno z leva tj. „H“ 2.Definované, které poskytuje systém PREMIER. Např. ps_round(123.65, 0.5) vrací hodnotu zaokrouhlenou na padesátihaléře.tj 123,50

11 (c) PREMIER system 2006-200911 Funkce numerických údajů  K použití se nabízí běžné matematické funkce, např. *,/,+,-  Round(N_údaj, počet míst) zaokrouhlí údaj na uvedený počet míst  INT(N_údaj) usekne desetinné místo.  ABS(N_údaj) vrací absolutní hodnotu.  MAX(N_údaj1, N_údaj2) porovná a vrací větší hodnotu  MIN(N_údaj1, N_údaj2) porovná a vrací menší hodnotu

12 (c) PREMIER system 2006-200912 Funkce znakových údajů  K použití se nabízí sčítací matematická funkce +. Např. “Karel“+“ Gott“ = “Karel Gott“  Alltrim(C_údaj) odstraní mezery zleva i zprava  Left(C_údaj, počet) usekne výraz zleva  Right(C_údaj, počet) usekne výraz zprava.  Substr(C_údaj, odkud, počet) usekne výraz od uvedeného místa. Nezadá-li se počet, usekne se výraz až do konce.  Lower(C_údaj) převede text na malá písmena  Upper(C_údaj) převede text na velká písmena  Padl(údaj, počet, znak) doplní údaj požadovaným počtem znaků zleva. Např. Padl(“128“,10,“0“) vrátí údaj 128 doplněný znakem „0“, tj. “0000000128“.  Padr(údaj, počet, znak) totéž co Padl, ale zprava, tj. “1280000000“

13 (c) PREMIER system 2006-200913 Funkce logických údajů  Logický výraz vrací pouze dva stavy.T./.F. (Pravda/Nepravda)  K použití se nabízí všechny porovnávací logické funkce,=,<>, =,==,NOT, AND (a zároveň), OR (nebo).  K dispozici je znak negace „!“, totéž co.NOT. Např. Chceme-li vybrat všechny partnery mimo mateřské společnosti, zadáme !nazev_odb=„FIRMA AG“.  Empty(výraz) – vrací.T., je-li výraz prázdný  IIF(podmínka, pak, jinak) – slouží k vyhodnocení podmínky a vrací výraz pak nebo jinak. Např. IIF(datum_spl { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/9/2617346/slides/slide_13.jpg", "name": "(c) PREMIER system 2006-200913 Funkce logických údajů  Logický výraz vrací pouze dva stavy.T./.F.", "description": "(Pravda/Nepravda)  K použití se nabízí všechny porovnávací logické funkce,=,<>, =,==,NOT, AND (a zároveň), OR (nebo).  K dispozici je znak negace „! , totéž co.NOT. Např. Chceme-li vybrat všechny partnery mimo mateřské společnosti, zadáme !nazev_odb=„FIRMA AG .  Empty(výraz) – vrací.T., je-li výraz prázdný  IIF(podmínka, pak, jinak) – slouží k vyhodnocení podmínky a vrací výraz pak nebo jinak. Např. IIF(datum_spl

14 (c) PREMIER system 2006-200914 Funkce datumových údajů  Hodnoty datumových údajů se zadávají funkcí date() v pořadí rok, měsíce, den, např. date(2008,12,31)  Date() vrací aktuální datum  Time() vrací aktuální čas  Month(D_údaj) vrátí měsíc (číselná hodnota) z datového údaje  Day(D_údaj) vrátí den (číselná hodnota) z datového údaje  Year(D_údaj) vrátí rok (číselná hodnota) z datového údaje  Fis_Year(D_údaj) vrátí fiskální rok (číselná hodnota) z datového údaje (Funkce systému PREMIER)  Fis_od(rok), Fis_do(rok) vrátí první nebo poslední den zadaného fiskálního roku (Funkce systému PREMIER)  DTOS(D_údaj) převede datum na znakový formát rok,měsíc, den. Např. 01.05.2003 na 20030501. (Vhodné pro řazení,…)

15 (c) PREMIER system 2006-200915 Transformace mezi různými typy údajů Někdy je žádoucí mít vše v jednom typu, jelikož nelze spojovat znakové údaje s jinými typy údajů.  STR(N_údaj, počet, počet_des) – převede číselný údaj na znakový s celkovým počtem znaků a znaků za desetinnou čárkou. Např. STR(12.1, 10, 3) vrátí hodnotu …….12,300 (tečky znamenají mezery)  TRAN(N_údaj, formát) – převede číselný údaj na znakový dle uvedeného formátu. Nejpoužívanější formát je např. “999 999.99“ nebo “@Z 999 999.99“ kde @Z znamená, že nulový výraz se vůbec nezobrazí. (Jinak by se zobrazilo 0.00)  DTOC(D_údaj) – převede datumový údaj na znakový. Např. {01.01.2009} na “01.01.2009”  VAL(C_údaj) – převede znakový údaj na číselný (opak funkce STR())

16 (c) PREMIER system 2006-200916 Přenos hodnot na tiskový formulář  Co je to tiskový formulář Co je to tiskový formulář  Nastavení tiskového formuláře Nastavení tiskového formuláře  Objekty tiskového formuláře Objekty tiskového formuláře  Členění tiskového formuláře Členění tiskového formuláře  Nejvýznamnější funkce patičky… Nejvýznamnější funkce patičky…

17 (c) PREMIER system 2006-200917 Co je to tiskový formulář  Tiskový formulář je šablona a jakýsi mezičlánek mezi vaší tabulkou a tiskárnou.  Obsahuje konstantní (popisky) nebo variabilní údaje (údaje z tabulky) a dále součtové funkce.  Vizuální doplněk sestavy tvoří čáry, rámečky a obrázky.

18 (c) PREMIER system 2006-200918 Nastavení tiskového formuláře Vyvolání vzhledu stránky: Horní menu – Editovat – Nastavení stránky

19 (c) PREMIER system 2006-200919 Objekty tiskového formuláře  Objekty mají svá specifická nastavení (formáty, barvy, velikosti)  Společné mají všechny objekty nastavení podmínky tisku, tzn. že se objekt bude tisknout pouze za určitého předpokladu.

20 (c) PREMIER system 2006-200920 Členění tiskového formuláře  Formulář se člení na tzv. pásy. - Úvod - Záhlaví stránky - (Záhlaví skupiny) -Tělo -(Zápatí skupiny) -Zápatí stránky - Shrnutí  Nejdůležitějším pásem je „Tělo“, které tiskne věty aktuální databáze.

21 (c) PREMIER system 2006-200921 Nejvýznamnější funkce patičky…  Zápatí stránky nebo skupiny obsahuje součty údajů z „Těla“. V objektu „Pole“ lze přiřadit požadovanou součtovou funkci.

22 (c) PREMIER system 2006-200922 Aplikace formuláře v systému PREMIER  Zakládání tiskových sestav Zakládání tiskových sestav  Způsob čerpání názvu údajů Způsob čerpání názvu údajů  Práce se skupinami, přetahování čar Práce se skupinami, přetahování čar  Podmínky tisku objektu, barvy,… Podmínky tisku objektu, barvy,…  Práce s obrázky Práce s obrázky

23 (c) PREMIER system 2006-200923 Zakládání tiskových sestav  Nejběžnějším způsobem zakládání je kopie dle základního vzoru nebo přidání s kopií již založené sestavy. (Vzory formulářů se nacházejí v souboru ps_rep.app, který se doporučuje pravidelně aktualizovat funkcí premier update, od verze 11 lze plně využívat i internetovou galerii sestav)

24 (c) PREMIER system 2006-200924 Způsob čerpání názvu údajů  Získat potřebujeme údaj z tabulky, nebo paměťovou proměnnou (viz. 9-aktuální pracovní prostředí). Problémem je, že nemusíme znát její název.aktuální pracovní prostředí  Název lze získat 3 způsoby: 1.Návrhářem údajů (viz. obr)Návrhářem údajů 2.Režimem interaktivní nápovědy (CTRL+F1) 3.Srovnáváním (Pokusným předplněním údaje na dokladu, např. faktuře)

25 (c) PREMIER system 2006-200925 Návrhář údajů a interaktivní nápověda

26 (c) PREMIER system 2006-200926 Práce se skupinami, přetahování čar  Skupiny slouží převážně k mezisoučtování dat (např. potřebujeme mít mezisoučty za partnera v knize faktur)  Používáme-li skupiny, musíme si ověřit seřazení tabulky.  U práce s rámečky je třeba si dát pozor, aby při přechodu na jiný pás končily na svém protějšku. (Např. rámeček, který začíná v záhlaví stránky musí zasahovat do zápatí stránky)

27 (c) PREMIER system 2006-200927 Podmínky tisku objektu, barvy,…  Vlastníme-li barevnou tiskárnu, můžeme si např. určit, že faktury v prodlení v knize pohledávek se budou tisknout červeně

28 (c) PREMIER system 2006-200928 Práce s obrázky  Obrázek je podobný objekt, jako např. čára nebo rámeček. Objekt se odkazuje na soubor s obrázkem  Nejčastějšími formáty jsou JPG a BMP. Pro kvalitní zobrazení se doporučuje aby byl uložen minimálně v 300 dpi.  Obrázek se doporučuje umístit do základního adr. PREMIER. Jinak by nemusel být dostupný pro ostatní uživatele v síti

29 (c) PREMIER system 2006-200929 Podpůrné funkce systému PREMIER  Přesměrování tisku Přesměrování tisku  Pomocník pro tisk faktur Pomocník pro tisk faktur  Nejvýznamnější funkce systému PREMIER Nejvýznamnější funkce systému PREMIER  Seznam struktury tabulek a indexů Seznam struktury tabulek a indexů

30 (c) PREMIER system 2006-200930 Přesměrování tisku  V nastavení vzhledu stránky (viz. 18 - nastavení tiskového formuláře) lze určit cílovou tiskárnu. Lze tak docílit toho, že např. dobírkový formulář se automaticky vytiskne na druhé, jehličkové tiskárně. Pozor, aby toto vždy fungovalo korektně, je nutné na uživatelské sestavě nastavit: další volby/prg/filtr – před tiskem nevyvolávat dialogové okno tiskárny nastavení tiskového formuláře

31 (c) PREMIER system 2006-200931 Pomocník pro tisk faktur  Systém PREMIER obsahuje výkonný nástroj pro rozdělování úloh při tisku faktur. Lze například nadefinovat: 1.Různý počet kopií pro různé odběratele 2.S fakturou se může zároveň automaticky vytisknout jiná sestava. Např. štítek a dobírkový formulář, je-li forma úhrady dobírkou

32 (c) PREMIER system 2006-200932 Nejvýznamnější funkce systému PREMIER  Vm_par- je neaktuální tabulka seznamu partnerů, která však má ukazatel věty na aktuálním partnerovi. Např. Chceme-li mít na objednávce faxové číslo dodavatele, zadáme vm_par.fax  Koresp- je pomocná tabulka s jednou větou, která obsahuje korespondenční adresu partnera.  Info_par(„požadovaný údaj“,“databáze “) – Vrací požadovaný údaj ze seznamu partnerů. Slouží tam, kde není aktivní Vm_par. „databáze“ se nemusí zadávat, je-li aktivní proměnná m.nazev_odb. Příklad Info_par(“e_mail“) vrátí e- mailovou adresu partnera.  Info_zak(„požadovaný údaj“,“databáze “) – Totéž co info_par, ale vrací údaje z karty zakázky

33 (c) PREMIER system 2006-200933 Nejvýznamnější funkce systému PREMIER  Info_skl(“požadovaný údaj“,“databáze“) – Totéž co info_par, ale vrací údaje ze skladové karty. Jmenuje-li se název karty jinak než x_cislo, zadá se název výrazu jako 3. parametr.Např. Info_skl(„popis1“) vrací dlouhý Popis#1 ze skladové karty.  Info_skl(“požadovaný údaj“,“databáze“) – Totéž co info_par, ale vrací údaje ze  Iden_info(“druh“,kód identifikátoru) – Vrací název identifikátoru, druh=„PARI1“ až „PARI5“ (identifikátor partnera 1 až 5), nebo „SKLI1“ až „SKLI5“ (identifikátory skladové karty) nebo „ZAKI1“ až „ZAKI5“ (identifikátory v zakázkách)  Skl_pok(“požadovaný údaj“) – Totéž co info_skl, ale lze jej použít pouze z pokladních dokladů. Funkce si dle vazeb sama zjistí číslo zdrojového skladu.  Skl_vf(“požadovaný údaj“) – Totéž co info_skl, ale lze jej použít pouze z faktur. Funkce si dle vazeb sama zjistí číslo zdrojového skladu.  Q_slovy(n_údaj, 1250) – převádí číslo na slovní výraz  Inf(“tabulka.požadovaný údaj“,“prohledávací výraz“) – funkce vrací jakýkoliv údaj z jakékoliv tabulky např. inf("dokl_pu.text",“doklad='B1' ") Funkce slouží pro odborníky a není-li prohledávací výraz indexován a tabulka obsáhlá, může dojít k zahlcení sítě (seznam indexů viz. 34 - Seznam struktury databází,…)

34 (c) PREMIER system 2006-200934 Seznam struktury databází a indexů  Pro potřeby uživatelů i programátorů jsou aktuální seznamy struktur tabulek, indexů a paměťových proměnných na www.premier.cz/support/struktury.zip www.premier.cz/support/struktury.zip  Ostatní, méně významné základní funkce a další informace o sestavách lze nalézt v nápovědě (F1-obsah-definování uživatelských sestav-grafická sestava)


Stáhnout ppt "(c) PREMIER system 2006-20091 PREMIER system Tvorba uživatelských tiskových formulářů."

Podobné prezentace


Reklamy Google