Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fytoterapie v praxi aneb L é č i v é r o s t l i n y - přežitek ze starověku či prostředek modérní léčby… Mgr. Miroslava Szkutová Ústav soudního lékařství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fytoterapie v praxi aneb L é č i v é r o s t l i n y - přežitek ze starověku či prostředek modérní léčby… Mgr. Miroslava Szkutová Ústav soudního lékařství."— Transkript prezentace:

1 Fytoterapie v praxi aneb L é č i v é r o s t l i n y - přežitek ze starověku či prostředek modérní léčby… Mgr. Miroslava Szkutová Ústav soudního lékařství a toxikologie v Praze

2 Definice pojmů Historie fytoterapie Sběr, sušení, skladování Formy užívání Obsahové látky Terapie

3 Od Starověku po současnost 4.000 Mezopotámie, Egypt, Malá Asie Otrokářská a feudální spol. 1.5006-4.stol. Řecká přírodní filosofie Hippokratés, Galénos př.n.l. Ranný feudalismus, mnišské léčitelství 8-9 stol. Arabský svět Avicena Mattoliho herbář Renesance Paracelsus 15 stol. Léčitelé, šamani, kořenáři Syntetická léčiva

4 Úvod - Terminologie Farmakognosie- věda o přírodních léčivech (rostlinné, živočišné drogy) Fytoterapie je l é čen í, m í rněn í a prevence onemocněn í za využit í rostlin, rostlinných č á st í nebo z nich připravených prepar á tů. Rostliny tradičně využ í van é ve fytoterapii jsou nazýv á ny l é čiv é rostliny a použ í vaj í se ve stavu čerstv é m nebo su š en é m (se označuj í jako drogy). podzemn í (kořeny, oddenky, hl í zy, cibule) nadzemn í orgány (nať, listy, květy, plody, oplod í, semena). Indikace: podmínky, které určují a vymezují farmakoterapeutické použití léčivých rostlin Kontraindikace: soubor podmínek, které vedou k zákazu nebo omezení podání léku (relativní, absolutní) Proč se tím zabýváme? Terapie onemocnění přírodním způsobem někter é vyizolovan é l á tky jsou vzorem k modifikaci doplňková l é čiva fytobalneoterapii (přidávání léčivých rostlin do koupelí)

5 Roslinná versus syntetická l é č i v a „Celá rostlina je vyváženějším lékem než chemicky čistý výtažek“ Mýtus: Rostliny jsou „přírodnější“ a mají lepší léčebný dopad než syntetická léčiva.

6 Jak účinná látka působí? Aplikace Vstřebávání Distribuce Eliminace

7 Jak, kde, co… KDE léčivá látka působí….. JAK….. CO dělá léčivo s organismem….. Molekulární úroveň Buněčná úroveň Orgánová úroveň Celého organismu úroveň

8 Mechanismus účinku 1.Teorie zámku a klíče 2. Ú č i n e k nespecifický specifický – endogenní molekula – RECEPTOR - lokalizována na povrchu nebo uvnitř buňky má schopnost rozeznat specifickou molekulu a navázat ji na svůj povrch; vznikne KOMPLEX - farmakon-receptorový komplex – sled reakcí..

9 Roslinná versus syntetická l é č i v a Nižší koncentrace - vyšší koncentrace Směs celé řady - čistá aktivní látka aktivní sloučenin Nižší toxicita - vyšší toxicita

10 Zásady sběru 1.Počasí 2.Poškození 3.Styk s kovy 4.Čistota 5.Nesbírat rostliny zákonem chráněné nebo v chráněné krajinné oblasti 6.Jen to co dokonale znám 7.Ve správném termínu 8.Orgán, s vysokým obsahem účinných látek

11 Co sbírat ? Kořen Kořen je podzemn í org á n vy šší ch rostlin Fce: Kořeny opatřuj í rostlině rozpustn é živiny a jsou tak é jej í m z á sobn í m org á nem. Proto často obsahuj í i l á tky terapeuticky důležit é. Sb í rat v době, kdy doch á z í k zasych á n í nadzemn í č á sti rostliny -na podzim. Tak é zjara, kdy jsou ú činn é l á tky dosud v kořenech shrom á žděny. Kořeny jednoletých rostlin se sb í raj í před poč á tkem jejich květu, kořeny dvouletých rostlin koncem vegetačn í ho obdob í. Při skl í zen í ponechte č á st kořenů v zemi, aby se rostlina mohla vzpamatovat.

12 Nať Nať - cel á nadzemn í č á st rostliny (stonky, listy, květy), vhodn é nať řezat nožem, u vysokých rostlin jen horn í č á sti cca 20 – 30 cm dlouh é - př í li š siln á, zdřevnatěl á se star ší mi zažloutlými listy. V nati jako takov é je sice celkově m é ně ú činných l á tek než m á čistě listov á nebo květn í droga, ale jej í sběr je rychlej ší a pohodlněj ší.

13 Listy Listy hlavn í m vyživovac í m org á nem rostliny –fotosynt é za… Obsah ú činných l á tek v listech se během vývoje rostliny měn í. Sb í rat v době pln é ho rozkvětu. Je samozřejm é, že nejvhodněj ší jsou listy mlad é, š ťavnat é a zdrav é. Listy by se měly trhat opatrně, aby nedo š lo k jejich poru š en í - destrukc í pletiv listy mohou předčasně zhnědnout a znehodnotit tak drogu. Sb í rat jednotlivě. Usu š en é listy v pl á těných s á čc í ch

14 Květ Sběr květů je zřejmě nejn á ročněj ší - db á t na vhodn é podm í nky - suchý a slunný den a doba kolem poledne. Tehdy květy obsahuj í největ ší množstv í ú činných l á tek. Pap í rová nebo pl á těnou ta š ka; nikdy ne igelitovou - droga by se zapařila. Tak é ne š etrn é zach á zen í může vyvolat změny barvy i změny enzymatick é a drogu znehodnotit. Na to jsou choulostiv é předev ší m květy divizny, hluchavky a ak á tu.

15 Plody Dužnat é plody se sb í raj í v době pln é zralosti, pouze ší pky je vhodn é sb í rat několik dn í před ú plným dozr á n í m, kdy maj í nejvy šší obsah vit. C. Semena se z í sk á vaj í vyb í r á n í m nebo vyklep á v á n í m z čerstvých nebo usu š ených rostlin před uzr á n í m. Drogy na b á zi semen obsahuj í buď semena cel á nebo jen jejich č á st í.

16 Kůra Kůra pokrýv á kmen a větve stromů a keřů. sb í rat ji jen z poražených nebo odřezaných stromů. Kůru je nejl é pe sb í rat brzy na jaře, když zač í naj í ra š it prvn í listy nebo na konci vegetačn í ho obdob í, po opad á n í listů (podzim). NA rozd í l od květů kůru sb í rejte za vlhk é ho počas í nebo po de š ti.

17 Sušení Byliny můžeme sušit teplem přirozeným nebo umělým. Při umělém sušení nesmí teplota přesáhnout 40°C. Kořeny - na slunci a uměle dosušovat. Před su š en í m kořeny zbavit nečistot. Někter é kořeny je třeba d á le upravit, např í klad oloupat (kosatec, reveň, hořec). Skladovan é kořeny zkontrolujte zda neplesniv í nebo nejsou napadeny hmyzem. Květy a nať men ší ch rostlin rozprostřít v tenké vrstvě na suchém stinném místě delší naťe zavě š ovat ve st í nu a v průvanu. Nejvhodnější jsou podstřešní prostory, zasklené verandy. Sušíme-li ve stínu venku na nekrytém místě, mohou bylinky navlhnout a následně zplesnivět. Po usu š en í se doporučuje ji nechat 2 – 3 such é dny v malých kupk á ch „ vyvětrat “ –neskladovat hned!!! Čím rychleji se bylina usuší, tím je droga kvalitnější. Květy sušit 4-6 dnů, nať 8-14 dnů, kořen 3-8 týdnů. Větrání Obracení

18 Čaje - nálevy Výhody: Nejběžnější formou - rychlá příprava Nevaří se Čajové směsi dělíme na monokomponentní (např. heřmánkový čaj) nebo polykomponentní (např. Species urologicae). Dobře zkombinovaná čajovina z terap. hlediska by neměla obsahovat více než 4 - 5 druhů drog (max. do 8 druhů). Složení léčivých čajů - hlavní složka - pomocné složky -korigenční přísady pro zlepšení vůně a chuti. Pro dávkování čajových směsí platí: dávkování 1-2 čajové lžičky na šálek (150 ml vody) Nálev je vodný výluh drog získaný za tepla. Příprava: droga se přelije potřebným množstvím vařící vody a ponechá se stát 15-30 minut na teplejším místě, následně se scedí přes sítko (většina drog, zejména siličné drogy)

19 Macerát Macerace - droga se zalije vodou, výluh se po 3-12 hodinách scedí přes sítko (slizové drogy) Macerát je vodný výtažek pořízený z bylin za studena. Používá se k přípravě bylin, které nesnášejí var ani páru - jejich účinné látky se teplem ničí. Příkladem takové bylinky je kozlík lékařský. Postup: 25 g drogy vložíte do 500 ml studené (převařené) vody a necháte stát přes noc. Příští den směs přefiltrujete a výluh oddělíte. Před pitím lze trochu přihřát, ale ne více než na 30 ºC.

20 Odvar Odvar: droga se přelije vodou, směs se uvede do varu a potom se povaří 15 minut, dále se nechá 15 minut luhovat a tekutina se slije (tvrdé drogy jako kořeny, kůra). Příprava odvaru se od nálevu liší v tom, že v případě odvaru se droga vložená do studené vody přivede k varu a určitou dobu v ní i přímo vaří. To se týká takových drog, které obsahují obtížně extrahovatelné rozpustné látky, zejména jsou-li obsaženy v tvrdých částech, jako jsou kořen, kůra, bobule, semena či stonek Postup: 30g sušených či 60g čerstvých tvrdých částí do litru studené vody, přivedení k varu a vaření var po dobu cca 15 minut. Drogu nevařte v kovových nádobách. Nejlepší je nádoba ze skla, kde můžete celý proces pohodlně pozorovat. Vedle běžných odvarů se někdy hovoří také o odvarech čínského typu, ve kterých je obsah drogy mnohem vyšší - kolem 150 g na litr. Další možností je použít k přípravě odvaru místo vody víno. Alkohol ve víně obsažený pomůže k extrahování účinných látek.

21 Extrakt Extrakt - bylinné výtažky, získané za studena či za tepla působením nevodného činidla (oleje). Droga se přelije vhodným olejem, nejčastěji nejčistším olivovým, ale lze použít i slunečnicový, mandlový, arašídový, klíčkový atd. Postup: 1.Ponechat na teplém místě (třeba na osluněné okenní římse), a to i několik týdnů. Pak se olejový extrakt zfiltruje 2.Nádobu s bylinkami vložit do větší nádoby s vodou, zakrýt a vařit zvolna 2 hodiny, zchladit…olej zcedit a olej použít ještě k další extrakci Výsledkem extrakce je jemná tekutina, přímo vhodná k mazání a vtírání. Může také posloužit jako surovina k přípravě mastí a krémů s přídavkem včelího vosku.

22 Tinktury Tinktury připravované vyluhováním drog ve vysokoprocentním alkoholu (od 40 % výše) jsou výhodné z toho hlediska, že účinné látky se extrahují jak vodou, tak alkoholem, čili ve výsledném roztoku je pak směs látek vodorozpustných i látek rozpustných v alkoholu. Alkohol vedle své extrakční funkce také výsledný produkt konzervuje. K přípravě tinktur se většinou používá potravinářský líh v koncentraci předepsané pro danou tinkturu (koncentrace se doporučuje dodržet). Někdy lze také použít "náhradní zdroj alkoholu" - například žitnou, koňak a podobně. Tinktura se připravuje obvykle tak, že se droga v potřebném množství přelije odměřeným alkoholem a ponechá na teplém místě delší dobu (třeba dva týdny) odležet, pak se kapalná část odfiltruje a naplní do lahviček. Při užívání je vhodné dodržet doporučené dávkování. Tinktury totiž většinou obsahují velké množství účinných látek.

23 Čerstvé šťávy Některé byliny se hodí k přípravě čerstvé šťávy (třeba černá ředkev nebo česnek). Přepasírováním se z drogy oddělí šťáva, kterou je ale třeba spotřebovat neprodleně, poněvadž konzervace není žádoucí a šťáva by se jinak zkazila. Čerstvé byliny vylisujeme ve strojku na ovoce nebo rozmačkejte a šťávu protlačte přes pláténko. K lisování jsou vhodné smaltované nebo porcelánové nádoby, aby nedocházelo k nežádoucímu styku šťávy s holým kovem.

24 Sirup Zdrojem bude 500 ml nálevu či odvaru zhotoveného z dané suroviny - naťe, listu, kořene, kůry nebo květu. K hotovému nálevu přidejte 500g medu či nerafinovaného cukru a rozmíchejte až do úplného rozpuštění. Lehce vařte na mírném ohni (třeba i na vodné lázni), dokud směs ne získá sirupovou konzistenci. Nechte vychladnout, zfiltrujte a plňte do lahviček. Cukr působí v sirupu jako konzervační činidlo. Ale i tak by se sirup neměl skladovat déle než čtvrt roku - i když je v tmavé a dobře zazátkované láhvi. Protože oslazení (zejména medem) přemaskuje chuť některých bylin, jsou sirupy vhodné pro děti.

25 Koupel a Obklady Koupel 200 g sušených nebo několik hrstí čerstvých bylinek. Bylinky dát přes noc macerovat do studené vody, druhý den vše zahřát a tekutinu přidat do koupele. Rostliny můžeme použít zpravidla ještě dvakrát takže koupel užíváme 3x týdně (plátěný sáček přímo do lázně. Obklady K přípravě obkladu je třeba předem připravit z potřebné drogy horký či studený odvar, nálev nebo tinkturu. V připravené tekutině namočte vhodnou čistou látku;

26 Schopnost syntézy organických látek v rostlinách – FOTOSYNTÉZA K ú činným l á tk á m v l é čivých rostlin á ch patř í : alkaloidy (dus í kat é l á tky různ é ho typu) glykosidy (organick é l á tky složen é z cukern é a necukern é složky) saponiny (bezdus í kat é l á tky snižuj í c í povrchov é napět í vodných roztoků a se schopnost í pěnit) tř í sloviny (fenolick é l á tky rozpustn é ve vodě působ í c í stahuj í c í m ú činkem) hořčiny (l á tky výrazně hořk é chuti zvy š uj í c í sekreci tr á vic í ch š ť á v) silice (těkav é l á tky terpenoidn í ho charakteru s výraznou vůn í ) slizy (l á tky složit é cukern é povahy bobtnaj í c í ve vodě a vytv á řej í c í visk ó zn í roztoky) vitam í ny (l á tky funguj í c í jako katalyz á tor biochemických procesů v živoči š n é m těle) doprovodn é organick é l á tky (organick é kyseliny, barviva, pryskyřice, balz á my).


Stáhnout ppt "Fytoterapie v praxi aneb L é č i v é r o s t l i n y - přežitek ze starověku či prostředek modérní léčby… Mgr. Miroslava Szkutová Ústav soudního lékařství."

Podobné prezentace


Reklamy Google