Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TAF Letištní předpověď.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TAF Letištní předpověď."— Transkript prezentace:

1 TAF Letištní předpověď

2 Letištní předpověď obsahuje stručné a výstižné vyjádření očekávaných meteorologických podmínek na letišti během přesně stanoveného časového období a musí v ní být zahrnuta předpověď následujících prvků:  přízemního větru (směr, rychlost, případně nárazy); dohlednosti (PREVIS); stavu počasí; oblačnosti; a očekávané význačné změny jednoho nebo více z těchto prvků během daného časového období podle stanovených kriterií. Opravená letištní předpověď v kódovaném tvaru se označuje použitím úvodního hesla TAF AMD místo TAF a pokrývá celou zbývající dobu platnosti původní předpovědi TAF.

3 Období platnosti Období platnosti pravidelně vydávané letištní předpovědi nemá být kratší než 6 hodin a delší než 30 hodin. Používaná délka platnosti letištních předpovědí pro mezinárodní letiště je dána oblastními postupy ICAO a v případě národních letišť postupy meteorologického úřadu. Období platnosti lze podle potřeby dále dělit v souladu s pravidly pro použití zkratky FM. Pravidelně vydávané letištní předpovědi s platností kratší než 12 hodin se vydávají každé 3 hodiny. Pravidelně vydávané letištní předpovědi s platností 12 až 30 hodin se vydávají každých 6 hodin. V AČR se vydává TAF FC platností 9 hod ČHMÚ TAF FT platnost 30 hod.

4 ! Tvar kódu letištní předpovědi TAF KMH n
TAF (AMD) n CCCC YYGGggZ Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2 dddffGfmfm KT n VVVV n (COR) MPS CAVOK TAF LKNA Z / VRB01KT COR / KT CAVOK 34015G30KT w’w’ nebo NS NS NS hS hS hS(CB) n TTTTT GdGdGhGh/ GdGdGhGh NSW nebo VV hS hS hS nebo nebo CAVOK NSC nebo TTGdGdGhGh GmGm CAVOK nebo PROBC2C2 (TTTTT) GdGdGhGh/ GdGdGhGh BR FEW027CB TEMPO 1213/ SNSH= BKN FM BKN020CB= PROB / SNSH= PROB30 TEMPO 1213/ SNSH= !

5 TAF TAF je název kódu pro letištní předpověď.
  Název kódu TAF se zařazuje jako úvodní slovo jednotlivých letištních předpovědí. V případě meteorologického souboru, který může sestávat z jedné nebo více letištních předpovědí, se název kódu TAF uvádí na začátku každé předpovědi.

6 TAF   Opravená letištní předpověď (z důvodu opravy obsahu nebo významu) se označuje použitím úvodního hesla TAF AMD místo TAF a pokrývá celou zbývající dobu platnosti původní předpovědi TAF. Opravená letištní předpověď (z důvodu opravy formální chyby) se označuje použitím úvodního hesla TAF COR místo TAF a pokrývá celou zbývající dobu platnosti původní předpovědi TAF. Předpověď , která nemůže být nepřetržitě kontrolována, musí být zrušena. Je označena TAF AMD, všechny časy jsou totožné s původními a místo textu je CNL.

7 CCCC CCCC je čtyřpísmenný indikativ letiště pro které je letištní předpověď zpracována. I když jsou v jednom souboru letištních předpovědí TAF předpovědi shodné pro více letišť, musí být pro každé letiště vydána samostatná předpověď. U každé kódované předpovědi je uveden pouze jeden indikativ CCCC. Příklad: CCCC LKNA = (ČR) Náměšť nad Oslavou

8 YYGGggZ Skupina YYGGggZ vyjadřuje datum a čas vydání předpovědi.
Skupina YYGGggZ , pokud je to požadováno podle oblastních postupů ICAO, se zařazuje do každé jednotlivé předpovědi. Příklad: YYGGggZ 120650Z = 12. den, 06 hodin 50 minut

9 Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2 Skupina Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2
vymezuje období platnosti letištní předpovědi, přičemž kód Y1Y1 představuje den v daném měsíci počátku období platnosti, G1G je čas počátku období platnosti předpovědi v hodinách UTC, Y2Y2 představuje den v daném měsíci konce období platnosti , G2G je čas konce období platnosti předpovědi v hodinách UTC Příklad: Šifra Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2 ve tvaru 1206/1215 vymezuje platnost letištní předpovědi na období od hod UTC do hod UTC, dvanáctého dne v měsíci.

10 KMH nebo dddffGfm fm KT nebo MPS
Skupinou dddff se udává průměrný směr a rychlost předpovídaného větru, za kterou následuje ihned, bez mezery, jeden z písmenných indikátorů jednotek MPS, KT nebo KMH. Proměnlivý vítr se ve skupině ddd běžně kóduje jako VRB jen když je předpovídaná průměrná rychlost 1 MPS (2 KT, 4 KMH) nebo méně. Předpovídá-li se, že maximální rychlost větru překročí průměrnou rychlost o 5 MPS ( 10 KT, 20 KM ) nebo více - nárazy větru, udává se maximální rychlost předpovídaného větru připojením skupiny Gfm fm ihned za skupinu dddff. Příklad: Je-li předpovídaná rychlost větru 8 ms-1 ze směru 290° s předpokládanou maximální rychlostí větru 15 ms-1, pak šifra skupiny bude mít tvar: G30KT.

11 VVVV Skupina VVVV vyjadřuje předpovídanou horizontální dohlednost.
Příklady: šifra VVVV Předpovídaná dohlednost m m m m km a více V případě, že předpovídaná vodorovná dohlednost bude zároveň s předpovídanou oblačností a předpovídaným stavem počasí odpovídat podmínkám pro zařazení kódového slova CAVOK, skupina VVVV se nezařazuje a vodorovná dohlednost bude vyjádřena stanovenou podmínkou.

12 VVVV Předpovídaná vodorovná dohlednost se uvádí v následujících krocích: do 800 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 50 m, od 800 m do m zaokrouhlena dolů na nejbližších 100 m, od 5000 m do 9999 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 1000 m. Kód vyjadřuje vodorovnou dohlednost 10 km a větší . Kód vyjadřuje vodorovnou menší než 50 m.

13 w’w’ nebo NSW Skupina w’w’ vyjadřuje předpovídané význačné počasí.
  Předpovídají se význačné jevy počasí nebo jejich kombinace, pokud se očekává jejich výskyt na letišti, jejich popis a intensita. Příklady: předpovídané význačné počasí šifra w’w’   húlava SQ mírný sníh s deštěm SNRA silná bouřka s deštěm a s kroupami TSRAGR sněhová přeháňka, nízko zvířený sníh SHSN DRSN Ukončení jevu význačného počasí w’w’ se vyjadřuje pomocí zkratky NSW (No Significant Weather = bez význačného počasí), která nahrazuje skupinu w’w’.

14 NS NS NS hS hS hS (CB) nebo VV hS hS hS nebo NSC
Skupina NS NS NS hS hS hS vyjadřuje předpovídané množství a výšku spodní základny oblačnosti. Množství předpovídané oblačnosti NS NS NS se udává za pomoci třípísmenných zkratek FEW (1 až 2/8), SCT (3 až 4/8), BKN (5 až 7/8) a OVC (8/8) , za kterými následuje bez mezery výška základny oblačné vrstvy hS hS hS . Výška základny předpovídané oblačné vrstvy (oblaků) se kóduje v jednotkách 30 m (100 ft) do výšky 3000 m, nad tuto v krocích po 300 m ( 1000 ft) ve tvaru hS hS hS . Cumulonimby, pokud jsou očekávány, se indikují připojením zkratky CB ke skupině oblačnosti, bez mezery. Jiné druhy oblačnosti se neidentifikují.

15 Příklady dekódování oblačnosti
Šifra NS NS NS hS hS hS Předpovídaná oblačnost   OVC /8 se základnou na výšce m FEW 2/8 se základnou na výšce m SCT  4/8 se základnou na výšce 3000 m BKN 7/8 se základnou na výšce m BKN  7/8 se základnou na výšce 3600 m BKN023CB 5 7 /8 Cumulonimbu se základnou na výšce 700 m Pokud je kódováno více skupin oblačnosti (max 4) jsou uvedeny v pořadí od nižších do vyšších hladin.   Je-li předpovídáno jasno a zkratku CAVOK nelze použít, použije se zkratka NSC.

16 Pokud tak stanoví oblastní postupy ICAO, je informace o oblačnosti omezena na oblačnost provozního významu, t.j. oblačnost pod výškou 1500 m (5000 ft) nebo nejvyšší minimální sektorovou výškou, podle toho, která hodnota je vyšší, a Cumulonimby kdykoli jsou předpovídány. Nejsou-li předpovídány žádné Cumulonimby a není-li předpovídána oblačnost pod výškou 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou, podle toho, která hodnota je vyšší, a použití kódového slova CAVOK není vhodné, použije se zkratka NSC. Jestliže se očekává stav kdy oblohu nelze rozeznat a oblačnost nemůže být předpovídána a informace o vertikální dohlednosti je dostupná, použije se místo skupiny NS NS NS hS hS hS skupina VV hS hS hS kde hS hS hS je vertikální dohlednost v jednotkách 30 m (100 ft).

17 TTTTT GdGdGhGh/ GdGdGhGh nebo TTGdGdGhGh GmGm
Skupina TTTTT představuje jeden z možných indikátorů změn BECMG nebo TEMPO a uvádí se, jestliže je nutné indikovat změnu jednoho nebo několika prvků podle stanovených kritérií.  Skupina GdGdGhGh/GdGdGhGh časově vymezuje změnu některých předpovídaných meteorologických prvků v období platnosti letištní předpovědi Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2 (ve dni měsíce a v hodinách UTC). Skupina TTGdGdGhGh GmGm se zařazuje do letištní předpovědi jestliže se očekává, že dojde k význačné a více méně úplné změně převládajících podmínek a slouží k rozdělení období platnosti předpovědi Y1Y1G1G1 až Y2Y2G2G2 na samostatná časová období . TT vyjadřuje zkratku FM (from) a bez mezery následuje časová skupina GdGdGhGhGmGm (den, hodina a minuta UTC), která indikuje čas očekávaného výskytu změny. Časové období následující za zkratkou FM je samostatné a všechny předpovídané podmínky před zkratkou FM jsou nahrazeny podmínkami za ní.

18 TTTTT GdGdGhGh/ GdGdGhGh
Za indikátorem změny (BECMG GdGdGhGh/ GdGdGhGh nebo TEMPO GdGdGhGh/ GdGdGhGh se uvádí pouze ty prvky, u kterých se očekává význačná změna. Jde-li však o význačné změny oblačnosti, uvádějí se všechny vrstvy oblačnosti, včetně těch, u kterých se změny neočekávají. V případě význačné změny dohlednosti se zařazuje jev, který je toho příčinou.

19 TTTTT GdGdGhGh/ GdGdGhGh
Indikátor změny BECMG se používá k popisu očekávaných změn, které budou mít pravidelný nebo nepravidelný průběh a při kterých budou dosažena nebo překročena stanovená kritéria v nespecifikovaném čase během daného časového období.

20 TTTTT GdGdGhGh/ GdGdGhGh
Indikátor změny TEMPO se používá k popisu očekávaných četných nebo nečetných přechodných, nepravidelných změn meteorologických podmínek, které dosáhnou nebo překročí stanovená kritéria.

21 TTGdGdGhGh GmGm Skupina se zařazuje do letištní předpovědi jestliže se očekává, že dojde k význačné a více méně úplné změně převládajících podmínek a slouží k rozdělení období platnosti předpovědi Y1Y1G1G1 až Y2Y2G2G2 na samostatná časová období . TT vyjadřuje zkratku FM (from) a bez mezery následuje skupina GdGdGhGhGmGm (den, hodina a minuta UTC), která indikuje čas očekávaného výskytu změny. Časové období následující za zkratkou FM je samostatné a všechny předpovídané podmínky před zkratkou FM jsou nahrazeny podmínkami za ní.

22 Příklad: Jestliže je v období platnosti letištní předpovědi 13 dne v měsíci až UTC, očekávaná úplná změna podmínek v UTC , pak skupina TTGdGdGhGh GmGm bude mít tvar: FM

23 PROBC2C2 GdGdGhGh/ GdGdGhGh
Skupina PROBC2C2 vyjadřuje pravděpodobnost (PROB – probability angl.) výskytu alternativní hodnoty předpovídaného prvku, kde PROB je úvodní označení skupiny, za nímž bez mezery následuje číselné vyjádření hodnoty pravděpodobnosti v desítkách procent. S mezerou za ní následuje časové období GdGdGhGh/ GdGdGhGh , během kterého je (jsou) alternativní hodnota (hodnoty) očekávána (očekávány). Počátek a konec období je indikován dnem a časem v celých hodinách UTC. Příklad: s pravděpodobností 30 % se předpokládá, že v období platnosti předpovědi dne 25. v době od UTC do UTC se kromě předpovídaného počasí bude vyskytovat 5/8 oblačnosti typu Cb se spodní základnou 600 m a bouřka. : PROB /2517 TS BKN020CB.

24 PROBC2C2 TEMPO GdGdGhGh/ GdGdGhGh
Pravděpodobnost předpovědi přechodných nepravidelných změn meteorologických podmínek se indikuje v případě potřeby pomocí zkratky PROB s vyjádřením pravděpodobnosti v desítkách procent C2C2 a za ní následuje indikátor změny TEMPO s připojenou časovou skupinou GdGdGhGh/ GdGdGhGh . Příklad: s pravděpodobností 40 % se předpokládá , že v období platnosti předpovědi 1. dne v měsíci se kromě předpovídaného počasí v časovém rozmezí UTC až UTC budou vyskytovat občasné sněhové přeháňky se snížením dohlednosti na 2000 m. Skupina potom bude mít tvar: PROB40 TEMPO 0112/ SHSN.

25 PROBC2C2 V této skupině se indikují jenom alternativní hodnoty nebo změny předpokládané s pravděpodobností 30 % nebo 40 %. Méně než 30 % pravděpodobnosti se nepovažuje za dostatečně význačnou a neindikuje se. Pravděpodobnost výskytu alternativní hodnoty nebo změny, která je 50 % nebo více, se v letectví nepovažuje za pravděpodobnost a vyjadřuje se v případě potřeby pomocí indikátorů změny BECMG nebo TEMPO, nebo se období platnosti předpovědi rozdělí pomocí FM. Skupinu pravděpodobnosti nelze použít s indikátorem BECMG ani s indikátorem času FM.

26 TTFTF / GFGFZ Pokud tak vyžadují oblastní postupy ICAO, používá se k předpovědi teploty v čase vyjádřeném skupinou GFGFZ jedna nebo více skupin TTFTF/GFGFZ . Písmenný indikátor T předchází TFTF bez mezery. Před hodnotu teploty mezi - 9 °C až + 9 °C se zařazuje 0 (nula). Před teploty pod 0 °C se zařazuje písmeno M, t.j. minus. Příklady: Předpovídaná teplota Čas (UTC ) šifra TTFTF / GFGFZ   °C T15/14Z +2°C T02/10Z - 5°C TM05/11Z - 13°C TM13/06Z

27 TTFTF / GFGFZ Pokud tak vyžadují oblastní postupy ICAO, používá se k předpovědi maximální teploty v čase vyjádřeném skupinou GFGFZ jedna nebo více skupin TXTFTF/GFGFZ . Pokud tak vyžadují oblastní postupy ICAO, používá se k předpovědi minimální teploty v čase vyjádřeném skupinou GFGFZ jedna nebo více skupin TNTFTF/GFGFZ . Příklady: Předpovídaná teplota Čas (UTC ) šifra   °C TX15/14Z - 5°C TNM05/06Z

28 6 Ic hi hi hi tL Pokud je požadováno, zařazuje se skupina 6 Ic hi hi hi tL , která obsahuje předpověď námrazy. Skupina se opakuje tolikrát, kolikrát je to zapotřebí k identifikaci několika druhů nebo vrstev námrazy. Je-li tloušťka vrstvy pro libovolný druh námrazy větší než 2700 m, skupina se opakuje a základna uvedená ve druhé skupině se musí shodovat s horní hranicí vrstvy uvedené v předcházející skupině. 6 - číslice vyjadřuje indikátor skupiny předpovědi námrazy IC - předpovídaný typ námrazků na vnějších částech letadla hi hi hi - výška nejnižší hladiny námrazy nad zemí v jednotkách po 30 m ( 100 ft ) tL tloušťka vrstvy s námrazou

29 5 B hB hB hB tL Pokud je požadováno, zařazuje se skupina 5 B hB hB hB tL , která obsahuje předpověď turbulence. Skupina se opakuje tolikrát, kolikrát je to zapotřebí k identifikaci několika druhů nebo vrstev turbulence. Je-li tloušťka vrstvy pro libovolný druh turbulence větší než 2700 m, skupina se opakuje a základna uvedená ve druhé skupině se musí shodovat s horní hranicí vrstvy uvedené v předcházející skupině. číslice vyjadřuje indikátor skupiny předpovědi turbulence B předpovídaný typ turbulence hBhBhB - výška nejnižší hladiny turbulence nad zemí v jednotkách po 30 m ( 100 ft ) tL tloušťka vrstvy s turbulencí

30 Kód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IC NIL FBL INC PPN MOD SEV B CAT INF FRQ tL (ft) To cloud top 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 Poznámka: některé meteorologické zkratky ICAO FBL (fabulate) …… slabá intenzita NIL (none) ………….. žádný MOD (moderate) ….. mírná intenzita INC (in clouds) ……... v oblačnosti SEV (severe) ……… silná intenzita PPN (precipitacion) … ve srážkách INF (infreqvent) …. řídký výskyt CAT (clear air turbulence) FRQ (freqvent) …… četný výskyt To cloud top … až k horní hranici oblač.

31 Příklady předpovědí TAF
TAF LKPR Z 2212/ KT 4000 BR BKN009 TEMPO 2212/ BR BKN002 BECMG 2216/ KT TEMPO 2303/ BR BKN004 BECMG 2309/ KT 9999 SCT030 BECMG 2314/ KT 9999 BKN020 TEMPO 2316/ G25KT 5000 SHRA BKN012

32 Příklady předpovědí TAF
TAF LZIB Z 2906/ KT SN SCT BKN030 OVC050 TEMPO 2906/ SN SCT BKN010 TEMPO 2910/2915 –RASN BECMG 2915/ KT 9999 NSW OVC030 PROB40 TEMPO 2915/ –RASN

33 Příklady předpovědí TAF
TAF LKTB Z 2212/ KT BKN020 TEMPO 2212/ BR BKN012 BECMG 2301/2303 VRB02KT 3500 BR BKN TEMPO 2303/ BR BKN006 BECMG 2308/ BR SCT009 BKN014 BECMG 2310/ KT 9999 SCT030 BECMG 2314/2316 BKN020 TEMPO 2316/ G25KT

34 Příklady předpovědí TAF
TAF LKPD Z 2906/ KT 9999 BKN025 BECMG 2910/2912 CAVOK   TEMPO 2912/ KT=


Stáhnout ppt "TAF Letištní předpověď."

Podobné prezentace


Reklamy Google