Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TAF Letištní předpověď Letištní předpověď obsahuje stručné a výstižné vyjádření očekávaných meteorologických podmínek na letišti během přesně stanoveného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TAF Letištní předpověď Letištní předpověď obsahuje stručné a výstižné vyjádření očekávaných meteorologických podmínek na letišti během přesně stanoveného."— Transkript prezentace:

1

2 TAF Letištní předpověď

3 Letištní předpověď obsahuje stručné a výstižné vyjádření očekávaných meteorologických podmínek na letišti během přesně stanoveného časového období a musí v ní být zahrnuta předpověď následujících prvků:  přízemního větru (směr, rychlost, případně nárazy);  dohlednosti (PREVIS);  stavu počasí;  oblačnosti; a očekávané význačné změny jednoho nebo více z těchto prvků a očekávané význačné změny jednoho nebo více z těchto prvků během daného časového období podle stanovených kriterií. Opravená letištní předpověď v kódovaném tvaru se označuje použitím úvodního hesla TAF AMD místo TAF a pokrývá celou zbývající dobu platnosti původní předpovědi TAF.

4 Období platnosti každé 3 hodiny každých 6 hodin. Období platnosti pravidelně vydávané letištní předpovědi nemá být kratší než 6 hodin a delší než 30 hodin. Používaná délka platnosti letištních předpovědí pro mezinárodní letiště je dána oblastními postupy ICAO a v případě národních letišť postupy meteorologického úřadu. Období platnosti lze podle potřeby dále dělit v souladu s pravidly pro použití zkratky FM. Pravidelně vydávané letištní předpovědi s platností kratší než 12 hodin se vydávají každé 3 hodiny. Pravidelně vydávané letištní předpovědi s platností 12 až 30 hodin se vydávají každých 6 hodin. V AČR se vydává TAF FC platností 9 hod. ČHMÚ TAF FT platnost 30 hod.

5 Tvar kódu letištní předpovědi TAF KMH n TAF (AMD) n CCCC YYGGggZ Y 1 Y 1 G 1 G 1 /Y 2 Y 2 G 2 G 2 dddffGf m f m KT n VVVV n (COR) MPS CAVOK TAF LKNA 120500Z 1206/1215 VRB01KT 3000 COR 1621/1701 31002KT CAVOK 34015G30KT w’w’ nebo N S N S N S h S h S h S (CB) n TTTTT G d G d G h G h / G d G d G h G h NSW nebo VV h S h S h S nebo nebo CAVOK NSC nebo TTG d G d G h G h G m G m CAVOK nebo PROBC 2 C 2 (TTTTT) G d G d G h G h / G d G d G h G h BR FEW027CB TEMPO 1213/1218 2500 SNSH= BKN010 FM121430 BKN020CB= PROB40 1213/1218 1000 SNSH= PROB30 TEMPO 1213/1215 0100 SNSH=

6 TAF TAF je název kódu pro letištní předpověď. Název kódu TAF se zařazuje jako úvodní slovo jednotlivých letištních předpovědí. V případě meteorologického souboru, který může sestávat z jedné nebo více letištních předpovědí, se název kódu TAF uvádí na začátku každé předpovědi.

7 TAF Opravená letištní předpověď (z důvodu opravy obsahu nebo významu) se označuje použitím úvodního hesla TAF AMD místo TAF a pokrývá celou zbývající dobu platnosti původní předpovědi TAF. Opravená letištní předpověď (z důvodu opravy formální chyby) se označuje použitím úvodního hesla TAF COR místo TAF a pokrývá celou zbývající dobu platnosti původní předpovědi TAF. Předpověď, která nemůže být nepřetržitě kontrolována, musí být zrušena. Je označena TAF AMD, všechny časy jsou totožné s původními a místo textu je CNL.

8 CCCC CCCC je čtyřpísmenný indikativ letiště pro které je letištní předpověď zpracována. I když jsou v jednom souboru letištních předpovědí TAF předpovědi shodné pro více letišť, musí být pro každé letiště vydána samostatná předpověď. U každé kódované předpovědi je uveden pouze jeden indikativ CCCC. Příklad: CCCC LKNA = (ČR) Náměšť nad Oslavou

9 YYGGggZ Skupina YYGGggZ vyjadřuje datum a čas vydání předpovědi. Skupina YYGGggZ, pokud je to požadováno podle oblastních postupů ICAO, se zařazuje do každé jednotlivé předpovědi. Příklad: YYGGggZ 120650Z = 12. den, 06 hodin 50 minut

10 Y 1 Y 1 G 1 G 1 /Y 2 Y 2 G 2 G 2 Skupina Y 1 Y 1 G 1 G 1 /Y 2 Y 2 G 2 G 2 vymezuje období platnosti letištní předpovědi, přičemž kód Y 1 Y 1 představuje den v daném měsíci počátku období platnosti, G 1 G 1 je čas počátku období platnosti předpovědi v hodinách UTC, Y 2 Y 2 představuje den v daném měsíci konce období platnosti, G 2 G 2 je čas konce období platnosti předpovědi v hodinách UTC platnost Příklad: Šifra Y 1 Y 1 G 1 G 1 /Y 2 Y 2 G 2 G 2 ve tvaru 1206/1215 vymezuje platnost letištní předpovědi na období od 06.00 hod UTC do 15.00 hod UTC, dvanáctého dne v měsíci.

11 KMH nebo dddffGf m f m KT nebo MPS KMH nebo dddffGf m f m KT nebo MPS Skupinou dddff se udává průměrný směr a rychlost předpovídaného větru, za kterou následuje ihned, bez mezery, jeden z písmenných indikátorů jednotek MPS, KT nebo KMH. Proměnlivý vítr se ve skupině ddd běžně kóduje jako VRB jen když je předpovídaná průměrná rychlost 1 MPS (2 KT, 4 KMH) nebo méně. Předpovídá-li se, že maximální rychlost větru překročí průměrnou rychlost o 5 MPS ( 10 KT, 20 KM ) nebo více - nárazy větru, udává se maximální rychlost předpovídaného větru připojením skupiny Gf m f m ihned za skupinu dddff. Příklad: Je-li předpovídaná rychlost větru 8 ms -1 ze směru 290° s předpokládanou maximální rychlostí větru 15 ms -1, pak šifra skupiny bude mít tvar: 29016G30KT.

12 VVVV Skupina VVVV vyjadřuje předpovídanou horizontální dohlednost. Příklady: šifra VVVV Předpovídaná dohlednost 0050 50 m 0350 350 m 2300 2300 m 7000 7000 m 9999 10 km a více V případě, že předpovídaná vodorovná dohlednost bude zároveň s předpovídanou oblačností a předpovídaným stavem počasí odpovídat podmínkám pro zařazení kódového slova CAVOK, skupina VVVV se nezařazuje a vodorovná dohlednost bude vyjádřena stanovenou podmínkou.

13 VVVV Předpovídaná vodorovná dohlednost se uvádí v následujících krocích: do 800 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 50 m, od 800 m do 5000 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 100 m, od 5000 m do 9999 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 1000 m. Kód 9999 vyjadřuje vodorovnou dohlednost 10 km a větší. Kód 0000 vyjadřuje vodorovnou menší než 50 m.

14 w’w’ nebo NSW Skupina w’w’ vyjadřuje předpovídané význačné počasí. Předpovídají se význačné jevy počasí nebo jejich kombinace, pokud se očekává jejich výskyt na letišti, jejich popis a intensita. Příklady: předpovídané význačné počasí šifra w’w’ húlava SQ mírný sníh s deštěm SNRA silná bouřka s deštěm a s kroupami +TSRAGR sněhová přeháňka, nízko zvířený sníh SHSN DRSN Ukončení jevu význačného počasí w’w’ se vyjadřuje pomocí zkratky NSW (No Significant Weather = bez význačného počasí), která nahrazuje skupinu w’w’.

15 N S N S N S h S h S h S (CB) nebo VV h S h S h S nebo NSC N S N S N S h S h S h S (CB) nebo VV h S h S h S nebo NSC Skupina N S N S N S h S h S h S vyjadřuje předpovídané množství a výšku spodní základny oblačnosti. Množství předpovídané oblačnosti N S N S N S se udává za pomoci třípísmenných zkratek FEW (1 až 2/8), SCT (3 až 4/8), BKN (5 až 7/8) a OVC (8/8), za kterými následuje bez mezery výška základny oblačné vrstvy h S h S h S. Výška základny předpovídané oblačné vrstvy (oblaků) se kóduje v jednotkách 30 m (100 ft) do výšky 3000 m, nad tuto v krocích po 300 m ( 1000 ft) ve tvaru h S h S h S. Jiné druhy oblačnosti se neidentifikují. Cumulonimby, pokud jsou očekávány, se indikují připojením zkratky CB ke skupině oblačnosti, bez mezery. Jiné druhy oblačnosti se neidentifikují.

16 Příklady dekódování oblačnosti Šifra N S N S N S h S h S h S Předpovídaná oblačnost OVC020 8/8 se základnou na výšce 600 m FEW016 1  2/8 se základnou na výšce 480 m SCT100 3  4/8 se základnou na výšce 3000 m BKN110 5  7/8 se základnou na výšce 3300 m BKN120 5  7/8 se základnou na výšce 3600 m BKN023CB 5  7 /8 Cumulonimbu se základnou na výšce 700 m Pokud je kódováno více skupin oblačnosti (max 4) jsou uvedeny v pořadí od nižších do vyšších hladin. Je-li předpovídáno jasno a zkratku CAVOK nelze použít, použije se zkratka NSC.

17 Pokud tak stanoví oblastní postupy ICAO, je informace o oblačnosti omezena na oblačnost provozního významu, t.j. oblačnost pod výškou 1500 m (5000 ft) nebo nejvyšší minimální sektorovou výškou, podle toho, která hodnota je vyšší, a Cumulonimby kdykoli jsou předpovídány. Nejsou-li předpovídány žádné Cumulonimby a není-li předpovídána oblačnost pod výškou 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou, podle toho, která hodnota je vyšší, a použití kódového slova CAVOK není vhodné, použije se zkratka NSC. Jestliže se očekává stav kdy oblohu nelze rozeznat a oblačnost nemůže být předpovídána a informace o vertikální dohlednosti je dostupná, použije se místo skupiny N S N S N S h S h S h S skupina VV h S h S h S kde h S h S h S je vertikální dohlednost v jednotkách 30 m (100 ft).

18 TTTTT G d G d G h G h / G d G d G h G h nebo TTG d G d G h G h G m G m TTTTT G d G d G h G h / G d G d G h G h nebo TTG d G d G h G h G m G m Skupina TTTTT představuje jeden z možných indikátorů změn BECMG nebo TEMPO a uvádí se, jestliže je nutné indikovat změnu jednoho nebo několika prvků podle stanovených kritérií. Skupina G d G d G h G h /G d G d G h G h časově vymezuje změnu některých předpovídaných meteorologických prvků v období platnosti letištní předpovědi Y 1 Y 1 G 1 G 1 /Y 2 Y 2 G 2 G 2 ( ve dni měsíce a v hodinách UTC). Skupina TTG d G d G h G h G m G m úplné změně převládajících podmínekrozdělení se zařazuje do letištní předpovědi jestliže se očekává, že dojde k význačné a více méně úplné změně převládajících podmínek a slouží k rozdělení období platnosti předpovědi Y 1 Y 1 G 1 G 1 až Y 2 Y 2 G 2 G 2 na samostatná časová období. TT vyjadřuje zkratku FM (from) a bez mezery následuje časová skupina G d G d G h G h G m G m (den, hodina a minuta UTC), která indikuje čas očekávaného výskytu změny. Časové období následující za zkratkou FM je samostatné a všechny předpovídané podmínky před zkratkou FM jsou nahrazeny podmínkami za ní.

19 TTTTT G d G d G h G h / G d G d G h G h TTTTT G d G d G h G h / G d G d G h G h Za indikátorem změny (BECMG G d G d G h G h / G d G d G h G h nebo TEMPO G d G d G h G h / G d G d G h G h se uvádí pouze ty prvky, u kterých se očekává význačná změna. Jde-li však o význačné změny oblačnosti, uvádějí se všechny vrstvy oblačnosti, včetně těch, u kterých se změny neočekávají. V případě význačné změny dohlednosti se zařazuje jev, který je toho příčinou.

20 BECMG pravidelnýnepravidelný průběh budou dosažena nebo překročena Indikátor změny BECMG se používá k popisu očekávaných změn, které budou mít pravidelný nebo nepravidelný průběh a při kterých budou dosažena nebo překročena stanovená kritéria v nespecifikovaném čase během daného časového období. TTTTT G d G d G h G h / G d G d G h G h TTTTT G d G d G h G h / G d G d G h G h

21 TEMPO přechodnýchnepravidelných dosáhnou nebo překročí Indikátor změny TEMPO se používá k popisu očekávaných četných nebo nečetných přechodných, nepravidelných změn meteorologických podmínek, které dosáhnou nebo překročí stanovená kritéria. TTTTT G d G d G h G h / G d G d G h G h TTTTT G d G d G h G h / G d G d G h G h

22 TTG d G d G h G h G m G m úplné změně převládajících podmínek Skupina se zařazuje do letištní předpovědi jestliže se očekává, že dojde k význačné a více méně úplné změně převládajících podmínek a slouží k rozdělení období platnosti předpovědi Y 1 Y 1 G 1 G 1 až Y 2 Y 2 G 2 G 2 na samostatná časová období. jsou nahrazeny podmínkami za ní. TT vyjadřuje zkratku FM (from) a bez mezery následuje skupina G d G d G h G h G m G m (den, hodina a minuta UTC), která indikuje čas očekávaného výskytu změny. Časové období následující za zkratkou FM je samostatné a všechny předpovídané podmínky před zkratkou FM jsou nahrazeny podmínkami za ní.

23 Příklad: Jestliže je v období platnosti letištní předpovědi 13 dne v měsíci 12.00 až 24.00 UTC, očekávaná úplná změna podmínek v 17.30 UTC, pak skupina TTG d G d G h G h G m G m bude mít tvar: FM131730.

24 PROBC 2 C 2 G d G d G h G h / G d G d G h G h Skupina PROBC 2 C 2 vyjadřuje pravděpodobnost (PROB – probability angl.) výskytu alternativní hodnoty předpovídaného prvku, kde PROB je úvodní označení skupiny, za nímž bez mezery následuje číselné vyjádření hodnoty pravděpodobnosti v desítkách procent. S mezerou za ní následuje časové období G d G d G h G h / G d G d G h G h, během kterého je (jsou) alternativní hodnota (hodnoty) očekávána (očekávány). Počátek a konec období je indikován dnem a časem v celých hodinách UTC. Příklad: s pravděpodobností 30 % se předpokládá, že v období platnosti předpovědi dne 25. v době od 14.00 UTC do 17.00 UTC se kromě předpovídaného počasí bude vyskytovat 5/8 oblačnosti typu Cb se spodní základnou 600 m a bouřka. : PROB30 2514/2517 TS BKN020CB.

25 TEMPO PROBC 2 C 2 TEMPO G d G d G h G h / G d G d G h G h Pravděpodobnost předpovědi přechodných nepravidelných změn meteorologických podmínek se indikuje v případě potřeby pomocí zkratky PROB s vyjádřením pravděpodobnosti v desítkách procent C 2 C 2 a za ní následuje indikátor změny TEMPO s připojenou časovou skupinou G d G d G h G h / G d G d G h G h. Příklad: s pravděpodobností 40 % se předpokládá, že v období platnosti předpovědi 1. dne v měsíci se kromě předpovídaného počasí v časovém rozmezí 12.00 UTC až 13.00 UTC budou vyskytovat občasné sněhové přeháňky se snížením dohlednosti na 2000 m. Skupina potom bude mít tvar: PROB40 TEMPO 0112/0113 2000 SHSN.

26 PROBC 2 C 2 30% 40 %. V této skupině se indikují jenom alternativní hodnoty nebo změny předpokládané s pravděpodobností 30 % nebo 40 %. Méně než 30 % pravděpodobnosti se nepovažuje za dostatečně význačnou a neindikuje se. Pravděpodobnost výskytu alternativní hodnoty nebo změny, která je 50 % nebo více, se v letectví nepovažuje za pravděpodobnost a vyjadřuje se v případě potřeby pomocí indikátorů změny BECMG nebo TEMPO, nebo se období platnosti předpovědi rozdělí pomocí FM. Skupinu pravděpodobnosti nelze použít s indikátorem BECMG ani s indikátorem času FM.

27 TT F T F / G F G F Z Pokud tak vyžadují oblastní postupy ICAO, používá se k předpovědi teploty v čase vyjádřeném skupinou G F G F Z jedna nebo více skupin TT F T F /G F G F Z. Písmenný indikátor T předchází T F T F bez mezery. Před hodnotu teploty mezi - 9 °C až + 9 °C se zařazuje 0 (nula). Před teploty pod 0 °C se zařazuje písmeno M, t.j. minus. Příklady: Předpovídaná teplota Čas (UTC ) šifra TT F T F / G F G F Z +15°C 14.00 T15/14Z +2°C 10.00 T02/10Z - 5°C 11.00 TM05/11Z - 13°C 06.00 TM13/06Z 

28 TT F T F / G F G F Z Pokud tak vyžadují oblastní postupy ICAO, používá se k předpovědi maximální teploty v čase vyjádřeném skupinou G F G F Z jedna nebo více skupin TXT F T F /G F G F Z. Pokud tak vyžadují oblastní postupy ICAO, používá se k předpovědi minimální teploty v čase vyjádřeném skupinou G F G F Z jedna nebo více skupin TNT F T F /G F G F Z. Příklady: Předpovídaná teplota Čas (UTC ) šifra +15°C 14.00 TX15/14Z - 5°C 06.00 TNM05/06Z 

29 6 I c h i h i h i t L Pokud je požadováno, zařazuje se skupina 6 I c h i h i h i t L, která obsahuje předpověď námrazy. Skupina se opakuje tolikrát, kolikrát je to zapotřebí k identifikaci několika druhů nebo vrstev námrazy. Je-li tloušťka vrstvy pro libovolný druh námrazy větší než 2700 m, skupina se opakuje a základna uvedená ve druhé skupině se musí shodovat s horní hranicí vrstvy uvedené v předcházející skupině. 6 - číslice vyjadřuje indikátor skupiny předpovědi námrazy I C - předpovídaný typ námrazků na vnějších částech letadla h i h i h i - výška nejnižší hladiny námrazy nad zemí v jednotkách po 30 m ( 100 ft ) t L - tloušťka vrstvy s námrazou 

30 5 B h B h B h B t L Pokud je požadováno, zařazuje se skupina 5 B h B h B h B t L, která obsahuje předpověď turbulence. Skupina se opakuje tolikrát, kolikrát je to zapotřebí k identifikaci několika druhů nebo vrstev turbulence. Je-li tloušťka vrstvy pro libovolný druh turbulence větší než 2700 m, skupina se opakuje a základna uvedená ve druhé skupině se musí shodovat s horní hranicí vrstvy uvedené v předcházející skupině. 5 - číslice vyjadřuje indikátor skupiny předpovědi turbulence B - předpovídaný typ turbulence h B h B h B - výška nejnižší hladiny turbulence nad zemí v jednotkách po 30 m ( 100 ft ) t L - tloušťka vrstvy s turbulencí 

31 Kód 0123456789 ICIC NILFBL INC FBL PPN MOD INC MOD PPN SEV INC SEV PPN B NILFBLMOD CAT INF FBL CAT FRQ MOD INC INF MOD INC FRQ MOD CAT INC SEV CAT FRQ SEV INC INF SEV INC FRQ t L (ft) To cloud top 1 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000 FBL (fabulate) …… slabá intenzita NIL (none) ………….. žádný MOD (moderate) ….. mírná intenzita INC (in clouds) ……... v oblačnosti SEV (severe) ……… silná intenzita PPN (precipitacion) … ve srážkách INF (infreqvent) …. řídký výskyt CAT (clear air turbulence) FRQ (freqvent) …… četný výskyt To cloud top … až k horní hranici oblač. Poznámka: některé meteorologické zkratky ICAO

32 Příklady předpovědí TAF TAF LKPR 221100Z 2212/2318 22009KT 4000 BR BKN009 TEMPO 2212/2303 1500 BR BKN002 BECMG 2216/2218 14003KT TEMPO 2303/2307 1500 BR BKN004 BECMG 2309/2311 15014KT 9999 SCT030 BECMG 2314/2316 22014KT 9999 BKN020 TEMPO 2316/2318 23015G25KT 5000 SHRA BKN012

33 Příklady předpovědí TAF TAF LZIB 290500Z 2906/3006 33012KT 7000 -SN SCT018 BKN030 OVC050 TEMPO 2906/2910 3000 SN SCT008 BKN010 TEMPO 2910/2915 –RASN BECMG 2915/2917 33008KT 9999 NSW OVC030 PROB40 TEMPO 2915/2920 6000 –RASN

34 Příklady předpovědí TAF TAF LKTB 221100Z 2212/2318 33005KT 9000 BKN020 TEMPO 2212/2218 4000 BR BKN012 BECMG 2301/2303 VRB02KT 3500 BR BKN016 TEMPO 2303/2308 1100 BR BKN006 BECMG 2308/2310 5000 BR SCT009 BKN014 BECMG 2310/2312 14010KT 9999 SCT030 BECMG 2314/2316 BKN020 TEMPO 2316/2318 15015G25KT

35 Příklady předpovědí TAF TAF LKPD 290500Z 2906/2915 03008KT 9999 BKN025 BECMG 2910/2912 CAVOK TEMPO 2912/2915 04012KT=


Stáhnout ppt "TAF Letištní předpověď Letištní předpověď obsahuje stručné a výstižné vyjádření očekávaných meteorologických podmínek na letišti během přesně stanoveného."

Podobné prezentace


Reklamy Google