Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zdeněk Votruba LVALVA Základy práce na síti Novell Netware 4.přednáška4.přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zdeněk Votruba LVALVA Základy práce na síti Novell Netware 4.přednáška4.přednáška."— Transkript prezentace:

1

2 Ing. Zdeněk Votruba LVALVA Základy práce na síti Novell Netware 4.přednáška4.přednáška

3 LVALVA WAN Přihlašování uživatele -výběr kontextu: -výběr kontextu: uživatel se přihlašuje do té části sítě – kontextu – ve kterém je zaveden jako uživatel. Chce-li uživatel pracovat s objekty z jiného kontextu, než ve kterém je aktuálně nastaven, musí se do tohoto kontextu přestavit.

4 LVALVA WAN Přihlašování uživatele CXvýpis aktuálního kontextu, kde je uživatel nastaven CX.přechod o úroveň kontextu výše CX..přechod o 2 úrovně kontextu výše CX jmenovstup do kontextu JMENO o jednu vrstvu níže CX.studenti.tf.czu.czvstup do daného kontextu pomocí absolutní definice kontextu - !tečka na začátku! CX /Tzobrazení kontextové struktury od akt. kontextu směrem dolu CX /?zobrazení nápovědy k příkazu

5 LVALVA WAN Přihlašování uživatele -přihlášení uživatele: -přihlášení uživatele: uživatel se přihlašuje do daného kontextu příkazem LOGIN, po ověření jména a hesla probíhá připojení k databázi NDS a probíhá spouštění LOGIN SCRIPTU (viz. dále), které provedou nastavení standardního uživatelského prostředí. LOGIN usernamepřipojení uživatele daného uživatelského jména do předvoleného kontextu LOGIN /NSpřipojení bez Login scriptů LOGIN /CLSpřipojení s předchozím smazáním obrazovky LOGIN /?zobrazení nápovědy k příkazu

6 LVALVA WAN Odhlášení uživatele -odhlášení uživatele: -odhlášení uživatele: uživatel se odhlašuje buď od všech kontextů ke kterým je přihlášen nebo pouze od vybraného kontextu LOGOUTodhlášení od celého stromu LOGOUT TFMAINodhlášení pouze od serveru TFMAIN, na ostatních serverech zůstane uživatel přihlášen LOGOUT T*odhlášení od všech serverů, které mají jako první písmeno znak T LOGOUT /Todhlášení od NDS, zůstává přihlášen jako Bindery LOGOUT /?zobrazení nápovědy k příkazu

7 LVALVA WAN Změna hesla uživatele -změna hesla: -změna hesla: zásadně provádějte v prostředí DOSu (ne ve Windows), heslo má definovanou min. délku (zpravidla 5 znaků), lze použít pouze alfanumerické znamky, nesmí být stejné jako username. Při změně je nejdříve třeba zadat původní heslo, potom 2 x nové (stejné) heslo. Hesla se při psaní nezobrazují ! (pro studenty TF – změnu hesla provádějte zásadně v prostředí studijní evidence – HROCH !) SETPASSpříkaz pro změnu hesla SETPASS Tondazměna hesla jiného uživatele než na jakého je uživatel přihlášen – musí mít k tomu práva ! SETPASS /?zobrazení nápovědy k příkazu

8 LVALVA WAN Výpis z databáze NDS -výpis objektů z daného kontextu: -výpis objektů z daného kontextu: požaduje-li uživatel získat informace o reálně existujících objektech v daném kontextu, použije příkaz NLIST spolu se specifikací typu objektu: NLIST USERvýpis všech uživatelů existujících v daném kontextu NLIST USER /a/bvýpis všech přihlášených uživatelů v daném kontextu (parametr /b nepoužívat na jiné než domovské kontexty!) NLIST USER=Xtomd1 /dvýpis podrobných informací o daném uživateli – zjištění vlastního jména NLIST USER /a/b/svýpis všech přihlášených uživatelů od aktuálního kontextu včetně subkontextů

9 LVALVA WAN Výpis z databáze NDS NLIST SERVERvýpis všech serverů existujících v daném kontextu NLIST VOLUMEvýpis všech svazků v daném kontextu NLIST PRINTERvýpis všech síťových tiskáren NLIST QUEUEvýpis všech tiskových front další možnosti příkazu např.: NLIST USER WHERE “Account has Expiration Date“ LE “1.11.2006“ výpis všech uživatelů, kteří mají k danému datu prošlé konto NLIST USER WHERE “Last Name“ EQ “*Altman*“ výpis všech uživatelů, kteří mají ve vlastnosti celé jméno uvedeno Altman

10 LVALVA WAN Komunikace na síti LAN Pomocí elektronické zprávy lze posílat pouze krátké textové sdělení na monitor aktuálně přihlášených uživatelů. SEND „text zprávy“ TO username zašle zprávu v uvozovkách uživateli username SEND „text zprávy“ TO.username.studenti.lf.czu.cz zašle zprávu v uvozovkách uživateli username do specifikovaného kontextu SEND /A=Npotlačí příjem všech zpráv SEND /A=Cpotlačí příjem všech zpráv, povolí pouze zprávy z konzole serveru SEND /A=Apovolí příjem zpráv SEND /Szobrazí aktuální stav příjmu zpráv SEND /?nápověda k příkazu

11 LVALVA WAN Připojování síťových disků Jde o základní operaci na lokálních sítích. Pomocí tohoto postupu si přihlášený uživatel připojuje síťové disky (celé svazky nebo jeho části) ke svému počítači. Neplést s příkazem NLIST VOLUME ! Svazky existují nezávisle na uživateli, síťové disky si uživatel připojuje jak uzná za vhodné! MAPvypíše seznam aktuálně připojených disků MAP K:=TF_SYS: připojí se jako disk K: ze serveru TF svazek SYS: MAP I:=TF_HOME:PERSON\SANDER připojí se jako disk I: ze serveru TF svazek HOME:, adresář PERSON\SANDER. Tento adresář bude mapován jako adresář – nikoli jako logický disk – bude možné vstupovat do vyšších adresářů

12 LVALVA WAN Připojování síťových disků MAP ROOT I:=TF_HOME:PERSON\SANDER připojí se jako disk I: ze serveru TF svazek HOME:, adresář PERSON\SANDER. Tento adresář bude mapován jako logický disk, nelze tedy z něho vstupovat do vyšších adresářů – většinou vhodnější varianta než předchozí. MAP DEL I: zruší mapování daného disku MAP N TF_HOME: namapuje pod první volný disk ze serveru TF svazek HOME: MAP I:= H:LAN namapuje jako první volný disk z namapovaného disku H: adresář LAN MAP INS S3:=TF_DOS:BAT adresář BAT na serveru TF svazku DOS: bude chápán jako prohledávací

13 LVALVA WAN Práva na lokálních discích Práva definují vztah souboru (adresáře) k danému uživatelskému jménu. Definují tedy, co daný uživatel může s daným souborem (adresářem) dělat. Existuje 8 základních práv: RReadumožňuje číst data uložená v souboru WWriteumožňuje zapisovat (modifikovat) data v souboru CCreateumožňuje vytvářet soubor (adresář) EEraseumožňuje mazat soubor (adresář) MModifyumožňuje měnit atributy souboru, přejmenovávat atd. FFileScanumožňuje zobrazovat obsah adresáře – vidět soubory a adresáře

14 LVALVA WAN Práva na lokálních discích AAccessControlprávo pro změnu práv k danému souboru, adresáři SSupervisorylogický součet předchozích práv s tím, že toto právo nelze odebrat jiným uživatelem majícím právo A Práce s právy: K práci s právy lze použít ještě další prefixy: ALLvšechna práva mimo S Nžádná práva REMzrušení vztahu uživatel – soubor (adresář) + {právo}přidání práva ke stávajícím právům - {právo}odebrání práva od stávajících práv

15 LVALVA WAN Práva na lokálních discích Práce s právy: RIGHTSzabrazení práv uživatele v daném adresáři RIGHTS /Szobrazení práv uživatele k souborům a podadresářům RIGHTS /Fzobrazení filtru dědičných práv RIGHTS /Izobrazení autorů dědičných práv s uvedením, odkud se práva dědí RIGHTS /Tzobrazení práv ostatních uživatelů v daném adresáři

16 LVALVA WAN Práva na lokálních discích Práce s právy: RIGHTS. RF /name=ruzicka uživateli RUZICKA jsou přidělena práva pro čtení a prohlížení do aktuálního adresáře RIGHTS TF_SYS: +C /name= RUZICKA uživateli RUZICKA je přidáno právo C k aktuálním právům na disk SYS: na serveru TFMAIN RIGHTS. N /name=RUZICKA odebere všechna práva uživateli RUZICKA vaktuálním adresáři, nezruší vazbu mezi uživatelem a adresářem RIGHTS. REM /name=RUZICKA odebere všechna práva a zruší vazbu mezi uživatelem a adresářem (POZOR na mezery!!!)

17 LVALVA WAN Login Scripty V login scriptu se specifikují akce, které se provádějí při přihlašování uživatele. Používá se pro nastavení pracovního prostředí uživatele. Nejčastěji se zde provádějí následující operace:  mapování disků a prohledávaných adresářů  zobrazování rozličných zpráv a informací  nastavování proměnných prostředí  spouštění programů nebo nabídek

18 LVALVA WAN Login Scripty Existují tři typy login scriptů. Při přihlašování uživatele provede příkaz LOGIN odpovídající login scripty. Může být použita kombinace třech skriptů, všechny typy jsou volitelné. Kontejnerový login script: nastavuje základní prostředí pro všechny uživatele v uzlovém (kontejnerovém) objektu. Tento login script se provádí jako první. Profilový login script: nastavuje prostředí pro více uživatelů, kteří mají něco společného. Tento login script se provádí po ukončení kontejnerového Uživatelský login script: specifikuje prostředí jediného uživatele. Každý uživatel si může tento script sám vytvářet nebo upravovat. Používá se pro spouštění osobních nabídek, elektronické pošty, apod. Tento login script se provádí jako poslední.

19 LVALVA WAN Login Scripty Program LOGIN obsahuje defaultní skript, který se provede v tom případě že uživatel nemá vlastní skript. Tento skript provede mapování adresářů s programy pro práci na síti Novell. Používají dva typy dat – příkazy a proměnné. ( ! Pozor před jméno proměnné se píše znak % ! )

20 LVALVA WAN Login Scripty Příkaz Popis #programSpuštění externího programu EXE nebo COM. ATTACH Provede připojení na systémy využívající databázi bindery - (NetWare 2 or NetWare 3) nebo na NetWare 4.x a 5.x v režimu bindery CLSSmazání obrazovky COMSPEC Používá se pro specifikaci umístění příkazového procesoru DOSu CONTEXTZobrazení aktuálního nebo změna kontextu. DISPLAYZobrazí obsah textového (ASCII) souboru na obrazovku. DRIVEZměna aktuálního disku. EXIT Ukončuje provádění login scriptu a provede spuštění externího programu.

21 LVALVA WAN Login Scripty Příkaz Popis FIRE nn zvukových signálů. FIRE PHASERS Zvukový signál. GOTOSkok na označené návěští. IF...THEN Provede akci pouze při splnění podmínky (logické větvení skriptu). LASTLOGINTIMEZobrazí čas posledního přihlášení uživatele. MAP Připojuje disky nebo prohledávané adresáře. Syntaxe je stejná jako v řádkovém režimu systému DOS. NO_DEFAULTZabraňuje provedení defaultního login scriptu. PAUSE Pauza při provádění skriptu. Čeká na stisk klávesy.

22 LVALVA WAN Login Scripty Příkaz Popis REMPoznámka, text za REM se ignoruje až do konce řádku. SET Nastavení proměnných DOSu. WRITE Vypisuje zprávy na obrazovku.

23 LVALVA WAN Login Scripty Ve většině případů je vhodné použít proměnnou místo konkrétní hodnoty. To umožňuje tvořit skripty mnohem efektivnější a flexibilnější. Identifikátor proměnná dovoluje zadat proměnnou (např. LOGIN_NAME ) do příkazu login scriptu na rozdíl od specifického jména (např. RUZICKA). Použitím proměnných lze vytvořit login script využitelný více uživateli. Při provádění login scriptu jsou proměnné nahrazeny jejich skutečnými hodnotami. Například: WRITE "Hello,%LOGIN_NAME" Zobrazí následující text při přihlašování uživatele RUZICKA: Hello, Ruzicka Ve výše uvedeném příkladu při přihlašování Ruzicky proměnná LOGIN_NAME nahrazeno za jeho uživatelské jméno. Následující proměnné lze využít v login scriptu:

24 LVALVA WAN Login Scripty Vybrané proměnné Login Scriptu – kompletní seznam je ve skriptech: Proměnná Popis DAY Číslo dne (01 až 31). MONTH Číslo měsíce (01 až 12). MONTH_NAME Jméno měsíce (January, February, atd.). YEAR Všechny čtyři čísla roku (1997, 1999, atd.). HOUR Hodina (12ti hodinový cyklus; 1 až 12). MINUTE Minuta (00 až 59). SECOND Sekunda (00 až 59). LAST_NAME Plné jméno uživatele.

25 LVALVA WAN Login Scripty Povšimněte si, že uvedené proměnné se vždy píší VELKÝMI písmeny a v názvu proměnné NENÍ nikdy mezera, vždy pouze podržítko! Příklady použitelné v LoginScriptu: MAP F:=SYS:%LOGIN_NAME Namapuje domovský adresář uživatele na disk F:. Pokud uživatel nemá domovský adresář, je stále na disku F: namapován na svazek SYS: WRITE "Good %GREETING_TIME, %FULL_NAME Vypíše pozdrav. Např.: Good morning, Jan Voprsalek. IF MEMBER OF MAIL THEN #F:\NEWMAIL.EXE END Pro uživatele, kteří jsou členy skupiny MAIL se spustí externí program z disku F: - newmail.exe

26 LVALVA WAN Síťové utility Řadu běžných činností na lokální počítačové síti lze provádět nejenom zadáváním příslušných příkazů a jejich parametrů, ale existují i programy, ve kterých lze většinu standardních činností provádět výběrem s nabídky. Uvedené programy se zpravidla nazývají síťové utility a jsou podle okruhů činností rozděleny do několika programů: FILER: funkce pro mazání, kopírování, přesouvání souborů a adresářů, zobrazuje informace o atributech, právech a vlastnících souborů nebo adresářů. Také s jeho pomocí lze tyto atributy a práva nastavovat. Slouží rovněž k obnovování smazaných souborů, případně k jejich definitivnímu smazání.

27 LVALVA WAN Síťové utility NETUSER: umožňuje uživatelům připojovat a odpojovat síťové tiskárny, posílat zprávy a nastavovat způsob přijímání zpráv, připojovat a odpojovat síťové disky, přihlašovat se k serverům nebo se od nich odhlašovat, měnit heslo a měnit kontext. NETADMIN: slouží správci systému k zakládání nových uživatelů, skupin, atd. Pomocí tohoto programu lze měnit uživatelům hesla, login skripty, zobrazovat či nastavovat různé informace. Program je přístupný i běžnému uživateli s tím, že využije především editor login scriptu. PCONSOLE: je program pro manipulaci s tiskovými frontami (řízení tisku, přidávání či odebírání tiskových úloh, tvorba či mazání tiskových front, atd.). Běžný uživatel jej využije především ke kontrole, zda jeho tisk je v pořádku zařazen do tisku.

28 LVALVA WAN Síťové utility RCONSOLE: umožňuje dálkový přístup na konzoli serveru. Zde je pak možné spouštět (ukončovat) procesy, které běží na serveru, měnit nastavení a konfiguraci serveru, odpojovat uživatele, vypínat server atd… Běžný uživatel by k službám této utility neměl mít přístup – nebezpečí poškození konfigurace sítě a proniknutí do systému ! PRINTCON: umožňuje vytvářet a modifikovat tiskové fronty a tiskové servery v prostředí Novell Použití těchto utilit může být výhodné, pokud např. chceme namapovat určitý adresář a neznáme přesně cestu k tomuto adresáři. Ve většině případů je však rychlejší, spolehlivější a především názornější používat klasické příkazy.

29 LVALVA WAN Novell Client pro Windows Pracujete-li v prostředí Windows 95/98/ME/2000/NT/XP, je samozřejmé, že budete chtít využívat běžné služby sítě Netware. Vlastní prostředí Windows dokáže pracovat se sítí pracující v protokolu TC/IP, nikoli v protokolu IP, IPX. A právě tento protokol právě Novell Netware přednostně používá. Proto je třeba nainstalovat ovladač tohoto protokolu do prostředí Windows, tedy zkráceně Client Novell pro Windows. Tento klient je k dispozici pro všechny OS Windows na adrese: http://support.novell.com/filefinder/6385/index.html Pro vlastní instalaci pak budete ještě potřebovat instalační CD Vaší verze Windows a ovladače síťové karty. Vlastní instalace pak je zcela triviální, stačí „odklikat“ standartní volby nastavení.

30 LVALVA WAN Novell Client pro Windows Po instalaci je ve stavovém řádku vpravo dole mezi aktuálně spuštěnými ovladači navíc ikona N Klikem na tuto ikonu pravým tlačítkem lze pak využívat některé Novell funkce v prostředí Windows. Navíc se instalují další nabídky do vlastností Okolních počítačů (opět pravé tlačítko na ikoně).

31 LVALVA WAN Novell Client pro Windows Po kliknutí na N se zobrazí následující menu:

32 LVALVA WAN Novell Client pro Windows Po kliknutí na Okolní počítače se zobrazí následující menu: V obou dvou případech je použití zřejmé, doporučuji spíše vyzkoušet než pracně popisovat. Pouze připomínám, že do současné doby mi není znám klient, který by dokázal korektně a přehledně pracovat s právy. Naopak mapování, připojování tiskáren a práce s Login scriptem je zřejmě přehlednější než klasické příkazy v OS DOSu. Podrobný návod na použití je na adrese: C:\WINDOWS\NLS\ENGLISH\NWGU IDE\USENMENU.HTM po instalaci klienta.

33 Děkuji pro dnešek za pozornost a těším se zase příště … LVALVA WAN … kdy se budeme věnovat úvodu do služeb Internetu


Stáhnout ppt "Ing. Zdeněk Votruba LVALVA Základy práce na síti Novell Netware 4.přednáška4.přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google