Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práce na síti Novell Netware

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práce na síti Novell Netware"— Transkript prezentace:

1 Základy práce na síti Novell Netware
LVA Ing. Zdeněk Votruba Základy práce na síti Novell Netware 4.přednáška

2 Přihlašování uživatele
LVA WAN -výběr kontextu: uživatel se přihlašuje do té části sítě – kontextu – ve kterém je zaveden jako uživatel. Chce-li uživatel pracovat s objekty z jiného kontextu, než ve kterém je aktuálně nastaven , musí se do tohoto kontextu přestavit.

3 Přihlašování uživatele
LVA WAN CX výpis aktuálního kontextu, kde je uživatel nastaven CX. přechod o úroveň kontextu výše CX.. přechod o 2 úrovně kontextu výše CX jmeno vstup do kontextu JMENO o jednu vrstvu níže CX .studenti.tf.czu.cz vstup do daného kontextu pomocí absolutní definice kontextu - !tečka na začátku! CX /T zobrazení kontextové struktury od akt. kontextu směrem dolu CX /? zobrazení nápovědy k příkazu

4 Přihlašování uživatele
LVA WAN -přihlášení uživatele: uživatel se přihlašuje do daného kontextu příkazem LOGIN, po ověření jména a hesla probíhá připojení k databázi NDS a probíhá spouštění LOGIN SCRIPTU (viz. dále), které provedou nastavení standardního uživatelského prostředí. LOGIN username připojení uživatele daného uživatelského jména do předvoleného kontextu LOGIN /NS připojení bez Login scriptů LOGIN /CLS připojení s předchozím smazáním obrazovky LOGIN /? zobrazení nápovědy k příkazu

5 Odhlášení uživatele LVA WAN -odhlášení uživatele: uživatel se odhlašuje buď od všech kontextů ke kterým je přihlášen nebo pouze od vybraného kontextu LOGOUT odhlášení od celého stromu LOGOUT TFMAIN odhlášení pouze od serveru TFMAIN, na ostatních serverech zůstane uživatel přihlášen LOGOUT T* odhlášení od všech serverů, které mají jako první písmeno znak T LOGOUT /T odhlášení od NDS, zůstává přihlášen jako Bindery LOGOUT /? zobrazení nápovědy k příkazu

6 Změna hesla uživatele LVA WAN -změna hesla: zásadně provádějte v prostředí DOSu (ne ve Windows), heslo má definovanou min. délku (zpravidla 5 znaků), lze použít pouze alfanumerické znamky, nesmí být stejné jako username. Při změně je nejdříve třeba zadat původní heslo, potom 2 x nové (stejné) heslo. Hesla se při psaní nezobrazují ! (pro studenty TF – změnu hesla provádějte zásadně v prostředí studijní evidence – HROCH !) SETPASS příkaz pro změnu hesla SETPASS Tonda změna hesla jiného uživatele než na jakého je uživatel přihlášen – musí mít k tomu práva ! SETPASS /? zobrazení nápovědy k příkazu

7 Výpis z databáze NDS LVA WAN -výpis objektů z daného kontextu: požaduje-li uživatel získat informace o reálně existujících objektech v daném kontextu, použije příkaz NLIST spolu se specifikací typu objektu: NLIST USER výpis všech uživatelů existujících v daném kontextu NLIST USER /a/b výpis všech přihlášených uživatelů v daném kontextu (parametr /b nepoužívat na jiné než domovské kontexty!) NLIST USER=Xtomd1 /d výpis podrobných informací o daném uživateli – zjištění vlastního jména NLIST USER /a/b/s výpis všech přihlášených uživatelů od aktuálního kontextu včetně subkontextů

8 další možnosti příkazu např.:
Výpis z databáze NDS LVA WAN NLIST SERVER výpis všech serverů existujících v daném kontextu NLIST VOLUME výpis všech svazků v daném kontextu NLIST PRINTER výpis všech síťových tiskáren NLIST QUEUE výpis všech tiskových front další možnosti příkazu např.: NLIST USER WHERE “Account has Expiration Date“ LE “ “ výpis všech uživatelů, kteří mají k danému datu prošlé konto NLIST USER WHERE “Last Name“ EQ “*Altman*“ výpis všech uživatelů, kteří mají ve vlastnosti celé jméno uvedeno Altman

9 Komunikace na síti LAN LVA WAN Pomocí elektronické zprávy lze posílat pouze krátké textové sdělení na monitor aktuálně přihlášených uživatelů. SEND „text zprávy“ TO username zašle zprávu v uvozovkách uživateli username SEND „text zprávy“ TO .username.studenti.lf.czu.cz zašle zprávu v uvozovkách uživateli username do specifikovaného kontextu SEND /A=N potlačí příjem všech zpráv SEND /A=C potlačí příjem všech zpráv, povolí pouze zprávy z konzole serveru SEND /A=A povolí příjem zpráv SEND /S zobrazí aktuální stav příjmu zpráv SEND /? nápověda k příkazu

10 Připojování síťových disků
LVA WAN Jde o základní operaci na lokálních sítích. Pomocí tohoto postupu si přihlášený uživatel připojuje síťové disky (celé svazky nebo jeho části) ke svému počítači. Neplést s příkazem NLIST VOLUME ! Svazky existují nezávisle na uživateli, síťové disky si uživatel připojuje jak uzná za vhodné! MAP vypíše seznam aktuálně připojených disků MAP K:=TF_SYS: připojí se jako disk K: ze serveru TF svazek SYS: MAP I:=TF_HOME:PERSON\SANDER připojí se jako disk I: ze serveru TF svazek HOME:, adresář PERSON\SANDER. Tento adresář bude mapován jako adresář – nikoli jako logický disk – bude možné vstupovat do vyšších adresářů

11 Připojování síťových disků
LVA WAN MAP ROOT I:=TF_HOME:PERSON\SANDER připojí se jako disk I: ze serveru TF svazek HOME:, adresář PERSON\SANDER. Tento adresář bude mapován jako logický disk, nelze tedy z něho vstupovat do vyšších adresářů – většinou vhodnější varianta než předchozí. MAP DEL I: zruší mapování daného disku MAP N TF_HOME: namapuje pod první volný disk ze serveru TF svazek HOME: MAP I:= H:LAN namapuje jako první volný disk z namapovaného disku H: adresář LAN MAP INS S3:=TF_DOS:BAT adresář BAT na serveru TF svazku DOS: bude chápán jako prohledávací

12 Práva na lokálních discích
LVA WAN Práva definují vztah souboru (adresáře) k danému uživatelskému jménu. Definují tedy, co daný uživatel může s daným souborem (adresářem) dělat. Existuje 8 základních práv: R Read umožňuje číst data uložená v souboru W Write umožňuje zapisovat (modifikovat) data v souboru C Create umožňuje vytvářet soubor (adresář) E Erase umožňuje mazat soubor (adresář) M Modify umožňuje měnit atributy souboru, přejmenovávat atd. F FileScan umožňuje zobrazovat obsah adresáře – vidět soubory a adresáře

13 Práva na lokálních discích
LVA A AccessControl právo pro změnu práv k danému souboru, adresáři S Supervisory logický součet předchozích práv s tím, že toto právo nelze odebrat jiným uživatelem majícím právo A Práce s právy: K práci s právy lze použít ještě další prefixy: ALL všechna práva mimo S N žádná práva REM zrušení vztahu uživatel – soubor (adresář) + {právo} přidání práva ke stávajícím právům - {právo} odebrání práva od stávajících práv WAN

14 Práva na lokálních discích
LVA WAN Práce s právy: RIGHTS zabrazení práv uživatele v daném adresáři RIGHTS /S zobrazení práv uživatele k souborům a podadresářům RIGHTS /F zobrazení filtru dědičných práv RIGHTS /I zobrazení autorů dědičných práv s uvedením, odkud se práva dědí RIGHTS /T zobrazení práv ostatních uživatelů v daném adresáři

15 Práva na lokálních discích
LVA WAN Práce s právy: RIGHTS . RF /name=ruzicka uživateli RUZICKA jsou přidělena práva pro čtení a prohlížení do aktuálního adresáře RIGHTS TF_SYS: +C /name= RUZICKA uživateli RUZICKA je přidáno právo C k aktuálním právům na disk SYS: na serveru TFMAIN RIGHTS . N /name=RUZICKA odebere všechna práva uživateli RUZICKA v aktuálním adresáři, nezruší vazbu mezi uživatelem a adresářem RIGHTS . REM /name=RUZICKA odebere všechna práva a zruší vazbu mezi uživatelem a adresářem (POZOR na mezery!!!)

16 Login Scripty LVA WAN V login scriptu se specifikují akce, které se provádějí při přihlašování uživatele. Používá se pro nastavení pracovního prostředí uživatele. Nejčastěji se zde provádějí následující operace: mapování disků a prohledávaných adresářů zobrazování rozličných zpráv a informací nastavování proměnných prostředí spouštění programů nebo nabídek

17 Login Scripty LVA WAN Existují tři typy login scriptů. Při přihlašování uživatele provede příkaz LOGIN odpovídající login scripty. Může být použita kombinace třech skriptů, všechny typy jsou volitelné. Kontejnerový login script: nastavuje základní prostředí pro všechny uživatele v uzlovém (kontejnerovém) objektu. Tento login script se provádí jako první. Profilový login script: nastavuje prostředí pro více uživatelů, kteří mají něco společného. Tento login script se provádí po ukončení kontejnerového Uživatelský login script: specifikuje prostředí jediného uživatele. Každý uživatel si může tento script sám vytvářet nebo upravovat. Používá se pro spouštění osobních nabídek, elektronické pošty, apod. Tento login script se provádí jako poslední.

18 Login Scripty LVA WAN Program LOGIN obsahuje defaultní skript, který se provede v tom případě že uživatel nemá vlastní skript. Tento skript provede mapování adresářů s programy pro práci na síti Novell. Používají dva typy dat – příkazy a proměnné. ( ! Pozor před jméno proměnné se píše znak % ! )

19 Login Scripty Příkaz Popis #program
LVA WAN Příkaz  Popis #program Spuštění externího programu EXE nebo COM. ATTACH  Provede připojení na systémy využívající databázi bindery - (NetWare 2 or NetWare 3) nebo na NetWare 4.x a 5.x v režimu bindery CLS Smazání obrazovky COMSPEC  Používá se pro specifikaci umístění příkazového procesoru DOSu CONTEXT Zobrazení aktuálního nebo změna kontextu. DISPLAY Zobrazí obsah textového (ASCII) souboru na obrazovku. DRIVE Změna aktuálního disku. EXIT  Ukončuje provádění login scriptu a provede spuštění externího programu.

20 Login Scripty Příkaz Popis FIRE n n zvukových signálů. FIRE PHASERS
LVA WAN Příkaz  Popis FIRE n n zvukových signálů. FIRE PHASERS  Zvukový signál. GOTO Skok na označené návěští. IF...THEN  Provede akci pouze při splnění podmínky (logické větvení skriptu). LASTLOGINTIME Zobrazí čas posledního přihlášení uživatele. MAP  Připojuje disky nebo prohledávané adresáře. Syntaxe je stejná jako v řádkovém režimu systému DOS. NO_DEFAULT Zabraňuje provedení defaultního login scriptu. PAUSE  Pauza při provádění skriptu. Čeká na stisk klávesy.

21 Login Scripty Příkaz Popis REM
LVA WAN Příkaz  Popis REM Poznámka, text za REM se ignoruje až do konce řádku. SET  Nastavení proměnných DOSu. WRITE  Vypisuje zprávy na obrazovku.

22 Login Scripty LVA WAN Ve většině případů je vhodné použít proměnnou místo konkrétní hodnoty. To umožňuje tvořit skripty mnohem efektivnější a flexibilnější. Identifikátor proměnná dovoluje zadat proměnnou (např. LOGIN_NAME) do příkazu login scriptu na rozdíl od specifického jména (např. RUZICKA). Použitím proměnných lze vytvořit login script využitelný více uživateli. Při provádění login scriptu jsou proměnné nahrazeny jejich skutečnými hodnotami. Například: WRITE "Hello,%LOGIN_NAME" Zobrazí následující text při přihlašování uživatele RUZICKA: Hello, Ruzicka Ve výše uvedeném příkladu při přihlašování Ruzicky proměnná LOGIN_NAME nahrazeno za jeho uživatelské jméno. Následující proměnné lze využít v login scriptu:

23 LVA Login Scripty WAN Vybrané proměnné Login Scriptu – kompletní seznam je ve skriptech: Proměnná  Popis DAY  Číslo dne (01 až 31).  MONTH  Číslo měsíce (01 až 12).  MONTH_NAME  Jméno měsíce (January, February, atd.).  YEAR  Všechny čtyři čísla roku (1997, 1999, atd.).  HOUR  Hodina (12ti hodinový cyklus; 1 až 12).  MINUTE  Minuta (00 až 59).  SECOND  Sekunda (00 až 59).  LAST_NAME  Plné jméno uživatele.

24 Login Scripty LVA WAN Povšimněte si, že uvedené proměnné se vždy píší VELKÝMI písmeny a v názvu proměnné NENÍ nikdy mezera, vždy pouze podržítko! Příklady použitelné v LoginScriptu: MAP F:=SYS:%LOGIN_NAME  Namapuje domovský adresář uživatele na disk F:. Pokud uživatel nemá domovský adresář, je stále na disku F: namapován na svazek SYS: WRITE "Good %GREETING_TIME, %FULL_NAME Vypíše pozdrav. Např.: Good morning, Jan Voprsalek.  IF MEMBER OF MAIL THEN  #F:\NEWMAIL.EXE END  Pro uživatele, kteří jsou členy skupiny MAIL se spustí externí program z disku F: - newmail.exe

25 Síťové utility LVA WAN Řadu běžných činností na lokální počítačové síti lze provádět nejenom zadáváním příslušných příkazů a jejich parametrů, ale existují i programy, ve kterých lze většinu standardních činností provádět výběrem s nabídky. Uvedené programy se zpravidla nazývají síťové utility a jsou podle okruhů činností rozděleny do několika programů: FILER: funkce pro mazání, kopírování, přesouvání souborů a adresářů, zobrazuje informace o atributech, právech a vlastnících souborů nebo adresářů. Také s jeho pomocí lze tyto atributy a práva nastavovat. Slouží rovněž k obnovování smazaných souborů, případně k jejich definitivnímu smazání.

26 Síťové utility LVA WAN NETUSER: umožňuje uživatelům připojovat a odpojovat síťové tiskárny, posílat zprávy a nastavovat způsob přijímání zpráv, připojovat a odpojovat síťové disky, přihlašovat se k serverům nebo se od nich odhlašovat, měnit heslo a měnit kontext. NETADMIN: slouží správci systému k zakládání nových uživatelů, skupin, atd. Pomocí tohoto programu lze měnit uživatelům hesla, login skripty, zobrazovat či nastavovat různé informace. Program je přístupný i běžnému uživateli s tím, že využije především editor login scriptu. PCONSOLE: je program pro manipulaci s tiskovými frontami (řízení tisku, přidávání či odebírání tiskových úloh, tvorba či mazání tiskových front, atd.). Běžný uživatel jej využije především ke kontrole, zda jeho tisk je v pořádku zařazen do tisku.

27 Síťové utility LVA WAN RCONSOLE: umožňuje dálkový přístup na konzoli serveru. Zde je pak možné spouštět (ukončovat) procesy, které běží na serveru, měnit nastavení a konfiguraci serveru, odpojovat uživatele, vypínat server atd… Běžný uživatel by k službám této utility neměl mít přístup – nebezpečí poškození konfigurace sítě a proniknutí do systému ! PRINTCON: umožňuje vytvářet a modifikovat tiskové fronty a tiskové servery v prostředí Novell Použití těchto utilit může být výhodné, pokud např. chceme namapovat určitý adresář a neznáme přesně cestu k tomuto adresáři. Ve většině případů je však rychlejší, spolehlivější a především názornější používat klasické příkazy.

28 Novell Client pro Windows
LVA WAN Pracujete-li v prostředí Windows 95/98/ME/2000/NT/XP, je samozřejmé, že budete chtít využívat běžné služby sítě Netware. Vlastní prostředí Windows dokáže pracovat se sítí pracující v protokolu TC/IP, nikoli v protokolu IP, IPX. A právě tento protokol právě Novell Netware přednostně používá. Proto je třeba nainstalovat ovladač tohoto protokolu do prostředí Windows, tedy zkráceně Client Novell pro Windows. Tento klient je k dispozici pro všechny OS Windows na adrese: Pro vlastní instalaci pak budete ještě potřebovat instalační CD Vaší verze Windows a ovladače síťové karty. Vlastní instalace pak je zcela triviální, stačí „odklikat“ standartní volby nastavení.

29 Novell Client pro Windows
LVA WAN Po instalaci je ve stavovém řádku vpravo dole mezi aktuálně spuštěnými ovladači navíc ikona N Klikem na tuto ikonu pravým tlačítkem lze pak využívat některé Novell funkce v prostředí Windows. Navíc se instalují další nabídky do vlastností Okolních počítačů (opět pravé tlačítko na ikoně).

30 Novell Client pro Windows
LVA WAN Po kliknutí na N se zobrazí následující menu:

31 Novell Client pro Windows
LVA WAN Po kliknutí na Okolní počítače se zobrazí následující menu: V obou dvou případech je použití zřejmé, doporučuji spíše vyzkoušet než pracně popisovat. Pouze připomínám, že do současné doby mi není znám klient, který by dokázal korektně a přehledně pracovat s právy. Naopak mapování, připojování tiskáren a práce s Login scriptem je zřejmě přehlednější než klasické příkazy v OS DOSu. Podrobný návod na použití je na adrese: C:\WINDOWS\NLS\ENGLISH\NWGUIDE\USENMENU.HTM po instalaci klienta.

32 Děkuji pro dnešek za pozornost a těším se zase příště …
Děkuji pro dnešek za pozornost a těším se zase příště … LVA WAN … kdy se budeme věnovat úvodu do služeb Internetu


Stáhnout ppt "Základy práce na síti Novell Netware"

Podobné prezentace


Reklamy Google