Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optická pojítka (Free Space Optics) Autoři presentace: Ing. Jiří Burian, Ing. Jaroslav Hrb, Vladimír Myslík Podkladem pro presentaci byla i diplomová práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optická pojítka (Free Space Optics) Autoři presentace: Ing. Jiří Burian, Ing. Jaroslav Hrb, Vladimír Myslík Podkladem pro presentaci byla i diplomová práce."— Transkript prezentace:

1 Optická pojítka (Free Space Optics) Autoři presentace: Ing. Jiří Burian, Ing. Jaroslav Hrb, Vladimír Myslík Podkladem pro presentaci byla i diplomová práce Václava Špičáka Obrázky pro presentaci byly čerpány z presentace firmy LightPointe jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz

2 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Dotaz na úvod: Kdo z Vás se už setkal s optickými pojítky, případně kdo už víte k čemu optická pojítka slouží?

3 Vlastnosti optických pojítek Použití optických pojítek Základní stavební komponenty optických pojítek Vnitřní konstrukce optického pojítka Důsledky působení povětrnostních vlivů na optická pojítka Odstranění působení povětrnostních vlivů Dosah optických pojítek Mechanické provedení optických pojítek Použitá optické prvky Nebezpečí poškození zraku vlivem záření optických pojítek Hygienické limity a hygienické normy pro optická pojítka Bezpečnost provozu Třídy laserů Výrobci jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Obsah dnešní přednášky

4 Optická pojítka (Free Space Optics) jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Na úvod, jak takové optické pojítko vypadá.

5 Výhody: Vysoká přenosová rychlost v obou směrech přenosu (Full Duplex), daná dvěma na sobě nezávislými přenosovými trasami (10MBit až 1GBit). Malý rozptyl vyzářeného paprsku, který umožňuje na malém prostoru použít značné množství optických pojítek, aniž by se navzájem rušila(3 až 4 RAD). Vysoká bezpečnost dat, která je daná malou možností zachycení vysílaného signálu. Malá latence optických spojů oproti radiovým spojům. Nevýhody: Značná citlivost na vlivy prostředí (mlha, sněžení, déšť, sluneční svit). Vysoká cena zařízení (60.000,- Kč až 850.000,- Kč). Malý pracovní dosah (1 km až 5 km). Nebezpečí poškození zraku při neodborném zacházení. (Zde bude pravděpodobně hlavni težiště vaších kontrol.) jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Vlastnosti optických pojítek

6 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Ukázka instalace optických pojítek

7 Na krátké vzdálenosti v místech, kde není možné použít optická vlákna. Pokládka optických vláken je několikanásobně dražší a časově náročnější než použití optického pojítka. Spojení mezi sítěmi LAN. Vytvoření záložních spojů (pronajatých okruhů). Rozšíření sítí LAN, WAN. Přístup do sítí poskytovatelů pro koncové zákazníky (poslední míle). Distribuce signálů Telco operátorů na základové stanice. jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Použití optických pojítek

8 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Bod - Bod Síť Bod - Multibod Topologie optických sítí

9 Optické pojítko při pohledu zvenčí z hlediska obsluhy: Přijímač. Vysílač. Datové rozhranní (Ethernet). Indikátor síly signálu. Dalekohled pro zaměření. jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Základní konstrukce optického pojítka

10 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Pohled zepředuPohled zezadu Vnější konstrukce optického pojítka

11 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Čtyři 80 mm přijímací čočky Čtyři 30 mm vysílací čočky Meander topení pro odmlžení a odmrazení čoček Vestavěný dalekohled Klouby pro zaměření Obal Detailní pohled na optickou část

12 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Základní komponenty optického pojítka: Přijímač. Vysílač. Optická část přijímače a vysílače. Datové rozhraní. Elektrická a mechanická část zaměřovacího zařízení. Dalekohled. Vnitřní konstrukce optického pojítka

13 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Přijímač

14 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Vysílač

15 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Optická část přijímače a vysílače Čtyři 80 mm přijímací čočky Čtyři 30 mm vysílací čočky Meander topení pro odmlžení a odmrazení čoček Vestavěný dalekohled Klouby pro zaměření Obal

16 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Mechanická část

17 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Mechanická část

18 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Mechanická část

19 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Elektrická část zaměřovacího zařízení a dalekohled

20 Důsledky působení povětrnostních vlivů Působením teplotních změn: Na mechanickou konstrukci optického pojítka dochází ke změně parametrů optického pojítka. Na konstrukci budov dochází ke kroucení budov, které způsobuje odklon paprsku od požadovaného směru v obou rovinách. Působením větru: Dochází ke chvění a kývání optického pojítka a tím opět dochází k odklonění paprsku. Působení slunečního záření: Dochází k oslepení. Může dojít až ke zničení optického pojítka. Problém je, že slunce zabírá nad obzorem značný prostor a může vadit v instalaci optického pojítka. Působením vodních par: Dochází k zamlžení, následně k zarosení optiky. Případně k zavátí optiky sněhem. Dochází ke značnému zvýšení útlumu přenosové trasy (mlhy, sníh, déšť). Působením námrazy: Dochází ke zvýšení útlumu přenosové trasy zamrznutím optiky. jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz

21 Vodní srážky K čemu je třeba výkonová rezerva 30 dB? jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz OparMraky&Hustá mlhaMlha - mrholeníDéšť Průměr kapiček vodních par

22 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Rozptyl paprsku = 3 mrad Vzdálenost = 1 km Aktivní plocha přijímače = 4  50 cm 2 Kroucení budov vlivem tepla= 2 mrad Ohýbání budov vlivem tepla= 1 mrad Průměr ozářené plochy = 300 cm Velikost ozářené plochy = 70686 cm 2 Nutný rozptyl paprsku Mechanická stabilita trasy přenosu

23 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Útlum přenosové trasy Fyzické omezení optického přenosu Rozptyl paprsku = 3 mrad Průměr ozářené plochy = 300 cm Velikost ozářené plochy = 70686 cm 2 Vzdálenost = 1 km Aktivní plocha přijímače = 4  50 cm 2 Výkon vysílače= 10 mW (10 dBm) Citlivost přijímače= -45 dBm (0,5 uW) Saturace přijímače= -12 dBm Dynamický rozsah přijímače = -12 dB – (-45 dB) = 33 dB Poměr vysílací/přijímací plochy= 350 Útlum přenosové trasy = -25 dB Maximum receiving power = 10 dBm + (-25 dB) = -15 dBm Výkonová rezerva trasy= -15 dBm – (-45 dBm) = 30 dBm

24 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Rozptyl paprsku = 3 mrad Vzdálenost = 1 km Kroucení budov vlivem tepla= 2 mrad Ohýbání budov vlivem tepla= 1 mrad Průměr ozářené plochy = 300 cm Kroucení budov vlivem tepla= 2 mrad (2 m/km) Ohýbání budov vlivem tepla= 1 mrad (1 m/km) Nutný rozptyl paprsku Mechanická stabilita trasy přenosu

25 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Nutný rozptyl paprsku Mechanická stabilita trasy přenosu Rozptyl paprsku = 3 mrad Vzdálenost = 1 km Kroucení budov vlivem tepla= 2 mrad Ohýbání budov vlivem tepla= 1 mrad Průměr ozářené plochy = 300 cm Kroucení budov vlivem tepla= 2 mrad (2 m/km) Ohýbání budov vlivem tepla= 1 mrad (1 m/km)

26 Odstranění působení povětrnostních vlivů Rozšíření optického paprsku laserové diody na 3 až 4 mRAD. Nevýhodou tohoto řešení je snížení dosahu optického pojítka vlivem snížení hustoty optického svazku. Použití více laserových diod pro zvětšení ozářené plochy na straně přijímače a zvýšení hodnoty intenzity ozářené plochy. Výhodou je zvýšení dosahu optického pojítka. Použití větších rozměrů čočky na přijímači pro dosažení vyšší citlivosti. Případně použití fresnelovy čočky. Použití citlivější APD fotodiody v přijímači. Použití mechanické clony k zastínění příjímací diody a použití několikanásobně vyššího vysílacího výkonu. Následně při zvýšení útlumu přenosové trasy mlhou se otvírá mechanická clona. Použití spektrálních filtrů, které potlačí nežádoucí záření. Použití automatického vychylování paprsku pro eliminaci pohybu budov. jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz

27 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Dosahy vyráběných pojítek v mílích

28 Profesionálové v noci na poušti přes 400 km. Amatéři při dálkovém pokusu 106 km: 660nm Laser- Transceiver by DB6NT RX Interference filter - OPT 210 - 120 mm Lens TX GaAs Diode 5 to (50) mW output MOD FM (32 kHz) - AM - CW ADJ Hor. / Vert. Mikrometer screw adj. ODX 71,7 km 59 with DG8EB and DA 5 FR / p at 03.06.2002 ODX DB6NT + DB2NP in JO 50 RK (Wetzstein) DG8EB + DG0EG in JO 60 LK (Fichtelberg) 106 km 21.04.2004, 19,00 UTC jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Maximální dosahované vzdálenosti

29 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz 106 km Maximální dosahované vzdálenosti

30 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Dosahované přenosové rychlosti 1.25 Gbps FligħtPath 1.25/300 FligħtSpectrum 1.25/1000 1 Gbps 622 Mbps FligħtPath 622/300 FligħtSpectrum 622/1000 155 Mbps FligħtPath 155/300 & 155/600 FligħtSpectrum 155/1000 & 155/2000 100 Mbps 20 Mbps FligħtPath 20/200 & 20/600 FligħtSpectrum 20/2000 Fligħt- Spectrum 20/4000 10 Mbps FligħtLite 350 2 Mbps 50 m200 m350 m600 m1000 m2000 m 4000 m

31 Mechanické provedení pojítek: musí být robustní, aby odolalo větru. Je nevhodná montáž na trubkové stožáry. musí umožnit přesné nastavení v horizontální i vertikální rovině s minimální přesností na desetiny mRAD jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Mechanické provedení optických pojítek

32 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Realizace

33 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Příklad zákaznické montáže Montáž na zeď Montáž na podstavec

34 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Z okna do okna Umístění optických pojítek

35 Vysílač: LED diody, ve viditelném spektru. LED diody v neviditelném infra spektru. Laserové polovodičové diody 650 nm, 850 nm a 1300 nm. Přijímač: APD diody, mají větší citlivost než dříve používané PIN diody. Vyžadují však napájení 200V. jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Použité optické prvky

36 LED diody, ve viditelném spektru i neviditelném spektru jsou již vyráběny LED diody s příkonem až 1W. Infra záření sice nemůže poškodit sítnici, může však dojít k povrchovému poškození oka. Laserové polovodičové diody 650nm, 850m a 1300nm. Nejnebezpečnější je vlnová délka 650nm. Pro výkonná optická pojítka se proto používají vlnové délky 850nm a 1300nm, která jsou pro oko méně nebezpečná. U laserového záření hrozí nevratné poškození zraku s možností úplné ztráty zraku, pokud by došlo k poškození slepé skvrny na sítnici oka. Nebezpečí tkví v tom, že pokud záření laseru dopadá na slepou skvrnu, tak je v podstatě pro oko neviditelné. jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Nebezpečí poškození zraku

37 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Citlivost oka na celé použité spektrum

38 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Citlivost oka na viditelné spektrum

39 Propustnost atmosféry pro různé vlnové délky jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz

40 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Propustnost oka pro různé vlnové délky

41 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Anatomie lidského oka

42 Pro vlnové délky 700 nm až 1050 nm je maximální přípustná hodnota hustoty vyzařovaného výkonu v závislosti na době expozice dána vztahem: 0,75 S=18*C*t [J*m ־ ²] S – hustota výkonu t – doba expozice C = 2 pro 850 nm Pro 1000 s expozice je nejvyšší přípustná plošná hodnota hustoty vyzařovaného výkonu 6,4 W*m ־ ² jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Hygienické limity

43 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 125 z roku 1982, doplněná Směrnicí č. 61/1982 Sb. Hygienické předpisy MZ DIN norma DIN EN60825-1. Nařízení vlády č.480/2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Norma Velké Británie BS7192 z roku 1989 IEC norma IEC825 z roku 1984 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Hygienické směrnice a normy

44 Pro vlnové délky 700 nm až 1050 nm je maximální hodnota expozice na sítnici oka dána vztahem: 0,75 S=18*C*t [J*m ־ ²] S – hustota výkonu t – doba expozice C = 2 pro 850 nm Pro 1000 s je plošná hodnota hustoty vyzařovaného výkonu 6,4 W*m ־ ² jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Bezpečnost provozu

45 Třídy laserů specifikuje Směrnice MZ č.61 z roku 1982 Třída 1- Možnost pozorování dalekohledem Třída 2 – Lasery vyzařující viditelné záření, možnost pozorování dalekohledem (geodetické práce), laserová ukazovátka, Třída 3A – zářivý tok nepřekračuje hodnotu 5mW, hustota zářivého toku nepřesahuje 25mW/m2, možnost pozorování pouhým okem bez optiky Třída 3B – zářivý tok nad hustotu 25mW/m2 vyzářeného výkonu Třída 3R – vyžadují zahraniční normy Třída 4 Třída 3a a 4 – vyžaduje zvláštní ochranná opatření, ochranu před nepovolanou osobou, prostory označené cedulemi, v dráze paprsku nesmí být předměty odrážející paprsky, nutnost použít ochranné brýle, zařízení musí být vybaveno světelnou nebo akustickou signalizací chodu, přičemž světelná signalizace musí být vidět přes ochranné brýle jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Třídy laserů

46 Někteří výrobci optických pojítek: LaserBit LightPoint Ocean Terescope jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Závěr

47 jiri.burian@deltax.cz;jiri.burian@deltax.cz; jarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.czjarda@mudrc.cz; xmyslik@aldebaran.feld.cvut.cz Děkujeme za pozornost. Ing. Jiří Burian & Ing. Jaroslav Hrb


Stáhnout ppt "Optická pojítka (Free Space Optics) Autoři presentace: Ing. Jiří Burian, Ing. Jaroslav Hrb, Vladimír Myslík Podkladem pro presentaci byla i diplomová práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google