Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovativní metody výuky Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty (GD) Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty (GD) 132.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovativní metody výuky Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty (GD) Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty (GD) 132."— Transkript prezentace:

1 Inovativní metody výuky Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty (GD) Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty (GD) 132 Petr Heřmanský pro předmět ICT *) učebních i studijních oborů *) lze použít i v ostatních předmětech (viz dále) „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

2 2 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Úvod: V této prezentaci představuji využití nástroje Formulář (Form) ve webovém prostředí Google Dokumenty (GD, Google Docs) pro vytvoření a použití testu k ověřování znalostí žáků. Cílem je seznámit vyučující s praktickým použitím formuláře. Výsledkem je test přístupný na webové stránce (a tak použitelný kdekoli, kde je přístup k Internetu) s možností automatického vyhodnocení a oznámkování žákovy práce. Nikoli zanedbatelným faktem je, že tyto nástroje jsou zdarma.

3 3 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Obsah: 1.vyučovací metody 2.předpoklady použití 3.postup využití (jednotlivé fáze) 4.ukázka tvorby vzorového testu 5.postřehy a doporučení 6.závěry

4 4 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Vyučovací metody: 1.samostatná práce (s PC) 2.prověřování a hodnocení žákovských výkonů (diagnostika a klasifikace)

5 5 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Předpoklady použití: 1.Zkoušející musí mít vytvořený účet na Google.com, tj. založenou emailovou schránku na www.gmail.comwww.gmail.com 2.Zkoušející by měl mít minimální znalosti a)práce s internetem a b)s tabulkovým editorem 3.K vlastnímu testování musí mít žáci přístup na PC, který je připojen k internetu (ve škole nebo doma).

6 6 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Postup využití (fáze) – viz následující snímky 0.přihlášení vyučujícího do Google Dokumenty na stránce www.google.cz (www.google.com) 1.vytvoření formuláře s testem na zvolené téma 2.vytvoření krátkého odkazu na webovou adresu testu 3.základní vyplnění testu pro tvorbu vyhodnocení 4.vytvoření vzorců v tabulce testu pro automatické vyhodnocení 5.ověření funkčnosti a úplnosti vytvořeného testu 6.vlastní použití testu se žáky 7.vyhodnocení výsledků testování

7 7 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty 0.přihlášení vyučujícího do Google Dokumenty na stránce www.google.cz (www.google.com)

8 8 1.vytvoření formuláře s testem na zvolené téma Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty název testu popis a pokyny příjmení a jméno třída testovací otázky

9 9 2.vytvoření krátkého odkazu na webovou adresu testu Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Odkaz na vlastní test (dole) je neprakticky dlouhý, proto vytvoříme zkrácený odkaz pomocí tzv. „zkracovače“ webových adres. Můžeme použít například: 1.www.jdem.czwww.jdem.cz 2.www.tinyurl.comwww.tinyurl.com Zkopírujeme odkaz do výše uvedené stránky, výsledkem je pak snadno použitelný odkaz jako například www.jdem.cz/dk3z2.www.jdem.cz/dk3z2

10 10 3.základní vyplnění testu pro tvorbu vyhodnocení Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty a)vstoupíme do testu, nejlépe přes zkrácenou adresu b)vyplníme příjmení a třídu (používám identitu „Franta Tester“) c)označíme všechny správné odpovědi d)odešleme, tj. standardně ukončíme (tím si ověříme i text závěrečného Potvrzení) Výsledkem je podklad pro vytvoření vzorců pro automatické vyhodnocení Zobrazit celý test Pokračovat

11 Ukázkový test neobsahuje správné odpovědi, je kopií skutečné práce žákyně Lucie K. Pokračovat DALŠÍ 11 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

12 Pokračovat DALŠÍZPĚT 12 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

13 Pokračovat DALŠÍZPĚT 13 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

14 Pokračovat DALŠÍZPĚT 14 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

15 Pokračovat DALŠÍZPĚT 15 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

16 Pokračovat DALŠÍZPĚT 16 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

17 Pokračovat DALŠÍZPĚT 17 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

18 Pokračovat ZPĚT 18 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

19 19 4.vytvoření vzorců v tabulce testu pro automatické vyhodnocení a)vyhodnocení jednotlivých otázek Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Otevřeme tabulku testu v GD.  Jednoduše použitelná funkce pro vyhodnocení je IF (česky KDYŽ) =IF(podmínka;ano;ne) např. =IF(D2=$X$1;1;5) tzn. je-li obsah buňky D2 (studentova odpověď) shodný s buňkou X1 (vzorová odpověď) zapíše se 1, není-li shodný, zapíše se 5.  Místo známek lze použít body (např. správně = 1 bod, nesprávně = 0 bodů) tj. =IF(D2=$X$1;1;0).

20 20 4.vytvoření vzorců v tabulce testu pro automatické vyhodnocení b)vyhodnocení celého testu - konstrukce známky Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty známkování každé otázky  V případě známkování každé otázky lze použít průměr jednotlivých známek, např. vyhodnocení jednotlivých otázek je v buňkách X2 až AP2, pak by vyhodnocení testu bylo =AVERAGE(X2:AP2) bodové ohodnocení  Použijeme-li bodové ohodnocení, je nutné definovat „hladiny“ pro přidělení známky. Např. 20 otázek po 10 bodech, maximum bodů 200 viz rámeček. Vnořená funkce by pak byla (součet bodů v buňce AQ2) =IF(AQ2>160;1;IF(AQ2>120;2;IF(AQ2>80;3;IF(AQ2>40;4;5)))) 200-170 b. => 1 160-130 b. => 2 120- 90 b. => 3 80- 50 b. => 4 40- 0 b. => 5 Zobrazit vzorový příklad (body) Pokračovat (bez příkladu)

21 M3 21 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Výřez z tabulky formuláře Testovací otázky… Identifikace DALŠÍ Pokračovat (opustit příklad)

22 22 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty …testovací otázky Vyhodnocení formou přidělení bodů Vyhodnocení 1. otázky Výřez z tabulky formuláře Pokračovat (opustit příklad) DALŠÍ

23 23 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Přidělení bodů Sečtení bodů Konstrukce hodnocení - známky =IF(AR9>160;1;IF(AR9>120;2; IF(AR9>80;3; IF(AR9>40;4;5)))) Výřez z tabulky formuláře Pokračovat (opustit příklad)

24 24 5.ověření funkčnosti a úplnosti vytvořeného testu Spočívá ve vložení vzorců pro  vyhodnocení jednotlivých otázek v řádku cvičného testu („Franta Tester“),  vyhodnocení celého testu a převod na známku  kontrole otázek a správných odpovědí. Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Pokud vše pracuje, jak má, můžeme přistoupit k dalšímu kroku. V opačném případě je nutné opravit vložené výpočty a ověřit správnost vložených „vzorových odpovědí“.

25 25 6.použití testu se žáky 1.seznámení žáků s postupem a vysvětlení úkolů (cca 5 minut) 2.zadání zkrácené webové adresy testu (1 minuta) 3.vlastní vyplnění testu (10 až 30 minut, dle počtu otázek) 4.seznámení se správnými odpověďmi (5 – 10 minut) Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

26 26 7. vyhodnocení výsledků testování Vyhodnocení testu spočívá ve zkopírování vzorců zadaných v druhém, testovacím, řádku („Franta Tester“) do všech řádků vyplněných žáky. Poté si zapíšeme či zkopírujeme hodnocení žáků do svého přehledu klasifikace. Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

27 27 Ukázka vzorové hodiny s využitím vytvořeného testu Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Foto 1 Žáci si právě otevřeli test

28 28 Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty Foto 2 Žáci vyplňují test Ukázka vzorové hodiny s využitím vytvořeného testu

29 29 Postřehy a doporučení: 1.použití otázek typu Více možností je nejsnazší pro automatické vyhodnocení. Lze použít také typ Text, vlastní odpovědi žáků (jako třeba „Příjmení“), ale v tom případě musí být odpověď naprosto jednoznačná (např. doplnění slova do věty v cizím jazyce). 2.je praktické oddělit testovanou skupinu žáků libovolným znakem na následujícím řádku tabulky a celý řádek obarvit odlišnou barvou; tabulka testů použitých ve více třídách (skupinách) bude přehlednější. 3.je vhodné promyslet předem systém názvů testů, např. dle tematických celků, např. v ICT označení 01-10 jsou testy z HW a SW, 11-20 textové editory, až třeba 90-99 bezpečnost PC, atd. 4.považuji za samozřejmé poskytnout žákům zpětnou vazbu - s tištěnou kopií testu stručně projdu správné odpovědi. Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

30 30 Závěr Tento test je malou ukázkou možností Google Dokumentů. Další informace o využití nástrojů Google lze najít na specializovaných stránkách [3]. Přeji všem pedagogům, kteří využijí tento nástroj, usnadnění a zrychlení práce při klasifikaci žákovských výkonů. Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty

31 31 Literatura a odkazy: 1.PETTY, Geffrey. Moderní vyučování : praktická příručka. Praha : Portál, 1996. 384 s. 2.Google.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-05]. Prohlídka služby Google Docs. Dostupné z WWW: http://www.google.com/google-d-s/intl/cs/tour1.htmlhttp://www.google.com/google-d-s/intl/cs/tour1.html 3.Gug.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-05]. Gug pro školy. Dostupné z WWW: https://sites.google.com/a/gug.cz/www2/pro-skoly https://sites.google.com/a/gug.cz/www2/pro-skoly Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty


Stáhnout ppt "Inovativní metody výuky Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty (GD) Testování znalostí žáků pomocí nástrojů Google Dokumenty (GD) 132."

Podobné prezentace


Reklamy Google