Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace NÁVRH A VÝROBA SVÍTIDLA TAŽENÍM ZA STUDENA Autoři: Jan Richter, Vojtěch Bojko, Kamil Sikora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace NÁVRH A VÝROBA SVÍTIDLA TAŽENÍM ZA STUDENA Autoři: Jan Richter, Vojtěch Bojko, Kamil Sikora."— Transkript prezentace:

1 Střední průmyslová škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace NÁVRH A VÝROBA SVÍTIDLA TAŽENÍM ZA STUDENA Autoři: Jan Richter, Vojtěch Bojko, Kamil Sikora Vedoucí projektu: Ing. Jana Janálová 2008/2009

2 POSTUP ŘEŠENÍ - PŘÍPRAVA VÝROBY  Navrhneme konstrukci a design svítidla.  Nakreslíme výrobní výkresy výtažků (stínítka a podstavce)  Určíme průměry přístřihů (polotovarů) výtažků.  Určíme počet tahů dle hodnoty součinitele odstupňování tahů.  Stanovíme průměry výtažků pro jednotlivé tahy.  Rozhodneme o nutnosti využití přidržovače při tažení.  Stanovíme rozměry činných částí nástroje pro jednotlivé tahy.  Navrhneme stroj pro tažení výtažků dle hodnoty celkové tažné síly.  Navrhneme typ a konstrukci nástrojů, pro jednotlivé tahy. Součásti návrhu je potřebná výkresová dokumentace (výkresy sestavení a výrobní výkresy částí nástroje ).

3 NÁVRH DISIGNU A CELKOVÉ KONSTRUKCE SVÍTIDLA  Řešíme celkovou konstrukci a design. Navrhujeme rozměry a tvar výtažků s ohledem na správnou funkci, technologii výroby, design výrobku a cenovou dostupnost.

4 NÁVRH VÝTAŽKŮ  Podstavec a stínítko svítidla jsou navrženy dle klasických trendů.

5 POČETNÍ ŘEŠENÍ PRŮMĚRU PŘÍSTŘIHU STÍNÍTKA DLE GULDINOVY VĚTY úsek Fixili 1. úsek 30,41N40,5mm30,41mm 2. úsek 70N38mm70mm 3. úsek 12,57N35,09mm12,57mm 4. úsek 30N15mm30mm Fv = 142,98N L = 142,98mm Fi- síla působící v těžišti úseku xi- vzdálenost těžiště od osy rotace li- délka úseku Stanovení plochy výtažku dle Guldinovy věty :

6 URČENÍ PRŮMĚRU PŘÍSTŘIHU PRO VÝROBU STÍNÍTKA – početní řešení Délka tvořící křivky [mm] Vzdálenost těžiště tvořící křivky od osy rotace [mm] Průměr přístřihu [mm]

7 URČENÍ PRŮMĚRU POLOTOVARU (PŘÍSTŘIHU) Grafické řešení Guldinova věta : „Plocha rotačního tělesa, vytvořeného otáčením rovinné křivky délky L kolem osy rotace, se rovná součinu délky křivky a dráhy jejího těžiště při rotaci „

8 STANOVENÍ SOUČINITELE ODSTUPŇOVÁNÍ TAHŮ A ROZMĚRŮ VÝTAŽKU PO JEDNOTLIVÝCH TAZÍCH 1.tah2.tah3.tah dn [mm]1179276 hn [mm]63,294,6123,3 Mn0,560,780,8 M n – součinitel odstupňování tahů d n – průměr výtažku n – číslo tahu hn – výška výtažku Součinitel odstupňování tahů Počet tahů je dán počtem součinitelů v součinu

9 URČENÍ NUTNOSTI POUŽITÍ PŘIDRŽOVAČE Přidržovač brání vzniku přeložek a zvrásnění při tažení. V případě vzniku přeložek, neprojde materiál tažnou mezerou a může dojít k přetržení výtažku. Provedeme výpočet dle ČSN 22 7301. Přidržovač je nutno použít v prvním tahu v případě, že platí : Výpočet hodnoty součinitele Při tažení bude nutno použít přidržovače Z – materiálová konstanta, která má pro ocelový hlubokotažný plech hodnotu 1,9 s – tloušťka plechu (mm) Dp – průměr přístřihu (mm)

10 POSTUP VÝROBY STÍNÍTKA  Stínítko bude zhotoveno tažením na čtyři tahy. Ve čtvrtém tahu provedeme pouze rozšíření horní části stínítka a vyděrování otvoru. Při tažení bude nutné použít přidržovače. Tažení budeme provádět na tažném dvojčinném klikovém lise. 1.tah2.tah3.tah Rozšiřování a děrování 4.tah

11 VÝPOČET ROZMĚRŮ ČINNÝCH ČÁSTÍ TAŽIDLA 1.TAHU d t1 d ce1 t m1 rt1rce1 117119,41,248 Poloměr zaoblení tažnice Průměr tažníku Poloměr zaoblení tažníku Tažná mezera Průměr tažnice s (t)- tloušťka plechu (mm) Rozměry činných částí v mm

12 1.TAH KONSTRUKCE NÁSTROJE 1-zákl. těleso 2-tažnice 3-těleso přidržovače 4-tažník 5-přidržovač 6-upínací kroužek 7-zakládací kroužek 8-šroub 9-šroub

13 VÝPOČET ROZMĚRŮ ČINNÝCH ČÁSTÍ TAŽIDLA 2.TAHU Průměr tažníku Poloměr zaoblení tažnice Poloměr zaoblení tažníku Tažná mezera Průměr tažnice d t2 d ce2 t m2 R t2 R ce2 9294,41,246 Rozměry činných částí v mm s (t)- tloušťka plechu (mm)

14 2.TAH KONSTRUKCE NÁSTROJE 1-zákl. těleso 2-tažnice 3-zakládací kroužek 4-přidržovač 5-tažník 6-těleso přidržovače 7-šroub 8-šroub

15 VÝPOČET ROZMĚRŮ ČINNÝCH ČÁSTÍ TAŽIDLA 3.TAHU Průměr tažníku Poloměr zaoblení tažnice Poloměr zaoblení tažníku (odpovídá zaoblení dna nádoby) Tažná mezera Průměr tažnice Rozměry činných částí v mm d t3 d ce3 t m2 R t3 R ce3 7678,21,186

16 3.TAH KONSTRUKCE NÁSTROJE 1-zákl. těleso 2-tažnice 3-zakládací kroužek 4-přidržovač 5-těleso přidržovače 6-tažník 7-šroub 8-upínací kroužek 9-šroub 10- šroub

17 VÝPOČET ROZMĚRŮ ČINNÝCH ČÁSTÍ TAŽIDLA 4.TAHU- ROZŠIŘOVÁNÍ Menší průměr tažníku Větší průměr tažníku Tažná mezera Větší průměr tažnice Menší průměr tažnice Rozměry činných částí v mm d t4 d t4´ t m4 d ce 4 d ce4´ 86761,188,278,2

18 VÝPOČET ROZMĚRŮ ČINNÝCH ČÁSTÍ NÁSTROJE 4.TAHU- STŘÍHÁNÍ Průměr děrovacího střižníku Průměr vyděrovaného otvoru Střižná vůle Střižná síla Střižná plocha 3030,10,136 267,4 Průměr otvoru ve střižnici (tažníku) Pevnost ve střihu Tolerance rozměrů Pevnost v tahu

19 4.TAH ROZŠIŘOVÁNÍ DĚROVÁNÍ 1-zákl. těleso 2-tažnice 3-tažník 4-střižník 5-vyhazovač 6-šroub

20 KINEMATIKA TAŽENÍ PLECHŮ

21 VÝROBA PODSTAVCE TAŽENÍM 1. Určení průměru přístřihu. Průměr zvětšíme vzhledem k anizotropii plechu o 3%. 2. Vypočítáme součinitel odstupňování tahů Dle hodnoty součinitele jsme zjistili, že výtažek zhotovíme v jednom tahu 3. Určíme nutnost použití přidržovače Bude nutno použít přidržovače. 4. Stanovíme rozměry činných částí nástroje 5. Vypočítáme velikost celkové tažné síly

22 VÝPOČET ROZMĚRŮ ČINNÝCH ČÁSTÍ TAŽIDLA PRO VÝROBU PODSTAVCE dtdt d ce tmtm R ce 108111,61,89 Rozměry činných částí v mm Průměr tažníku Průměr tažnice Tažná mezera Poloměr zaoblení tažnice Poloměr zaoblení tažníku

23 VÝPOČET TAŽNÝCH SIL DLE VELIKOSTI NEJVĚTŠÍ TAŽNÉ SÍLY MŮŽEME STANOVIT PARAMETRY TAŽNÉHO DVOUČINNÉHO KLIKOVÉHO LISU nF tn SnSn F pn F cn 1.Tah131 240N19 581,6mm²35 245N166 485N 2.Tah89 829N1 859,9mm²3 348N93 177N 3.Tah70 673N1 079,4mm²1 943N72 616N 4.Tah94 154N--- Tah podstavce 99 803N3 780mm²6 804N106 607N Ftn - tažná síla Sn - styčná plocha přidržovače Fpn - síla přidržovače Fcn - celková tažná síla p - tlak přidržovače

24 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 1.TAH

25 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 2.TAH

26 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 3.TAH

27 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 4.TAH

28 DĚKUJEME ZA POZORNOST Autoři: Jan Richter, Vojtěch Bojko, Kamil Sikora


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace NÁVRH A VÝROBA SVÍTIDLA TAŽENÍM ZA STUDENA Autoři: Jan Richter, Vojtěch Bojko, Kamil Sikora."

Podobné prezentace


Reklamy Google