Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(podpora ekologicko energeticky efektivních vozidel a zlepšení bezpečnosti vozového parku silničního provozu v České republice) Strategie obnovy vozového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(podpora ekologicko energeticky efektivních vozidel a zlepšení bezpečnosti vozového parku silničního provozu v České republice) Strategie obnovy vozového."— Transkript prezentace:

1 (podpora ekologicko energeticky efektivních vozidel a zlepšení bezpečnosti vozového parku silničního provozu v České republice) Strategie obnovy vozového parku v ČR Ing. Antonín Šípek ředitel sekretariátu AutoSAP Zasedání Rady ředitelů AutoSAP 7.dubna 2011

2 Základní definice a pojmy

3 Dopady na bezpečnost provozu – osobní automobily

4 Vliv na životní prostředí – osobní automobily

5 Obnova vozového parku v ČR V současné době se danou problematikou zabývá mezirezortní pracovní skupina pro obnovu parku zřízená při MPO ČR. Jaké jsou její dosavadní výstupy?

6 Jaké nástroje a kritéria použít Poslední jednání mezirezortní skupiny se konalo 15. března 2011. Na tomto zasedání byl předložen k diskuzi materiál s názvem „Návrh strategie podpory čistých a energeticky efektivních vozidel a zlepšení bezpečnosti vozového parku ČR“. Ze strany našeho sdružení navrženo změnit název na: „Návrh strategie obnovy vozového parku - podpora ekologicky a energeticky efektivních vozidel a zlepšení bezpečnosti silničního provozu v ČR“ Jaké nástroje pro obnovu parku jsou v současné na pracovní úrovni projednávány?

7 a/ Zavedení systému „bonusů“ a „malusů“ při koupi nového vozu Popis: Malusy vybrané formou přirážky od kupců aut s vysokými emisemi CO2 budou přerozdělovány ve formě bonusů kupcům aut s nízkými emisemi. Vozy budou pro stanovení „bonusů“ či „malusů“ rozděleny do skupin s různou výši limitů. Příklad: Jaké nástroje a kritéria použít

8 Zavedení systému „bonusů“ a „malusů“ při koupi nového vozu Hlavní kritérium = limity CO2 Jaké nástroje a kritéria použít Pokud by se „bonus“ vztahoval např. na vozy s CO2 < 130 g/km a „malus“ na vozy s CO2 > 160 g/km: -„bonus“ by se týkal cca 28 % kupujících - cca 50 % kupujících by se netýkal - „malus“ by se týkal cca 22 % kupujících Nastavení výše limitů CO2 bude zřejmě, vzhledem k různému portfoliu modelů značek na trhu ČR předmětem dalších diskuzí.

9 Snižování CO2 v Evropě v rozmezí let 2005 – 2010

10 b/ Zavedení příspěvku na nákup nového automobilu (tzv. „šrotovné“) Popis: Poslanecká sněmovna dne 9. září 2009 schválila zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Zákon o odpadech zavádí příspěvek na likvidaci starého vozu, o jehož spuštění může rozhodnout vláda. Jedná se sice o efektivní nástroj k obnově vozového parku, avšak v současné době „škrtů a úspor“ se jeho realizace nejeví reálná. Poznámka: Dle studie IHS Global Insight zpracované pro Evropskou komisi došlo díky šrotovnému k úspoře 1,05 milionu tun CO2 při provozu osobních vozidel. Německo oznámilo, že úspora mezi novými a sešrotovanými vozidly je 20 % spotřeby paliva. V souvislosti s podporou nízkoemisních vozidel zaznamenaly státy meziroční pokles průměrných emisí u nově prodávaných vozidel v Německu o 11 g CO2/km, v Itálii o 8,2 g CO2/km, ve Velké Británii o 20 g CO2/km a ve Španělsku o 8,5 g CO2/km. Rakousko prezentovalo úsporu ve výši cca 33 750 tun CO2 v souvislosti se zavedením šrotovného. Jaké nástroje a kritéria použít

11 c/ Silniční daň pro všechna vozidla Popis: Návrh na silniční daň i pro fyzické osoby je motivačně postaven podle stáří vozidel s cílem zvýšit tlak státu na trvalé vyřazování starých, ekologicky a bezpečnostně nevyhovujících automobilů z provozu. Sazba daně se předpokládá ve výši od 500 Kč do 2 000 Kč v závislosti na stáří vozu. Roční sazba daně pro právnické osoby zůstane nezměněna. Tento návrh zřejmě nebude mít podporu vlády (koaliční smlouva dokonce předpokládá zrušení silniční daně, ve vládním prohlášení se hovoří o jejím zjednodušení). Poznámka: Jedná se navíc o politicky citlivou otázku, avšak současný stav dopravní infrastruktury v ČR vyvolává kritiku motoristické veřejnosti. Pokud by však navíc získané prostředky byly vázány na rozvoj dopravní infrastruktury (jako příjem SFDI), mohl by být tento nástroj veřejností přijatelný. Jaké nástroje a kritéria použít

12 d/ Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (systémů nakládání s vybranými autovraky) Popis: Změna výše poplatku za 1. registraci použitého vozidla. Sazba poplatku by měla být nastavena v různé výši dle plnění mezních hodnot emisí EURO (viz § 37e zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V návaznosti na jeho zavedení v roce 2009 je možné uvažovat o jeho přehodnocení a rozšíření i na vozidla s EURO 3, to znamená vyrobená v letech 2000–2005/6. V případě zvýšení limitů upravit výši poplatků. Současně zabezpečit vázanost prostředků ve SFŽP na podporu systémů nakládání s vybranými autovraky a rozšířit možnost použití i na obnovu vozového parku. Jaké nástroje a kritéria použít

13 e/ Spotřební daň z pohonných hmot Cíl: Podpora vozidel s nízkou spotřebou f/ Zpřísnění technických podmínek pro schvalování vozidel Cíl: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu, omezení podvodů a možné kriminality při výkonu činnosti Stanic technické kontroly (STK) a Stanic měření emisí (SME) a při převodech vozidel g/ Omezení vjezdu vozidel do center měst Cíl: Snížení ekologické zátěže ze silniční dopravy v městských centrech h) Problematika přetáčení počítačů ujetých km Cíl: Navrhnout novelu zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, která stanoví zákaz přetáčení tachometrů. Prvotní přestupek má být definován přímo ze zákona č. 56/2001 Sb. včetně sankcí. Další možností je novela trestního zákona, jak postihovat tento čin. Jaké nástroje a kritéria použít

14 Obnova vozového parku a dovoz ojetých vozidel

15 Závěry pracovní skupiny k problematice dovozů ojetin

16 Závěry byly učiněny, k dalšímu rozpracování však bohužel nedošlo.

17 Děkuji Vám za pozornost. Strategie obnovy vozového parku v ČR


Stáhnout ppt "(podpora ekologicko energeticky efektivních vozidel a zlepšení bezpečnosti vozového parku silničního provozu v České republice) Strategie obnovy vozového."

Podobné prezentace


Reklamy Google