Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292."— Transkript prezentace:

1 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Přednáška č. 11: Diagnostika vodorovných nosných konstrukcí – II (vady a poruchy) Ing. Pavel Schmid, Ph.D.2008

2 VADA Nevhodný návrh = chyba projektu Nevhodné provedení = nerespektování projektu technologická nekázeň zabudování nejakostních materiálů, staviv Nedostatečná údržba = snížení životnosti PORUCHA PORUCHA je následkem VADY Vyjímkou jsou nepředpokládané vlivy na stavební objekt – živelné a jiné katastrofy. „Skrytý nedostatek konstrukce způsobený nevhodným návrhem, provedením, nedostatečnou údržbou. Vada nemusí vždy znamenat menší únosnost nebo použitelnost konstrukce.“ „Souhrn fyzikálních, chemických nebo jiných procesů, které narušují únosnost, použitelnost nebo trvanlivost staveb. “

3 Metodický postup hodnocení vad a poruch ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách (platnost ukončena k 1.9.2005) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí (vydána 1.8.2005) BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

4 Metodický postup hodnocení vad a poruch – ČSN ISO 13822 a) Stanovení účelu diagnostiky konstrukce. b) Předběžný stavebně technický průzkum: 1) vyhledání a studium dostupné dokumentace a dalších údajů, 2) předběžná vizuální prohlídka vzdušných líců (místní šetření), 3) rozhodnutí o okamžitých opatřeních, 4) doporučení pro podrobné hodnocení (vypracování metodiky podrobného stavebně technického a statického průzkumu). BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

5 Metodický postup hodnocení vad a poruch – ČSN ISO 13822 c) Podrobný stavebně technický průzkum: 1) podrobné vyhledání a prověření dokumentace, 2) podrobná defektoskopická prohlídka vzdušných líců i vizuálně nepřístupných částí nosných konstrukcí (otevření sond, endoskopická defektoskopie), 3) zjištění geometrických tvarů a skutečných rozměrů konstrukce, 4) stanovení reálného statického schématu konstrukčního systému, 5) stanovení parametrů kvality materiálů nosné konstrukce, 6) zatěžovací zkouška stropní konstrukce, 7) dlouhodobé sledování časově závislého průběhu procesu propagace vad a poruch konstrukce. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

6 Metodický postup hodnocení vad a poruch – ČSN ISO 13822 d) Výsledky diagnostiky konstrukce: 1) závěrečná hodnotící zpráva aktuálního stavebně technického a statického stavu konstrukce, 2) identifikace příčin poruch a vad konstrukce, 3) návrh variantních koncepčních konstrukčních řešení pro opatření. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

7 ČSN ISO 13822, čl. 4.5.2 Předběžná prohlídka Kvalitativní zatřídění stavu konstrukce podle poškození žádné menší mírné závažné destrukční neznámé BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

8 Kvalitativní hodnotící stupněPopis 1Běžné opotřebenídobrá bezpečnost, dobrá jakost 2Závadadobrá bezpečnost, zhoršená jakost 3Nevýznamná porucha podstatnější snížení bezpečnosti, mírné zhoršení jakosti 4Významná porucha podstatnější snížení bezpečnosti i jakosti, není bezprostřední ohrožení 5Havarijní porucha bezpečnost je vážně bezprostředně ohrožena stejně jako jakost ČSN ISO 13822, čl. 4.5.2 Předběžná prohlídka BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

9 Patologie stavebních konstrukcí Disciplína zaměřená na poznávání příčinných souvislostí vzniku, rozvoje a řetězení vad a poruch a jejich následků na kvalitu stavebních objektů (funkčnost, bezpečnost, spolehlivost, životnost). Metodické členění vad a poruch a určení příčin jejich vzniku za účelem prevence. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

10 Etiologie vad a poruch Část patologie zaměřená na zjišťování a stanovení příčin a podmínek vzniku vady a poruchy. Příčiny vzniku mohou být vnitřní nebo vyvolané vnějším účinkem. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

11 Diagnostika staveb Technický obor zaměřený na metody zjišťování vad a poruch objektů. Je prostředkem pro získání podkladů a objektivních informací o aktuálním stavebně technickém stavu konstrukce. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

12 Svislé nosné konstrukce – nám. Svobody v Brně BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

13 Stropní konstrukce systému CSD HURDIS Dlouholetá (téměř stoletá) tradice. S výrobou začala firma Slavík v Tuněchodech již za první republiky. Po druhé světové válce výroba řízena Generálním ředitelstvím cihelen (Hodonín, Hevlín, Tuněchody, Ružomberok). 1957 vydána norma ČSN 72 2642 Cihlářské prvky pro vodorovné konstrukce – Stropní desky Hurdis 1979 vydává Ministerstvo výstavby a techniky příručku Stropy – konstrukční a technická pravidla pro svépomocnou výstavbu. Po roce 1989 jediným výrobcem společnost Alois Flachs – Hodonín, Technologické pokyny k montáži stropního systému. Po medializaci havárií na přelomu 20 a 21 století vychází ČSN 72 2642 Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky, ČSN 73 1105 Navrhování a provádění hurdiskových stropů. Budoucnost systému? V současnosti zastavena výroba v Hodoníně! BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

14 Stropní konstrukce systému CSD HURDIS BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

15 Tab. 1Závislost počtu havárií hurdiskových stropů na ročním období (celkem 42 případů) Roční období jarolétopodzimzima Četnost havárií [%] 289,534,528 Tab. 2Závislost počtu porušených hurdiskových stropů na stáří stropu v době zjištění poruchy Stáří stropu [roky]méně než 12345 a více Četnost poruch [%]637111432 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

16 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

17 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

18 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

19 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

20 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

21 druh betonu ČSN 1090 (r. 1931) třída betonu ČSN 73 1201 pevnostní třída ČSN EN 206 a-C3/3,5 bB5C4/5 cB7,5C6/7,5 dB10C8/10 eB12,5C10/13,5 fB20C16/20 gB25C23/28 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

22 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

23 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

24 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

25 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

26 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

27 S1 S2 S3 S2 S3 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

28 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

29 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

30 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

31 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

32 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

33 Hodnocená konstrukce období vzniku začátek minulého století (stáří 80 až 90 let) Obdobná konstrukce diagnostikována ve Chvalkovicích, období vzniku přelom 19. a 20. století (stáří cca 100 let) BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

34 Stropní konstrukce systému MATRAI Historická encyklopedie světových pojmů www.1911encyklopedia.org (databáze z roku 1911).www.1911encyklopedia.org Ortogonálně „křížem“ vyztužená deska. Místo obvyklých prutových vložek je vyztužení realizováno hustěji kladenými tenkými dráty. BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292


Stáhnout ppt "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292."

Podobné prezentace


Reklamy Google