Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí"— Transkript prezentace:

1 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ / /0292 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Přednáška č. 11: Diagnostika vodorovných nosných konstrukcí – II (vady a poruchy) Ing. Pavel Schmid, Ph.D

2 PORUCHA je následkem VADY
rezrssrutzjhhgfjkfv VADA „Skrytý nedostatek konstrukce způsobený nevhodným návrhem, provedením, nedostatečnou údržbou. Vada nemusí vždy znamenat menší únosnost nebo použitelnost konstrukce.“ Nevhodný návrh = chyba projektu Nevhodné provedení = nerespektování projektu technologická nekázeň zabudování nejakostních materiálů, staviv Nedostatečná údržba = snížení životnosti PORUCHA „Souhrn fyzikálních, chemických nebo jiných procesů, které narušují únosnost, použitelnost nebo trvanlivost staveb. “ PORUCHA je následkem VADY Vyjímkou jsou nepředpokládané vlivy na stavební objekt – živelné a jiné katastrofy.

3 Metodický postup hodnocení vad a poruch
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Metodický postup hodnocení vad a poruch ČSN Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách (platnost ukončena k ) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí (vydána )

4 Metodický postup hodnocení vad a poruch – ČSN ISO 13822
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Metodický postup hodnocení vad a poruch – ČSN ISO 13822 a) Stanovení účelu diagnostiky konstrukce. b) Předběžný stavebně technický průzkum: 1) vyhledání a studium dostupné dokumentace a dalších údajů, 2) předběžná vizuální prohlídka vzdušných líců (místní šetření), 3) rozhodnutí o okamžitých opatřeních, 4) doporučení pro podrobné hodnocení (vypracování metodiky podrobného stavebně technického a statického průzkumu).

5 Metodický postup hodnocení vad a poruch – ČSN ISO 13822
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Metodický postup hodnocení vad a poruch – ČSN ISO 13822 c) Podrobný stavebně technický průzkum: 1) podrobné vyhledání a prověření dokumentace, 2) podrobná defektoskopická prohlídka vzdušných líců i vizuálně nepřístupných částí nosných konstrukcí (otevření sond, endoskopická defektoskopie), 3) zjištění geometrických tvarů a skutečných rozměrů konstrukce, 4) stanovení reálného statického schématu konstrukčního systému, 5) stanovení parametrů kvality materiálů nosné konstrukce, 6) zatěžovací zkouška stropní konstrukce, 7) dlouhodobé sledování časově závislého průběhu procesu propagace vad a poruch konstrukce.

6 Metodický postup hodnocení vad a poruch – ČSN ISO 13822
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Metodický postup hodnocení vad a poruch – ČSN ISO 13822 d) Výsledky diagnostiky konstrukce: 1) závěrečná hodnotící zpráva aktuálního stavebně technického a statického stavu konstrukce, 2) identifikace příčin poruch a vad konstrukce, 3) návrh variantních koncepčních konstrukčních řešení pro opatření.

7 ČSN ISO 13822, čl. 4.5.2 Předběžná prohlídka
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ČSN ISO 13822, čl Předběžná prohlídka Kvalitativní zatřídění stavu konstrukce podle poškození žádné menší mírné závažné destrukční neznámé

8 Kvalitativní hodnotící stupně
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí ČSN ISO 13822, čl Předběžná prohlídka Kvalitativní hodnotící stupně Popis 1 Běžné opotřebení dobrá bezpečnost, dobrá jakost 2 Závada dobrá bezpečnost, zhoršená jakost 3 Nevýznamná porucha podstatnější snížení bezpečnosti, mírné zhoršení jakosti 4 Významná porucha podstatnější snížení bezpečnosti i jakosti, není bezprostřední ohrožení 5 Havarijní porucha bezpečnost je vážně bezprostředně ohrožena stejně jako jakost

9 Patologie stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Patologie stavebních konstrukcí Disciplína zaměřená na poznávání příčinných souvislostí vzniku, rozvoje a řetězení vad a poruch a jejich následků na kvalitu stavebních objektů (funkčnost, bezpečnost, spolehlivost, životnost). Metodické členění vad a poruch a určení příčin jejich vzniku za účelem prevence.

10 rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Etiologie vad a poruch Část patologie zaměřená na zjišťování a stanovení příčin a podmínek vzniku vady a poruchy. Příčiny vzniku mohou být vnitřní nebo vyvolané vnějším účinkem.

11 rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Diagnostika staveb Technický obor zaměřený na metody zjišťování vad a poruch objektů. Je prostředkem pro získání podkladů a objektivních informací o aktuálním stavebně technickém stavu konstrukce.

12 Svislé nosné konstrukce – nám. Svobody v Brně
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Svislé nosné konstrukce – nám. Svobody v Brně

13 Stropní konstrukce systému CSD HURDIS
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Stropní konstrukce systému CSD HURDIS Dlouholetá (téměř stoletá) tradice. S výrobou začala firma Slavík v Tuněchodech již za první republiky. Po druhé světové válce výroba řízena Generálním ředitelstvím cihelen (Hodonín, Hevlín, Tuněchody, Ružomberok). 1957 vydána norma ČSN Cihlářské prvky pro vodorovné konstrukce – Stropní desky Hurdis 1979 vydává Ministerstvo výstavby a techniky příručku Stropy – konstrukční a technická pravidla pro svépomocnou výstavbu. Po roce 1989 jediným výrobcem společnost Alois Flachs – Hodonín, Technologické pokyny k montáži stropního systému. Po medializaci havárií na přelomu 20 a 21 století vychází ČSN Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky, ČSN Navrhování a provádění hurdiskových stropů. Budoucnost systému? V současnosti zastavena výroba v Hodoníně!

14 Stropní konstrukce systému CSD HURDIS
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Stropní konstrukce systému CSD HURDIS

15 jaro léto podzim zima méně než 1 2 3 4 5 a více
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Tab. 1 Závislost počtu havárií hurdiskových stropů na ročním období (celkem 42 případů) Roční období jaro léto podzim zima Četnost havárií [%] 28 9,5 34,5 Tab. 2 Závislost počtu porušených hurdiskových stropů na stáří stropu v době zjištění poruchy Stáří stropu [roky] méně než 1 2 3 4 5 a více Četnost poruch [%] 6 37 11 14 32

16 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

17 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

18 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

19 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

20 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

21 druh betonu ČSN 1090 (r. 1931) třída betonu ČSN 73 1201
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí druh betonu ČSN 1090 (r. 1931) třída betonu ČSN pevnostní třída ČSN EN 206 a - C3/3,5 b B5 C4/5 c B7,5 C6/7,5 d B10 C8/10 e B12,5 C10/13,5 f B20 C16/20 g B25 C23/28

22 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

23 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

24 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

25 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

26 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

27 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí S1 S2 S3 S2 S3

28 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

29 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

30 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

31 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

32 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí

33 BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Hodnocená konstrukce období vzniku začátek minulého století (stáří 80 až 90 let) Obdobná konstrukce diagnostikována ve Chvalkovicích, období vzniku přelom 19. a 20. století (stáří cca 100 let)

34 Stropní konstrukce systému MATRAI
rezrssrutzjhhgfjkfv Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně CZ / /0292 ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí Stropní konstrukce systému MATRAI Historická encyklopedie světových pojmů (databáze z roku 1911). Ortogonálně „křížem“ vyztužená deska. Místo obvyklých prutových vložek je vyztužení realizováno hustěji kladenými tenkými dráty.


Stáhnout ppt "BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google