Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv lidského faktoru na nákladovost vozového parku 16.ZÁŘÍ 2010 DEN S FLEETEM 2010 – PODZIM Česká Asociace Fleet Managementu -STANISLAV ZELENKA-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv lidského faktoru na nákladovost vozového parku 16.ZÁŘÍ 2010 DEN S FLEETEM 2010 – PODZIM Česká Asociace Fleet Managementu -STANISLAV ZELENKA-"— Transkript prezentace:

1 Vliv lidského faktoru na nákladovost vozového parku 16.ZÁŘÍ 2010 DEN S FLEETEM 2010 – PODZIM Česká Asociace Fleet Managementu -STANISLAV ZELENKA-

2 ÚVOD 1. Dodavatele už jste stlačili na minimum. Co dál?? Nikdy nestlačíte náklady u svých dodavatelů o tolik, o kolik můžete stlačit náklady vašich vlastních řidičů Neslušný řidič může zvýšit (běžné) TCO firemního vozidla o dalších 25 % Neslušný řidič = běžný = obyčejný = nejrozšířenější řidič

3 MAGICKÝ TROJÚHELNÍK FLEET MANAGEMENTU 2. Fleet management negeneruje zisk Vozový park a fleet management generuje náklady FLEET MANAGEMENT (NE)GENERUJE ÚSPORY!!!!

4 PŘÍPADOVÁ STUDIE – GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ 3. Segment B - malý vůz; 36/48 měsíců; 120 000 km, diesel) Celková bilance: Náklady neslušného řidiče + 115 238,- Kč

5 PŘÍPADOVÁ STUDIE 4. Spotřeba PHM Slušný řidič běžná spotřeba 0 Neslušný řidičnadspotřeba 2l/100km60 720,- + 60 720,- Servisní prohlídky předepsané výrobcem Slušný řidičběžná údržba60 500 Neslušný řidičběžná údržba60 500 0,- Další předpokládané servisní náklady Slušný řidičběžná amortizace22 402 Neslušný řidičnadměrná amortizace41 920 +19 518,- Nadměrné opotřebení Slušný řidičvozidlo odpovídá stavu běžného opotřebení0 Neslušný řidičvozidlo neodpovídá stavu běžného opotřebení 15 000 +15 000,-

6 PŘÍPADOVÁ STUDIE 5. Dopravní nehody Slušný řidič 1x nezaviněná dopravní nehoda0,- 7 dní náhradní vozidlo0,- 1x čelní sklo0,- 2 dny náhradní vozidlo2 000,- Neslušný řidič 1x nezaviněná dopravní nehoda0,- 7 dní náhradní vozidlo0,- 1x čelní sklo0,- 2 dny náhradní vozidlo2 000,- 1x zaviněná dopravní nehoda (5% spoluúčast)5 000,- 7 dní náhradní vozidlo7 000,- +12 000,- Nezapočítané náklady:náklady na cesty do servisu; mzdové náklady na zaměstnance/ušlý zisk; zvýšení sazeb pojistného za zhoršený škodní průběh; snížená zůstatková hodnota při prodeji vlivem dopravních nehod atd……… Pneumatiky Slušný řidič2 sady, 1 sada plechových disků18 000,- Neslušný řidič3 sady, 1 sada plechových disků26 000,- + 8 000,-

7 LIDSKÝ FAKTOR PROTI TCO 6. Výkony versus náklady – protichůdné požadavky Zájmy finančního ředitele = ŠETŘIT Zájmy obchodního ředitele = PRODÁVAT Zájmy fleet manažera = VŠEM STRANÁM VYJÍT VSTŘÍC Zájmy řidiče = NEBÝT LIMITOVÁN …to je dobrý, to je firemní… Zohlednit opotřebení v souvislosti s pracovní náplní zaměstnance Obchodní zástupce rychloobrátkového zboží (návštěva 15 prodejen denně) Obchodní reprezentant farmaceutické společnosti (návštěva 3 nemocnic týdně) Řidič dodávky kurýrní služby, který zaváží zásilky do centra Prahy

8 SPOTŘEBA PHM 7. Spotřebu PHM je nutné měřit a sledovat Spotřeba PHM/100km může být 4,1l…….9,1l (dle TP 5,2) Motivace vybírat si cenu PHM Řešení Stanovit reálně dosažitelnou spotřebu REÁLNÁ SPOTŘEBA = (Kombinovaná spotřeba dle TP x Technický koof. x Kooficient pracovní zařazení x Kooficient region) = 4,5*1,2*1,1*1,1=6,53l/100km Dotankovat PHM na konci posledního dne v měsíci Základní pravidla úsporné jízdy Vysoká spotřeba - upozornění Rychlost z GPS (ne pouze nástroj EKJ) – upozornění Sledovat ceny řetězců, případně ceny v regionech Účtování soukromých km dle spotřeby Namátková kontrola huštění pneumatik Finanční odměna; zdarma benefitní soukromé km…

9 DALŠÍ SERVISNÍ NÁKLADY+PNEUMATIKY 8. Přímá úměra se spotřebou Nelze závazně stanovit limit počtu brzdových destiček Nelze závazně stanovit limit počtu sad pneumatik Řešení Namátková kontrola technického stavu vozidla Dodržování termínů garančních prohlídek Rychlost z GPS (ne pouze nástroj EKJ) – upozornění Namátková kontrola huštění pneumatik Dodržování termínu přezouvání pneumatik Finanční odměna; zdarma benefitní soukromé km…

10 NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ 9. Včasné odstranění problémů (exteriér, interiér) Kouření ve vozidle Převážení domácích zvířat Chybějící záznamy v servisní knížce Řádné vrácení/sankce za ztrátu (servisní knížka, klíče…) Vyčištění vozidla před vrácením Řešení Namátková kontrola technického stavu vozidla Komunikace se řidičem o blížícím se termínu obnovy Předávací protokoly (povinnosti,sankce)

11 DOPRAVNÍ NEHODY 10. Nikdo z nás nebourá úmyslně ale…. Vyšší riziko vzniku dopravní nehody u neslušného řidiče Vyšší riziko rozbití čelního skla u neslušného řidiče Řešení Nový řidič (test jízdní zručnosti,kondiční jízdy) Rychlost z GPS (ne pouze nástroj EKJ) – upozornění Úhrada spoluúčasti zaviněné pojistné události Roční odměna za bezeškodní průběh Finanční odměna; zdarma benefitní soukromé km…

12 SUMMARY 11. Lidský prvek je rizikovým faktorem TCO Podpora vedení Motivační program pro uživatele (směrnice, Car Policy) Mít únosnou míru nákladů Nepřijít o dobré lidi kvůli brzdovým destičkám Sankce za vícenáklady spojené s provozem vozidla (poškozený/ztracený notebook, mobilní telefon si musí zaměstnanec také uhradit)

13 ZÁKONÍK PRÁCE - ZPŮSOBENÁ ŠKODA 12. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 38 čl. 1), odst. b): Zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. § 250; čl.1): Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. § 257 čl. 2): Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobená úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. § 301; odst. d): Zaměstnanci jsou povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Smí zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci výpis z karty řidiče?? Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 30 čl. 2: Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. § 316 čl. 4): Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3 větě druhé (Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr). Nesmí vyžadovat informace zejména o (těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci…atd.)§ 3

14 DOTAZY A DISKUSE 13.

15 ZÁVĚR STANISLAV ZELENKA; +420 602 661 966; zelenka@e-cafm.cz DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A POZORNOST!!!! Česká Asociace Fleet Managementu www.e-cafm.cz


Stáhnout ppt "Vliv lidského faktoru na nákladovost vozového parku 16.ZÁŘÍ 2010 DEN S FLEETEM 2010 – PODZIM Česká Asociace Fleet Managementu -STANISLAV ZELENKA-"

Podobné prezentace


Reklamy Google