Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK"— Transkript prezentace:

1 KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK
TISKOVÁ KONFERENCE KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK

2 Ing. Jarmila Štolcová, Ph. D
Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D. ředitelka pro marketing a komunikaci PK ČR

3 Ing. František Šámal předseda ČSPS RNDr. Karel Kosař, CSc
Ing. František Šámal předseda ČSPS RNDr. Karel Kosař, CSc. ředitel VÚPS, a.s.

4 Osnova Historie – pivo na území ČR
Úvod – genese záměru legislativní ochrany Návrh realizace – VÚPS, ČSPS, ÚPPV, Brusel VÚPS – charakterizace a specifikace Českého piva Současný stav – skutečnost a perspektiva

5 Historie Z archeologických nálezů je zřejmé, že pivo na našem území, které je přesně vymezeno, vyráběli obyvatelé, kteří zde žili již před Slovany, stejně tak, jako sami Slované. První záznamy o vaření piva na daném území se pojí k Břevnovskému klášteru, kde benediktinští mniši vyráběli pivo a víno v roce 993 n. l.

6 Historie Nejstarším záznamem o pěstování chmele na daném území je zakládací listina knížete Břetislava I., již byly přiznány desátky z chmele pěstovaného v Žatci, Staré a Mladé Boleslavi kapitule Sv. Václava ve Staré Boleslavi. Prvním historickým dokumentem přímo spjatým s výrobou piva je zakládací listina Vyšehradské kapituly, vydaná prvním českým králem Vratislavem II. roku 1088

7 Úvod Cílem systému tzv. chráněných označení, zavedeného v roce 1992 v EU, je chránit tradiční regionální zemědělské a potravinářské produkty a zamezit používání historicky zavedených názvů pro výrobky, které se svými vlastnostmi nebo původem liší od původních produktů. Byla proto zavedena tři chráněná a zeměpisná označení: Chráněné označení původu (CHOP), Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a Zaručená tradiční specialita (ZTS).

8 Úvod VÚPS prováděl koncem 90. let podrobné srovnání chemického složení českých, evropských, amerických a japonských piv. Česká piva se liší od všech zahraničních v řadě kvalitativních kritérií. Výzkum probíhal v době, kdy české pivovary masivně investovaly do moderních technologií, ke kterým nenašly více než 50 let přístup.

9 Úvod Nápad legislativně ochránit české pivo byl po řadě diskusí podpořen i Českým svazem pivovarů a sladoven (ČSPS), který se stal administrátorem přihlášky do EU. Zároveň probíhala aktivní komunikace s Úřadem průmyslového vlastnictví, který byl nápomocen při prosazování CHZO České pivo v EU a zároveň poskytoval i poradenské služby při sepisování žádostí

10 Úvod EU běžně nepovoluje CHZO na úrovni národních států. Jedinou výjimkou je Lucemburský med, což je vzhledem k velikosti území pochopitelné. V případě piva existuje např. Bavorské pivo CHZO a Brémské pivo CHZO. Bylo tedy nutné stanovit území v rámci České republiky, kde se české pivo a české suroviny vyrábějí, což je s výjimkou pohraničních oblastí (neplatí ale absolutně) prakticky většina území ČR

11 Úvod Po několika letech jednání na úrovni českých pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké pivo.

12 Charakterizace a odlišnosti Českého piva
- rozdíl prokvašení - barva piva - obsah hořkých látek piva - obsah polyfenolů - pH - senzorický vjem

13 Statistické vyhodnocení odlišnosti Českého piva
A – shluková analýza souboru tuzemských a zahraničních piv T - tuzemská piva, Z – zahraniční piva

14 Základní atributy legislativní ochrany Českého piva na principu chráněného zeměpisného označení
- popis Českého piva - zeměpisné vymezení - suroviny - výrobní postup - zeměpisný původ - etiketování

15 Popis Českého piva Světlé pivo, které je výrazné vůní po sladu světlého typu a po chmelu. Říz tohoto piva je střední, stejně tak jako plnost chuti, která je především dána rozdílem mezi zdánlivým a dosažitelným stupněm prokvašení. Intenzita hořkosti piva je střední až vyšší, s charakterem drsnosti jemný až mírně drsný. Barva piva je zlatožlutá, střední až vyšší intenzity. Pivo je jiskrné a po nalití do sklenice vytváří kompaktní bílou pěnu. Nejsou přípustné cizí vůně a chutě, převládá chuť po sladu a chmelu, přičemž je připuštěna velmi slabá intenzita pasterační či esterové chutě a vůně. Pro pivo českého typu jsou typické vyšší hodnoty polyfenolů a vyšší hodnota pH.

16 Zeměpisné vymezení

17 Suroviny Ječný slad – 50 % ploch zaujímají odrůdy vhodné pro České pivo CHZO Český hlávkový chmel a chmelové produkty – 95 % ploch zaujímá chmel pro České pivo CHZO Voda Pivovarské kvasnice VÚPS je jedinou organizací v ČR, která je oprávněná doporučovat odrůdy ječmene, chmele, určité kmeny kvasnic pro výrobu Českého piva CHZO.

18 Výrobní postup

19 Výrobní postup dekokční jedno až třírmutové rmutování (nejméně 80 % českého sladu v sypání) chmelovarem 60 – 120 minut (minimální odpar 6 %, minimální podíl českého chmele 30 %) spodní kvašení 6 – 14 °C (Saccharomyces cerevisiae subs. uvarum) dokvašování při teplotách kolem 0°C

20 Zeměpisný původ České pivo se vyrábí popsanou metodou výlučně na vymezeném území, z místních surovin stanovené jakosti za využití místních zdrojů vody se specifickým minerálním složením, což Českému pivu propůjčuje specifické senzorické vlastnosti. Jedinečnost výroby vychází z mnohasetleté tradice vaření piva na vyme- zeném území a předáváním z generace na generaci byla uchována až do dnešních dnů ve specifické podobě.

21 Etiketování Pivo splňující podmínky této specifikace stočené do spotřebitelských či přepravních obalů může nést na etiketách, kartonech či doprovodných propagačních materiálech označení „České pivo“ se slovním doplňkem, že se jedná o registrované chráněné zeměpisné označení, přičemž toto označení nemůže ve vztahu ke spotřebiteli vykonávat funkci ochranné známky či nezapsaného označení výrobku.

22 Piva s Chráněným zeměpisným označením
Příloha V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje: -Barevnost symbolu vč. referenčních barev Barvy Pantone Výtažkové barvy pro 4-barevný tisk

23 Piva s Chráněným zeměpisným označením
Příloha V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje: - Možnost použití černobílého symbolu – včetně vzoru

24 Piva s Chráněným zeměpisným označením
Příloha V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje: - Možnost použití symbolu v negativu – pokud je barva podkladu tmavá, může být použit symbol v negativním formátu za použití barvy podkladu. v negativu černobílé

25 Piva s Chráněným zeměpisným označením
Příloha V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje: - Možnost použití symbolu v kontrastu – pokud je symbol v barevném provedení na barevném podkladu špatně vidět Symbol v kontrastu Normální symbol

26 Piva s Chráněným zeměpisným označením
Příloha V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje: Typografie – pro text musí být použita velká písmena typu Times Roman Min. velikost – tj. průměr 15 mm - Seznam „Chráněné zeměpisné označení“+ zkratky CHZO v různých jazycích – např.: CS Chráněné zeměpisné označení CHZO EN Protected geografical indication PGI

27 Piva s Chráněným zeměpisným označením
Všechny zapsané CHZO/CHOP jsou chráněny proti zneužití – vztahuje se na názvy výrobků, označení, obalové materiály i na reklamu, vč. připomenutí zapsaného názvu Např. pro zapsaný název CHZO České pivo – zakázána jsou spojení typu „tradiční české pivo“ pro piva bez CHZO

28 CHZO České pivo V EU zavedeno v roce 1992
Ochranná známka CHZO České pivo zapsána v roce 2008 Dozorem je pověřena SZPI, přísná kontrola shody s řadou požadavků, např. 80 % ze sladového sypání na várku je vyrobeno z jarního ječmene doporučených odrůd 30 % chmelu na várku musí tvořit Žatecký chmel nebo jeho doporučené klony atd.

29 CHZO České pivo Hlavní přínosy: garance kvality pro spotřebitele
ochrana před nekalou konkurencí pro pivovary záruka stabilní poptávky pro dodavatele surovin podpora exportu podpora turistiky

30 Piva s Chráněným zeměpisným označením
Seznam u nás chráněných zeměpisných označení piv CHZO České pivo CHZO Brněnské/Starobrněnské pivo – nepoužívá se CHZO Březnický ležák – nepoužívá se CHZO Budějovické pivo CHZO Budějovický měšťanský var – nepoužívá se CHZO Černá Hora – nepoužívá se CHZO Českobudějovické pivo CHZO Chodské pivo CHZO Znojemské pivo – nepoužívá se Dle nařízení 1151/ chráněná označení, která se déle než 6 let nevyrábí, by měla být zrušena.

31 Piva s Chráněným zeměpisným označením
CHZO může používat každý, kdo uvádí na trh produkt odpovídající specifikaci (čl. 12(1) nař. 1151/2012) Od má být na etiketě zapsaný název + symbol. Lze uvést i „chráněné zeměpisné označení“ nebo „CHZO“ Do té doby zapsaný název + symbol/Chráněné zeměpisné označení

32 Používání CHZO aktuální stav
CHZO používá celkem 16 pivovarů pro 77 značek piva Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod Krušovice Polička Vyškov Černá Hora Plzeňský Prazdroj, Radegast, Velké Popovice, Gambrinus Bernard Primátor Tradiční pivovar v Rakovníku Zubr Pivovar Protivín Pivovar Samson Nymburk

33 Ing. Miroslav Koberna, CSc. ředitel pro programování a strategii PK ČR

34 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK"

Podobné prezentace


Reklamy Google