Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. zasedání zastupitelstva města 22.září 2005, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. zasedání zastupitelstva města 22.září 2005, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005."— Transkript prezentace:

1 18. zasedání zastupitelstva města 22.září 2005, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

2 Program: 1) Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2) Uzavření zápisu a usnesení ze 17.zasedání ZM 3) Zpráva o činnosti rady města v době od 30.6.2005 do 22.9.2005 4) Finanční záležitosti 5) Majetkové záležitosti 6) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Chotěboř 7) Úprava stanov Svazku obcí Podoubraví 8) Projednání návrhu smlouvy na realizaci projektu SVOP 9) Projednání žádosti společnosti LANA, S.Coop. Španělsko 10) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 11) Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

3 1) Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

4 2) Uzavření zápisu a usnesení ze 17.zasedání zastupitelstva města Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

5 3) Zpráva o činnosti rady města v době od 30.6.2005 do 22.9.2005 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

6 4) Finanční záležitosti 1) Hospodaření 1/2005 – 8/2005 Příjmy celkem28,321 119,28 Kč- 67,9% ročního rozpočtu z toho:daňové příjmy 14,251 064,- nedaňové příjmy 4,400 079,68 kapitálové příjmy 741 047,- dotace 8,928 928,60 Výdaje celkem 30,344 401,30 Kč- 61,6% ročního rozpočtu z toho:běžné výdaje 15,606 704,40 investiční výdaje 14,737 696,90 Stavy finančních prostředků na účtech města ke dni 31.8.2005 Běžný účet u ČS 4,302 663,91 Účet pro splácení hypotečního úvěru 18 b.j. 29 144,67 Účet pro cyklomaraton –akce srpen 2005 71 956,70 Fond rozvoje bydlení 213 452,12 Sociální fond obce 129 154,- Nesplacené úvěry:úvěr u ČS – školní jídelna 375 000,- hypoteční úvěr 18 b.j. 3,780 573,20 úvěr u ČS – DSPS, komunikace 4,475 851,50 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

7 4) Finanční záležitosti 2) Úprava rozpočtu města na rok 2005 (v tisících Kč) Úprava rozpočtu mezi kapitolami Příjmy:3631 3113 35,- prodej vozidla MULTICAR 3631 2111 9,- služby na VO p. Plíhal 3613 2111 6,- doplatek služeb v nebyt. prostorách 3699 3111 - 50,- pozemky prodej Výdaje:4314 5011 - 150,- snížení nákladů – dotace na pečovatelku 3745 5011 150,- údržba zeleně 5512 6121 150,- cvičiště hasičů Ždírec n.D. 3113 5331 5,- zvýšení dotace škole o odpisy – multim.technika 3392 5171 100,- oprava pohostinství v H.Studenci 3399 5492 30,- příspěvek při narození dítěte 3312 5154 45,- doplatek elektřiny na knihovně a kině za r.2004 2219 6121 - 340,- cyklostezka Nové Ransko Úprava rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol Výdaje: 4314 5011 150,- převod z údržby zeleně 3745 5011 - 150,- pečovatelka 3113 5331 130,- zvýšení rozpočtu ZŠ (elektřina a hřiště) Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

8 4) Finanční záležitosti 3) Příprava rozpočtu města na rok 2006 a) návrh na stanovení prioritních a závazných investičních akcí a rekonstrukcí majetku města b) návrh na stanovení příspěvku města na činnost sportovních a kulturních spolků a organizací c) návrh stanovení výše příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v Základní škole Ždírec n.D. - 2005 = 1.800,00 Kč na každého zapsaného žáka v roce 2005. Příspěvek je stanoven jako maximální. d) návrh výše peněžního příspěvku každému novorozenci, jehož matka byla přihlášena k trvalému pobytu ve Ždírci n.D. v době nejméně 3 měsíce před narozením dítěte a v době 1 měsíc po narození dítěte – 2005 = 3000,-Kč e) návrh výše daru občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let – 2005 = 500,-Kč Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

9 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 5) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Ždírec nad Doubravou - prodej pozemků (částí pozemků) v průmyslové zóně JIH u mostu přes Doubravu Michalu Starému: obecní pozemky (PK 933, 423/11, 423/23, 570/16, 570/14) o výměře 1578 m 2 tvoří součást areálu truhlárny. Zastupitelstvo schválilo v minulosti prodej pozemku pozemku 570/16 o výměře 208 m 2 za cenu 100,-Kč a to vzhledem k vysokým nákladům na koupi pozemku od Pozemkového fondu ČR. Město vykoupilo od té doby pozemek 570/14 o výměře 497 m 2 za 50,- Kč/m 2, pozemek 423/11 o výměře 463 m 2 a 423/23 za 45,-Kč/m 2 a pozemek PK 933 o výměře 344 m 2 byl na město převeden bezúplatně (původní silnice I.třídy). Navržená kupní cena 80,-Kč/m 2 u všech pozemků s tím, že GP a další náklady prodeje hradí nabyvatel.

10 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 5) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Horní Studenec - část pozemků p.č.708/17, 56/2 a 708/18 o celkové výměře 330 m 2 p.Ing.Miloslavu Joskovi, vlastníku sousedních pozemků. Navržená kupní cena 20,-Kč/m 2.

11 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 5) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Nový Studenec - prodej pozemku p.č.347 o výměře 65 m 2 manželům Pospíšilovým, trvale bytem Nový Studenec. Pozemek (původně cesta) tvoří součást zahrady žadatelů. Navržená kupní cena 20,-Kč/m 2.

12 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 5) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou - prodej spoluvlastnického podílu kraji Vysočina ve výši 30/711(bez Chotěboře) a 31/711 (vč. Chotěboře) na pozemcích, které jsou zastavěny stavbou silnice Bohdalov – Nové Veselí. Kupní cena dle znaleckého posudku (cca 45,-Kč/m 2 ).

13 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 5) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Stružinec - prodej pozemků p.č.st.37/2 o výměře 29 m 2, p.č.st.72/2 o výměře 7 m 2, p.č.51/31 zahrada o výměře 491 m 2, p.č. 323 ostatní plocha o výměře 196 m 2 manželům Bouškovým, trvale bytem Stružinec. Navržená kupní cena 20,- Kč/m 2.

14 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 5) Majetkové záležitosti 2. Koupě – převod nemovitostí A) účast v dražbě k.ú. Ždírec nad Doubravou: Pozemkový fond ČR připravuje k prodeji formou dražby pozemky, které by mohly být pro město potřebné. Jedná se o pozemky: PK p.č. 73/1 - 7007 m 2, 626 - 3832 m 2 a 753 - 2017 m 2. (+ obrázek na další straně)

15 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 5) Majetkové záležitosti 2. Koupě – převod nemovitostí A) účast v dražbě k.ú. Ždírec nad Doubravou: Pozemkový fond ČR připravuje k prodeji formou dražby pozemky, které by mohly být pro město potřebné. Jedná se o pozemky: PK p.č. 73/1 - 7007 m 2, 626 - 3832 m 2 a 753 - 2017 m 2. (+ obrázek na předch. straně)

16 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 5) Majetkové záležitosti 2. Koupě – převod nemovitostí B) koupě pozemku k.ú. Ždírec nad Doubravou: Pozemek p.č.570/15 o výměře 382 m 2 od obce Sobíňov (u mostu na N.Ransku přes Doubravu). Kupní cena je dohodnuta na 20,-Kč/m 2.

17 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 5) Majetkové záležitosti 2. Koupě – převod nemovitostí C) bezúplatný převod pozemku k.ú. Nový Studenec Manželé Malenovi navrhují převézt zdarma městu pozemek v k.ú.Nový Studenec, p.č.344/24, který koupili od obce v roce 1995. Důvodem je fyzicky obtížná údržba pozemku a záměr odstěhovat se ze Studence.

18 6) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Chotěboř Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

19 7) Úprava stanov Svazku obcí Podoubraví Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 Změna stanov spočívá v těchto opatřeních: - čl.IV a. doplňuje stanovy o možnost rozhodnout o společných svazkových projektech - čl.XII. mění termín výpovědi členství ve svazku z 31.12. na 30.6.běžného roku. - čl.XVI. rozšiřuje pravomoce valné hromady SVOP - čl.XXXIV., XXXVII., XXXVIII. a XLI. upravují hospodaření SVOP - čl.XLIII. upravuje vztah SVOP k dílčím projektům jednotlivých obcí

20 8) Projednání návrhu smlouvy na realizaci projektu SVOP Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

21 9) Projednání žádosti společnosti LANA, S.Coop. Španělsko Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 - celková investice 12 mil. €. - vytvoření cca 50 pracovních míst v roce 2006 s výhledem rozšíření na cca 70 v dalších letech - harmonogram - započetí výstavby plánováno do konce roku 2005 (HTU) - zkušební provoz na konci léta, podzim 2006 - plný provoz od konce roku 2006 nebo od začátku 2007 - uzavřená výrobní hala cca 200 x 60 m - výrobní program zaměřený na stavební prvky (lepené třívrstvé šalovací desky) - využití i méně hodnotného řeziva ze STORA ENSO - kamionová doprava hotového produktu - projektovou dokumentaci zpracovává firma TEBODIN Praha, Ing. Hanzlík - v současné době probíhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

22 10) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

23 11) Závěr zasedání, diskuse Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005


Stáhnout ppt "18. zasedání zastupitelstva města 22.září 2005, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google