Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. zasedání zastupitelstva města 22.září 2005, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. zasedání zastupitelstva města 22.září 2005, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005."— Transkript prezentace:

1 18. zasedání zastupitelstva města 22.září 2005, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

2 Program: 1) Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2) Uzavření zápisu a usnesení ze 17.zasedání ZM 3) Zpráva o činnosti rady města v době od do ) Finanční záležitosti 5) Majetkové záležitosti 6) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Chotěboř 7) Úprava stanov Svazku obcí Podoubraví 8) Projednání návrhu smlouvy na realizaci projektu SVOP 9) Projednání žádosti společnosti LANA, S.Coop. Španělsko 10) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 11) Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

3 1) Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

4 2) Uzavření zápisu a usnesení ze 17.zasedání zastupitelstva města Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

5 3) Zpráva o činnosti rady města v době od do Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

6 4) Finanční záležitosti 1) Hospodaření 1/2005 – 8/2005 Příjmy celkem28, ,28 Kč- 67,9% ročního rozpočtu z toho:daňové příjmy 14, ,- nedaňové příjmy 4, ,68 kapitálové příjmy ,- dotace 8, ,60 Výdaje celkem 30, ,30 Kč- 61,6% ročního rozpočtu z toho:běžné výdaje 15, ,40 investiční výdaje 14, ,90 Stavy finančních prostředků na účtech města ke dni Běžný účet u ČS 4, ,91 Účet pro splácení hypotečního úvěru 18 b.j ,67 Účet pro cyklomaraton –akce srpen ,70 Fond rozvoje bydlení ,12 Sociální fond obce ,- Nesplacené úvěry:úvěr u ČS – školní jídelna ,- hypoteční úvěr 18 b.j. 3, ,20 úvěr u ČS – DSPS, komunikace 4, ,50 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

7 4) Finanční záležitosti 2) Úprava rozpočtu města na rok 2005 (v tisících Kč) Úprava rozpočtu mezi kapitolami Příjmy: ,- prodej vozidla MULTICAR ,- služby na VO p. Plíhal ,- doplatek služeb v nebyt. prostorách ,- pozemky prodej Výdaje: ,- snížení nákladů – dotace na pečovatelku ,- údržba zeleně ,- cvičiště hasičů Ždírec n.D ,- zvýšení dotace škole o odpisy – multim.technika ,- oprava pohostinství v H.Studenci ,- příspěvek při narození dítěte ,- doplatek elektřiny na knihovně a kině za r ,- cyklostezka Nové Ransko Úprava rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol Výdaje: ,- převod z údržby zeleně ,- pečovatelka ,- zvýšení rozpočtu ZŠ (elektřina a hřiště) Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

8 4) Finanční záležitosti 3) Příprava rozpočtu města na rok 2006 a) návrh na stanovení prioritních a závazných investičních akcí a rekonstrukcí majetku města b) návrh na stanovení příspěvku města na činnost sportovních a kulturních spolků a organizací c) návrh stanovení výše příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v Základní škole Ždírec n.D = 1.800,00 Kč na každého zapsaného žáka v roce Příspěvek je stanoven jako maximální. d) návrh výše peněžního příspěvku každému novorozenci, jehož matka byla přihlášena k trvalému pobytu ve Ždírci n.D. v době nejméně 3 měsíce před narozením dítěte a v době 1 měsíc po narození dítěte – 2005 = 3000,-Kč e) návrh výše daru občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let – 2005 = 500,-Kč Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

9 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září ) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Ždírec nad Doubravou - prodej pozemků (částí pozemků) v průmyslové zóně JIH u mostu přes Doubravu Michalu Starému: obecní pozemky (PK 933, 423/11, 423/23, 570/16, 570/14) o výměře 1578 m 2 tvoří součást areálu truhlárny. Zastupitelstvo schválilo v minulosti prodej pozemku pozemku 570/16 o výměře 208 m 2 za cenu 100,-Kč a to vzhledem k vysokým nákladům na koupi pozemku od Pozemkového fondu ČR. Město vykoupilo od té doby pozemek 570/14 o výměře 497 m 2 za 50,- Kč/m 2, pozemek 423/11 o výměře 463 m 2 a 423/23 za 45,-Kč/m 2 a pozemek PK 933 o výměře 344 m 2 byl na město převeden bezúplatně (původní silnice I.třídy). Navržená kupní cena 80,-Kč/m 2 u všech pozemků s tím, že GP a další náklady prodeje hradí nabyvatel.

10 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září ) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Horní Studenec - část pozemků p.č.708/17, 56/2 a 708/18 o celkové výměře 330 m 2 p.Ing.Miloslavu Joskovi, vlastníku sousedních pozemků. Navržená kupní cena 20,-Kč/m 2.

11 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září ) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Nový Studenec - prodej pozemku p.č.347 o výměře 65 m 2 manželům Pospíšilovým, trvale bytem Nový Studenec. Pozemek (původně cesta) tvoří součást zahrady žadatelů. Navržená kupní cena 20,-Kč/m 2.

12 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září ) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou - prodej spoluvlastnického podílu kraji Vysočina ve výši 30/711(bez Chotěboře) a 31/711 (vč. Chotěboře) na pozemcích, které jsou zastavěny stavbou silnice Bohdalov – Nové Veselí. Kupní cena dle znaleckého posudku (cca 45,-Kč/m 2 ).

13 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září ) Majetkové záležitosti 1. Prodej nemovitostí k.ú. Stružinec - prodej pozemků p.č.st.37/2 o výměře 29 m 2, p.č.st.72/2 o výměře 7 m 2, p.č.51/31 zahrada o výměře 491 m 2, p.č. 323 ostatní plocha o výměře 196 m 2 manželům Bouškovým, trvale bytem Stružinec. Navržená kupní cena 20,- Kč/m 2.

14 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září ) Majetkové záležitosti 2. Koupě – převod nemovitostí A) účast v dražbě k.ú. Ždírec nad Doubravou: Pozemkový fond ČR připravuje k prodeji formou dražby pozemky, které by mohly být pro město potřebné. Jedná se o pozemky: PK p.č. 73/ m 2, m 2 a m 2. (+ obrázek na další straně)

15 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září ) Majetkové záležitosti 2. Koupě – převod nemovitostí A) účast v dražbě k.ú. Ždírec nad Doubravou: Pozemkový fond ČR připravuje k prodeji formou dražby pozemky, které by mohly být pro město potřebné. Jedná se o pozemky: PK p.č. 73/ m 2, m 2 a m 2. (+ obrázek na předch. straně)

16 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září ) Majetkové záležitosti 2. Koupě – převod nemovitostí B) koupě pozemku k.ú. Ždírec nad Doubravou: Pozemek p.č.570/15 o výměře 382 m 2 od obce Sobíňov (u mostu na N.Ransku přes Doubravu). Kupní cena je dohodnuta na 20,-Kč/m 2.

17 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září ) Majetkové záležitosti 2. Koupě – převod nemovitostí C) bezúplatný převod pozemku k.ú. Nový Studenec Manželé Malenovi navrhují převézt zdarma městu pozemek v k.ú.Nový Studenec, p.č.344/24, který koupili od obce v roce Důvodem je fyzicky obtížná údržba pozemku a záměr odstěhovat se ze Studence.

18 6) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Chotěboř Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

19 7) Úprava stanov Svazku obcí Podoubraví Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005 Změna stanov spočívá v těchto opatřeních: - čl.IV a. doplňuje stanovy o možnost rozhodnout o společných svazkových projektech - čl.XII. mění termín výpovědi členství ve svazku z na 30.6.běžného roku. - čl.XVI. rozšiřuje pravomoce valné hromady SVOP - čl.XXXIV., XXXVII., XXXVIII. a XLI. upravují hospodaření SVOP - čl.XLIII. upravuje vztah SVOP k dílčím projektům jednotlivých obcí

20 8) Projednání návrhu smlouvy na realizaci projektu SVOP Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

21 9) Projednání žádosti společnosti LANA, S.Coop. Španělsko Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září celková investice 12 mil. €. - vytvoření cca 50 pracovních míst v roce 2006 s výhledem rozšíření na cca 70 v dalších letech - harmonogram - započetí výstavby plánováno do konce roku 2005 (HTU) - zkušební provoz na konci léta, podzim plný provoz od konce roku 2006 nebo od začátku uzavřená výrobní hala cca 200 x 60 m - výrobní program zaměřený na stavební prvky (lepené třívrstvé šalovací desky) - využití i méně hodnotného řeziva ze STORA ENSO - kamionová doprava hotového produktu - projektovou dokumentaci zpracovává firma TEBODIN Praha, Ing. Hanzlík - v současné době probíhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

22 10) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005

23 11) Závěr zasedání, diskuse Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005


Stáhnout ppt "18. zasedání zastupitelstva města 22.září 2005, 18:00 Město Ždírec nad Doubravou 18. zasedání zastupitelstva města, 22.září 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google