Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co se skrývá za úspěchem účastí VŠCHT Praha v mezinárodních projektech VaV What is Hidden Behind the Success of ICT Prague Participation in Intra-European.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co se skrývá za úspěchem účastí VŠCHT Praha v mezinárodních projektech VaV What is Hidden Behind the Success of ICT Prague Participation in Intra-European."— Transkript prezentace:

1 Co se skrývá za úspěchem účastí VŠCHT Praha v mezinárodních projektech VaV What is Hidden Behind the Success of ICT Prague Participation in Intra-European R&D Projects Ing. Anna Mittnerová Oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT Praha http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus 16.9.20131

2 Kdo jsem - představení Osoba odpovědná za administrativní, finanční a právní agendu EU projektů LEAR VŠCHT Praha – Legal Entity Appointed Representative Řešitelka projektů: EUPRO, EUPRO II, FP6, 4x FP7, 2x LLP Členka Programového výboru PEOPLE 7.RP při EC delegovaná za ČR Kvalifikace, praxe, zkušenosti: - 1973 absolventka VŠCHT Praha, FCHT, Ústav skla a keramiky 1973-78 VŠCHT Praha, Ústav skla a keramiky 1978- 91 laboratoře Stavení geologie Praha 1991-94 soukromá zahraniční obchodní společnost 1994 - 95 American Embassy Prague, US Dpt. of Commerce 1995 - 04 zahraniční obchodní společnost, zaměření na chemii a stavebnictví 2004 - 06 ÚMCH AV ČR - grantové oddělení, projekty 6.RP 2006 - nyní VŠCHT Praha, rektorát, oddělení pro vědu a výzkum 16.9.20132

3 Vysoká škola chemicko technologická v Praze –Slouží ke vzdělávání, výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti –Uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a programy celoživotního vzdělávání –Je zaměřena na oblasti chemické, biochemické, biologické, potravinářské, materiálové, inženýrské, informační, počítačové a ekonomické Centrálně řízená v čele s REKTOREM s vymezením činností na prorektory –pro pedagogiku –pro vědu a výzkum –pro vnější vztahy a komunikaci –pro strategie a rozvoj Kvestorka - řídí hospodaření školy a vnitřní správu Rozpočet na VaVaI v roce 2011 činil 641 mil. Kč (52% celého rozpočtu) 16.9.20133

4 Struktura VŠCHT Praha Fakulty –Fakulta chemické technologie (FCHT), –Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP), –Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT), –Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI), Rektorát, celoškolská pracoviště, účelová zařízení –z nichž Odd. pro vědu a výzkum má na starosti projekty VaVaI od 2004 nové koncepce administrace projektů ČR i EU poskytovatelů Lidské zdrojeLidské zdroje –2932 BC a MS studentů –150 zahraničních studentů –824 Ph.D. studentů –740 akademických a výzkumných pracovníků –1112 zaměstnanců celkem 16.9.20134

5 Přehled řešených projektů financovaných EC http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/prehledy/erp_prehled http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/prehledy/erp_prehled 7. rámcový program IDEAS - ERC – 1 projekt COOPERATION – 17 projektů z toho 1 koordinujeme JU FCH – 3 projekty PEOPLE – 5 projektů, z toho 1 koordinujeme CAPACITIES – 3 projekty LLP - Celoživotní učení 1x Leonardo da Vinci, 1x Comenius 3x Erasmus Mundus, 16.9.20135

6 Ohlédnutí do historie Praha únor 2006 AV ČR, Národní 3 Seminář o administrativě a managementu vědy Hosté semináře zástupci Společnosti Maxe Plancka (MPG) V přednášce generální tajemnice MPG dr. Barbary Bludau zaznělo: Jiná, než špičková věda pro nás není přijatelná. Nové podmínky ve výzkumu jsou dány globalizací trhu, internacionalizací vědeckých společností, vyššími náklady na výzkum, environmentálními a demografickými faktory. Poskytování informací o aspektech transferu technologií, ochrana duševního vlastnictví, poradenství v oblasti patentového práva a komerčního využití vynálezů je pro nás důležité. Špičkovou vědu si dnes již nelze představit bez rozvoje vztahů s veřejností. "Administrativa vědy není nutné zlo, ale základní součást úspěchu." 16.9.20136

7 Strategie rozvoje mezinárodní spolupráce na VŠCHT Praha Poskytovat SLUŽBU výzkumníkům a dalším administrativním složkám Sestavit tým odborníc/ků s komplementárními kvalifikacemi Evidovat návrhy a projektovou dokumentaci na jednom místě Zdokonalovat elektronické finanční a manažerské systémy Cíleně informovat o grantových příležitostech pro dané oblasti Vytvořit pravidla pro podávání návrhů projektů, rozpočtů, stanovit odpovědnosti Spolupracovat s výzkumníky při podávání návrhů a při vykazování zpráv projektů Úzce spolupracovat oddělením ekonomickým, personálním, komunikačním Napomáhat při náboru a přijímání cizinců do projektů Vytvořit síť administrátorů na fakultách, ústavech Komunikovat s veřejností 16.9.20137

8 Podmínky pro mezinárodní spolupráci Podpora vedení školy –vize, koncepce, sofistikované finanční a manažerské systémy –rektorátní pracoviště poskytující kvalitní služby výzkumníkům Schopní výzkumníci –vědecká excelence –zájem pracovat v mezinárodním týmu –schopnost a ochota řídit výzkumnou skupinu Administrace a management EU projektů –vysoce kvalifikovaná a stabilní skupina administrátorů projektů –součinnost s personálním, ekonomickým a komunikačním oddělením 16.9.20138

9 Podpora vedení školy Cíl - být výzkumnou technickou univerzitu s velmi kvalitním základním a aplikovaným výzkumem a s dobrým mezinárodním renomé v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu Vývoj a optimalizace elektronických informačních systémů –iFIS - Finanční informační systém, přiřazování nákladů a výnosů k jednotlivým projektům, analytické účetnictví –MIS - Manažerský informační systém, VERSO sledování čerpání nákladů projektů dle různých kategorií Modul Granty a projekty – registr všech projektů včetně úložiště projektové dokumentace –ODYSEA – personální systém, sledování personálních nákladů s alokací na jednotlivé projekty, plánování a výpočty osobních nákladů dle sazeb produktivních hodin, elektronický docházkový systém, generování Time Sheets 16.9.20139

10 Špičkoví vědečtí a akademičtí pracovníci prof. K. Bouzek - Hydrogen Based Energy Conversion and Storage Technologies, 1 x CL, 3x JU FCH, 2x LLL Erasmus Mundus prof. J. Krýsa - 1x CL, 1x CSA INTEC - koordinátor Ing. M. Kouřil, PhD - 1x CL FPBT - prof. J. Hajšlová, doc.Riddellová, doc.Schulzová, Ing.Tomaniová PhD - Advanced Analytical Strategies in Chemical Food Safety Control – 8 CL projektů prof. K. Demnerová, prof. T. Macek, prof. J. Moravcová 16.9.201310

11 FPBT – prof. P. Jeníček, Ing. J. Bartáček PhD – Wastewater Ttreatment and Ttechnologies, Resource Recovery, 3x PEOPLE Marie Curie, ERG, IRSES 1x LLL Erasmus Mundus FCHI – prof. F. Štěpánek, Development of Cemical Robots, 1x ERC projekt CHOBOTIX, 1x CL projet MICREAGENTS doc. J. Kosek – 2x CL projekt, COOPOL, MODENA Ing. K. Friess, PhD - 1x CL projekt DoubleNanoMem Rektorát Ing.A.Mittnerová, Ing.H.Bartková PhD, Mgr. P.Kinzlová – popularizace chemie, genderové aspekty, 4x CSA, 2x LLL projekt (Leonardo da Vinci, Comenius) BIONIT 16.9.201311

12 Administrace a management EU projektů Součástí Oddělení pro VaV je skupina pro administraci EU projektů matky malých dětí, částečné úvazky, možnost pracovat na dálku Specialistky s komplementárními kvalifikacemi Zapojení v projektu EUPRO II – LE 12005 KAMPUŠ –Ing. A. Mittnerová (chemička) – vlastní zkušenosti z účasti v projektech 6.RP, 7. RP, LLL, MŠMT EUPRO, členka PV 7.RP PEOPLE –Ing. H. Štěpánková (ekonoka) – zkušenosti z Imperial College London, UK, vedení administrace ERC grantu, projekty 7RP, projekty ESF –Ing. K. Friessová, Ph.D. (chemička), zkušenost z účasti v projektu 7.RP, administrace projektů 7.RP –Ing. M. Kolmanová (ekonomka) – praxe v TC AV ČR a CZELO, Stálé zastoupení ČR v EU v Bruselu, spolupráce s JU FCH, finanční expertka –Mgr. Jana Mittnerová (právnička) – specializace na Grantové a konsorciální smlouvy, duševní vlastnictví, hostující cizince 16.9.201312

13 Spolupráce a výchova adminstrátorů/rek na odděleních –Ing. H. Bartková, PhD (chemička) – praxe v KAMPUŠi, dnes koordinuje projekt 7.RP s prof. Krýsou; vede projekty OP PA, OP VK, LLL –Ing. Monika Tomaniová, PhD (chemička) – vede veškerou administraci projektů 6. RP a 7.RP týmu prof. Hajšlové – obrovské zkušenosti Úzká spolupráce s Ekonomickým odborem –sledování rozpočtů, analytika, Finacial Statements ( FORM C) – Bc. J. Kožíšek (FSIGN), Bc. M. Dohnal Úzká spolupráce s Personálním odborem –Time Sheets, produktivní hodiny, hodinové sazby, hostující cizinci Úzká spolupráce s výpočetním centrem –Aktualizace a vylepšování systémů zejména MIS a Time Sheets Spolupráce s oddělením komunikace – medializace, popularizace –Mgr. Petra Kinzlová, Ing. Hana Bartková, PhD 16.9.201313

14 Závěrem Abyste byli úspěšní v mezinárodní spolupráci ve VaVaI, potřebujete mít kromě excelentních výzkumníků i dobrou administraci a management projektů. Projekty přináší nejen peníze, ale posilují výzkumný potenciál školy a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. "Administrativa vědy není nutné zlo, ale základní součást úspěchu." Děkuji za pozornost! Ing. Anna Mittnerová anna.mittnerova@vscht.cz Poděkování podpoře grantu LE12005 z programu EUPRO II, MŠMT 16.9.201314


Stáhnout ppt "Co se skrývá za úspěchem účastí VŠCHT Praha v mezinárodních projektech VaV What is Hidden Behind the Success of ICT Prague Participation in Intra-European."

Podobné prezentace


Reklamy Google