Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) návrh Komise KOM(2008) 467 Jiří Hladík, Evropská komise, právní odbor GŘ pro výzkum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) návrh Komise KOM(2008) 467 Jiří Hladík, Evropská komise, právní odbor GŘ pro výzkum."— Transkript prezentace:

1 Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) návrh Komise KOM(2008) 467 Jiří Hladík, Evropská komise, právní odbor GŘ pro výzkum kulatý stůl AV ČR, Liblice, 29. října 2008

2 Špatná zpráva: Dobrá zpráva: European Consortium for a Research Infrastructure

3 zveřejnění ESFRI Roadmap v říjnu 2006 dvě setkání zúčastněných stran k otázce právní formy identifikovala absenci právní úpravy vhodné pro mezinárodní výzkumné infrastruktury zpráva pracovní skupiny o studii proveditelnosti vytvoření právního rámce Společenství pro evropské výzkumné infrastruktury z července 2007 příprava návrhu Komise vyústila v jeho přijetí v červenci 2008 (KOM(2008) 467) Na cestě k návrhu...

4 probíhající diskuse v Radě jednání v EP (konzultace) očekávané přijetí v polovině českého předsednictví následující implementační kroky Komise Na cestě k nařízení...

5 Cílem je nabídnout evropským infrastrukturám snadno použitelný a přitom specifický právní rámec pro jejich fungování. Cíl návrhu

6 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Právní základ ZSPO §§ 20f až 20j občanského zákoníku nařízení Rady na základě čl. 171 Smlouvy ES

7 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Účel ZSPO ochrana zájmů členů či jiný účel zřízení a provoz výzkumné infrastruktury splňující kritéria čl. 3

8 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Členství ZSPO právnické osoby členské státy* * členské státy mají (1) právo přistoupit za spravedlivých a přiměřených podmínek a (2) mají společně většinu hlasovacích práv ** členské a třetí státy se mohou nechat zastupovat veřejnými subjekty nebo soukromými subjekty pověřenými veřejnou službou *** zvláštní požadavky na třetí státy a mezinárodní organizace alespoň 2? třetí státy** mezinárodní organizace*** alespoň 3 členské státy

9 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Vznik ZSPO zápisem do registru vedeného krajským úřadem; zápis se odmítne, pokud je žádost v rozporu se zákonem rozhodnutím Komise, která přezkoumá, zda žádost splňuje náležitosti nařízení Právní ochrana proti odmítnutí žaloba na zrušení rozhodnutí Komise u ESD žaloba ve správním soudnictví?

10 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Zánik ZSPO výmazem z registru po likvidaci zrušovacím rozhodnutím Komise (jako sankce) nebo oznámením zániku v ÚV, vždy po likvidaci

11 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Odpovědnost ZSPO odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností nese odpovědnost za své dluhy členů omezena do výše příspěvků; ve stanovách lze také zvýšit odpovědnost do určitě výše nebo založit neomezenou odpovědnost není výslovně upravena? sdružení

12 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Stanovy 1. ZSPO - název - sídlo - předmět činnosti sdružení - úpravu majetkových poměrů, např. členský příspěvek - vznik a zánik členství - název - sídlo (v členském státě nebo státě přidruženém k RP) - úkoly a činnosti - čl. 13 - seznam členů a podmínky a postupy pro změny v členství

13 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Stanovy 2. ZSPO - práva a povinnosti členů - orgány sdružení a vymezení jejich působnosti - způsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem - práva a povinnosti členů - orgány, jejich pravomoci a způsob jejich složení a rozhodování, včetně rozhodování o změnách stanov - trvání a postup pro ukončení činnosti

14 Obsah návrhu specifické prvky E(C)RI Stanovy 3. - základní zásady personální politiky (rovnost šancí, nediskriminace) - určení pracovního jazyka - základní zásady politik přístupu uživatelů, v oblasti údajů (dat), vědeckého hodnocení, práv duševního vlastnictví, šíření informací, decommissioning („rušení zakázek“ )

15 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Změna stanov ZSPO způsob, jímž se stanovy mění a doplňují, je obsažen ve stanovách - podstatné náležitosti (vyjmenovány v příloze): rozhodnutím Komise podobně jako u vzniku - detaily ve stanovách, např. většina, procedury - ostatní změny: Komise může zabránit změně námitkou

16 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Hosp. činnost ZSPO může být podnikání účelem sdružení? - hlavní cíl na nehospodářském základě („nevýdělečný” je chybný překlad) - vedlejší hospodářské aktivity za určitých podmínek: omezené, tržní cena, oddělené účetnictví

17 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Vztah k DPH ZSPO obecná pravidla směrnice 2006/112/ES a její implementace zákonem o DPH: není-li sdružení plátcem daně, nemá právo na odpočet a DPH na vstupu je nákladem ERI je mezinárodní organizací a jeho nákupy zboží a služeb jsou osvobozeny od DPH

18 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Vztah k SD ZSPO obecná pravidla směrnice 92/12/EHS a její implementace zákonem o spotřebních daních ERI je mezinárodní organizací a jeho nákupy zboží a služeb jsou osvobozeny od spotřebních daní

19 Obsah návrhu ve srovnání se zájm. sdruž. právn. osob E(C)RI Vztah k veř. zak. ZSPO obecná pravidla směrnice 2004/18/ES a její implementace zákonem o veřejných zakázkách: pokud je veřejným zadavatelem, tj. zejména tzv. veřejnoprávním subjektem, postupuje podle zákona ERI je mezinárodní organizací a nespadá pod směrnici o zadávání veřejných zakázek. Má vlastní pravidla zadávání zakázek, která splňují zásady transparentnosti, nediskriminace a soutěže.

20 Obsah návrhu specifické prvky E(C)RI Ostatní prvky - podávání zpráv a kontrola – čl. 18 - použitelné právo a jurisdikce – čl. 16 - komitologie – čl. 21 - financování Společenstvím – čl. 14

21 Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) návrh Komise KOM(2008) 467 Jiří Hladík, Evropská komise, právní odbor GŘ pro výzkum kulatý stůl AV ČR, Liblice, 29. října 2008


Stáhnout ppt "Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) návrh Komise KOM(2008) 467 Jiří Hladík, Evropská komise, právní odbor GŘ pro výzkum."

Podobné prezentace


Reklamy Google