Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČR, EU a energetika Kde máme problém?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČR, EU a energetika Kde máme problém?"— Transkript prezentace:

1 ČR, EU a energetika Kde máme problém?
Jakub Vít ArcelorMittal Ostrava

2 EU ve světové konkurenci
Průměrná celková cena energie pro ocelářský podnik (Eur/MWh/2010) EU – 27 91,80 Eurostat Turecko 86,30 Egypt 24,86 CRU Ruská federace 38,47 Ukrajina 57,54 Čína 71,59 Brazílie 70,61 Indie 52,38

3 Vývoj podílu nežádoucích přeshraničních toků
Srovnání přebytků a deficitů výroby elektřiny vzhledem ke spotřebě za první čtyři měsíce 2012 a 2013 Zdroj: ENTSO-E Vývoj podílu nežádoucích přeshraničních toků elektrické energie v centrální, kontinentální části EU Vývoj majetku institucionálních investorů v zemích OECD Zdroj: Quarterly Report On Euopean Electricity Markets. Market Observatory for Energy. DG Energy, Vol. 6, Issue 2, Secondquarter 2013 (2013). Zdroj: OECD (013)

4 Vzorový příklad - ocelářství
Composition and Drivers of Energy Prices and Costs in the Steel Industry CEPS ve spolupráci EC + EUROFER Tři regiony 58% 9 15% 3 15% 5

5 Cena plynu (Eur/MWh) BOF Average 26.2 30.8 EAF Average 24.0 28.6 32.6
2010 2011 2012 EU (average) 24.4 27.8 32.2 EU (median) 26.4 28.2 32.7 EU (IQR) 6.8 7.3 13.0 EU (minimum) 17.8 23.0 26.6 EU (maximum) 35.4 47.9 59.1 Central and Eastern EU (average) 27.6 26.1 31.3 Southern EU (average) 32.0 36.7 47.2 North-Western EU (average) 20.2 26.7 28.9 BOF Average 26.2 30.8 EAF Average 24.0 28.6 32.6

6 Složky ceny plynu (Eur/MWh a %)

7 Cena elektrické energie (Eur/MWh)
2010 2011 2012 EU (average) 66.8 71.2 71.4 EU (median) 58.7 67.4 62.3 EU (IQR) 21.5 16.3 16.6 EU (minimum) 51.8 51.0 46.5 EU (maximum) 89.6 93.5 104.4 Central and Eastern EU (average) 77.7 84.7 92.5 Southern EU (average) 67.7 68.8 74.2 North-Western EU (average) 60.7 64.3 59.4 BOF Average 67.5 73.9 EAF Average 65.2 67.0

8 Složky ceny elektrické energie (Eur/MWh a %)

9 Srovnání dodatečné (mimo OZE a distribuci) zátěže cen energií (Eur/MWh)
2010 2011 2012 EU (average) 2.8 3.7 3.1 EU (median) 0.7 1.8 2.0 EU (IQR) 2.1 2.7 4.1 EU (minimum) 0.0 EU (maximum) 9.6 12.7 12.3 Central and Eastern EU (average) 7.9 9.7 7.6 Southern EU (average) 0.9 3.4 North-Western EU (average) 0.4 BOF Average 4.0 5.1 3.9 EAF Average 1.1 1.4 1.5

10 Alokace redukčních nákladů politiky klimatu do roku 2020 mezi členské státy EU při optimálním scénáři Zdroj: Impact Assesment to the Climate Paclage (SEC (2008) 85, Tabulka 22

11 Podíl nákladů na energii v rozpočtech domácností členských zemí
Zdroj: Eurostat

12 Jsme si rovni, ale…. 99.9 204.5 108.8 156.0 Země EU HDP na hlavu 2011
Podíl průmyslu na HDP 2011 Cena elektrické energie 2012 Dynamika vývoje cen el. energie – Poměr ceny elektrické energie pro průmysl a domácnosti 2012 Pro průmysl Pro domácnosti EUR/osoba % EUR/MWh 2008 = 1.00 Cena pro index = 100% Staré členské státy (EU-15) 27,731 17.6 99.9 204.5 1.11 1.16 49% Nové členské státy (EU-12) 9,425 23.5 108.8 156.0 1.24 1.28 70% Zdroj: Eurostat

13 x Directive 2003/87/EC as amended by Directive 2009/29/EC
Community guidelines on State aid for environmental protection, OJ C82, Case SA Renewable feed In tariff, decision of 12 January 2012 Case SA SDE +, decision of 7 September 2012 Cases SA Green Electricity Act 2012, Austria, decision of 8 February 2012; SA Environmental aid in Austria, decision of 21 March 2012 Case SA Renewable Heat Initiative (Northern Ireland), decision of 12 June 2012 Case SA Régime cadre d''aides en faveur de la protection de l''environnement, decision of 7 June 2012 Cases SA Expansion & modernization of Kozani's district heating infrastructure, decision of 10 September 2012; SA District heating network infrastructure of Florina, decision of 10 September 2012 and SA Expansion of district heating network infrastructure of Amyntaio area, decision of 10 September 2012 Cases SA Aid for modernisation of heating distribution networks in Poland, decision of 10 September 2012; SA Aid for modernisation and replacement of electricity distribution networks in Poland, decision of 10 September 2012. Case SA Aid to purchase of ultra-low emission vehicle, amendment to include vans, decision of 22 June 2012 Case SA Hull Energy Works, decision of 19 September 2012 State support for renewable energy remains one of the key drivers for its deployment, based on the horizontal rules set out in the Environmental Aid Guidelines91. One set of cases concerned energy from renewable sources (e.g. in Ireland92, the Netherlands93, Austria94, the UK95 and France96). Other cases relate to the upgrading of existing energy infrastructure to higher environmental standards (e.g. in Greece97 and Poland98) and the use of environmentally friendly transport vehicles (UK99) and waste treatment (UK100). Work on the revision of the Environmental Aid Guidelines started in 2012, aiming both at taking stock of the experience of subsidising a range of technologies and at taking account of market developments.

14 Jak dál?

15

16

17 Datum podání návrhu na zahájení řízení
Číslo řízení Rok Datum podání návrhu na zahájení řízení Účastnící Řízení Oblast Předmět C-425/13 2013 Komise v.Rada žaloba na neplatnost Částečné nebo úplné zrušení rozhodnutí Rady, kterým bylo vydáno zmocnění zahájit jednání o propojení systému EU pro obchodování s emisemi se systémem Austrálie pro obchodování s emisemi – Porušení čl. 13 odst. 2 SEU, čl. 218 odst. 2 až 4 SFEU a článku 295 SFEU – Rozhodnutí, kterým byly Radě svěřeny pravomoci a Komisi stanoveny povinnosti, které nejsou uvedeny v článku 218 SFEU – Porušení institucionální rovnováhy – Zachování účinků napadeného aktu. C-406/13 Komise v.Rumunsko Žaloba pro nesplnění povinnosti Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo nesdělení ve stanovené lhůtě ustanovení nezbytných k dosažení souladu s  čl. 3 (odst. 3 a 4), čl. 4 (odst. 2), článkem 8, čl. 9 (odst. 1 až 7), čl. 10 (odst. 2 a 5), čl. 13 (odst. 1 a 5), čl. 14 (odst. 4), čl. 14 (odst. 5 písm. b)), čl. 16 (odst. 1), čl. 25 (odst. 5), čl. 36 (odst. 9 třetím pododstavcem), čl. 41 (odst. 1 písm. d), g) a q)), čl. 41 (odst. 3 písm. b) a d)), čl. 41 (odst. 6 písm. a) a c)), čl. 41 (odst. 10 až 12), čl. 42 (odst. 1), čl. 43 (odst. 1, 4 a 8), článkem 48, jakož i bodem 1 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55 (Úř. věst. L 211, s. 94) – Stanovení sankcí: platba penále C-405/13 Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo nesdělení ve stanovené lhůtě ustanovení nezbytných k dosažení souladu s čl. 2 bodu 1, čl. 3 [odst. 5 písm. b), odst. 7 a 8, odst. 9 písm. c)], článkem 5, čl. 7 (odst. 4), čl. 9 (odst. 1 až 7), čl. 10 (odst. 2 a 5), čl. 11 (odst. 8), čl. 13 [odst. 4, odst. 5 písm. b)], čl. 16 (odst. 1 a 2), čl. 25 (odst. 1), čl. 26 (odst. 2 písm. c)), čl. 31 (odst. 3), čl. 34 (odst. 2), čl. 37 (odst. 1 písm. k), p) a q)), čl. 37 [odst. 3 písm. b) a d), odst. 10 až 12], čl. 38 (odst. 1), čl. 39 (odst. 1, 4 a 8), jakož i bodem 1 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55) – Stanovení sankcí: platba penále C-386/13 Komise v.Kypr Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí či neoznámení ustanovení nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, s. 16) ve stanovené lhůtě – Výpočet sankcí: platba penále C-320/13 Komise v.Polsko C-253/13 Komise v.Bulharsko Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo neoznámení předpisů nezbytných pro dosažení souladu s čl. 3 odst. 3 a přílohy I odst. 1 písm. a) druhého pododstavce, jakož i písm. b), d), f), h) a i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, s. 94) – Výpočet sankcí: platba penále C-203/13 vnitřní trh s elektřinou Nepřijetí či nesdělení předpisů nezbytných k dosažení souladu s čl. 3 odst. 7 a bodem 1 písm. a) druhým pododstavcem a písm. b), c), d), f), h) a i) přílohy I směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55) – Výpočet správních sankcí: zaplacení penále

18 Žaloba pro porušení povinnosti vnitřní trh s plynem
C-55/13 2013 Komise v.Polsko Žaloba pro porušení povinnosti vnitřní trh s plynem Nepřijetí nebo neoznámení ve stanovené lhůtě předpisů nezbytných k dosažení souladu s články s čl. 2 body 15, 16, 22, 34 a 35, čl. 3 odst. 4 a 9, čl. 6 odst. 1 až 3, čl. 7 odst. 1 a 3, články 9 až 11, jakož i článkem 14, články 16 až 23, čl. 26 odst. 2 písm. c) druhou větou a násl., jakož i písm. d) třetí a čtvrtou větou, čl. 26 odst. 3, čl. 27 odst. 2, článkem 29, článkem 31, článkem 36, čl. 42 odst. 1 až 4, čl. 43 odst. 1, 4 a 8, článkem 44, jakož i přílohou I body 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, s. 94) – Výpočet sankcí: zaplacení penále C-9/13 Komise v.Slovinsko Nepřijetí nebo nesdělení ve stanovené lhůtě předpisů nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, s. 94) – Výpočet sankcí – Zaplacení penále C-8/13 Žaloba pro nesplnění povinnosti vnitřní trh s elektřinou Nepřijetí nebo neoznámení všech předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55) ve stanovené lhůtě - Výpočet sankcí - Zaplacení penále C-598/12 2012 Neprovedení nebo neoznámení ustanovení nezbytných pro dosažení souladu s čl. 2 (body 1, 22, 32 a 33), čl. 3 (odst. 7, 8 a 13), čl. 6 (odst. 1 a 3), čl. 9 až 11, článkem13 a článkem 14, články 17 až 23, čl. 16 (odst. 1 a 2), čl. 26 (odst. 2 písm. b), c) a d) třetí a čtvrtou větou), článkem 29, čl. 38 (odst. 1 až 4), čl. 39 (odst. 1 až 4), čl. 40 (odst. 1 až 3 a 5 až 7) jakož i s body 1 a 2 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55) ve stanovené lhůtě – Výpočet sankcí: zaplacení penále za nesplnění povinnosti C-345/12 Komise v.Itálie energetická náročnost budov Nepřijetí ve stanovené lhůtě všech předpisů nezbytných pro dosažení souladu s čl. 7 odst. 1 a 2 a článkem 10, jakož i čl. 15 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 65, s. 1), ve spojení s článkem 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 153, s. 13) C-143/12 Komise v.Francie IPPC Porušení čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (směrnice IPPC) (Úř. věst. L 24, s. 8) – Podmínky pro povolení stávajících zařízení – Povinnost dbát na provozování uvedených zařízení, které je v souladu s požadavky stanovenými směrnicí C-67/12 Komise v.Španělsko Nepřijetí nebo neoznámení všech předpisů nezbytných k dosažení souladu s články 3, 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 1, s. 65; Zvl. vyd. 12/02, s. 168) ve spojení s článkem 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 153, s. 13.) ve stanovené lhůtě C-267/11P 2011 Komise v-Lotyšsko Žaloby na neplatnost, Opravný prostředek ETS Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) ze dne 22. března  Lotyšsko v. Komise (T369/07), kterým Tribunál zrušil rozhodnutí Komise K(2007) 3409 ze dne 13. července 2007 o změně národního alokačního plánu pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů oznámeného Lotyšskou republikou na období let 2008 až 2012, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES – Nesprávný výklad postupu stanoveného článkem 9 odst. 3 směrnice – Nesprávné uplatnění tříměsíční lhůty, stanovené pro původní rozhodnutí o oznamovaných nových národních alokačních plánech pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů (NAP), na rozhodnutí Komise o přijetí změn NAP oznámených po rozhodnutí Komise o zamítnutí původního NAP

19 Vliv pokračování dekarbonizace
HDP Zatížení zdrojů mimo ETS Pro průmysl dle cenového vlivu ETS Adekvátní uplatnění derogací Dopad oproti referenčnímu rámci 2020 Dopad oproti referenčnímu rámci 2030 ANO Ano -0.18% -0.89% Ne -0.09% -0.74% NE -0.97% -1.95% -0.93% -1.86% Zdroj: SEC (2011) 288, s. 44

20 Děkuji za pozornost Jakub Vít | External Relations Manager ArcelorMittal Ostrava


Stáhnout ppt "ČR, EU a energetika Kde máme problém?"

Podobné prezentace


Reklamy Google