Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČR, EU a energetika Kde máme problém? Jakub Vít ArcelorMittal Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČR, EU a energetika Kde máme problém? Jakub Vít ArcelorMittal Ostrava."— Transkript prezentace:

1 ČR, EU a energetika Kde máme problém? Jakub Vít ArcelorMittal Ostrava

2 EU ve světové konkurenci EU – 27 91,80Eurostat Turecko 86,30Eurostat Egypt 24,86CRU Ruská federace 38,47CRU Ukrajina 57,54CRU Čína 71,59CRU Brazílie 70,61CRU Indie 52,38CRU Průměrná celková cena energie pro ocelářský podnik (Eur/MWh/2010)

3 Srovnání přebytků a deficitů výroby elektřiny vzhledem ke spotřebě za první čtyři měsíce 2012 a 2013 Zdroj: ENTSO-E Vývoj majetku institucionálních investorů v zemích OECD Zdroj: OECD (013) Vývoj podílu nežádoucích přeshraničních toků elektrické energie v centrální, kontinentální části EU Zdroj: Quarterly Report On Euopean Electricity Markets. Market Observatory for Energy. DG Energy, Vol. 6, Issue 2, Secondquarter 2013 (2013).

4 Vzorový příklad - ocelářství Composition and Drivers of Energy Prices and Costs in the Steel Industry – CEPS ve spolupráci EC + EUROFER – 31.10.2013 – Tři regiony 58% 9 15%3 15%5

5 Cena plynu (Eur/MWh) 201020112012 EU (average) 24.427.832.2 EU (median) 26.428.232.7 EU (IQR) 6.87.313.0 EU (minimum) 17.823.026.6 EU (maximum) 35.447.959.1 Central and Eastern EU (average) 27.626.131.3 Southern EU (average) 32.036.747.2 North-Western EU (average) 20.226.728.9 BOF Average 24.426.230.8 EAF Average24.028.632.6

6 Složky ceny plynu (Eur/MWh a %)

7 Cena elektrické energie (Eur/MWh) 201020112012 EU (average) 66.871.271.4 EU (median) 58.767.462.3 EU (IQR) 21.516.316.6 EU (minimum) 51.851.046.5 EU (maximum) 89.693.5104.4 Central and Eastern EU (average) 77.784.792.5 Southern EU (average) 67.768.874.2 North-Western EU (average) 60.764.359.4 BOF Average 67.573.9 EAF Average 65.267.0

8 Složky ceny elektrické energie (Eur/MWh a %)

9 Srovnání dodatečné (mimo OZE a distribuci) zátěže cen energií (Eur/MWh) 201020112012 EU (average) 2.83.73.1 EU (median) 0.71.82.0 EU (IQR) 2.12.74.1 EU (minimum) 0.0 EU (maximum) 9.612.712.3 Central and Eastern EU (average) 7.99.77.6 Southern EU (average) 0.93.13.4 North-Western EU (average) 0.4 BOF Average 4.05.13.9 EAF Average1.11.41.5

10 Alokace redukčních nákladů politiky klimatu do roku 2020 mezi členské státy EU při optimálním scénáři Zdroj: Impact Assesment to the Climate Paclage (SEC (2008) 85, Tabulka 22

11 Podíl nákladů na energii v rozpočtech domácností členských zemí Zdroj: Eurostat

12 Jsme si rovni, ale…. Země EU HDP na hlavu 2011 Podíl průmyslu na HDP 2011 Cena elektrické energie 2012 Dynamika vývoje cen el. energie – 2008-2012 Poměr ceny elektrické energie pro průmysl a domácnosti 2012 Pro průmysl Pro domácnost i Pro průmysl Pro domácnosti EUR/osoba%EUR/MWh2008 = 1.00 Cena pro index = 100% Staré členské státy (EU- 15) 27,73117.6 99.9204.5 1.111.1649% Nové členské státy (EU- 12) 9,42523.5 108.8156.0 1.241.2870% Zdroj: Eurostat

13 Directive 2003/87/EC as amended by Directive 2009/29/EC x Community guidelines on State aid for environmental protection, OJ C82, 1.4.2008 Case SA.31236 Renewable feed In tariff, decision of 12 January 2012 Case SA.34411 SDE +, decision of 7 September 2012 Cases SA.33384 Green Electricity Act 2012, Austria, decision of 8 February 2012; SA.32531 Environmental aid in Austria, decision of 21 March 2012 Case SA.34140 Renewable Heat Initiative (Northern Ireland), decision of 12 June 2012 Case SA.33915 Régime cadre d''aides en faveur de la protection de l''environnement, decision of 7 June 2012 Cases SA.34642 Expansion & modernization of Kozani's district heating infrastructure, decision of 10 September 2012; SA.33621 District heating network infrastructure of Florina, decision of 10 September 2012 and SA.33405 Expansion of district heating network infrastructure of Amyntaio area, decision of 10 September 2012 Cases SA.34472 Aid for modernisation of heating distribution networks in Poland, decision of 10 September 2012; SA.34471 Aid for modernisation and replacement of electricity distribution networks in Poland, decision of 10 September 2012. Case SA.34375 Aid to purchase of ultra-low emission vehicle, amendment to include vans, decision of 22 June 2012 Case SA.34051 Hull Energy Works, decision of 19 September 2012

14 Jak dál?

15

16

17 Číslo řízeníRokDatum podání návrh u na zaháje ní řízení ÚčastnícíŘízeníOblastPředmět C-425/13201324.7.20 13 Komise v.Rada žaloba na neplatnost Částečné nebo úplné zrušení rozhodnutí Rady, kterým bylo vydáno zmocnění zahájit jednání o propojení systému EU pro obchodování s emisemi se systémem Austrálie pro obchodování s emisemi – Porušení čl. 13 odst. 2 SEU, čl. 218 odst. 2 až 4 SFEU a článku 295 SFEU – Rozhodnutí, kterým byly Radě svěřeny pravomoci a Komisi stanoveny povinnosti, které nejsou uvedeny v článku 218 SFEU – Porušení institucionální rovnováhy – Zachování účinků napadeného aktu. C-406/13201317.7.20 13 Komise v.Rumunsko Žaloba pro nesplnění povinnosti Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo nesdělení ve stanovené lhůtě ustanovení nezbytných k dosažení souladu s čl. 3 (odst. 3 a 4), čl. 4 (odst. 2), článkem 8, čl. 9 (odst. 1 až 7), čl. 10 (odst. 2 a 5), čl. 13 (odst. 1 a 5), čl. 14 (odst. 4), čl. 14 (odst. 5 písm. b)), čl. 16 (odst. 1), čl. 25 (odst. 5), čl. 36 (odst. 9 třetím pododstavcem), čl. 41 (odst. 1 písm. d), g) a q)), čl. 41 (odst. 3 písm. b) a d)), čl. 41 (odst. 6 písm. a) a c)), čl. 41 (odst. 10 až 12), čl. 42 (odst. 1), čl. 43 (odst. 1, 4 a 8), článkem 48, jakož i bodem 1 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55 (Úř. věst. L 211, s. 94) – Stanovení sankcí: platba penále C-405/13201317.7.20 13 Komise v.Rumunsko Žaloba pro nesplnění povinnosti Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo nesdělení ve stanovené lhůtě ustanovení nezbytných k dosažení souladu s čl. 2 bodu 1, čl. 3 [odst. 5 písm. b), odst. 7 a 8, odst. 9 písm. c)], článkem 5, čl. 7 (odst. 4), čl. 9 (odst. 1 až 7), čl. 10 (odst. 2 a 5), čl. 11 (odst. 8), čl. 13 [odst. 4, odst. 5 písm. b)], čl. 16 (odst. 1 a 2), čl. 25 (odst. 1), čl. 26 (odst. 2 písm. c)), čl. 31 (odst. 3), čl. 34 (odst. 2), čl. 37 (odst. 1 písm. k), p) a q)), čl. 37 [odst. 3 písm. b) a d), odst. 10 až 12], čl. 38 (odst. 1), čl. 39 (odst. 1, 4 a 8), jakož i bodem 1 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55) – Stanovení sankcí: platba penále C-386/1320135.7.201 3 Komise v.Kypr Žaloba pro nesplnění povinnosti Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí či neoznámení ustanovení nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, s. 16) ve stanovené lhůtě – Výpočet sankcí: platba penále C-320/13201312.6.20 13 Komise v.Polsko Žaloba pro nesplnění povinnosti C-253/1320137.5.201 3 Komise v.Bulharsko Žaloba pro nesplnění povinnosti Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo neoznámení předpisů nezbytných pro dosažení souladu s čl. 3 odst. 3 a přílohy I odst. 1 písm. a) druhého pododstavce, jakož i písm. b), d), f), h) a i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, s. 94) – Výpočet sankcí: platba penále C-203/13201317.4.20 13 Komise v.Bulharsko Žaloba pro nesplnění povinnosti vnitřní trh s elektřinou Nepřijetí či nesdělení předpisů nezbytných k dosažení souladu s čl. 3 odst. 7 a bodem 1 písm. a) druhým pododstavcem a písm. b), c), d), f), h) a i) přílohy I směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55) – Výpočet správních sankcí: zaplacení penále

18 C- 55/13 201331.1.2 013 Komise v.Polsko Žaloba pro porušení povinnosti vnitřní trh s plynemNepřijetí nebo neoznámení ve stanovené lhůtě předpisů nezbytných k dosažení souladu s články s čl. 2 body 15, 16, 22, 34 a 35, čl. 3 odst. 4 a 9, čl. 6 odst. 1 až 3, čl. 7 odst. 1 a 3, články 9 až 11, jakož i článkem 14, články 16 až 23, čl. 26 odst. 2 písm. c) druhou větou a násl., jakož i písm. d) třetí a čtvrtou větou, čl. 26 odst. 3, čl. 27 odst. 2, článkem 29, článkem 31, článkem 36, čl. 42 odst. 1 až 4, čl. 43 odst. 1, 4 a 8, článkem 44, jakož i přílohou I body 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, s. 94) – Výpočet sankcí: zaplacení penále C-9/1320137.1.20 13 Komise v.Slovinsko Žaloba pro porušení povinnosti vnitřní trh s plynemNepřijetí nebo nesdělení ve stanovené lhůtě předpisů nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, s. 94) – Výpočet sankcí – Zaplacení penále C-8/1320137.1.20 13 Komise v.Slovinsko Žaloba pro nesplnění povinnosti vnitřní trh s elektřinou Nepřijetí nebo neoznámení všech předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55) ve stanovené lhůtě - Výpočet sankcí - Zaplacení penále C- 598/12 201220.12. 2012 Komise v.Polsko Žaloba pro nesplnění povinnosti vnitřní trh s elektřinou Neprovedení nebo neoznámení ustanovení nezbytných pro dosažení souladu s čl. 2 (body 1, 22, 32 a 33), čl. 3 (odst. 7, 8 a 13), čl. 6 (odst. 1 a 3), čl. 9 až 11, článkem13 a článkem 14, články 17 až 23, čl. 16 (odst. 1 a 2), čl. 26 (odst. 2 písm. b), c) a d) třetí a čtvrtou větou), článkem 29, čl. 38 (odst. 1 až 4), čl. 39 (odst. 1 až 4), čl. 40 (odst. 1 až 3 a 5 až 7) jakož i s body 1 a 2 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, s. 55) ve stanovené lhůtě – Výpočet sankcí: zaplacení penále za nesplnění povinnosti C- 345/12 201219.7.2 012 Komise v.Itálie Žaloba pro nesplnění povinnosti energetická náročnost budov Nepřijetí ve stanovené lhůtě všech předpisů nezbytných pro dosažení souladu s čl. 7 odst. 1 a 2 a článkem 10, jakož i čl. 15 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 65, s. 1), ve spojení s článkem 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 153, s. 13) C- 143/12 201223.3.2 012 Komise v.Francie Žaloba pro nesplnění povinnosti IPPC Porušení čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (směrnice IPPC) (Úř. věst. L 24, s. 8) – Podmínky pro povolení stávajících zařízení – Povinnost dbát na provozování uvedených zařízení, které je v souladu s požadavky stanovenými směrnicí C- 67/12 20129.2.20 12 Komise v.Španělsko Žaloba pro nesplnění povinnosti energetická náročnost budov Nepřijetí nebo neoznámení všech předpisů nezbytných k dosažení souladu s články 3, 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 1, s. 65; Zvl. vyd. 12/02, s. 168) ve spojení s článkem 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 153, s. 13.) ve stanovené lhůtě C- 267/11 P 201130.5.2 011 Komise v- Lotyšsko Žaloby na neplatnost, Opravný prostředek ETSKasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) ze dne 22. března 2011 - Lotyšsko v. Komise (T369/07), kterým Tribunál zrušil rozhodnutí Komise K(2007) 3409 ze dne 13. července 2007 o změně národního alokačního plánu pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů oznámeného Lotyšskou republikou na období let 2008 až 2012, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES – Nesprávný výklad postupu stanoveného článkem 9 odst. 3 směrnice – Nesprávné uplatnění tříměsíční lhůty, stanovené pro původní rozhodnutí o oznamovaných nových národních alokačních plánech pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů (NAP), na rozhodnutí Komise o přijetí změn NAP oznámených po rozhodnutí Komise o zamítnutí původního NAP

19 Vliv pokračování dekarbonizace HDP Zatížení zdrojů mimo ETS Pro průmysl dle cenového vlivu ETS Adekvátní uplatnění derogací Dopad oproti referenčnímu rámci 2020 Dopad oproti referenčnímu rámci 2030 ANO Ano-0.18%-0.89% Ne -0.09%-0.74% NE Ano-0.97%-1.95% Ne-0.93%-1.86% Zdroj: SEC (2011) 288, s. 44

20 Děkuji za pozornost Jakub Vít | External Relations Manager ArcelorMittal Ostrava jakub.vit@arcelormittal.com


Stáhnout ppt "ČR, EU a energetika Kde máme problém? Jakub Vít ArcelorMittal Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google