Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh parametrů kontejnerového překladiště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh parametrů kontejnerového překladiště"— Transkript prezentace:

1 Návrh parametrů kontejnerového překladiště
Ing. Radmila Smětáková, 2012 TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Parametry KP: Vnitřní komunikace, manipulační a úložné plochy
Počet a délka vlečkových kolejí Manipulační stroje a zařízení pro překládku v KP Dopravní prostředky pro svoz a rozvoz kontejnerů do KP Závisí na: - organizaci práce KP, - obratu kontejnerů, - územních podmínkách…

3 Organizace práce KP: 2-okruhové překladiště – velký obrat kontejnerů (JS od přepravců vjíždí pouze na předávací parkoviště)

4 KP Norimberk

5 1-okruhové překladiště- malý obrat kontejnerů (JS od přepravců vjíždí přímo na překládací místo

6 1) Vnitřní komunikace, manipulační a úložné plochy
Počet, velikost, užitečné zatížení a uspořádání se řídí: - provozním programem a obratem překladiště - provozní dobou a organizací práce - územními podmínkami - použitým překl. mechanismem a jeho parametry

7 Druhy: Jízdní pruhy – pro jízdu MSZ nebo DP (šířka min 3m)
Manipulační plochy - pro práci překladačů (šířka min 4m) Úložné plochy a) operativní – pro krátkodobé uložení, v blízkosti MSZ (velikost dle druhu PMJ) b) dlouhodobé – šířka dle počtu a rozměrů kont. d) Odstavné plochy pro návěsy, přívěsy, JS a překládací mechanismy e) Deponovací plochy – pro umístění prázdných kontejnerů a nástaveb f) Ostatní plochy: k plnění a vyprazdňování PJ, pro potřeby CÚ, speciální úložné plochy pro NZ, opravárenské plochy..

8 Velikost úložné plochy
Rozměry kontejneru ISO 1C: 6058 x 2438mm mezery 150mm (dle MSZ) Kontejnery se ukládají ve dvou řadách do 3-4 vrstev do výšky (dle obratu KP, typu MSZ a proudění vzduchu)

9 Půdorysné uspořádání: a) přímé b) šikmé
Manipul.. plocha 4m Obsl. komunik. 3m

10

11 2) Vlečka a její kolejiště
Překládkové koleje- nejdůležitější část KP Další druhy: seřaďovací, správkové, deponovací Délka min 600m, poloměr oblouku nad 500m, kolejiště bez stoupání, výhoda je instalace trakčního vedení Počet, druh a délka kolejí závisí na obratu překladiště. 18,80m ISO 1C ISO 1C ISO 1C

12 Průjezdné překladiště Česká Třebová

13 Neprůjezdné (jednostranné) překladiště
Vjezd a výjezd drážních vozidel do překladiště je pouze přes jedno zhlaví kolejiště (to je ukončeno na jedné straně kusými kolejemi nebo zarážedly) Žst Vlečka - neprůjezdná 1 3 2

14 3) MSZ pro překládku kontejnerů a VN, DP pro jejich svoz a rozvoz
Jejich počet závisí na: Velikosti atrakčního obvodu Druhu MSZ Druhu DP – jejich rychlosti jízdy, překládky.. Obratu překladiště, organizaci práce

15

16 Svoz a rozvoz PMJ se provádí v rámci atrakčního obvodu překladiště - od přepravců do překladiště a opačně.

17 DP pro svoz a rozvoz MSZ pro překládku

18

19

20 Příklad: Výpočet parametrů KP
Kontejnerové překladiště má průměrný denní obrat 35 přeložených kontejnerů. KP pracuje denně 9 hodin, součinitel využití pracovní doby α je 0,85. Atrakční oblast překladiště má dosah 30 km, dopravní prostředky pro svoz a rozvoz jezdí průměrnou rychlostí 55km/h. Doba manipulace u přepravce je průměrně 25 min, v kontejnerovém překladišti trvá manipulace s jedním kontejnerem 20 min, doba ostatních prací 10 min a doba prostojů je průměrně 10 min. Kontejnery ISO 1C s rozměry 6,058m x 2,438m se ukládají do 2 řad a 3 vrstev. Úkol: Vypočítejte a) potřebný počet dopravních prostředků na svoz a rozvoz, b) počet manipulačních prostředků kont. překladiště, c) velikost úložné plochy a zakreslete návrh

21 A) Výpočet potřebného počtu dopravních prostředků na svoz a rozvoz
Doba obratu DP: To = 2xTjízdy + Tpřekl.KP + Tpřekl.P + Tprostojů Tj = L x 60 = 30 x 60 = 32,7 min v To = 2x 32,7 + ( ) = 130,4 min Počet obratů za den O = Tpřekl. = 9 x 60 = 4,14 obratu = 5 obratů* To ,4 Počet DP na svoz a rozvoz Ndp = Nkont = = 7 dopravních prostředků** o *Počet obratů by se logicky zaokrouhlil dolů. V praxi ale nejsou všichni přepravci umístěni na okraji atrakčního obvodu a při některých přepravách se vozí více kontejnerů při jedné přepravě. Proto je třeba zohlednit reálné skutečnosti. My zaokrouhlíme tedy nahoru. * **podle údajů dle reálných rozvozů to bude méně DP.

22 B) Výpočet manipulačních prostředků kont. překladiště
Nmp = Tman = x = 1,52 = 2 manipulační prostředky Tsm x α 9x60x0,85 C) Výpočet velikost úložné plochy překladiště Počet kontejnerů umístěných v řadě: Nk = 35 = 5,83 = 6 kontejnerů 2x3 Délka úložné plochy: D= 6x 6, x 0,15 = 37,5 m Šířka úložné plochy: Š= 2x 2, ,15 = 4,88m půdorys bokorys

23 Další příklad: Výpočet parametrů KP
Kontejnerové překladiště má průměrný denní obrat 45 přeložených kontejnerů. KP pracuje denně 12 hodin, součinitel využití pracovní doby je 0,85. Atrakční oblast překladiště má dosah 50 km, dopravní prostředky pro svoz a rozvoz jezdí průměrnou rychlostí 65km/h. Doba manipulace u přepravce je průměrně 25 min, v kontejnerovém překladišti trvá manipulace s jedním kontejnerem 15 min, doba ostatních prací 10 min a doba prostojů je průměrně 10 min. Kontejnery ISO 1C s rozměry 6,058m x 2,438m se ukládají do 2 řad a 3 vrstev. Úkol: Vypočítejte a) potřebný počet dopravních prostředků na svoz a rozvoz, b) počet manipulačních prostředků kont. překladiště, c) velikost úložné plochy a zakreslete návrh KP. Jak se projeví na práci KP, když se počet DP na svoz a rozvoz trvale zvýší na 12? d) jak se změní počet přeložených kontejnerů v KP za den? e) kolik pak bude třeba manipulačních prostředků v KP? f) jak změna ovlivní rozměry úložné plochy?

24 www.k-report.net › články › železnice › provoz
Zdroje: NOVÁK, Jaroslav. Kombinovaná přeprava. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s ISBN PERNICA, Petr. Logistický management. 1. vyd. Praha: RADIX s.r.o., ISBN › články › železnice › provoz Vlastní foto TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "Návrh parametrů kontejnerového překladiště"

Podobné prezentace


Reklamy Google