Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kouření cigaret se stává nemoderní záležitostí, proti které bojují ostatní země ve velkém. Jedná se především o nejrůznější kampaně - letáky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kouření cigaret se stává nemoderní záležitostí, proti které bojují ostatní země ve velkém. Jedná se především o nejrůznější kampaně - letáky,"— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5

6

7 Kouření cigaret se stává nemoderní záležitostí, proti které bojují ostatní země ve velkém. Jedná se především o nejrůznější kampaně - letáky, webové stránky, nápisy a obrázky na krabičkách s cigaretami. Díval jsem se na některé zahraniční weby - hlavně anglické, německé a italské a můžu vás ujistit, že naše republika má co dohánět. V ostatních zemích jsou desítky webů s nejrůznějšími obrázky, fotografiemi a dalšími věcmi odpuzujícími od kouření. U nás v ČR máme asi jednu desítku webů :(. Např. v Itálii jsou kampaně ve školách, děti malují mnoho obrázků, ve kterých ukazují, jak je kouření nehezkým zlozvykem. Už od základní školy se jim neustále vtlouká do hlavy, jak je to nezdravé. V průmyslových zemích začíná být kouření nemoderní a je pochopeno stále více jako špatné. Celkový trend vede tedy ke snižování kouření. VERSUS V rozvojových zemích se kouření rozšiřuje a je jinak chápáno než ve vyspělých zemích.

8 Je kouření problém? sociální dopad: musíme se starat o lidi, kte ř í kou ř í a mají nemoci díky kou ř ení pracovn ě -ekonomický dopad: kou ř ící lidé mají ni ž ší výkonnost (v práci toti ž v ě tšinou nemohou kou ř it) zdravotnický dopad: (lidé jsou více nemocní, JE MÉN Ě PEN Ě Z NA NUTNÉ OPERACE -nap ř. endoprotézy - viz č ást m ů j názor) kladný ekonomický dopad pro stát (spot ř ební da ň = č ím více vykou ř íme, tím bude mít stát více pen ě z ze spot ř ební dan ě ), problém je ovšem v tom, ž e za lé č bu nemocí z kou ř ení zaplatíme více ne ž co dostaneme na daních - to se v zahrani č í kompenzuje tím, ž e tabákové koncerny dávají peníze do zdravotnictví. To asi u nás nehrozí.

9 Kuřáka může postihnout rakovina plic Dne 6. 11. 2003 jsem potkal u tramvaje kamaráda Jirku. Bavili jsme se o všem mo ž ném. Pak dodal: "V sobotu mi zem ř ela matka." Zeptal jsem se ho na co. "Na rakovinu plic - tady v Pardubické nemocnici na plicním." Má otázka zn ě la: "A kou ř ila?" Odpov ěď zn ě la: "Hmm, kou ř ila - nedo ž ila se ani 60ti let :( " Nev ě d ě l jsem co dodat, tak jsem rad ě ji ml č el. N ě kdy mén ě slov je lépe ne ž více. Ale myslel jsem si své a v ě d ě l jsem, ž e dnešní zá ž itek musím napsat do této stránky.

10 U všech typů zhoubných nádorů platí, že jejich včasné rozpoznání může znamenat až úplné vyléčení. Problémem plicní rakoviny je, že je průkazná svými příznaky až v pozdních stadiích, kdy je často až nemožné člověka zcela vyloučit. Stadia, kdy je nádor ve stavu "karcinoma in situ" - tedy v nerozvinutém stavu (přesněji zatím neprorůstající - in situ=v místě) normální člověk vůbec nepozná. Přitom v této fázi je léčba nejefektivnější! Bohužel záchyt pacientů s nerozvinutým nádorem je jen 20%. Na rozdíl např. od pacientů s jinými nádory (nádory prsu, aj.) není prováděné aktivní vyhledávání pacientů. Nutno však podotknout, že nádory prsu vznikají často např. z genetických příčin a pacientka to nemůže ovlivnit. Kuřák ví, že kouří. Snad každý cítí tu nianci, na kterou chci upozornit. Platí to i u rakoviny plic.

11 Deset důvodů, proč by měl platit přísnější zákon na ochranu před pasivním kouřením. Každý má právo na čistý vzduch. Cigarety jsou jediným spotřebním zbožím, které, používáno k tomu účelu, k němuž bylo vyrobeno, to jest ke kouření, způsobuje smrt. Cigarety obsahují 5000 život ohrožujících látek; mezi nimi například amoniak, aceton, arsen, butan, kadmium, oxid uhelnatý, DDT, kyanovodík, metanol, naftalen, toluen, vinylchlorid. Jakékoli vdechování tabákového kouře je jasně prokázanou příčinou nemoci, invalidity a předčasných úmrtí. Žádná úroveň bezpečného kouření neexistuje, a to ani v případě pasivního kouření. Cigarety každý den připraví o život 50 Čechů, tedy jako by denně ztroskotalo malé dopravní letadlo. Neexistuje účinné odvětrávání místností, kde se kouří - rychlost proudění vzduchu v takové místnosti by musela dosahovat síly orkánu (cca 120 km/hod). Každý druhý kuřák zemře v důsledku svého kouření, nejčastější příčinou je infarkt. Ztrátovost nekuřáckých restaurací je mýtus. Pro stát je kuřáctví finančně nevýhodné: náklady na zdravotní péči o kuřáky jsou vyšší než příjmy z daní na tabákové výrobky

12 kašel - resp. jeho změna - tzv. dráždivý kašel úbytek na váze za poměrně krátkou dobu bez držení jakýchkoliv diet dušnost vykašlávání krve (v pokročilých stádiích - ale ne vždy) jiné bolesti (např. hrudník, kosti) otoky horních končetin a hlavy (opět u pokročilých nádorů - tzv. syndrom horní duté žíly) paličkovité prsty potíže s polykáním vzácně tzv. Pancoastův syndrom (pokles víčka, zúžená zornice, zapadlé oko) cigaret/ den do 105x vyšší 11 - 2020x vyšší 21 - 3530x vyšší nad 3540x vyšší

13 Popis: Cigareta (85mm) Průměrná váha v mg. ---------1110 Vlhkost v % ------------------11,1 Spalování mg/s-----------------0,8 Počet šluků -------------------11,1 Složení kouře: Oxid uhelnatý % ---------------4,58 Oxid uhličitý % ----------------9,38 Amoniak mg ------------------199,0 HCN mg ----------------------498,0 Cyanoid mg -------------------20,0 Isopren mg --------------------310,0 Acetaldehyd mg ---------------980,0 Aceton mg --------------------578,0 Acrolein mg -------------------85,0 Acetonitril mg -----------------123,0 Benzen mg --------------------67,0 Toluen mg --------------------108,0 Vinyl chlorid mg --------------12,4 Dimethylnitrosamin mg --------84,0 Methylethylnitrosamin mg -----30,0

14 Úmrtí cca. 3.500 osob v ČR ročně! Příčiny: Pozor! Mysleme na to, že pokud kouří kuřák, má filtr. My nekuřáci ale při pasivním kouření žádný filtr nemáme a pokud jsme blízko kuřáka (např. v malé místnosti), tak dostáváme "plnou dávku." Platí to hlavně pro nekuřáky, na které působí kouř delší dobu (spolupracovník v jedné kanceláři kouří a nebere na mě ohled). Kuřák sám přijímá dávku jak přes filtr, tak i z okolního vzduchu - on je na tom tedy nejhůře.

15 Jak je na tom ČR? v ČR kouří cca. 40% populace, 1% žen v ČR jsou kuřačky příčinou každého pátého úmrtí u nás je kouření denně u nás umírá 60 osob na nemoci z kouření v ČR je 5000 nových případů rakoviny plic každý rok Kouření a mládež Zde je jen krátké pojednání o tom, jaký to má vliv na mládež: častější nemocnost (obecně) respirační infekce zhoršení astmatu častější chronické nachlazení nižší (ztížená) fyzická aktivita u žen (resp. dívek) postupně 2-3× vyšší pravděpodobnost neplodnosti

16

17 Rakovina jazyka

18

19

20 Srdce - první fotografie - normální, zdravé. Druhý - ischemické "nedokrvené" (="dusící se") srdce kuřáka.

21 Tuto přednášku a prezentaci Vám připravili: Filip Forman Jan Kavalír Michaela Műllerová A Aneta Nekvindová Doufáme že se Vám přednáška líbila a brzy se těšíme Nashledanou Vyrobila 2.B střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Kouření cigaret se stává nemoderní záležitostí, proti které bojují ostatní země ve velkém. Jedná se především o nejrůznější kampaně - letáky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google