Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny"— Transkript prezentace:

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny
BOZP v domácnosti VY_32_INOVACE_2C_15 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Sada 3 Práce v domácnosti Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

2 Období vytvoření materiálu Bc. Luboš Mrázek Leden 2014
Anotace Tento učební materiál má žáky naučit zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví v domácnosti. V úvodu jsou seznámeni s tím, co zkratka BOZP vlastně znamená a jaké jsou hlavní zásady. Na snímku 6 je žákům vysvětlen postup, jak se zachovat v případě úniku plynu v domácnosti. Snímek 7 žáky poučuje jak správně zacházet s elektrickými spotřebiči. Na dalším snímku je žákům představena dětská pojistka, která zabrání tomu, aby malé děti strčily prsty do zásuvky. Na snímku 9 musí žáci určitě, který obrázek vykresluje špatné chování a porušení hlavních zásad BOZP. Snímek 1O je zaměřen na první pomoc v domácnosti, žáci se také dozví, kam volat v případě nouze. Další snímek popisuje, co nesmí chybět v domácí lékárničce. Snímek 12 je interaktivní, kde mají žáci určitě správné obrázky (věci), které patří do domácí lékárničky. Snímky 13 a 14 žáky poučují, jak se chovat v případě, že dojde doma ke zranění (řezné rány, odřeniny, krvácení z nosu, zadření třísky, těleso v oku, chemikálie v oku, popáleniny a opařeniny a otrava). Snímek 15 je opět interaktivní, kde mají žáci vyškrtnou věty, které jsou špatně a jsou v rozporu se zásadami BOZP. Na závěr si žáci zopakují kam volat v případě nouze (nouzová tel. čísla 150, 155 a 158). Autor Období vytvoření materiálu Bc. Luboš Mrázek Leden 2014 Speciální vzdělávací potřeby PAS, MP, kombinované postižení (MP v kombinaci se zdravotním znevýhodněním, MP v kombinaci s PAS, vícečetné postižení) Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Práce v domácnosti Druh učebního materiálu Interaktivní DUM Inovace Rukopisné poznámky v rámci nového softwaru Microsoft Cílová skupina  Žák ( PAS, MP, kombinované postižení, MP v kombinaci se zdravotním znevýhodněním, MP v kombinaci s PAS, vícečetné postižení) Stupeň a typ vzdělávání Praktická škola jednoletá

3 BOZP v domácnosti

4 Co znamená zkratka BOZP?
B – bezpečnost O - ochrana Z - zdraví P – při práci BOZP = soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum. Všichni žáci i pracovníci jsou povinni se pravidelně zúčastňovat školeních o bezpečnosti práce a také požární ochrany.

5 BOZP v domácnosti Hlavní zásady, které musíme dodržovat:
Pracovat svědomitě, pozorně a opatrně. Nemachrovat a neblbnout. V kuchyni se nikdy nehoníme. Dodržovat čistotu (pravidelně umývat nádobí, lednici a utírat prach), hlavně mít vždy suchou a čistou podlahu. Nikdy nepracujeme s nožem otočeným čepelí k tělu. Poklice z hrnců vždy odklápíme směrem od těla, abychom se neopařili párou. Zvýšené opatrnosti dbáme při zacházení s plynovým sporákem, aby nedošlo k úniku plynu do místnosti. Nikdy nestrkáme prsty do zásuvky! Čistící prostředky musíme umístit v domácnosti na vyvýšené místo, kde se k němu nemohou dostat děti (riziko otravy!).

6 Jak se zachovat při úniku plynu?
Pokud ve svém domě/bytě ucítíte únik plynu je důležité dodržet následující zásady: Vypnout všechny hořáky Otevřít všechny okna a dveře a pořádně vyvětrat Uzavřít hlavní uzávěr plynu Nepoužívat otevřený oheň (svíčky, zapalovač apod.) Nekouřit Nepoužívat jiné el. spotřebiče Nepoužívat elektrické zvonky u dveří a v kontaminované místnosti netelefonovat Zachovat klid a informovat o úniku plynu ostatní obyvatele budovy Zavolat a informovat o úniku plynu pohotovostní službu, jednotné číslo pro celou ČR je 1239 (volat vždy mimo budovu kde uniká plyn, aby nedošlo k explozi).

7 Jak zacházet s elektrickými spotřebiči?
V každé domácnosti nalezneme elektrické spotřebiče. Mohou být velmi nebezpečné, pokud nejsou používány správně. Proto je nutné dbát těchto zásad: Nový elektrický spotřebič musí být vždy označen značkou shody CE (CONFORMITY EUROPE). Elektrický spotřebič musí být označen návodem k použití v ČR v češtině. Vhodné umístění spotřebiče (vlhké prostředí není příznivé). Čistění elektrických spotřebičů provádíme jen tehdy, když je spotřebič vypnutý! Při odchodu z bytu vypneme všechny spotřebiče, případně přívod vytáhneme ze zásuvky (např. varná konvice). Nikdy sami spotřebiče neopravujeme. Pokud zaznamenáme vadu spotřebiče (např. jiskření, zápach po spálenině apod.) ihned spotřebič odpojíme a zavoláme odborného opraváře. Nikdy nepoužíváme elektrické spotřebiče ve vaně (riziko zásahu elektrickým proudem – smrt)!

8 BOZP v domácnosti Jak již víte, NIKDY nesmíte strkat prsty (a už vůbec ne mokré) do zásuvek v bytě. Abychom tomuto předešli, dáme v bytě do snadno přístupných zásuvek dětské pojistky.

9 Urči, která obrázková spojení jsou nebezpečná. Zakroužkuj je!

10 První pomoc v domácnosti
V každé domácnosti se občas neubráníme menším poraněním. Je potřeba zachovat klid a pečlivě zvážit, zda se jedná o malé poranění, které zvládneme ošetřit sami nebo zda je nutné zavolat odbornou lékařskou pomoc. Kam volat v případě nouze? 155, 112 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 150 HASIČI 158 POLICIE

11 Domácí lékárnička V každé domácnosti nesmí chybět lékárnička, která by měla obsahovat: Obvaz (gázový a elastický) Náplast (obyčejná a polštářková) Rychloobvaz na rány Obvazovou vatu Trojcípý šátek Nůžky Dezinfekční prostředek na čištění ran Teploměr Pinzetu Léky proti bolesti zubů, hlavy, v krku apod. Léky proti horečce, průjmu či zácpě Léky (gel) proti a po štípnutí hmyzem Dezinfekční oční kapky a roztok pro výplach očí prostředky pro první pomoc při ošetření popálenin, hnisavých ran Lékárnička musí být v domácnosti uložena na suchém místě mimo dosah dětí! 

12 Co patří do domácí lékárničky? Klikni na správné obrázky!

13 První pomoc v domácnosti
Pořezání a odřeniny - Opláchněte zranění od nečistot pod tekoucí studenou vodou. Ránu vydezinfikujte a nechte na vzduchu volně zaschnout - nesypejte žádné prášky a nevtírejte masti (ty až později, když se vytvoří strup). Pokud jsou v ráně např. kameny, štěrk apod. vytáhněte je pinzetou nebo růžkem tamponu. Ránu opatrně osušte čistým gázovým tamponem. Na drobné řezné ranky a odřeniny přiložte náplast. U větších poranění na postižené místo přiložte sterilní krycí obvaz a upevněte ho na místo obinadlem. Krvácení z nosu – Předkloňte hlavu, ať může krev lépe odtékat a přiložte na zátylek studený obklad, který pomůže krvácení zastavit. Zadřená tříska - Postižené místo důkladně očistěte teplou vodou a mýdlem. Malé třísky hned pod povrchem kůže vytáhnete sami pinzetou nebo jehlou (sterilní). Ránu pořádně vydezinfikujte a ujistěte se, že jste třísku vytáhli celou. Pokud se někomu podaří třísku zadřít hodně hluboko, nebo se tkáň na postiženém místě zanítí, je nutné, aby ji vytáhl lékař. Cizí těleso v oku - Dvěma prsty, nejlépe palcem a ukazováčkem, od sebe opatrně odtáhněte horní a dolní víčka tak, abyste oko mohli řádně prohlédnout. Pokuste se tělísko vyplavit pod proudem vody. Jestli se to nepodaří, tak je zkuste odstranit růžkem navlhčeného čistého kapesníku. Pakliže ani to nepomůže, vyhledejte lékařskou pomoc. 155

14 První pomoc v domácnosti
Chemikálie v oku - Vypláchněte oko. Jestliže postižený nemůže oko otevřít, šetrně mu dvěma prsty odtáhněte víčka od sebe. Alespoň na deset minut zasažené oko držte pod mírným proudem studené vody. Bude-li to snadnější, lijte vodu do oka ze džbánku nebo ze sklenice. Dejte pozor na to, aby voda ze zasaženého oka nestékala do zdravého a aby nepostříkala ani vás, ani postiženého. Nedotýkejte se vy ani postižený zasaženého oka, před chemikálií se chraňte rukavicemi. Přiložte postiženému na oko polštářek sterilní gázy, nebo alespoň kousek čistého textilu bez chloupků, např. kapesník. Odveďte postiženého k lékaři. Popáleniny a opařeniny - Popálené místo ochlazujte co nejdéle pod tekoucí studenou vodou - ideální je tak 20 minut, než odezní bolest. Po opaření okamžitě odstraňte z postiženého místa oblečení, ale pokud je látka přilepená, odstranit ji musí lékař. Větší a hlubší rány přikryjte po ochlazení sterilním obvazem. Nedávejte na spáleniny led ani ledovou vodu. Nesahejte na ni, nepropichujte puchýře. Při popálení větší části těla hrozí šok, proto neprodleně volejte záchrannou službu. Otravy - V některých případech (leptavé látky, saponáty) je nebezpečné vyvolávat zvracení, nepodáváme živočišné uhlí ani mléko (usnadňuje vstřebávání do organismu). Okamžitě kontaktujte záchranou službu! K lékaři vždy vezměte obal z přípravku i se zbytkem látky. Po požití jedovatých bobulí se snažte vyvolat zvracení, podejte postiženému aktivní uhlí. 155

15 Škrtni věty, které jsou špatně!
Při odchodu z bytu musíme vždy vypnout všechny spotřebiče. Do zásuvky můžeme sáhnout mokrýma rukama. Nejlepší a nejbezpečnější místo na hraní je kuchyně. V případě zjištění úniku plynu v bytě nezapalujeme svíčky ani nekouříme a voláme na linku 1239. Při krvácení z nosu zakláníme hlavu dozadu. Na popáleniny nepřikládáme led ani ledovou vodu. Elektrické spotřebiče čistíme pouze když jsou vypnuté. V případě otravy např. saponátem je nutné vyvolat zvracení a vypít 3l mléka.

16 Na jaké číslo zavoláš v případě nouze?
150 155 158

17 Použité zdroje Microsoft Office – Klipart
Wizards.cz. [online]. [cit ]. Dostupné z: BOZPinfo.cz. [online]. ISSN © Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. [cit ]. Dostupné z: BOZPinfo.cz. [online]. ISSN © Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. [online]. [cit ]. Dostupné z: Vlastní fotografie autora


Stáhnout ppt "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny"

Podobné prezentace


Reklamy Google