Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LINE-UP a zaznamenávání změn

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LINE-UP a zaznamenávání změn"— Transkript prezentace:

1 LINE-UP a zaznamenávání změn

2 LINE-UP a zaznamenávání změn
Představíme si jednu z metod, jak správně pracovat s LINE-UPem. Samozřejmě se nejedná o žádné závazné pravidlo, které je nutné striktně dodržovat, ale návod jak je možné také postupovat a mít přitom při zápisech v LINE-UPu pořádek… Každý z vás má jistě své zkušenosti s trenéry (kauči), kteří mají někdy velké množství náhradníků a díky tomu také spoustu možností – proto je důležité, vždy přesně porozumět a zapsat správně jakoukoli změnu. Pokud kauč soupeře bude reklamovat neohlášené střídání, pálkaře mimo pořadí nebo třeba nesprávný návrat do hry – musíte přesně vědět „jak to bylo“. Není možné, aby jste se v této situaci spoléhali na pomoc zapisovatele – protože jeho práce je zapsat si to, co mu nahlásí rozhodčí. Veškeré změny se hlásí rozhodčímu na domácí metě – HP UMPIRE. Přehledné uložení LINE-Upů obou týmů do desek – například domácí na rub a hosty na líc – LINE UP jsou propisovací a tak předejdete zapsání změn do obou zároveň. Použití například Červená tužka – (odlišná barva je přehlednější) a nebo ostrá obyčejná tužka (výhoda v dešti – nerozmočí se) Systematicky zaznamenávat změny, nejlépe před očima kauče a až po té, kdy je vše správně zapsáno, nahlásit zapisovateli. Také díky těmto radám, může vše proběhnout správně a bez zbytečného zdržování hry. Uvedeme si možný postup – mějte svůj, ale pečlivý a bezchybný!!! Michal Židek Základní pravidla pro práci s LINE-UPem

3 Line-up Kap. I. – §76 & Kap. IV. – §2 Seznam členů družstva
je oficiální soupis členů družstva, kteří se zúčastní hry v útoku i v obraně, včetně Suplujícího hráče (DP) a Flex hráče. Musí obsahovat: 1. Jména, příjmení, postavení v poli a čísla dresů všech hráčů základní sestavy podle pořadí na pálce. 2. Jména, příjmení a čísla dresů všech náhradníků. 3. Jméno a příjmení vedoucího družstva. POZNÁMKA: Je-li u některého hráče uvedeno špatné číslo dresu, je třeba to opravit, a hra pokračuje bez jakéhokoli trestu. Jestliže si hráč oblékne dres s nesprávným číslem, aby tím porušil některé pravidlo, toto porušení pravidla má přednost a musí být vyřešeno. Pokud hráč zůstává ve hře po takovém porušení pravidla, je třeba opravit číslo dresu a poté pokračovat ve hře. LINE –UP : používají se vždy, mohou mít různé formáty – ČSA, ESF, … Je napsán ve čtyřech vyhotoveních – Bílý (originál) – pro rozhodčí, Žlutý – zapisovatel, Červený – soupeř, Modrý – zůstává týmu Rozhodčí jej přebírá na předzápasovém mítingu a musí zkontrolovat jejich správné a uplné vyplnění – nekompletní nepřevezme!! Na předzápasovém mítingu je prostor pro poslední změny – zranění, … Pokud je vše v OK a kaučové nechtějí již provést změny – stává se LINE-UP oficiálním! Všichni hráči, kteří jsou zapsáni v LINE-UPu, musí být na lavičce a také na oficiální soupisce týmu pro danou soutěž. Pokud tým nastupuje v základní sestavě s 9 hráči, musí s nimi také zápas dohrát. Hraje-li v desíti hráčích, má více možností, dle pravidel… Kauč může v průběhu zápasu dopsat do LINE-UPu dalšího náhradníka, pokud má ještě volné místo…

4 Co je třeba zkontrolovat při převzetí LINE-Upu – I.
Správné a úplné vyplnění hlavičky (družstvo, datum, čas, soutěž, soupeř) Počet hráčů základní sestavy - bez DP – 9 hráčů - s DP – 10 hráčů Kontrola jmen hráčů (příjmení) - v případě shody příjmení se hráč musí odlišit křestním jménem Kontrola postů v obraně - v případě shodných postů OPRAVIT společně s vedoucím družstva Kontrola čísel dresů - čísla jsou unikátní a nepřenosná Kontrola shody kopií s originálem - všechny kopie musí být shodné a čitelné Je vše správně napsáno ?

5 Co je třeba zkontrolovat při převzetí LINE-Upu – II.
Pokud tým nastupuje s DP má v základní sestavě 10 hráčů. FLEX je uveden na 10. místě v pálkařském pořadí. Náhradníci jsou vyplněni, včetně čísel. Pokud hraje tým v základní sestavě s 10 hráči, pak je první náhradník napsán až na 11. pořadí. Hráčů může být zapsáno maximálně 17, do tohoto počtu se může také v průběhu zápasu dopisovat…. Jméno vedoucího družstva musí být naspáno čitelně a vedoucí družstva musí být podepsán. Je vše OK ? Jdeme hrát - Play Ball . . .

6 Instrukce pro jednotné zapisování střídání
Střídání musí obsahovat: - číslo dresu - pozici na kterou střídající nastupuje do obrany - dobu střídání (zkratkou) Zkratky pro dobu střídání (je možné například zapisovat upravené zkratky, které užívají baseballoví rozhodčí) A – píše se písmeno Z nebo D Z – Začátek směny D – Dohrávka směny B – číslo směny (1, 2, …, 6, 7) C – počet autů – římskými číslicemi (I nebo II) Příklady: Číslo dresu ABC 20 Z4II, 44 D6 14 D1I, 37 Z10II

7 Změna - 1 Po té co byl LINE-UP předán a stal se oficiálním, se rozhodl trenér stáhnout hru z 10 na 9, DP jde nadhazovat Škrtnout pozici DP a naspat jako nadhazovače - 1 Škrtnout původního nadhazovače (v pořadí pálkařů na pozici 10) Škrtnout také číslo hráče, který momentálně nehraje # 33 (Tým hraje v devíti hráčích) Oznámit zapisovateli, že bude nadhazovat číslo #18 Zakroužkovat platnou změnu a momentálního nadhazovače. 1

8 Změna - 2 Dagmar Fuchsová střídá (jde na pálku) za Madlu Loudovou
Zakroužkujte číslo náhradníka, který nastupuje # 20 (Dagmar Fuchsová), napište si k ní číslo, které střídá # 11 (Madla Loudová) Škrtněte číslo hráčky, která střídá # 11 (Madla Loudová) Napište na její místo nastupujícího náhradníka (Dagmar Fuchsová) Vše nahlaste zapisovateli - #11 Out #20 In Zakroužkujte si číslo hráče, který je momentálně ve hře. 1 20 11

9 Změna - 3 Re-enter Madla Loudová
Škrtněte v pořadí plákařů #20 (Dagmar Fuchsová) Napište číslo hráče, který se vrací #11 (Madla Loudová) Číslo # 20 již nemůže (legálně) pokračovat v zápase, proto hráče škrtáme. Vše nahlaste zapisovateli #20 Out #11 In (Re-enter # 11) Zakroužkujte si hráče, který momentálně hraje. 1 20 11 11

10 Změna - 4 Denisa Podzimková nastupuje za Vladimíru Malovíkovou a to na pozici 2 - catcher
Zakroužkujte náhradníka #44 a napište k němu číslo #13 Škrtněte # 13 v pořadí pálkařů (Vladimíra Malovíková) Na toto místo napište číslo náhradníka (Denisa Podzimková) Škrtněte pozici 5 a napište pozici 2 Nyní mám dva hráče na pozici 2, ujistěte se u kauče, že číslo 29 bude hrát na pozici 5 Nahlaste změny zapisovateli – možný postup je hlásit změny zhora dolů #29 pozice 5 #13 out, # 44 in, Na pozici 2 Zakroužkujte si veškeré změny jako kontrolu, že to zapisovatel má správně zapsáno. 1 20 11 5 44 2 13 11

11 Změna - 5 Změna nadhozu - Zappová bude nadhazovat, Vacíková bude i nadále (stále) chodit na pálku
Škrtněte pozici 1 a nahraďte ji jako DP Napište pozici 1 na 10. v pořadí pálkařů. Číslo #33 se vrací do hry (LINE-UP se rozšiřuje opět na 10 hráčů) Oznamte zapisovateli změny #18 pozice DP #33 pozice 1 DP 1 20 11 5 44 2 1 33 13 11

12 Změna - 6 Dina Pfeiferová a Tereza Jakešová si vymění posty (pozice) v obraně
Přeškrtněte pozici 9 a nahraďte jí pozicí 4 Přeškrtněte pozici 4 a nahraďte jí pozicí 9 Oznamte zapisovateli změny #25 pozice 4 #88 pozice 9 Zakroužkujte si veškeré změny jako kontrolu, že to zapisovatel má správně zapsáno. 4 9 DP 1 20 11 5 44 2 1 33 13 11

13 Změna - 7 Aneta Rynešová střídá Madlu Loudovou a Vladimíra Malovíková se vrací do hry (#14 za #11, re-enter #13) Zakroužkujte číslo náhradníka, který nastupuje # 14 (Aneta Rynešová), napište si k ní číslo, které střídá # 11 (Madla Loudová) Škrtněte číslo hráčky, která střídá # 11 (Madla Loudová). Napište na její místo nastupujícího náhradníka # 14 (Aneta Rynešová) (#11 již nemůže nastoupit, proto škrtáme úplně) Škrtněte v pořadí plákařů #44 (Denisa Podzimková). Napište číslo hráče, který se vrací #13 (Vladimíra Malovíková) Číslo #44 již nemůže (legálně) pokračovat v zápase, proto hráče škrtáme. Oznamte zapisovateli změny #11 out, #14 in, #44 out, #13 in, re-enter Zakroužkujte si veškeré změny jako kontrolu, že to zapisovatel má správně zapsáno. 4 9 DP 1 20 11 14 5 44 13 2 1 33 11

14 Line-up se nám poměrně zaplnil
DP nastupuje také do obrany – za jiného hráče než 10. v pořadí Jana Vacíková #18 bude nastupovat do obrany za # 14 Aneta Rynešová na pozici 5. Škrtněte pozici 8 u hráče #14 a napište pozici 8 hráči číslo #18. Škrtnout pozici DP u hráče #18 a napište pozici OPO hráči číslo #14. Je důležité si to správně zapsat a uvědomit si, co se změnilo: #18 Vacíková – 4. v pálkařském pořadí a v obraně hraje na pozici 8. #14 Rynešová – 5. v pálkařském pořadí a v obraně nehraje!! Existuje zkratka: OPO - Offensive Player Only – hráč hrající pouze v útoku (dle nových pravidel ISF, přesnější…) Oznamte zapisovateli změny #18 – pozice 8 – hraje obranu i útok #14 – pouze v útoku (OPO) Zakroužkujte si veškeré změny jako kontrolu, že to zapisovatel má správně zapsáno. 4 9 DP 1 8 OPO 20 11 14 5 44 13 2 1 33 11

15 CO si zapamatovat? U náhradníků – zakroužkovat si číslo dresu a k jeho jménu si zapsat číslo hráče, kterého střídá… Škrtnout číslo vystřídaného hráče a zapsat k němu číslo nastupujícího náhradníka. Veškeré změny si zapsat společně s kaučem (vedoucím družstva) , včetně změn postů v obraně, je to výhodné oboustranně - kauč si může být jistý, že jste ho správně pochopili. Je lepší vše nahlas opakovat, předejdete „zbytečným problémům“. Po té vše jasně nahlaste zapisovateli. Když hlásíte změny zapisovateli je lepší postupovat systematicky – například od horní části line-upu směrem dolů. Oceníte hlavně při větším počtu změn. Vždy začít číslem hráče, který je střídán – tzn. jde ven - OUT Po té nahlásit číslo hráče, který střídá – tzn. jde do hry - IN Dále post v obraně – pouze pokud změna Každou změnu, kterou jste nahlásili si zakroužkujte – aby jste měli jistotu, že jste na nic nezapomněli… Opakování je matka moudrosti a praxe je důležitá, toto je pouze jedna z mnoha metod.

16 … Děkujeme za pozornost …


Stáhnout ppt "LINE-UP a zaznamenávání změn"

Podobné prezentace


Reklamy Google