Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Šimon Chládek ZŠ Křížanská 80 Co jsou lineární rovnice?  rovnice o jedné neznámé, ve které neznámá vystupuje pouze v první mocnině  V základním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Šimon Chládek ZŠ Křížanská 80 Co jsou lineární rovnice?  rovnice o jedné neznámé, ve které neznámá vystupuje pouze v první mocnině  V základním."— Transkript prezentace:

1

2 Mgr. Šimon Chládek ZŠ Křížanská 80

3 Co jsou lineární rovnice?  rovnice o jedné neznámé, ve které neznámá vystupuje pouze v první mocnině  V základním tvaru vypadá následovně: ax + b = 0 (a a b jsou reálná čísla) Př: 2x + 5 = 0

4 Ekvivalentní úpravy  Lineární rovnice řešíme pomocí takzvaných ekvivalentních úprav. (Slovo ekvivalentní pochází z latinského slova aeguivalens (čti ekvivalens), které se do češtiny překládá jako rovnomocný, rovný, stejný, totožný…)  Ekvivalentní úprava je postup, kterým z dané rovnice získáme jinou rovnici se stejnou množinou kořenů.

5 Rovnováha na vahách Vždy používáme takových ekvivalentních úprav rovnic, aby se rovnováha na vahách nezměnila

6  Rovnováha na váhách se nezmění, jestliže vyměníme obsah jednotlivých misek.  Kořeny rovnice se nezmění, jestliže vyměníme levou a pravou stranu rovnice. L = PP = L

7  Rovnováha na váhách se nezmění, jestliže na obě misky přidáme předměty téže hmotnosti.  Kořeny rovnice se nezmění, jestliže k oběma stranám rovnice přičteme totéž číslo, jednočlen nebo mnohočlen. L = P L + a = P + a

8  Rovnováha na váhách se nezmění, jestliže z obou misek odebereme předměty téže hmotnosti.  Kořeny rovnice se nezmění, jestliže od obou stran rovnice odečteme totéž číslo, jednočlen nebo mnohočlen. L = P L - b = P - b

9  Rovnováha na váhách se nezmění, jestliže z obsahy obou misek „stejněkrát“ zvětšíme.  Kořeny rovnice se nezmění, jestliže obě strany rovnice vynásobíme týmž nenulovým číslem. L = P c · L = c · P

10  Rovnováha na váhách se nezmění, jestliže z obsahy obou misek „stejněkrát“ zmenšíme.  Kořeny rovnice se nezmění, jestliže obě strany rovnice vydělíme týmž nenulovým číslem. L = P L : d = P : d

11 Každá z následujících úprav rovnice je ekvivalentní úpravou:  výměna levé a pravé strany rovnice  přičtení téhož čísla nebo mnohočlenu k oběma stranám rovnice  odečtení téhož čísla nebo mnohočlenu od obou stran rovnice  vynásobení obou stran rovnice týmž nenulovým číslem  vydělení obou stran rovnice týmž nenulovým číslem

12 Příklad 1: Řešte rovnici:x - 4 = 20 Řešení: Abychom „osamostatnili“ neznámou x na levé straně rovnice, přičteme k oběma stranám rovnice číslo 4 x - 4 + 4 = 20 + 4 Obě strany rovnice upravíme: x = 24 Našli jsem (jediné) řešení dané rovnice. Provedeme zkoušku: L = 24 - 4 = 20 P = 20 L = P Řešte rovnice a proveďte zkoušky: a) - 20 + y = 5 b) x - 46 = 32 c) a - 12 = - 30

13 Příklad 2: Řešte rovnici: 4x = 20 Řešení: U této rovnice nám pomůže, když obě její strany vydělíme číslem 4: 4x : 4 = 20 : 4 Obě strany rovnice upravíme: x = 5 Našli jsem (jediné) řešení dané rovnice. Provedeme zkoušku: L = 4·5 = 20 P = 20 L = P Řešte rovnice a proveďte zkoušky: a) 6y = 48 b) 8x = 32 c) - 26 = 2x

14 Řešení složitějších rovnic  Při řešení složitějších rovnic se snažíme členy s neznámou přesunout na jednu stranu rovnice a členy bez neznámé na druhou stranu rovnice. 3x - 6 = 24 - 2x/+2x 3x - 6 + 2x = 24 - 2x + 2x 5x - 6 = 24 /+6 5x - 6 + 6 = 24 + 6 5x = 30/:5 5x : 5 = 30 :5 x = 6

15 Součástí řešení je i zkouška  Provedeme ještě zkoušku: L = 3x - 6 = 3 ·6 - 6 = 18 - 6 = 12 P = 24 - 2x = 24 - 2 · 6 = 24 - 12 = 12 L = P  Řešte rovnice a proveďte zkoušky: a) 8y - 5 = y + 9 b) 26 - 0,5z = 1 + 2z c ) 11 + 15z = 8z - 13 + 5z

16 Pokuste se vypočítat následující příklady a výsledek ověřte zkouškou 1) x + 4x - 4 = x + 3 (x = 7/4) 2) 5x - 12 = 7x + 4 (x = -8) 3) 5.( x – 2) +3 = 4.( x + 6 ) – 25 (x = 6) 4) 2.( x + 3 ) – 4 = 3.( x – 1) + 2 (x = 3) 5) 7.(x –1 ) + 5.( -x + 3 ) = 4 (x = -2)


Stáhnout ppt "Mgr. Šimon Chládek ZŠ Křížanská 80 Co jsou lineární rovnice?  rovnice o jedné neznámé, ve které neznámá vystupuje pouze v první mocnině  V základním."

Podobné prezentace


Reklamy Google