Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY METODY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘÍPADOVÉ STUDII V POVODÍ LABE ČESKÁ REPUBLIKA Popis metodiky pro konečné vymezení POPIS PROCEDURY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY METODY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘÍPADOVÉ STUDII V POVODÍ LABE ČESKÁ REPUBLIKA Popis metodiky pro konečné vymezení POPIS PROCEDURY."— Transkript prezentace:

1 SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY METODY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘÍPADOVÉ STUDII V POVODÍ LABE ČESKÁ REPUBLIKA Popis metodiky pro konečné vymezení POPIS PROCEDURY Návrh a posouzení realizovatelnosti jiných alternativ nahrazujících užitky Ing. Jan Cihlář Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. cihlar@vrv.cz Hradec Králové 20.1.2005

2 Postup vymezení Krok 7.1: Stanovení „nápravných opatření“ pro dosažení dobrého ekologického stavu Je fyzická úprava spojená se stávajícím „specifikovaným druhem užívání“ ? Krok 7.2: Mohla by mít „nápravná opatření“ výrazný negativní dopad na „specifikované užívání“ ? Krok 7.3: Mohla by mít „nápravná opatření“ výrazný negativní dopad na širší prostředí ? Krok 8.1: Jsou zde „jiné alternativy“ pro umožnění specifikovaného užívání zajišťovaného fyzickou změnou ? Krok 8.2: Jsou tyto „jiné alternativy“ technicky proveditelné ? Krok 8.3: Představují tyto „jiné alternativy“ lepší environmentální možnost ? Krok 8.4: Jsou tyto „jiné alternativy“ neúměrně drahé ? Krok 8.5: Umožní „jiné alternativy“ dosažení GES?

3 obecné schéma VSTUP: předběžně vymezené HMWB hledáme fyzické úpravy (nápravná opatření - RM), které by napomohly dosažení GES návrh RM kromě pozitivních environment. dopadů, mají RM rovněž negativní vliv na současné užívání návrh jiných alternativ (OM) které by kompenzovaly negativní vlivy na užívání je RM realizovatelné? jsou OM realizovatelná? VÝSTUP: - koeficient realizovatelnosti RM + OM (označení KRRM+OM) - náklady na realizaci RM + OMi VÝSTUP: definitivně HMWB ano ne ANALÝZA ALTERNATIV WB – Přírodní WB RM - POM

4 NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 1.Odstranění jezů na méně významné části vodní cesty Přelouč PřeloučSrnojedyPardubice 2.Odstranění všech jezů TýnecPřeloučSrnojedyPardubice

5 systém vyhodnocení realizace RM má negativní vliv na současná užívání realizace RM má negativní vliv na současná užívání → nutnost realizace jiných alternativ - OM, která by tyto negativní vlivy kompenzovaly posouzení realizovatelnosti jednotlivých OM a samotného RM = podklad pro hodnocení celkové realizovatelnosti posouzení realizovatelnosti jednotlivých OM a samotného RM = podklad pro hodnocení celkové realizovatelnosti RM současná užívání RM OM 1 OM 2 OM n posouzení realizovatelnosti konečné vyhodnocení celkové realizovatelnosti

6 analýza realizovatelnosti RM samotné RM je hodnoceno z hlediska environmentálního, z hlediska nákladovosti a z hlediska technické proveditelnosti samotné RM je hodnoceno z hlediska environmentálního, z hlediska nákladovosti a z hlediska technické proveditelnosti každé z uvedených kriterií má nastavenou váhu (nejdůležitější hledisko – ŽP) každé z uvedených kriterií má nastavenou váhu (nejdůležitější hledisko – ŽP) uvedená kriteria jsou posuzována ze škály 1 – 5, kde 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší možnost → 3 hodnoty „dílčí realizovatelnosti“ uvedená kriteria jsou posuzována ze škály 1 – 5, kde 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší možnost → 3 hodnoty „dílčí realizovatelnosti“ RM současná užívání RM OM 1 OM 2 OM n posouzení realizovatelnosti konečné vyhodnocení celkové realizovatelnosti

7 REALIZOVATELNOST SE POSUZUJE ZE 3 HLEDISEK TECHNICKÁ REALIZOVATELNOST NÁKLADOVOSTVLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ představují lepší environmentální možnost jsou náklady na realizaci neúměrně drahé je realizace technicky proveditelná KR ENV KR $ KR TECH

8 KR $ NÁKLADOVOST VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KR ENV TECHNICKÁ REALIZOVATELNOST KR TECH KR ENV =1 OM představuje nepoměrně lepší environmentální možnost KR ENV =2 OM představuje výrazně lepší environmentální možnost KR ENV =3 OM představuje lepší environmentální možnost KR ENV =4 OM představuje minimálně lepší environmentální možnost KR ENV =5 OM nepředstavuje lepší environmentální možnost KR $ =1 OM je velmi levná KR $ =2 OM je levná KR $ =3 OM je drahá KR $ =4 OM je velmi drahá KR $ =5 OM je neúměrně drahá KR TECH =1 OM je technicky velmi snadno proveditelná KR TECH =2 OM je technicky snadno proveditelná KR TECH =3 OM je technicky obtížně proveditelná KR TECH =4 OM je technicky velmi obtížně proveditelná KR TECH =5 OM je technicky neproveditelná.

9 analýza realizovatelnosti RM výsledná hodnota uvádějící obtížnost realizace RM je kalkulována jako vážený průměr ze 3 hodnot dílčí realizovatelnosti → RM je ohodnoceno souhrnným koeficientem realizovatelnosti, ze škály 1 – 5, který udává obtížnost realizace samotného RM a postupuje do konečného hodnocení – označení KR RM výsledná hodnota uvádějící obtížnost realizace RM je kalkulována jako vážený průměr ze 3 hodnot dílčí realizovatelnosti → RM je ohodnoceno souhrnným koeficientem realizovatelnosti, ze škály 1 – 5, který udává obtížnost realizace samotného RM a postupuje do konečného hodnocení – označení KR RM pokud některá z hodnot dílčí realizovatelnosti nabývá hodnoty 5, tzn. že navrhované RM nepředstavuje lepší environmentální možnost, nebo je jeho realizace neúměrně drahá, event. je technicky neproveditelné, potom je celé RM označeno jako nerealizovatelné pokud některá z hodnot dílčí realizovatelnosti nabývá hodnoty 5, tzn. že navrhované RM nepředstavuje lepší environmentální možnost, nebo je jeho realizace neúměrně drahá, event. je technicky neproveditelné, potom je celé RM označeno jako nerealizovatelné soubor RM + OMi je ohodnocen jako nerealizovatelný jako nerealizovatelný celý vodní útvar zařazen jako definitivní HMWB jako definitivní HMWB

10 BODOVÁ UŽÍVÁNÍ EELEKTRÁRNY 5 OODBĚR 12 VVYPOUŠTĚNÍ 15 BODOVÁ UŽÍVÁNÍ CELKEM 42

11 Ohodnocení vlivu jednotlivých RM na užívání je provedeno pomocí 5ti bodové stupnice, která znamená : ovlivnění1 - žádné ovlivnění2 - mírné ovlivnění3 - střední ovlivnění4 - významné ovlivnění5 - znemožňující HLEDÁME ALTERNATIVY ANALÝZA ALTERNATIV OPTIMÁLNÍ ALTERNATIVA BODOVÁ UŽÍVÁNÍ OVLIVNĚNÍ 3-5 CELKEM 11

12 LINIOVÁ UŽÍVÁNÍ PLAVBA5 PPO 5 REKREACE 5 LINIOVÁ UŽÍVÁNÍ CELKEM 15

13 Ohodnocení vlivu jednotlivých RM na užívání je provedeno pomocí 5ti bodové stupnice, která znamená : ovlivnění1 - žádné ovlivnění2 - mírné ovlivnění3 - střední ovlivnění4 - významné ovlivnění5 - znemožňující HLEDÁME ALTERNATIVY ANALÝZA ALTERNATIV OPTIMÁLNÍ ALTERNATIVA LINIOVÁ UŽÍVÁNÍ OVLIVNĚNÍ 3-5 CELKEM 8

14 analýza realizovatelnosti OM OM kompenzují negativní vlivy RM na současná užívání OM kompenzují negativní vlivy RM na současná užívání pro každé významně ovlivněné užívání může být definováno několik variant OM pro každé významně ovlivněné užívání může být definováno několik variant OM každé z takových OM posuzuji stejným způsobem, jako samotné RM → OM jsou ohodnocena souhrnným koeficientem realizovatelnosti každé z takových OM posuzuji stejným způsobem, jako samotné RM → OM jsou ohodnocena souhrnným koeficientem realizovatelnosti optimální OM pro každé ze současných užívání je stanoveno jako to nejsnáze realizovatelné – je tedy určeno z minima hodnot koeficientů realizovatelnosti optimální OM pro každé ze současných užívání je stanoveno jako to nejsnáze realizovatelné – je tedy určeno z minima hodnot koeficientů realizovatelnosti RM současná užívání RM OM 1 OM 2 OM n posouzení realizovatelnosti konečné vyhodnocení celkové realizovatelnosti

15 Každé užívání, které by realizace RM znemožnila, případně neúnosně omezila, musí být nahrazeno OM. Pokud se nepodaří pro každé užívání nalézt realizovatelnou alternativu, je soubor RM + OM i ohodnocen jako nerealizovatelný. Celý vodní útvar zařazen jako definitivní HMWB Funkce, které mají charakter PRIORITNÍHO UŽÍVÁNÍ (např. plavba na Labi), nelze nahradit odpovídající jinou alternativou.

16 Instalovaný výkon 4 x 200 MW. S výstavbou elektrárny souviselo dobudování Labské vodní cesty, protože severočeské hnědé uhlí, které se ve Chvaleticích spaluje, sem bylo do poloviny roku 1996 dopravováno z Lovosic po vodě. PŘÍKLAD ANALÝZY ALTERNATIVELEKTRÁRNA CHVALETICE Odstraněním jezu Týnec dojde k poklesu hladin v místě odběru o cca 1.5 m. Hloubka vody v toku bude podle výsledku matematického modelu v místě odběru dosahovat při Q355 maximálně 2 m. Možnost odběru vody v požadovaném množství bude v případě zrušení umělého zavzdutí významně omezena. Ovlivnění navrženým opatřením 1.Úprava stávajícího odběrného objektu 2.Vybudování nového zdroje povrchové vody Možné alternativy 4 VUC VUC Územní plány měst a obcí Územní plány měst a obcí Plány rozvoje vodovodů a kanalizací Plány rozvoje vodovodů a kanalizací Plány rozvoje krajů Plány rozvoje krajů Územně energetické koncepce Územně energetické koncepce PODKLADY

17 Možné alternativy 1.Úprava stávajícího odběrného objektu 5.Vybudování nového zdroje povrchové vody Neexistuje alternativa Koeficient realizovatelnosti = 5

18 Výroba dvouvrstvých spojů s pokovenými otvory, jednovrstvých a dvouvrstvých spojů bez pokovených otvorů. Současná výrobní kapacita je 20 000 m2 desek bez pokovených otvorů a 20 000 m2 desek s pokovenými otvory za rok. PŘÍKLAD ANALÝZY ALTERNATIVUNI EXPERT PŘELOUČ Odběr je realizován cca 450 m nad jezem Přelouč. Při odstranění jezu dojde v místě odběru k poklesu hladiny až o 2 m. Možnost odběru bez umělého zavzdutí bude podstatně omezena. Ovlivnění navrženým opatřením 1.Úprava stávajícího odběrného objektu 2.Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu 3.Vybudování nového zdroje podzemní vody Možné alternativy 4

19 1.Úprava stávajícího odběrného objektu 2.Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu 3.Vybudování nového zdroje podzemní vody Optimální alternativa Koeficient realizovatelnosti

20 pro každé z významně ovlivněných užívání je tedy stanoveno optimální OM spolu se souhrnným koeficientem realizovatelnosti ze škály 1 – 5, který udává obtížnost jeho realizace a postupuje do konečného hodnocení – označení KR OMi* pro každé z významně ovlivněných užívání je tedy stanoveno optimální OM spolu se souhrnným koeficientem realizovatelnosti ze škály 1 – 5, který udává obtížnost jeho realizace a postupuje do konečného hodnocení – označení KR OMi* analýza realizovatelnosti OM pokud některá z hodnot dílčí realizovatelnosti optimálního OM nabývá hodnoty 5, tzn. že optimální OM nepředstavuje lepší environmentální možnost, nebo je jeho realizace neúměrně drahá, event. je technicky neproveditelné, potom je celé OM označeno jako nerealizovatelné pokud některá z hodnot dílčí realizovatelnosti optimálního OM nabývá hodnoty 5, tzn. že optimální OM nepředstavuje lepší environmentální možnost, nebo je jeho realizace neúměrně drahá, event. je technicky neproveditelné, potom je celé OM označeno jako nerealizovatelné soubor RM + OMi je ohodnocen jako nerealizovatelný jako nerealizovatelný celý vodní útvar zařazen jako definitivní HMWB jako definitivní HMWB

21 multikriteriální analýza – hlediska: ŽP, $, TECH. možnost přidělit váhy uvedeným kriteriím multikriteriální analýza – hlediska: ŽP, $, TECH. možnost přidělit váhy uvedeným kriteriím každé hledisko ohodnoceno ze škály 1 – 5, kde 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší možnost každé hledisko ohodnoceno ze škály 1 – 5, kde 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší možnost v případě že alespoň jedno z hledisek nabývá hodnoty 5 považuje se posuzované RM resp. OM za nerealizovatelné v případě že alespoň jedno z hledisek nabývá hodnoty 5 považuje se posuzované RM resp. OM za nerealizovatelné analýza realizovatelnosti RM a OM - souhrn

22 do konečného hodnocení postupují za každé RM tyto hodnoty: do konečného hodnocení postupují za každé RM tyto hodnoty: KR RM – koeficient realizovatelnosti samotného RMKR RM – koeficient realizovatelnosti samotného RM KR OMi – koeficienty realizovatelnosti optimálních OMKR OMi – koeficienty realizovatelnosti optimálních OM mimo uvedené koeficienty se rovněž v průběhu analýzy sledují náklady na realizaci optimálních OM a samotného RMmimo uvedené koeficienty se rovněž v průběhu analýzy sledují náklady na realizaci optimálních OM a samotného RM analýza realizovatelnosti konečné hodnocení RM současná užívání RM OM 1 OM 2 OM n posouzení realizovatelnosti konečné vyhodnocení celkové realizovatelnosti

23 pokud je samotné RM realizovatelné a zároveň se podaří nalézt pro každé významně ovlivněné užívání realizovatelnou jinou alternativu platí: pokud je samotné RM realizovatelné a zároveň se podaří nalézt pro každé významně ovlivněné užívání realizovatelnou jinou alternativu platí: Celková náročnost realizace RM a OM i je dána součtem koeficientů udávajících náročnost realizace RM a jednotlivých optimálních OM i tedy: KR RM+OMi = KR RM + Σ KR OMi analýza realizovatelnosti konečné hodnocení

24 Základním výstupem z celé procedury je: SOUBOR RM a OM i NENÍ REALIZOVATELNÝ SOUBOR RM a OM i NENÍ REALIZOVATELNÝ SOUBOR RM a OM i JE REALIZOVATELNÝ S SOUBOR RM a OM i JE REALIZOVATELNÝ S OBTÍŽNOSTÍ UDÁVANOU KR RM+OMI OBTÍŽNOSTÍ UDÁVANOU KR RM+OMI doplňujícím výstupem je hodnota udávající náklady na realizaci souboru RM a OMi v peněžních jednotkáchdoplňujícím výstupem je hodnota udávající náklady na realizaci souboru RM a OMi v peněžních jednotkách

25 SOUBOR RM a OMi JE REALIZOVATELNÝ OBTÍŽNOST REALIZOVATELNOSTI STANOVENÁ K RRM+OMI SEŘAZENÍ VODNÍCH ÚTVARŮ DLEK RRM+OMI SEŘAZENÍ VODNÍCH ÚTVARŮ DLE K RRM+OMI ΣKR om /POČET UŽÍVÁNÍ KATEGORIE A (1-3) KATEGORIE B (3-3,4) KATEGORIE C (3,5-4) DOPORUČIT PROVĚŘIT NEDOPORUČIT POUŽITÍ KRITÉRIA ΣKRom/POČET UŽÍVÁNÍ

26 SOUBOR RM a OMi JE REALIZOVATELNÝ K RRM+OMI POUŽITÍ KRITÉRIA ΣKRom/POČET UŽÍVÁNÍ K RRM+OMI KATEGORIE C HMWB

27 DĚKUJI ZA POZORNOST © 2004 Ing. Jan Cihlář, Ing. Ivo Kokrment, VRV a.s.


Stáhnout ppt "SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY METODY A JEJICH VYUŽITÍ V PŘÍPADOVÉ STUDII V POVODÍ LABE ČESKÁ REPUBLIKA Popis metodiky pro konečné vymezení POPIS PROCEDURY."

Podobné prezentace


Reklamy Google