Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíl 3 Evropská územní spolupráce 2007-2013 Závěrečný seminář Interreg IIIA Česká republika – Polsko 2004 -2006 16.2.2007, Olomouc, Hotel Flóra Seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíl 3 Evropská územní spolupráce 2007-2013 Závěrečný seminář Interreg IIIA Česká republika – Polsko 2004 -2006 16.2.2007, Olomouc, Hotel Flóra Seminář."— Transkript prezentace:

1 Cíl 3 Evropská územní spolupráce 2007-2013 Závěrečný seminář Interreg IIIA Česká republika – Polsko 2004 -2006 16.2.2007, Olomouc, Hotel Flóra Seminář je spolufinancován EU

2 Zvýšení významu EÚS Samostatný cíl politiky HSS Pevnější legislativní základ (součást nařízení Rady, zejména o ERDF) Zvýšení objemu prostředků z 5,6 na 7,55 (2,5% HSS) Důraz na zvýšení spolupráce (LPP) Přístup k přeshraniční spolupráci na úrovni EU

3 Princip vedoucího partnera Každý projekt je realizován partnery z obou stran hranice a má určeného Vedoucího partnera (dohodou partnerů) Všechny projekty budou realizovány jako společné (na jedné žádosti) Umožněna také realizace projektů s aktivitami pouze na jedné straně, pokud splňuje podmínky spolupráce (dle nař. o ERDF, viz.dále)

4 Princip vedoucího partnera Formy spolupráce: –Společná příprava projektu –Společná realizace projektu –Společný personál –Společné financování Pouze projekty splňující alespoň 2 formy mohou být podpořeny Klíčovou otázkou – definice forem spolupráce v podmínkách ČR-PL programu

5 Povinnosti vedoucího partnera LP je smluvní stranou a vystupuje vůči strukturám programu LP nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu; odpovědnost partnerů není dotčena LP přijímá celkové platby a provádí jejich převod partnerům;

6 Princip ved. partnera - praktické důsledky Lze očekávat menší počet projektů, které však budou rozsahem větší (aktivity všech partnerů) Vzroste náročnost na přípravu projektu, celkově se zvýší nároky na informovanost a komunikaci (jak na straně partnerů, tak na straně struktur implementace) Příprava projektu si vyžádá delší období (hledání společných témat a adekvátních partnerů)

7 Příprava programu ČR-Polsko Řídící orgán ČR – MMR, Národní orgán - MRR Struktura dokumentace programu obdobná Zahájení prací na dokumentu – počátek roku 06 Vytvořena společná Task Force – zejména ŘO a NO, zástupci regionů

8 Časový rámec Dokument projednán a uzavřen na úrovni TF Předložen k neformálním konzultacím EK Předložen k projednání a schválen MV – 18.10. (Třinec) EK odeslán po předložení NSRF ČR – do konce února EK až 4 měsíce na projednání a vyjednání s ČS Reálné zahájení programu v území – II./III.Q 2007 Paralelní práce na návazné dokumentaci

9 Finanční rámec Zdrojový fond - ERDF Pro CZ-PL program nejvyšší alokace na české straně : Hranicemil.€ (2007-13)% Polsko103,6829,5 Slovensko56,5416,1 Rakousko69,1219,7 Bavorsko55,0515,7 Sasko67,2119,0 Celkem351,60100,0

10 Finanční rámec Společně s polským podílem 219,46 mil. EUR (07-13) cca 2,5 násobek v přepočtu na rok Patrně jeden z největších programů CBC v EU Max. podíl příspěvku EU – 85% (CZ: 5% SR)

11 Vhodní žadatelé Velmi podobné jako v současném období Zaměření na veřejný a neziskový sektor Nejčastější příjemci: –obce a jejich sdružení, kraje, NO, občanská sdružení, školská zařízení apod.

12 Věcné zaměření programu P1Posilování dopravní dostupnosti, ŽP a prevence rizik Dostupnost: Místní komunikace, doprovodná železniční infrastruktura, přístup k ICT Životní prostředí: odpady, voda, vzduch, energie, péče o krajinu, NATURA 2000, vzdělání a osvěta v oblasti ŽP Prevence rizik: spolupráce záchranných složek, integrovaný záchranný systém

13 Věcné zaměření P2Podpora podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Podnikatelské prostředí: nepřímá podpora rozvoje MSP (spolupráce), transfer know-how, společná propagace, spolupráce s VaV, spolupráce institucí trhu práce Cestovní ruch: kultura, tradice, ochrana a obnova památek, turistické, lyžařské, cyklo-, hipo-trasy, služby CR (infocentra, společné produkty CR, společné propagace apod.) Vzdělávání: celoživotní učení, zvyšování kvalifikace (vazba na trh práce)

14 P3Podpora spolupráce místních společenství Spolupráce veřejných institucí: územních samospráv, NNO, společné rozvojové koncepce, menší infrastrukturní projekty pro realizaci spolupráce místních společenství Společenské, kulturní a volnočasové aktivity: včetně výstav, sportu, kulturní a společenské akce Fond mikroprojektů

15 Tradiční nástroj pro podporu menších akcí spolupráce místních společenství Využívaný především menšími subjekty, pro které „velké projekty“ nedosažitelné Dobrý základ pro nastartovaní spolupráce i na větších projektech Tematicky stejné vymezení (nezužuje se typ aktivit) – především však P3 Zřejmě bez nutnosti respektování LPP na úrovni vlastních mikroprojektů (ovšem partnerství a spolupráce ano!)

16 Fond mikroprojektů - f Fond mikroprojektů - finanční rámec Pro Fond určeno 20 % alokace programu – přes 40 mil. EUR Velikost příspěvku ERDF: 2 000 – 30 000 EUR, při maximální velikosti projektu 60 000 EUR „Velké projekty“ začínají nad 30 000 ERDF Způsobilé též investiční výdaje

17 Fond mikroprojektů – řídící struktury Nástroj s delegací řízení Správcem Euroregiony (+ jimi určený administrátor) 6 projektů správy Fondu – vždy společný projekt správy respektující LPP Bilaterální euroregionální řídící výbor Správce Fondu se řídí vlastní dokumentací

18 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Škoda vedoucí odd.přípravy programů přeshraniční spolupráce, MMR jiri.skoda@mmr.czjiri.skoda@mmr.cz, 731/628 276 www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Cíl 3 Evropská územní spolupráce 2007-2013 Závěrečný seminář Interreg IIIA Česká republika – Polsko 2004 -2006 16.2.2007, Olomouc, Hotel Flóra Seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google